Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Подрібнювач гілок, що містить кожух, привідні гідромотори, рекатери, подрібнюючі ротори, за якими послідовно співвісно встановлені вентилятори, які створюють потік повітря, необхідний для транспортування подрібненої маси в пристовбурову зону, через вихідні заслінки, що мають можливість регулювання кута відкидання подрібненої маси, для розділення камери подрібнення та камери вентилятора використано решітку з отворами необхідного розміру, яка закріплена під подрібнюючими роторами, на вході в камеру подрібнення встановлено подавальний ротор, що обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями подає обрізані гілки в зону подрібнення, який відрізняється тим, що підбирання відходів деревини з валка здійснено плоскими пальцями подавального ротора, подрібнення відходів деревини здійснено в закритій зоні, а подрібнену масу виведено в зону внесення рядка за допомогою потоку повітря, створеного вентилятором.

Текст

Реферат: Подрібнювач гілок містить кожух, привідні гідромотори, рекатери, подрібнюючі ротори, вентилятори, заслінки, що мають можливість регулювання кута відкидання подрібненої маси. Для розділення камери подрібнення та камери вентилятора використано решітку з отворами необхідного розміру, яка закріплена під подрібнюючими роторами, на вході в камеру подрібнення встановлено подавальний ротор. Підбирання відходів деревини з валка здійснено плоскими пальцями подавального ротора, подрібнення відходів деревини здійснено в закритій зоні, а подрібнену масу виведено в зону внесення рядка за допомогою потоку повітря, створеного вентилятором. UA 103174 U (54) ПОДРІБНЮВАЧ ГІЛОК UA 103174 U UA 103174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі механізації сільського господарства, а саме механізми для подрібнення гілок, переважно для подрібнення деревних відходів і може бути використаний догляду за інтенсивними садами та виноградниками. Відомі подрібнювані деревини та інших рослинних залишків, що використовуються в садах та виноградниках для подрібнення зрізаних гілок під час догляду за кронами. При цьому, дуже часто, подрібнена маса розкидається по поверхні міжряддя, тобто використовується як мульча або як органічне добриво після відповідної заробки її в ґрунт. Неякісне подрібнення гілок є головним недоліком подрібнювачів, а неконтрольоване та неупорядковане розкидання подрібнених частинок по поверхні ґрунту призводить до нераціонального їх використання. Більшість подрібнювачів розкидають подрібнену масу на те ж місце звідки була підібрана сировина тобто в міжряддя, це призводить до того, що мульчується міжряддя де дана сировина не приносить багато користі. Відомий подрібнювач деревини та інших рослинних залишків, який містить раму з кожухом, систему приводу та подрібнювальні ротори [Авторське свідоцтво №386674 СССР. Измельчитель древесных и других растительных остатков. / М.В. Цыцив, В.И. Попов, К.П. Квиринг и другие. - №1739978/29-33; заявлено 24.1.1972, опубликовано 21.06.1973, Бюл. №27]. Агрегат має певний недолік, який полягає в тому, що під час роботи відбувається викидання недостатньо подрібнених частинок. При цьому також і подрібнені рослинні залишки розкидаються безсистемно по ширині міжряддя, в той час, як з агротехнічної точки зору, необхідно забезпечити розкидання їх в зону рядів. Найближчим аналогом є подрібнювач деревини та інших рослинних залишків, що містить кожух з системою приводу роторів та механізмом для агрегатування з енергозасобом, та два роторні подрібнювачі, що обертаються назустріч один одному до центру агрегату, створюючи ефект затягування сировини в зону подрібнення, завдяки цьому сировина потрапляє всередину агрегату, де подрібнюється молотками та контрмолотками, жорстко прикріпленими до кожуха, циркуляція сировини відбувається доти, доки розмір подрібнених частинок не буде таким, щоб пройти крізь решітку рекатера, подрібнена маса під дією відцентрових сил та напрямних частково спрямовується в пристовбурову зону дерев, а частково залишається в зоні міжряддя [Авторське свідоцтво № 69288 України, Подрібнювач деревини та інших рослинних залишків / Фрішев С.Г., Сарана В.В., Бабій В.П, № 20031212306, заявлено 24.12.2003, опубліковано 16.08.2004, Бюл. №8 2004 p.]. Найближчий аналог має певний недолік, який полягає в тому, що під час роботи подрібнені рослинні залишки не повністю транспортуються в пристовбурову зону, а частина з них розкидається безсистемно по ширині міжряддя, частина сировини подрібнюється неповністю і виходить не через рекатер, а під агрегат повз рекатер, ця сировина непридатна для використання як мульчі, також після проходу агрегату можуть бути залишені неподрібнені гілки, що не потрапили в зону затягування агрегату. Вітчизняними і зарубіжними дослідниками відмічається, що оптимальний розмір частинок, що використовуються як мульча повинен бути не більше 2 см. [1]. Також відомо, що кожні 100 т подрібненої маси можуть дати ґрунтові до 450 кг азоту, більше 80 кг фосфору і близько 500 кг калію [2]. За даними досліджень [3] мульча внесена в пристовбурову смугу значно знижує засміченість ґрунту близько штамбів дерев. Мульчування пристовбурової смуги показало високий ефект, як альтернатива хімічному методу боротьби з бур'янистою рослинністю [4]. При використанні мульчі порівняно з гербіцидним паром коренева система яблуні охоплює більший обсяг в поверхневих горизонтах ґрунту, де особливо активно протікають мікробіологічні процеси, а також є в достатній кількості поживні речовини [4]. Основний позитивний ефект мульчування проявляється в більшій стабільності макроструктури ґрунту і кращої повітропроникності після сильних дощів, а також зниженні втрати води при випаровуванні з поверхні ґрунту в посушливий період. Під шаром мульчі в ґрунті накопичуються і збережуться продуктивна волога [4]. Мульчування позитивно впливає на загальні фізичні властивості ґрунту (об'ємна маса, питома вага, шпаруватість і повітрозабезпечення), збільшує вологозабезпеченість ґрунту в порівнянні з гербіцидним паром і залуженням, особливо в горизонті 0-0,4м. Застосування мульчі в пристовбуровій смузі в інтенсивних садах та виноградниках, завдяки оптимізації ґрунтових умов збільшує врожайність на (19-36 %) і середню масу плодів (на 717 %), а також зростає вегетативний період [5]. Задача корисної моделі є підвищення якості подрібнення гілок за рахунок подрібнення їх в закритій зоні, повне транспортування подрібненої маси в пристовбурову зону, подрібнення всіх гілок накопичених в валку, за рахунок використання додаткового затягуючого пристрою. 1 UA 103174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Поставлена задача вирішується тим, що у подрібнювачі деревини, що містить кожух, привідні гідромотори, рекатери, подрібнюючі ротори, за якими послідовно співвісно встановлені вентилятори, які створюють потік повітря необхідний для транспортування подрібненої маси в пристовбурову зону, через вихідні заслінки, що мають можливість регулювання кута відкидання подрібненої маси, для розділення камери подрібнення та камери вентилятора використано решітку з отворами необхідного розміру вона закріплена під подрібнюючими роторами, на вході в камеру подрібнення встановлено подавальний ротор, що обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями подає обрізані гілки в зону подрібнення, згідно з корисною моделлю, підбирання відходів деревини з валка здійснено плоскими пальцями подавального ротора, подрібнення відходів деревини здійснено в закритій зоні, а подрібнену масу виведено в зону внесення рядка за допомогою потоку повітря створеного вентилятором. На фіг. 1 зображено подрібнювач гілок - вигляд зверху; На фіг. 2 зображено подрібнювач гілок - вигляд збоку; На фіг. 3 подано - переріз по А-А; На фіг. 4 подано - переріз по Б-Б Подрібнювач деревин включає раму 1 з опорними колесами 2. На рамі змонтовано три точковий навісний механізм 3 для агрегатування з трактором, підшипникові вузли 4, два вертикальні вали 5 з роторами 6 у вигляді штанг з отворами на консольних кінцях, в яких за допомогою пальців закріплено молоткові ножі 7. На нижніх кінцях валів 5 зафіксовано вентилятори 8, привід роторів та вентиляторів здійснюється гідромоторами 9, через гідросистему трактора. Підключення першого гідромотора на вхід, а другого на вихід, забезпечує обертання роторів назустріч один, одному, що створює "затягуючий" ефект маси рослинних залишків в камеру подрібнення де маса перебуває доти, доки розміри частинок не стануть такими, що можуть вийти крізь решітчасту перегородку 10 чи рекатер 11, в результаті чого зменшує потенціальні втрати матеріалу. Для інтенсифікації технологічного процесу в камері подрібнення, що утворена рамою 1 та рекатерами 11, встановлені протирізальні ножі 12, які закріплені на рамі 1. Направлення подрібненої маси в зону рядів рослин здійснюється за допомогою потоку повітря, що створюється вентиляторами 8, в зону подрібнення маса потрапляє за допомогою подавального ротора 13, що обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями 14 подає обрізані гілки в зону подрібнення, де вони захоплюються роторами 6 та подрібнюються до заданого розміру. Для виведення подрібнених часток з агрегату, де вони знаходяться під зоною подрібнення використовується дві заслінки 15, що мають можливість регулювання кута відкидання подрібненої маси, маса виводиться потоком повітря, що створюється вентиляторами 8. Подрібнювач працює як начіпна на трактор машина при його переміщенні вздовж валка з рослинними залишками, розміщеного в центрі міжряддя насаджень. Під час руху агрегату подавальний ротор 13 обертаючись проти годинникової стрілки піднімає рослинні залишки з валка і подає в зону захоплення маси роторами 6, висока швидкість обертання подавального ротора забезпечує повне піднімання всіх рослинних залишків, а плоскі з заокругленням пальці 14 подають масу без забивання, привод подавального ротора здійснюється від гідромотора через пасову передачу. При обертанні роторів 6 назустріч один одному відбувається часткове розсікання захоплення рослинних залишків та перенесення їх в камеру подрібнення до протирізальних ножів 12, де молоткові ножі 7 повністю розсікають масу гілок валка, за рахунок дії протирізальних ножів, рослинні залишки продовжують циркуляцію в закритій камері подрібнення доти, доки їх розмір не стане рівним чи меншим розміру комірок рекатера 11, чи решітчастої перегородки 10, після виходу подрібнених часток з зони подрібнення, вони потрапляють в нижню частину під зоною подрібнення де встановлено два вентилятори 8, які створюють постійний потік повітря, що виносить подрібнені частки назовні через вихідні заслінки 15. Застосування запропонованого подрібнювача деревини дозволить підвищити ефективність подрібнення рослинних залишків, дозволить зменшити їх втрати, підвищить ступінь їх раціонального використання. Можливість реалізації корисної моделі витікає із дієздатності запропонованого способу. Джерела інформації 1. Бабій П.Т. Механізація виробництва плодів і ягід. - К.: Урожай, 1973. - 212 с. 2. Фёдорова Е.А., Репин Д.В., Щитов Н.А. Ротационные косилки-измельчители для садов и ягодников: разработка, исследование // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - № 3. 2003. 2 UA 103174 U 5 3. Соломахин, А.А. Экологический способ борьбы с сорной растительностью в приствольной полосе слаборослого сада яблони / Соломахин А.А., Алиев Т.Г.-Г., Сафронов СБ.// Матер. Молодежного форума "Агробиотехнологии и экологическое земледелие", 13-16 апреля. - Владимир, 2005.: Грин-Пикъ. - С. 95-98. 4. Алиев, Т.Г.-Г. Результаты изучения перспективных систем содержания почвы в интенсивных садах семечковых культур / Алиев Т.Г.-Г., Соломахин A.A., Придорогин М.В. и др.// Достижения науки и техники АПК. - №2. - 2009. - С. 24-26. 5. Будаговский, В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. / Будаговский В.И. - М.: Колос, 1976. - 303 с. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Подрібнювач гілок, що містить кожух, привідні гідромотори, рекатери, подрібнюючі ротори, за якими послідовно співвісно встановлені вентилятори, які створюють потік повітря, необхідний для транспортування подрібненої маси в пристовбурову зону, через вихідні заслінки, що мають можливість регулювання кута відкидання подрібненої маси, для розділення камери подрібнення та камери вентилятора використано решітку з отворами необхідного розміру, яка закріплена під подрібнюючими роторами, на вході в камеру подрібнення встановлено подавальний ротор, що обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями подає обрізані гілки в зону подрібнення, який відрізняється тим, що підбирання відходів деревини з валка здійснено плоскими пальцями подавального ротора, подрібнення відходів деревини здійснено в закритій зоні, а подрібнену масу виведено в зону внесення рядка за допомогою потоку повітря, створеного вентилятором. 3 UA 103174 U 4 UA 103174 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wood chipper

Автори англійською

Sereda Leonid Pavlovych, Vyshnevskyi Vitalii Mykolayovych, Rutkevych Volodymyr Stepanovych, Zinev Mykhailo Viktorovych

Назва патенту російською

Измельчитель веток

Автори російською

Середа Леонид Павлович, Вишневский Виталий Николаевич, Руткевич Владимир Сткпанович, Зинев Михаил Викторович

МПК / Мітки

МПК: B27L 11/00, A01F 12/40

Мітки: подрібнювач, гілок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-103174-podribnyuvach-gilok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Подрібнювач гілок</a>

Подібні патенти