Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості, що містить пару черевиків, на підошвах яких закріплені пластини, розпірний механізм у вигляді трубки з внутрішньою різноспрямованою різьбою і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг з пластинчастими наконечниками, на яких виконані отвори, а також два вузли відведення стоп у розрахункове положення, кожен із яких виконаний у вигляді спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного і несучого кронштейнів, який відрізняється тим, що кронштейни виготовлені циліндричними і мають осьові крізні отвори, при цьому отвори в опорних кронштейнах виконані різьбовими, а в несучих кронштейнах - циліндричними, в підошву кожного черевика вмонтований різьбовий стержень, з яким з'єднаний з можливістю повороту навколо нього опорний кронштейн, а вільний кінець стержня просунутий з зазором через отвір несучого кронштейна і отвір відповідного наконечника різьбової тяги, що виконаний циліндричним, при цьому на суміжних між собою торцях кронштейнів по всій їх площині виготовлені радіальні рифлі трикутної форми, однаковими за розмірами, а обидва кронштейни кожного вузла відведення стоп зв'язані між собою накидною гайкою, що розміщена на різьбовому стержні.

2. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості за п. 1, який відрізняється тим, що на несучих кронштейнах виконані щонайменше дві, паралельно розташовані між собою, бічні грані під ключ.

3. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості за п. 1, який відрізняється тим, що найбільша висота рифлів складає у межах 1,0-1,5 мм, а ширина їх основи - 1,6-1,9 мм.

Текст

Реферат: Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості містить пару черевиків, на підошвах яких закріплені пластини, розпірний механізм у вигляді трубки з внутрішньою різноспрямованою різьбою і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг з пластинчастими наконечниками, на яких виконані отвори, а також два вузли відведення стоп у розрахункове положення, кожен із яких виконаний у вигляді спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного і несучого кронштейнів. Кронштейни виготовлені циліндричними і мають осьові крізні отвори, при цьому отвори в опорних кронштейнах виконані різьбовими, а в несучих кронштейнах - циліндричними, в підошву кожного черевика вмонтований різьбовий стержень, з яким з'єднаний з можливістю повороту навколо нього опорний кронштейн, а вільний кінець стержня просунутий з зазором через отвір несучого кронштейна і отвір відповідного наконечника різьбової тяги, що виконаний циліндричним, при цьому на суміжних між собою торцях кронштейнів по всій їх площині виготовлені радіальні рифлі трикутної форми, однаковими за розмірами, а обидва кронштейни кожного вузла відведення стоп зв'язані між собою накидною гайкою, що розміщена на різьбовому стержні. UA 103969 U (54) ПРОТИРЕЦИДИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТОП У ДІТЕЙ ПРИ ЛІКУВАННІ КЛИШОНОГОСТІ UA 103969 U UA 103969 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до ортопедії, і стосується удосконалення пристрою для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості. Основний принцип лікування деформацій стоп у дітей, наприклад уродженої клишоногості, полягає в одно- або багатоетапній корекції всіх елементів цієї деформації з наступною фіксацією досягнутої корекції гіпсовою циркулярною пов'язкою на визначений строк (від двох до шести місяців). Після зняття гіпсової пов'язки подальше лікування даної патології здійснюють шляхом фіксації стоп дитини у спеціальних пристроях, завдання яких полягає у попередженні рецидиву деформації. При використанні таких пристроїв стопи дитини одягають у спеціальні ортопедичні черевички, які з'єднані між собою жорстким розпірним механізмом, за допомогою якого стопи утримуються певний час у стані гіперкорекції (стосовно до клишоногості - у положенні відведення стоп та тильного згинання їх у надп'ятковому суглобі). Відомий протирецидивний пристрій для фіксації стоп дитини при лікуванні клишоногості, що містить пару ортопедичних черевичків, на підошвах яких закріплені циліндричні пластини, з'єднані між собою планкою визначеної довжини (Патент США № 3109424, A61F 5/00, 1961). Недоліком даного пристрою є необхідність оснащення пристрою комплектом планок різної довжини та відсутність градуйованої шкали на пластинах, які дозволяють дозовано та на визначену величину коригувати і утримувати стопи дитини у необхідному положенні. Відомий протирецидивний пристрій для фіксації стоп дитини при лікуванні клишоногості у вигляді пари ортопедичних черевичків, на підошвах яких закріплені пластини з вузлами повороту черевичків в сагітальній і горизонтальній площинах, а також з'єднуючий зазначені вузли розпірний механізм для регулювання відстані між черевичками (Патент WO №2007/112962, A61F 5/00, 2007). Останній виконаний у вигляді двох пластин з рядами поздовжніх отворів, що накладені внапусток одна на одну і з'єднані між собою кріпильними гвинтами. Вузол повороту черевичків виконаний у вигляді сферичної подушки, по поверхні якої ковзає тримач кінця розпірного механізму. Даний пристрій дозволяє виконувати гіперкорекцію одночасно в декількох площинах, що значно поліпшує якість лікування і не потребує набору планок різної довжини при лікуванні конкретної дитини. В той же час, висока конструктивна складність пристрою значно підвищує його вартість і обмежує використання в клінічній практиці. Крім того, даний пристрій не гарантує міцність фіксації вузла повороту черевичків і розпірного механізму у заданих положеннях. Найбільш близьким аналогом є протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості, що містить пару черевиків, на підошвах яких закріплені пластини, розпірний механізм у вигляді трубки з внутрішньою різноспрямованою різьбою і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг з пластинчастими наконечниками, на яких виконані отвори, а також два вузли відведення стоп у розрахункове положення, кожен із яких виконаний у вигляді спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного і несучого кронштейнів (Патент UA № 49408, A61F 5/00; 5/04, 2010). Кронштейни кожного вузла відведення стоп в даному пристрою виконані Г-подібної форми, при цьому опорні кронштейни приєднані до пластин черевиків, а на несучих кронштейнах закріплені шліцьові циліндри, які розташовуються після збирання пристрою в шліцьовому отворі, виконаному на пластинчатому наконечнику відповідної різьбової тяги. Шліцьові циліндри і шліцьові отвори в наконечниках тяг використовують тут, як одні із елементів фіксації вузлів відведення стоп дитини. Це підвищує міцність фіксації вузлів відведення стоп і розпірного механізму в заданому положенні. Однак виготовлення шліцьових циліндрів і, особливо, шліцьових отворів в наконечниках різьбових тяг потребує використання спеціального обладнання і устаткування, що уявляє собою значні труднощі і складності. Крім того, використання таких шліцьових з'єднань в даному пристрою не виключає похибок при їх виготовленні. Це негативно позначається на надійності фіксації пристрою в розрахунковому положенні стоп, а отже і на якості використання його при лікуванні даного захворювання. В основу корисної моделі поставлена задача у створенні протирецидивного пристрою для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості, який спрощує технологію його виготовлення, не потребує при цьому спеціального обладнання і устаткування і не створює умов для виникнення похибок при виготовленні елементів фіксації вузлів відведення стоп, а отже покращує якість використання його при лікуванні даного захворювання. Поставлена задача вирішується тим, в протирецидивному пристрої для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості, що містить пару черевиків, на підошвах яких закріплені пластини, розпірний механізм у вигляді трубки з внутрішньою різноспрямованою різьбою і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг з пластинчастими наконечниками, на яких виконані отвори, а 1 UA 103969 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 також два вузли відведення стоп у розрахункове положення, кожен із яких виконаний у вигляді спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного і несучого кронштейнів, згідно з корисною моделлю, кронштейни виготовлені циліндричними і мають осьові крізні отвори, при цьому отвори в опорних кронштейнах виконані різьбовими, а в несучих кронштейнах - циліндричними, в підошву черевика вмонтований різьбовий стержень, з яким з'єднаний з можливістю повороту навколо нього опорний кронштейн, а вільний кінець стержня просунутий з зазором через отвір несучого кронштейна і отвір відповідного наконечника різьбової тяги, що виконаний циліндричним, при цьому на суміжних між собою торцях кронштейнів по всій їх площині виготовлені радіальні рифлі трикутної форми, однаковими за розмірами, а обидва кронштейни кожного вузла відведення стоп зв'язані між собою накидною гайкою, що розміщена на різьбовому стержні. На несучих кронштейнах при цьому виконані щонайменше дві, паралельно розташовані між собою, бічні грані під ключ. Найбільша висота рифлів складає у межах 1,0-1,5 мм, а ширина їх основи -1,6-1,9 мм. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображений загальний вигляд пристрою, вигляд ззаду; на фіг. 2 - розпірний механізм; на фіг. 3 - з'єднання кронштейнів вузла відведення стоп з наконечниками різьбових тяг (черевик знятий); на фіг. 4 - черевик з вмонтованим в його підошву різьбовим стержнем; на фіг. 5 - опорний кронштейн в зборі з різьбовим стержнем; на фіг. 6 - теж саме, вигляд знизу; на фіг. 7 - несучий кронштейн, вигляд спереду; на фіг. 8 - теж саме, що і на фіг. 7, вигляд зверху; на фіг. 9 - профіль рифлів в поперечному перерізі. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості містить пару черевиків 1 і 2, на підошвах 3 яких закріплені, як правило, металеві пластини 4, розпірний механізм, а також два вузли відведення стоп дитини у розрахункове положення. Розпірний механізм виконаний у вигляді трубки 5 з внутрішньою різноспрямованою (правою і лівою) різьбою 6 і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг 7 і 8 з пластинчастими наконечниками 9 і 10, на яких виконані циліндричні отвори 11 і 12. Даний механізм також має стопорні гайки 13 і 14, що фіксують різьбові тяги до трубки 5 по завершенні відведення стоп на визначену відстань. Кожен із вузлів відведення стоп дитини містить два, спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного 15 і несучого 16 кронштейнів відповідно. Зазначені кронштейни виготовлені циліндричними и мають осьові крізні отвори 17 і 18, при цьому отвори 17 в опорних кронштейнах 15 виготовлені різьбовими, а отвори 18 в несучих кронштейнах 16 циліндричними. В підошву кожного черевика вмонтований різьбовий стержень 19, з яким з'єднаний з можливістю повороту навколо нього опорний кронштейн, а вільний кінець стержня просунутий з зазором через отвір несучого кронштейна 16 і отвір 11 або 12 відповідного наконечника різьбової тяги. На суміжних торцях спряжених між собою кронштейнів 15 і 16 по всій їх площині виготовлені радіальні рифлі 20 і 21 відповідно трикутної форми, однаковими за розмірами, а обидва кронштейни кожного вузла відведення стоп зв'язані між собою накидною гайкою 22 з виконаною в ній внутрішньою різьбою 23, що аналогічна різьбі стержня 19. На обох кінцях різьбових стержнів 19 змонтовані затискні гайки 24 і 25 відповідно. На несучих кронштейнах 16 виконані щонайменше дві бічні грані 26 під ключ. Найбільша висота а рифлів 20 і 21 складає у межах 1,01,5 мм, а ширина в їх основі - 1,6-1,9 мм. Запропонований протирецидивний пристрій використовують для лікування клишоногості у дітей після консервативного, а інколи - після хірургічного лікування даної патології, наступним чином. Одягають ортопедичні черевики 1 і 2 на ніжки дитини таким чином, щоб їх п'ятки повністю контактували з підошвами черевиків. Останні щільно зашнуровують. Налагоджують кути відведення стоп дитини у розрахункове положення. Затискні гайки 24 1 25 при цьому відкручені, а між торцями спряжених між собою опорних и несучих кронштейнів кожного вузла відведення стоп утворюється досить великий зазор, який дозволяє вільно виконувати зазначене відведення (поворот) стоп на визначений кут. Після налагодження даного кута торці опорних і несучих кронштейнів з'єднують один з одним і рифлі одного кронштейна входять в пази між рифлями другого кронштейна. Зазначені кронштейни потім фіксуються між собою відповідною накидною гайкою 22 за допомогою різьби 23 і різьби стержня 19. Потім фіксують зазначений стержень 19 до відповідного наконечника різьбової тяги 7 або в за допомогою затискних гайок 24 і 25. Виготовлення опорних і несучих кронштейнів циліндричними з осьовими крізними отворами в опорних кронштейнах і циліндричними в несучих кронштейнах значно спрощую конструкцію і технологію їх виготовлення. Закріплення на підошві кожного черевика різьбового стержня 19, 2 UA 103969 U 5 10 15 20 з'єднаного з відповідним опорним кронштейном 15, і розташування вільного кінця стержня з зазором в отворах несучого кронштейна 16 і наконечника різьбової тяги, а також виготовлення на суміжних між собою торцях обох кронштейнів по всій їх площині радіальних рифлів 20 і 21 трикутної форми, однаковими за розмірами, і з'єднання кожного вузла відведення стопи за допомогою накидних гайок 22 дозволяє уникнути використання шліцьових з'єднань при фіксації вузлів відведення на різьбових тягах розпірного механізму на більш прості у виготовленні з'єднання - шліцьові. Це дозволяє виготовляти їх за більш простими технологіями і не потребує при цьому використання спеціального обладнання і устаткування, що також виключає похибки при їх виготовленні. Вищезазначене також торкається і до виготовлення отворів 11 і 12. Якість фіксації вузлів відведення стоп, а отже і пристрою в цілому, при цьому значно поліпшується, а виконання на несучих кронштейнах 16 бічних граней 26 і виконання висоти рифлів у межах 1,0-1,5 і ширини їх основи - у межах 1,6-1,9 мм сприяє підвищенню якості використання пристрою за рахунок підвищення міцності з'єднання кронштейнів між собою, що також позитивно позначається на якості використання пристрою. Шляхом висунення різьбових тяг 7 і 8 із порожнини трубки 5 в протилежних напрямках виконують розпирання вузлів відведення стоп разом з черевиками на потрібну відстань. За допомогою стопорних гайок 13 і 14 здійснюють затискання різьбових тяг у визначене положення. Таке конструктивне виконання запропонованого пристрою спрощує технологію його виготовлення, не потребує спеціального обладнання і устаткування і не створює умов для виникнення похибок при виготовленні елементів фіксації вузлів відведення стоп. Це, в свою чергу, позитивно позначається на якості лікування даної патології. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 1. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості, що містить пару черевиків, на підошвах яких закріплені пластини, розпірний механізм у вигляді трубки з внутрішньою різноспрямованою різьбою і встановлених в ній з обох боків різьбових тяг з пластинчастими наконечниками, на яких виконані отвори, а також два вузли відведення стоп у розрахункове положення, кожен із яких виконаний у вигляді спряжених між собою з можливістю повороту один від одного опорного і несучого кронштейнів, який відрізняється тим, що кронштейни виготовлені циліндричними і мають осьові крізні отвори, при цьому отвори в опорних кронштейнах виконані різьбовими, а в несучих кронштейнах - циліндричними, в підошву кожного черевика вмонтований різьбовий стержень, з яким з'єднаний з можливістю повороту навколо нього опорний кронштейн, а вільний кінець стержня просунутий з зазором через отвір несучого кронштейна і отвір відповідного наконечника різьбової тяги, що виконаний циліндричним, при цьому на суміжних між собою торцях кронштейнів по всій їх площині виготовлені радіальні рифлі трикутної форми, однаковими за розмірами, а обидва кронштейни кожного вузла відведення стоп зв'язані між собою накидною гайкою, що розміщена на різьбовому стержні. 2. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості за п. 1, який відрізняється тим, що на несучих кронштейнах виконані щонайменше дві, паралельно розташовані між собою, бічні грані під ключ. 3. Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості за п. 1, який відрізняється тим, що найбільша висота рифлів складає у межах 1,0-1,5 мм, а ширина їх основи - 1,6-1,9 мм. 3 UA 103969 U 4 UA 103969 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A43B 7/00, A61F 5/00

Мітки: клишоногості, фіксації, лікуванні, стоп, дітей, пристрій, протирецидивний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-103969-protirecidivnijj-pristrijj-dlya-fiksaci-stop-u-ditejj-pri-likuvanni-klishonogosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Протирецидивний пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості</a>

Подібні патенти