Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-1в”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Hitec-3062, яка відрізняється тим, що додатково містить присадку a, b-метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

a, b-метилнафтален

60

Hitec-3062

40.

Текст

Реферат: Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Hitec3062. Додатково містить присадку , -метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів. UA 103842 U (12) UA 103842 U UA 103842 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до нафтопереробки та нафтохімії і може бути використана для застосування у низькооктанових автомобільних бензинах (октанове число за дослідним методом не менше 80). Погана якість бензину може впливати на роботу двигунів внутрішнього згоряння, а також засмічувати інжектори, карбюратор, форсунки, фільтр тощо. Щоб уникнути цих негативних наслідків застосовують різні добавки до палива. У бензин добавки вводять у процесі експлуатаційного терміну для покращення його якості, а також для промивання відкладення, що утворилося, відходів і нагару. Відомо багатофункціональну добавку до автомобільних бензинів, до складу якої серед інших компонентів входить присадка, що містить продукт взаємодії вищих насичених і ненасичених кислот з 10-30 атомами вуглецю і поліетиленполіамін загальної формули [H2N (C2H4NH) n] Н, де n=1-7. [RU № 2231538 С1, C10L 1/18, 2004]. Відомо добавку до моторного палива, що містить гідрогенизат виробництва бутилового спирту - 10-90 % мас, оксигенату - 5-85 % мас, ароматичний амін - 0,1-15 % мас, антикорозійну присадку - 0,1-1 % мас [RU № 2291185 С1, C10L 1/18, 2007]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є антидетонаційна присадка Hitec-3062 для зниження викидів з вихлопними газами при роботі двигуна на неетильованому бензині для підвищення октанових характеристик неетильованого бензину і бензину, що містить інші антидетонаційні присадки замість сполук свинцю і заліза [http://fortisgroup.com.ua/products/xajtek3062]. Така присадка, як і попередні добавки, не може достатньо підвищити детонаційну стійкість, рівень експлуатаційних і екологічних властивостей автомобільного бензину. В основу корисної моделі поставлена задача створити добавку антидетонаційну універсальну до автомобільних бензинів, яка б підвищила його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Поставлена задача вирішується тим, що добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, яка включає присадку Hitec-3062, згідно з корисною моделлю, додатково містить присадку α, β-метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: α, β-метилнафтален 60 Hitec-3062 40. Склад добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів підібрано з урахуванням впливу обох складників для підвищення її дії - детонаційної стійкості, експлуатаційних і екологічних властивостей. Антидетонаційна присадка Hitec-3062: - ефективно знижує викиди Nox з вихлопними газами; - підвищує октанові характеристики неетильованого бензину при найнижчих витратах; - збільшує термін служби каталізаторів і періодів роботи установок між їх регенераціями; - дозволяє знизити вміст ароматики в бензині; - збільшує загальний приріст октанових чисел до значень, необхідних при вирішенні завдань по заміні етилової рідини; - поліпшує стабільність і розчинність комплексних добавок. Таблиця 1 Фізико-хімічні показники добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В № Назва показника 1 Зовнішній вигляд 2 3 Густина за температури 20 С, г/дм Масова частка ароматичних вуглеводів, %, не більше Масова частка парафіно-нафтенових вуглеводів, %, не більше Масова частка одноатомних спиртів (С3-С6), %, не менше Масова частка інших органічних оксигенатних сполук (етерів, естерів, ацеталей) з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, не більше 4 5 6 3 1 Значення показника Прозора рідина світло-жовтого кольору без сторонніх включень 0,880-1,080 90 UA 103842 U Продовження таблиці 1 № Назва показника 3 7 Вміст марганцю, г/см , не більше Приріст октанового числа (моторний метод) суміші 8 ізооктан-н-гептан у співвідношенні 70:30 при додаванні 0,1 % об, не менше Значення показника 20 8 Таблиця 2 Результат аналізу стандартної суміші з використанням добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В Найменування показників Детонаційна стійкість: октанове число за моторним методом згідно з ГОСТ 511-82 Вміст добавки, % об. 5 Суміш 70 % об. ізооктан 30 % об. Н-гептан Добавка ДАУ-1В: Бета-метилнафтален - 60 % ваг. Hitec-3062-40 % ваг. Добавка: Мегаоктан 70 78,2 74,0 0,2 0,3 Спосіб одержання добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ1В базується на додаванні до основного компонента (α,β-метилнафталену) антидетонаційної присадки Hitec-3062 методом безперервного змішування за допомогою установки змішування рідин у потоці. Рецептура добавки: α, β-метилнафтален 60 % мас. Hitec-3062 40 % мас. 10 2 UA 103842 U Таблиця 3 Характеристика вихідних компонентів добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В Найменування сировини, матеріалів, реагентів Номер Державного або галузевого стандарту, Показники якості, обов'язкові для технічних умов, перевірки стандарту підприємства 1. Зовнішній вигляд НІТЕС-3062 α,βметилнафтален 5 10 15 2. Вміст марганцю, % мас. 3. Густина при 20 °C, г/мл 4. Температура початку кристалізації, °C 5. Температура спалаху в закритому тиглі, °C 6. Тиск насичених парів при 20 °C, мм.рт.ст. 7. В'язкість при Виробництво фірми - 25 °C, сп Afton Chemical (Англія) - мінус 5 °C, сп - мінус 20 °C, сп 8. Розчинність в: - бензині - толуолі - воді, 20 °C, ррт - гліцерині, % 9. Вміст елементарного марганцю на: - кілограм сполуки літр сполуки 1. Густина за температури 20°°С, 3 кг/м 2. Температура кипіння, °C, в межах Виробництва КНР 3. Температура спалаху, °C 4. Температура застигання,°°С, не вище 5. Кінематична в'язкість за температури 20 °C Норма за ГОСТ, ОСТ ТУ, СТП Прозора оранж. рідина 15,1 1,10 мінус 30 52 1,8 1,47 3,26 5,68 розчин. розчин. мала не визн. 151 169 1001 240-243 82 мінус 30 6,8 α, β-метилнафтален з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження і всмоктується строго дозувальна кількість антидетонаційної присадки Hitec-3062, яку посилають на установку з ємності зберігання. Далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів. Отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар. З ємності зберігання, після відстоювання протягом двох годин, відбирають зразок отриманої добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В для паспортизації. За отримання позитивних результатів випробувань та виписки паспорту якості товарна продукція (добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1В) може відвантажуватись споживачеві. Для цього включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. Попередні випробування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1В проводились в умовах Шебелинського ГПЗ у порівнянні з добавкою "Мегаоктан". 3 UA 103842 U Таблиця 4 Результат аналізу приготування суміші автомобільного бензину марки А-76 з використанням високооктанових добавок № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Назва показників Норма НД Вміст добавки, % ваг. Густина за температури 20 °C, 3 кг/м , у межах Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом, не менше Фракційний склад: - температура початку перегонки, °C, не нижче -10 % переганяються за температури, °C не вище 50 % переганяються за температури, °C не вище 90 % переганяються за температури, °C не вище - кінець кипіння, °C не вище - залишок у колбі, % не більше - залишок і втрати, % не більше Тиск насичених парів бензину, кПа, не більше 3 Кислотність, мг КОН на 100 см бензину, не більше Концентрація фактичних смол, мг 3 на 100 см бензину, не більше на місці виробництва Індукційний період бензину, хв., не менше Масова частка сірки, %, не більше Випробування на мідній пластинці Наявність водорозчинних кислот і лугів Наявність механічних домішок і води Колір 3 Концентрація свинцю, г на 1 дм бензину, не більше Сумарний вміст ароматичних вуглеводнів, % мас, не більше Результат випробування ДАУ-1В Мегаоктан 0,2 0,3 Метод контролювання 700-760 711 711 3900 76,0 76,3 76,3 511 30 31 33 75 54 56 120 82 80 190 125 122 215 1,5 4,0 160 0,3 2,0 164 0,2 2,0 79,9 45,1 42,9 1756 Відсутн. Відсутн. 5985 3 2177 5 2,5 2,3 8489 360 4039 0,015 Витрим. 0,011 Витрим. 0,011 Витрим. 19121 6321 Відсутн. Відсутн. Відсутн. 6307 Відсутн. Відсутн. Відсутн. блід.жов. Бл.Ж. Бл.Ж. Відсутн. Відсутн. 0,013 42 24,20 24,20 28828 29040 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів "ДАУ-1В" застосовуються до низькооктанових автомобільних бензинів октанове число не нижче 80. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Hitec3062, яка відрізняється тим, що додатково містить присадку , -метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 60 , -метилнафтален Hitec-3062 40. 4 UA 103842 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/22, C10L 1/18

Мітки: бензинів, дау-1в, добавка, автомобільних, антидетонаційна, універсальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-103842-dobavka-antidetonacijjna-universalna-do-avtomobilnikh-benziniv-dau-1v.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-1в”</a>

Подібні патенти