Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застібка для браслета, що складається з двох роз'ємних частин, - корпусу з фігурною виїмкою, опорним елементом і зачепом, а також відповідної деталі з язичком, сполученим з фігурною виїмкою корпусу, застібка оснащена запірною кришкою з фіксуючим буртиком, шарнірно зв'язаною з однією з роз'ємних частин, яка відрізняється тим, що вісь шарнірного з'єднання розташована на бічній поверхні корпусу паралельно осі браслета, кінець язичка відповідної деталі забезпечений опорним буртиком, зв'язаним із зачепом корпусу, а фіксуючий буртик запірної кришки сполучений з поглибленням, що розташоване з протилежної бічної поверхні корпусу.

2. Застібка для браслета за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішня поверхня запірної кришки оснащена подовжньою канавкою.

3. Застібка для браслета за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що запірна кришка в місці шарнірного з'єднання з корпусом забезпечена обмежуючим упором.

Текст

Реферат: Заявлена застібка для браслета складається з двох роз'ємних частин - корпусу з фігурною виїмкою, опорним елементом і зачепом, а також відповідної деталі з язичком, сполученим з фігурною виїмкою корпусу. Застібка оснащена запірною кришкою з фіксуючим буртиком, шарнірно зв'язаною з однією з роз'ємних частин. Вісь шарнірного з'єднання розташована на бічній поверхні корпусу паралельно осі браслета. Кінець язичка відповідної деталі забезпечений опорним буртиком, зв'язаним із зачепом корпусу. Фіксуючий буртик запірної кришки сполучений з поглибленням, що розташоване з протилежної бічної поверхні корпусу. UA 103282 C2 (12) UA 103282 C2 UA 103282 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до ювелірного виробництва, а саме до конструкції замків для браслетів відкритого типа. З рівня техніки відома застібка для браслета, яка складається з двох роз'ємних частин, корпусу з Т-подібною фігурною виїмкою, опорним елементом, виконаним у вигляді двох бічних виступів фігурної виїмки і зачепом, розташованим з внутрішньої сторони бічних виступів фігурної виїмки, а також відповідної деталі з Т-подібним язичком, сполученим з фігурною виїмкою корпусу. Відповідна деталь оснащена також шарнірно зв'язаною з нею запірною кришкою з фіксуючим буртиком, (патент Швейцарії СН645256, кл. МПК А44С5/18; А44С5/20, публ. 28.09.1984 p.). При з'єднанні частин браслета виступаючі частини Т-подібного язичка входять в улоговинку зачепа, а фіксуючий буртик запірної кришки входить в зазор Т-подібної виїмки, що утворився при цьому, блокуючи зворотний хід язичка. Оскільки бічні частини кришки дещо виходять за межі корпусу застібки відкрити кришку не представляє труднощів. Недоліком відомої застібки, яка вибрана як прототип за принципом найбільшої схожості суттєвих ознак, є можливі бічні та подовжні зсуви його частин відносно один одного внаслідок наявності технологічних допусків на взаємно-сполучені Т-подібні фігурні елементи, а також недостатньо надійне замикання браслета при його носінні під час інтенсивної трудової діяльності через стирання фіксуючого буртика при вібруючому контакті з язичком та, як наслідок, недовговічність виробу. Задачею даного винаходу є підвищення надійності замкового з'єднання кінців браслета і його ергономічних характеристик, створення довговічного, зручного при надяганні, носінні та знятті ювелірного виробу. Поставлена задача досягається тим, що у застібці для браслета, яка складається з двох роз'ємних частин - корпусу з фігурною виїмкою, опорним елементом та зачепом, а також відповідної деталі з язичком, сполученим з фігурною виїмкою корпусу, причому застібка оснащена запірною кришкою з фіксуючим буртиком, шарнірно сполученою з однією із роз'ємних частин браслета, згідно з пропонованим винаходом вісь шарнірного з'єднання розташована на бічній поверхні корпусу паралельно осі браслета, кінець язичка відповідної деталі забезпечений опорним буртиком, сполученим із зачепом корпусу, а фіксуючий буртик запірної кришки сполучений з поглибленням, розташованим з протилежної бічної поверхні корпусу. Рішення задачі досягається також тим, що зовнішня поверхня запірної кришки оснащена подовжньою канавкою, а запірна кришка в місці шарнірного з'єднання з корпусом забезпечена обмежуючим упором. Суттєві відмітні ознаки пропонованого технічного рішення забезпечують надійність замкового з'єднання за рахунок використання трьох рівнів фіксації роз'ємних частин застібки: взаємодія зовнішніх і внутрішніх бічних поверхонь язичка з відповідними бічними поверхнями фігурної виїмки корпусу та його опорного елементу, опорного буртика язичка із зачепом корпусу і фіксуючого буртика запірної кришки з поглибленням у бічній поверхні корпусу. Оснащення зовнішньої поверхні запірної кришки подовжньою канавкою удосконалює пружні особливості кришки, вирішуючи задачу зниження зусиль на вигин її поверхні, а оснащення запірної кришки обмежуючим упором в місці її шарнірного з'єднання з корпусом не дає можливість відкиду кришки на великий кут, покращуючи ергономіку виробу. Технічний результат, що досягається даним винаходом, полягає в підвищенні надійності і довговічності конструкції застібки та зручності в експлуатації ювелірного виробу. Пропоноване технічне рішення пояснюється кресленнями: Фіг. 1, Фіг. 2 - ілюстрація процесу замикання застібки, Фіг. 3, Фіг. 4 - відповідно роз'ємні частини застібки у розкритому за закритому стані. Застібка браслета складається з двох роз'ємних частин, перша з яких складається з корпусу 1 з фігурною виїмкою 2, опорним елементом 3 у вигляді виступу прямокутної форми та зачепом 4, а також запірної кришки 5, пов'язаною з корпусом 1 за допомогою шарнірного з'єднання 6, причому вісь шарнірного з'єднання розташована на бічній поверхні корпусу 1 паралельно осі браслета. Запірна кришка 5 з зовнішнього боку шарнірного з'єднання 6 забезпечена обмежуючим упором 7, а з протилежного боку - фіксуючим буртиком 8, який сполучений з поглибленням 9, розташованим з протилежної бічної поверхні корпусу. Друга роз'ємна частина виконана у вигляді відповідної деталі 10 з язичком 11, усередині якого розташовано прямокутне вікно 12, сполучене з опорним елементом 3. Кінець язичка 11 забезпечений опорним буртиком 13, сполученим із зачепом 4 корпусу 1. Зовнішня поверхня запірної кришки 5 оснащена подовжньою канавкою 14. Принцип кріплення застібки до браслета на кресленнях не показаний. Для фіксації браслета на руці язичок 11 відповідної деталі 10 спрямовують під кутом у фігурну виїмку 2 корпусу 1 (як показано на фіг. 1, фіг. 2) до контакту опорного буртика 13 з виїмкою зачепу 4, після чого притискують відповідну деталь 10 до корпусу 1 і, фіксуючи 1 UA 103282 C2 5 10 15 20 прямокутне вікно 12 в опорному елементі 3, закривають запірну кришку 5 на корпусі 1, натискаючи на її зовнішню поверхню. При цьому внутрішня поверхня кришки 5 прогинається за рахунок зближення граней подовжньої канавки 14, і фіксуючий буртик 8 входить в поглиблення 9 бічної поверхні корпусу 1, після чого форма поверхні запірної кришки 5 повертається в вихідне положення за рахунок пружних властивостей її матеріалу. Для випадку виготовлення застібки з дорогоцінного металу пружність матеріалу можна досягти лігатурою (відомо, наприклад, що при підвищенні вмісту платини в золоті до 20 % збільшується пружність золотого сплаву, добавка осмію в сплав також підвищує його твердість і пружність). Хоча приведений опис відноситься тільки до одного окремого случаю реалізації застібки, яка включає опорний елемент корпусу у вигляді виступу прямокутної форми та язичок відповідної деталі, усередині якого розташовано прямокутне вікно сполучене з опорним елементом, цілком зрозуміло, що їх форма не є суттєвою - це може бути багатогранник, круг, еліпс тощо. Даний винахід забезпечує надійну фіксацію кінців браслета за рахунок трьох ступенів притиску язичка 11 відповідної деталі 10 в корпусі 1 по координатам X, У та Z (притиск зовнішніх бічних поверхонь у фігурній виїмці 2, притиск бічних поверхонь вікна 12 до бічних поверхонь опорного елемента 3, притиск опорного буртика 13 в зачепі 4 та притиск язичка 11 фіксуючим буртиком 8 в поглибленні 9, внаслідок чого досягається висока надійність конструкції, зручність в експлуатації і довговічність. Ергономічність заявлюваного технічного рішення забезпечується особливістю конструкції, а саме подовжнє переміщення язичка 11 для його фіксації в корпусі і поперечний рух запірної кришки 5, що зручно робити за допомогою великого і вказівного пальця вільної руки. Пропонована конструкція замку реалізується на стандартному устаткуванні ювелірного виробництва з використанням відомих технологічних процесів. 25 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 1. Застібка для браслета, що складається з двох роз'ємних частин, - корпусу з фігурною виїмкою, опорним елементом і зачепом, а також відповідної деталі з язичком, сполученим з фігурною виїмкою корпусу, застібка оснащена запірною кришкою з фіксуючим буртиком, шарнірно зв'язаною з однією з роз'ємних частин, яка відрізняється тим, що вісь шарнірного з'єднання розташована на бічній поверхні корпусу паралельно осі браслета, кінець язичка відповідної деталі забезпечений опорним буртиком, зв'язаним із зачепом корпусу, а фіксуючий буртик запірної кришки сполучений з поглибленням, що розташоване з протилежної бічної поверхні корпусу. 2. Застібка для браслета за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішня поверхня запірної кришки оснащена подовжньою канавкою. 3. Застібка для браслета за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що запірна кришка в місці шарнірного з'єднання з корпусом забезпечена обмежуючим упором. 2 UA 103282 C2 3 UA 103282 C2 4 UA 103282 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ihnatenko Kostiantyn Stepanovych

Автори російською

Игнатенко Константин Степанович

МПК / Мітки

МПК: A44C 5/00

Мітки: застібка, браслета

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-103282-zastibka-dlya-brasleta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застібка для браслета</a>

Подібні патенти