Спосіб апаратної гастроєюнопластики після субтотальної резекції шлунка при гострокровоточивому раку

Номер патенту: 103895

Опубліковано: 12.01.2016

Автор: Шепетько Євген Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб апаратної гастроєюнопластики після субтотальної резекції при гострокровоточивому раку шлунка, що включає субтотальну дистальну резекцію шлунка, гастроєюнопластику, який відрізняється тим, що після субтотальної дистальної резекції шлунка проксимальну межу пересічення шлунка на весь просвіт до стравоходу здійснюють апаратом Proximat-100, після чого накладають кисетний шов на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни, викроюють сегмент порожньої кишки на судинній аркаді та зшивають проксимальну його частину у вигляді двостволки апаратом Proximat-100, накладають анастомоз між проксимальним кінцем зшитого сегмента порожньої кишки і куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29 мм, дистальний кінець сегмента тонкої кишки зшивають із дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм, ушивають отвір в сегменті порожньої кишки, відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 21 мм через поперечну ентеротомію відвідної петлі, ушивають енгеротомію дворядним швом.

Текст

Реферат: UA 103895 U UA 103895 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для хірургічного лікування гострокровоточивого раку шлунка із застосуванням субтотальної резекції шлунка. Відомий спосіб субтотальної резекції за Більрот II із залишенням малої по об'єму кукси шлунка при її резекції на 4/5 [1]. Але цьому способу властиві недоліки, що пов'язані з розвитком синдрому "малого шлунка", а також демпінг-синдрому. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраному нами за прототип, є спосіб єюногастропластики із використанням тонкокишкової вставки між куксою шлунка і дванадцятипалою кишкою [2]. Однак і цей спосіб також не позбавлений недоліків: по-перше, резервуарна функція шлунка в разі наявності тонкокишкової вставки збільшується незначно або практично залишається незмінною, в зв'язку з чим зберігається ризик розвитку синдрому "малого шлунка"; по-друге, накладання трьох анастомозів ручним швом потребує достатньо тривалого проміжку часу, отже, збільшує тривалість оперативного втручання. Задачею корисної моделі є створення способу операції при гострокровоточивому раку шлунка при застосуванні субтотальної резекції, який дозволяє виконати гастроєюнопластику, скоротити час оперативного втручання, здійснити профілактику синдрому "малого шлунка", "демпінг-синдрому", підвищити надійність анастомозів, що накладаються. Суть заявленого способу полягає в тому, що після виконання дистальної субтотальної резекції шлунка з приводу гострокровоточивого раку, здійснюють гастроєюнопластику шляхом подвійного пересічення порожньої кишки а зв'язкою Трейца, беруть сегмент порожньої кишки на судинній аркаді, проводять через вікно в мезоколон позадуободово, зшивають взятий сегмент порожньої кишки лінійним зшивачем протягом 10 см зі створенням тонкокишкового резервуара між проксимальними 2/3 сегмента кишки, анастомозують його циркулярним зшиваючим апаратом з куксою шлунка, дистальний кінець сегмента кишки анастомозують ізоперистальтично циркулярним зшиваючим апаратом з просвітом пересіченої дванадцятипалої кишки "кінець в кінець", ушивають отвір в сегменті порожньої кишки після видалення циркулярного зшиваючого апарата, відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом із накладанням анастомозу "кінець в кінець". Технічний результат досягається тим, що в відомому способі субтотальної резекції, що включає гастроєюнопластику сегментом порожньої кишки між куксою шлунка і дванадцятипалою кишкою, згідно з корисною моделлю, викроюють сегмент порожньої кишки на судинній живильній аркаді за дуоденоєюнальним переходом подвійним пересіченням довжиною 30 см, зшивають лінійним зшиваючим апаратом проксимальні 2/3 сегмента кишки з утворенням тонкокишкового резервуара, проксимальний кінець якого анастомозують з куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом, дистальний кінець сегмента кишки анастомозують з дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом "кінець в кінець", ушивають отвір в сегменті порожньої кишки після видалення циркулярного апарата, відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом "кінець в кінець". Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає субтотальну резекцію шлунка, гастроєюнопластику сегментом порожньої кишки, з корисною моделлю після субтотальної дистальної резекції шлунка проксимальну межу пересічення шлунка на весь просвіт до стравоходу здійснюють апаратом Proximat-100 із послідуючим накладанням кисетного шва на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни, викроюють сегмент порожньої кишки на судинній аркаді, зшивають проксимальну його частину у вигляді двостволки апаратом Proximat-100, накладають анастомоз між проксимальним кінцем зшитого сегмента порожньої кишки і куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29 мм, дистальний кінець сегмента тонкої кишки зшивають із дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм, ушивають ентеротомію, відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 21 мм через поперечну ентеротомію відвідної петлі, потім ушивають ентеротомію дворядним швом. Відмінними особливостями заявленого способу є створення гастроєюнопластики у вигляді тонкокишкового резервуара необхідної ємності, що збільшує об'єм маленької кукси шлунка, скорочення часу виконання операції застосуванням зшиваючих апаратів, профілактика синдрому "малого шлунка", "демпінг-синдрома", підвищення технологічності та надійності операції. Наявність зазначених відмінних ознак у порівнянні із прототипом робить їх істотними та служить підставою до подання запропонованого способу як корисної моделі. Спосіб пояснюється графічно. 1 UA 103895 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На Фіг. 1 - субтотальна дистальна резекція шлунка, накладання лінійного зшивача Proximat100 на весь просвіт шлунка до стравоходу по малій кривизні, накладання кисетного шва на дванадцятипалу кишку апаратом кисетного шва, подвійне пересічення порожньої кишки за дуоденоєюнальним переходом, де: 1 - кукса шлунка, 2 - дванадцятипала кишка, 3 - апарат кисетного шва, 4 - лінійний зшивач Proximat-100; 5 - дуоденоєюнальний перехід; 6 - сегмент порожньої кишки на судинній аркаді. На Фіг. 2 - формування гастроєюнопластики лінійним зшивачем Proximat-100 зшиванням проксимальної частини порожньокишкового сегмента апаратом Proximat-100 на довжину 10 см у вигляді двостволки, накладання кисетного шва на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни апаратом кисетного шва, де 7 - лінійний зшивач Proximat-100, 8 - кисетний шов на дистальний відділ кукси шлунка. На Фіг. 3 - анастомоз проксимального відділу зшитого між собою сегмента порожньої кишки і куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29 мм; анастомоз дистального кінця сегмента порожньої кишки, що приймає участь у формуванні гастроєюнопластики, циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм, де: 9 - циркулярний зшиваючий апарат Ethicon 29 мм, 10 - циркулярний зшиваючий апарат Ethicon 25 мм. На Фіг. 4 - ушивання отвору в сегменті порожньої кишки після видалення циркулярного зшиваючого апарата, накладання анастомоза "кінець в кінець" між кінцями порожньої кишки після ентеротомії відвідної петлі порожньої кишки за допомогою циркулярного зшиваючого апарата Ethicon 21 мм, де 11 - отвір в сегменті порожньої кишки, 12 - кисетний шов, 13 - ентеротомія відвідної петлі, 14 - проксимальний кінець порожньої кишки, 15 - дистальний кінець порожньої кишки, 16 - циркулярний зшиваючий апарат Ethicon 21 мм. Спосіб здійснюють наступним чином: після лапаротомії визначають показання для виконання субтотальної дистальної резекції шлунка з лімфодисекцією при гострокровоточивому раку антрального відділу шлунка, виконують субтотальну резекцію шлунка разом із сальниками, накладають на весь просвіт шлунка до стравоходу по малій кривизні із формуванням кукси шлунка (1) лінійний зшивач Proximat-100 (4), потім на дванадцятипалу кишку (2) накладають кисетний шов апаратом накладання кисетного шва (3), після цього подвійним пересіченням порожньої кишки за дуоденоєюнальним переходом (5) викроюють сегмент порожньої кишки на судинній аркаді (6) довжиною 30 см (Фіг. 1), після чого зшивають проксимальну частину порожньокишкового сегмента лінійним зшиваючим апаратом Proximat-100 (7) на довжину 10 см у вигляді двостволки та формують тонкокишковий резервуар, накладають кисетний шов (8) на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни апаратом кисетного шва і зрізають надлишок кукси шлунка над апаратом кисетного шва; на просвіт дистального кінця сегмента порожньої кишки накладають кисетний шов апаратом накладання кисетного шва (Фіг. 2); після цього зшивають циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29мм (9) тонкокишковий резервуар с куксою шлунка, після чого зшивають дистальний кінець тонкокишкового резервуара з дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм (10) (Фіг. 3), видаляють апарат та ушивають отвір в сегменті порожньої кишки кисетним швом і вузловими швами в два ряди, після цього відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 21 мм (Фіг. 4) після виконання поперечної ентеротомії на відстані 5 см від лінії пересіченої відвідної петлі порожньої кишки, ушивають ентерогомію дворядним швом. Приклад конкретного виконання способу. Хв-й К., 47 р., і. хв. № 5480, був прийнятий в клініку 20.04.2015 із приводу гострокровоточивого раку шлунка, шлунково-кишкової кровотечі помірного ступеня тяжкості. В 2013 р. лікувався амбулаторно в одному з обласних центрів, де при ендоскопічному дослідженні виявлялася хеликобактер-позитивна виразка шлунка із наявністю дисплазії епітелію слизової оболонки. Проводилась противиразкова та ерадикаційна терапія, але контрольного ендоскопічного дослідження протягом послідуючих двох років не виконували. За останній місяць 2 UA 103895 U 5 10 15 20 25 30 35 40 до госпіталізації втратив вагу тіла на 4 кг, відмітив відчуття дискомфорту в верхній частині живота після прийому їжі. При ендоскопічному дослідженні знайдено дефект слизової оболонки в антральному відділі шлунка по малій кривизні розмірами 2×3 см, а при біопсії верифіковано високодиференційовану аденокарциному. КТ-дослідження не виявило ураження лімфовузлів та віддаленого метастазування. 22.04.2015 р. операція, під час якої виявлено інфільтруючий дефект в антральному відділі шлунка без проростання серозної оболонки та без метастатичного ураження лімфовузлів (Т1Ν0Μ0). Виконана субтотальна дистальна резекція шлунка разом із сальниками та лімфодисекцією D2, потім на дванадцятипалу кишку накладено кисетний шов апаратом накладання кисетного шва, після цього накладено лінійний зшивач Proximat-100 на весь просвіт шлунка до стравоходу по малій кривизні та кисетний шов на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни апаратом кисетного шва, зрізано надлишок кукси над апаратом кисетного шва, після цього подвійним пересіченням порожньої кишки за дуоденоєюнальним переходом викроїли сегмент на судинній аркаді довжиною 32 см, після чого зшито проксимальну частину порожньокишкового сегмента зшиваючим апаратом Proximat-100 на довжину 10 см у вигляді двостволки та сформовано тонкокишковий резервуар; на просвіт дистального кінця сегмента порожньої кишки накладено кисетний шов апаратом накладання кисетного шва; після цього зшито тонкокишковий резервуар з куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29 мм, після чого зшито дистальний кінець тонкокишкового резервуара з дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм, видалено апарат та ушито ентеротомію кисетним швом і вузловими швами в два ряди, після цього відновлено безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 21 мм після виконання поперечної ентеротомії на відстані 5см від лінії пересіченої відвідної петлі порожньої кишки, ушито ентеротомію дворядним швом. Встановлено в відвідну петлю порожньої кишки зонд для ентерального харчування. Післяопераційний період протікав без особливостей, контрольне рентгенологічне дослідження через 8 діб при тугому заповненні барієвою сумішшю вказало на контрастування кукси шлунка та тонкокишкової вставки (гастроєюнопластика), подібної до "деформованого шлунка" із задовільним пасажем по дванадцятипалій кишці. Виписано із клініки 5.05.2015 р. в задовільному стані для амбулаторного лікування та спостереження. Корисна модель, що заявляється, має такі переваги, що дозволяє створити гастроєюнопластику у вигляді тонкокишкового резервуара необхідної ємності, що збільшує об'єм маленької кукси шлунка, скорочує час виконання операції застосуванням зшиваючих апаратів, здійснює профілактику синдрому "малого шлунка", "демпінг-синдрома", підвищує технологічність та надійність операції. Спосіб операції може бути використаний у практиці хірургічних відділень міських, обласних лікарень, Центрах шлунково-кишкових кровотеч, онкоцентрах. Джерела інформації: 1. Матяшин И.М., Глузман A.M. Справочник хирургических операций //Киев, "Здоров'я". 1979. - 312 с. 2. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. - К.: Здоров'я, 1987. - 568 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Спосіб апаратної гастроєюнопластики після субтотальної резекції при гострокровоточивому раку шлунка, що включає субтотальну дистальну резекцію шлунка, гастроєюнопластику, який відрізняється тим, що після субтотальної дистальної резекції шлунка проксимальну межу пересічення шлунка на весь просвіт до стравоходу здійснюють апаратом Proximat-100, після чого накладають кисетний шов на дистальний відділ кукси шлунка ближче до великої кривизни, викроюють сегмент порожньої кишки на судинній аркаді та зшивають проксимальну його частину у вигляді двостволки апаратом Proximat-100, накладають анастомоз між проксимальним кінцем зшитого сегмента порожньої кишки і куксою шлунка циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 29 мм, дистальний кінець сегмента тонкої кишки зшивають із дванадцятипалою кишкою циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 25 мм, ушивають отвір в сегменті порожньої кишки, відновлюють безперервність порожньої кишки циркулярним зшиваючим апаратом Ethicon 21 мм через поперечну ентеротомію відвідної петлі, ушивають енгеротомію дворядним швом. 3 UA 103895 U 4 UA 103895 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: резекції, спосіб, субтотальної, гострокровоточивому, раку, гастроєюнопластики, апаратної, шлунка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-103895-sposib-aparatno-gastroehyunoplastiki-pislya-subtotalno-rezekci-shlunka-pri-gostrokrovotochivomu-raku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб апаратної гастроєюнопластики після субтотальної резекції шлунка при гострокровоточивому раку</a>

Подібні патенти