Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації, що включає використання для підгодівлі тільних сухостійних корів мікроелементного преміксу наступного складу, в % за масою: мідь сірчанокисла - 18,8; марганець сірчанокислий - 48,0; цинк сірчанокислий - 30,4; калій йодистий - 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 в добовій дозі 200 мг на 100 кг живої маси, який відрізняється тим, що додатково на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням тільним сухостійним коровам внутрішньом'язово вводиться розчин селеніту натрію в концентрації 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі ветпрепарату тривіт в кількості по 5 мл на 1 голову.

Текст

Реферат: Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації включає використання для підгодівлі тільних сухостійних корів мікроелементного преміксу наступного складу, в % за масою: мідь сірчанокисла - 18,8; марганець сірчанокислий - 48,0; цинк сірчанокислий -30,4; калій йодистий 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 в добовій дозі 200 мг на 100 кг живої маси. Додатково на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням тільним сухостійним коровам внутрішньом'язово вводиться розчин селеніту натрію в концентрації 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі ветпрепарату тривіт в кількості по 5 мл на 1 голову. UA 102391 U (12) UA 102391 U UA 102391 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до тваринництва, а саме до стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) у 1986 році призвела до радіонуклідного забруднення значних площ сільськогосподарських угідь. Основними забруднювачами території є цезій-137 і стронцій-90, співвідношення яких в ґрунтах Полісся України становить близько 10:1. В даний час найбільшу біологічну небезпеку становлять радіоізотопи цезію-137. Допустимий рівень радіоцезію в м'ясі, згідно з ДУ-97 України, не повинен перевищувати 200 Бк/кг, в молоці - 100 Бк/кг. Одним з важливих факторів, які зумовлюють високу продуктивність великої рогатої худоби, є оптимізація раціонів за дефіцитними в кормах макро-, мікроелементами та вітамінами. Відомо, що вміст в кормах поживних і біологічно активних речовин, у тому числі макро-, мікроелементів і вітамінів, значною мірою залежить від геохімічних та природно-кліматичних зон, виду кормів, фази вегетації рослин та інших факторів, а їх вміст у раціонах - від співвідношення в них кормів і типу годівлі тварин. Дефіцитні в кормах і раціонах макро-, мікроелементи та інші біологічно активні добавки більш ефективні при використанні у вигляді преміксів, виготовлених за науково обґрунтованою рецептурою в оптимальній кількості і співвідношенні інгредієнтів відповідно до потреби в них тварин та їх дефіциту в конкретних раціонах. Корми поліської зони, як правило, дефіцитні за рядом макро- і мікроелементів, а особливо є бідними на рухомі форми мікроелементів, а саме за цинком, кобальтом, йодом, міддю, марганцем, селеном та іншими, що необхідно враховувати при розробці преміксів для зменшення коефіцієнта переходу радіоцезію в молоко і м'ясо. Відомі різні методи зниження міграції радіоактивних елементів з кормів раціону в продукцію тваринництва, зокрема в м'ясо і молоко. Розроблено антирадіаційні премікси для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах Полісся України на зимово-стійлових раціонах [1] і на раціонах із зеленими кормами [2]. Ці премікси дають можливість не тільки зменшувати міграцію радіоізотопів цезію в м'ясо, а й істотно підвищувати продуктивність тварин. Відомий мікроелементний премікс для підгодівлі лактуючих корів в умовах постійно діючих малих доз радіації, який містить наступні компоненти, у відсотках за масою: мідь сірчанокислу 9,0; цинк сірчанокислий - 57,63; кобальт хлористий - 0,72; калій йодистий - 0,32; марганець сірчанокислий - 32,33, при цьому добова доза преміксу на 100 кг живої маси тварин становить 0,56 г. Згодовування цього преміксу коровам за 8 місяців лактації підвищило продуктивність корів на 20-21 %. Добавка до раціону мінерального преміксу сприяє зменшенню коефіцієнта переходу цезію-137 в молоко на 20-29 %. Згодовування мінерального преміксу має позитивний вплив на показники резистентності організму корів і отриманих від них телят [3]. Ці способи прийнято як аналоги нашої корисної моделі. У літературі є дослідження, в яких вивчали вплив на біохімічний профіль крові і на інтенсивність росту випоювання бугайцям від народження до 2-місячного віку молока від корів, яким згодовували на 1 кг сухої речовини раціону по 0,3 і 0,5 мг селен-метіоніну і по 100 і 300 мг вітаміну Е. Авторами встановлено, що концентрація вітаміну Е у крові телят підвищується набагато більше, ніж концентрація селену, при цьому прирости телят дослідної групи збільшилися на 8 % [4]. Відомо, що селен і вітамін Е - незамінні компоненти годівлі тварин, які протидіють процесам перекисного окислення. Основна біологічна функція селену - участь у функціонуванні антиоксидантних ферментів. Антиоксидантна дія вітаміну Е полягає у попередженні утворення вільних радикалів у клітинних мембранах. Дефіцит селену і вітаміну Е викликає порушення функцій м'язової тканини, зниження імунітету, уповільнення росту і розвитку телят. Забезпечення організму телят зазначеними антиоксидантами здійснюється у пренатальний період через плаценту, а у постнатальний - через молозиво і молоко [5]. Селен позитивно впливає на імунобіологічну активність організму тварин. Дефіцит селену викликає нестачу вітаміну Е [6]. Селен включається у раціон тварин, у тому числі й жуйних, в кількості 0,3 мг/кг сухої речовини в перерахунку на елементарний селен. Значна частина селену корму, як неорганічного, так і органічного, в рубці перетворюється бактеріями в елементарну форму, яка не засвоюється. Таким чином, жуйні тварини засвоюють меншу частину селену корму в порівнянні з тваринами з однокамерним шлунком, тому норма введення селену в їх раціон має бути більшою [7]. Рекомендована норма введення вітаміну Е в раціон жуйних тварин становить 100 мг/кг сухої речовини корму. В останні роки з'явилися повідомлення про позитивний вплив збільшення дози вітаміну Е на рубцеву ферментацію та обмін речовин у жуйних [8]. 1 UA 102391 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Телята народжуються з незначними запасами вітаміну Е, оскільки для нього характерна низька проникність через плаценту. Таким чином, основним джерелом забезпечення організму новонароджених телят вітаміном Е є молозиво і молоко. Крім цього, у перший місяць життя організм телят майже не депонує вітамін Е, тому він повинен постійно надходити з кормом [9]. Селен, навпаки, легко проникає через плаценту корів, але погано передається телятам з молоком [10]. Таким чином, дуже важливим є забезпечення організму телят селеном у пренатальний період, а вітаміном Е - у постнатальний. Встановлено, що у господарствах, розташованих у зоні радіоактивного забруднення, відбувається погіршення відтворної функції корів, особливо у молодих. Це супроводжується зниженням у крові кількості еритроцитів і лейкоцитів, збільшенням кількості юних форм нейтрофілів [11]. Раніше нами розроблений мікроелементний премікс для підгодівлі сухостійних корів в умовах постійно діючих малих доз радіації після аварії на Чорнобильській АЕС, який містить сірчанокислі солі мікроелементів міді, марганцю, цинку, йоду і кобальту, у відсотках за масою: мідь сірчанокисла -18,8; марганець сірчанокислий - 48,0; цинк сірчанокислий - 30,4; калій йодистий - 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 за добової дози преміксу 200 мг на 100 кг живої маси корів. Використання цього преміксу забезпечило підвищення середньодобових приростів у тільних сухостійних корів з 708 г у контролі до 741 г у дослідній групі та середньодобових приростів у 20-денному віці у теличок, одержаних від корів, яким згодовували мікроелементний премікс - на 18 %, у бугайців - на 81 % [12]. Отже, мікроелементи, впливаючи на обмінні процеси в організмі тварин, сприяють кращому засвоєнню поживних речовин раціону. Це позитивно впливає не тільки на прирости живої маси корів у період сухостою, коли маса приплоду в утробі матері збільшується на 70 %, але й на прирости одержаних від них телят. Встановлено, що згодовування мікроелементного преміксу тільним сухостійним коровам в зоні радіоактивного забруднення сприяє зменшенню переходу цезію-137 в молозиво і молоко. Цей спосіб використання мікроелементного преміксу прийнято за прототип нашої корисної моделі. Недоліком прототипу є те, що до складу мікроелементного преміксу входять лише солі мікроелементів: міді, марганцю, цинку, йоду і кобальту, а мікроелемент селен і вітамін Е та інші жиророзчинні вітаміни, зокрема вітаміни А та D3, які відіграють важливу роль у відтворній здатності корів та імунобіологічній резистентності та енергії росту і розвитку телят, за цим способом не використовуються. Як уже відмічалось, дефіцит селену і вітаміну Е викликає порушення функцій м'язової тканини (білом'язову хворобу), зниження імунітету, уповільнення росту і розвитку телят. Селен позитивно впливає на імунобіологічну активність організму тварин. Дефіцит селену викликає нестачу вітаміну Е. Селен легко проникає через плаценту корів, але погано передається телятам з молоком. Тому дуже важливим є забезпечення організму телят селеном у пренатальний (утробний) період розвитку. Для вітаміну Е характерна низька проникність через плаценту, тому телята народжуються з незначними запасами вітаміну Е. Отже, основним джерелом забезпечення організму новонароджених телят у постнатальний (післяутробний) період вітаміном Е є молозиво і молоко, а оскільки організм теляти у перший місяць життя майже не депонує вітамін Е, він повинен регулярно надходити з молозивом чи молоком корови. Все це говорить про важливість забезпечення організму корови у тільний сухостійний період селеном і резервом вітаміну Е. Важливо відмітити, що використання лише одного мікроелементного преміксу (прототипу) не вплинуло позитивно на внутрішньоутробний ріст і розвиток телят та їх живу масу при народженні [12]. Задача корисної моделі - розробити спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят молочного періоду за малих доз радіації після аварії на Чорнобильській АЕС. Наш спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят молочного періоду за малих доз радіації після аварії на Чорнобильській АЕС включає використання для підгодівлі тільних сухостійних корів мікроелементного преміксу наступного складу, в % за масою: мідь сірчанокисла - 18,8; марганець сірчанокислий - 48,0; цинк сірчанокислий - 30,4; калій йодистий - 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 в добовій дозі 200 мг на 100 кг живої маси, який відрізняється тим, що додатково на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням тільним сухостійним коровам внутрішньом'язово вводиться розчин селеніту натрію в концентрації 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі ветпрепарату тривіт в кількості по 5 мл на 1 голову. 2 UA 102391 U 5 10 Дослідження з вивчення ефективності даного способу проводили в СТОВ "Прогрес" (с. Рагівка Поліського району Київської області). Для проведення науково-господарського досліду були відібрані 2 групи сухостійних корів-аналогів (по 15 голів у кожній) з урахуванням їх живої маси, віку, часу очікуваного отелення і рівня поточної і за минулий рік молочної продуктивності, з яких 1 група була контрольною, а 2 - дослідною. Раціон корів контрольної і дослідної груп був однаковим. Крім цього, сухостійні корови контрольної та дослідної груп отримували розроблений нами і наведений вище мікроелементний премікс за добової дози 200 мг на 100 кг живої маси корів. Коровам дослідної групи на 255-й, 265-й і 275-й дні додатково перед отеленням внутрішньом'язово вводили розчин селеніту натрію 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі препарату тривіт в кількості по 5 мл. Схема досліду приведена у таблиці 1. Таблиця 1 Схема досліду Групи тільних сухостійних корів 15 60 II (дослідна) 20 Тривалість досліду, днів І (контрольна) 15 n 15 60 Раціони і досліджувані фактори ОР (основний раціон) + мікроелементний премікс, 200 мг/100 кг живої маси ОР (основний раціон) + мікроелементний премікс, 200 мг/100 кг живої маси + внутрішньом'язово 5 мл препарату 0,1 % розчину селеніту натрію та 5 мл препарату тривіт (A, D3, E) на 1 голову на добу на 255, 265, 275 дні перед отеленням У досліді вивчали показники живої маси телят при народженні і в 15-денному віці та біохімічні показники крові у віці 15 днів. Після розтелення від 15 корів контрольної групи було отримано 9 бугайців і 6 теличок. У дослідній - 10 теличок і 5 бугайців. У зв'язку з цим для обліку були відібрані у корів-аналогів контрольної та дослідної груп по 5 голів-аналогів теличок і бугайців. Жива маса телят-аналогів (окремо по теличках і бугайцях при народженні і у віці 15 днів) приведена в таблиці 2. Таблиця 2 Жива маса телят, n=5 Показники Телиці Середня жива маса при народженні, кг Середня жива маса в 15денному віці, кг Середньодобовий приріст, г Бугайці Середня жива маса при народженні, кг Середня жива маса в 15денному віці, кг Середньодобовий приріст, г 25 Контрольна група Дослідна група ± % до контролю td p 33,6±0,6 36,5±0,3 +8,6 4,61 p 0,05 р 0,05 р< 0,001 71,2±1,74 2,9±0,33 2,3±0,22 2,07±0,04 1,95±0,02 0,24±0,02 78,2±3,19 4,8±0,5 2,5±0,14 2,86±0,05 2,04±0,08 1,10±0,04 +9,8 +65,5 +8,7 +38,2 +4,6 +358,3 1,94 3,14 0,53 12,2 1,04 21,3 р < 0,05 р 0,05 р 0,05 р < 0,001 10 15 20 25 30 35 Встановлено, що в крові теличок, отриманих від корів дослідної групи, яким внутрішньом'язово вводили селеніт натрію і вітаміни A, D3, E, була достовірно більшою концентрація загального білка на 7 % (р < 0,05), сечовини на 66,7 % (р < 0,001), кальцію на 28,8 % (р < 0,001), селену на 345,8 % (р < 0,001), а в крові бугайців - загального білка на 9,8 % (р < 0,05), сечовини на 65,5 % (р < 0,05), кальцію на 38,2 % (р < 0,001), селену на 358,3 % (р < 0,001). Внутрішньом'язове введення тільним сухостійним коровам селеніту натрію і вітамінів A, D3, E позитивно і вірогідно вплинуло на показники білкового обміну, концентрацію в крові телят селену (майже в 3,5-3,6 рази), кальцію (очевидно, завдяки вітаміну D3) і, як наслідок, - на живу масу телят при народженні і в 15-денному віці. Отже, внутрішньом'язове введення тільним сухостійним коровам на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням селеніту натрію і вітамінів A, D3, E позитивно позначилося на живій масі і на біохімічних показниках крові отриманих від них телят. Таким чином, пропонується як корисна модель спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації, що включає використання для підгодівлі тільних сухостійних корів мікроелементного преміксу наступного складу, в % за масою: мідь сірчанокисла - 18,8; марганець сірчанокислий 48,0; цинк сірчанокислий - 30,4; калій йодистий - 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 в добовій дозі 200 мг на 100 кг живої маси, який відрізняється тим, що додатково на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням тільним сухостійним коровам внутрішньом'язово вводиться розчин селеніту натрію в концентрації 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі ветпрепарату тривіт в кількості по 5 мл на 1 голову. Джерела інформації: 1. Деклараційний патент на винахід № 52138. Україна, А, МПК А23К 1/175. Антирадіаційний премікс для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах на зимово-стійлових раціонах / В.Г. Кебко, Г.Т. Шкурин; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин. - № 2002021627; заявл. 27.02.02; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. 2. Деклараційний патент на винахід № 52139. Україна, А, МПК А23К 1/175. Антирадіаційний премікс для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах на раціонах з зеленими 4 UA 102391 U 5 10 15 20 25 30 35 кормами / В.Г. Кебко, Г.Т. Шкурин; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин. - № 2002021628; заявл. 27.02.02; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. 3. Патент на винахід № 76645. Україна, МПК А23К 1/175. Мікроелементний премікс для годівлі дійних корів в умовах постійно діючих малих доз радіації / В.П. Славов, М.І. Дідух, В.В. Борщенко, М.М. Кривий; заявник та патентовласник Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу. - № 20041008539; заявл. 20.10.04; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 4. Білаш Ю. П. Біохімічний профіль плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту селену і вітаміну Е у раціоні / Ю.П. Білаш, О.Й. Цісарик, І.В. Вудмаска // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С 3. Гжицького. - 2011. - Т. 13. - № 4(50). - Ч. 3. - С. 35-38. 5. Білаш Ю.П. Вплив додавання до раціону корів селен-метіоніну та вітаміну Е на біохімічні показники крові телят / Ю.П. Білаш, І.В. Вудмаска // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - Кам'янець-Подільськ: Зволейко Д.Г., 2012. - Вип. 20. - С 16-18. 6. Боряев Г.И. Биохимический иммунологический статус молодняка сельскохозяйственных животных и птицы и его коррекция препаратами селена: автореф. дис. доктора биол. наук / Г.И. Боряев - М., 2000. - 43 с. 7. Голова Н.В. Вплив введення до раціону корів селеніту натрію і селен-метіоніну на вміст селену в молоці та його антиоксидантний статус / Н.В. Голова, І.В. Вудмаска // Аграрний вісник Причорномор'я. - 2010. - Вип. 52. - С. 10-15. 8. Kay J. К. A comparison between feeding systems (pasture and TMR) and the effect of vitamin E supplementation on plasma and milk fatty acid profiles in dairy cows / [J.K. Kay, J.R. Roche, E.S. Kolver, et al.] // J.Dairy Res. - 2005. - V. 72. - P. 322-332. 9. Maas J. Vitamin E and selenium concentrations in month-old beef calves / [J. Maas, B. R. Hoar, D. M. Myers, et al.] // J. Vet. Diagn. Invest. - 2008. - Vol. 20. - P. 86-89. 10. Campbell D.T. Safety and efficacy of two sustained-release intrareticular selenium supplements and the associated placental transfer and colostral transfer of selenium in beef cattle / D.T. Campbell, J. Maas, D.W. Weber, et al. // Am. J. Vet. Res.- 1990. - Vol. 51. - P. 813-817. 11. Плотко Т.С. Вплив хронічного іонізуючого випромінювання малої інтенсивності на репродуктивну функцію корів і телиць / Т.С. Плотко // Розведення і генетика тварин: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - К.: Аграрна наука, 2008. - Вип. 42. - С 228-237. 12. Патент на корисну модель № 84373. Україна, МПК А 23 К 1/175. Мікроелементами премікс для годівлі сухостійних корів в умовах постійно діючих малих доз радіації після аварії на Чорнобильській АЕС / В.П. Славов, …В.Г. Кебко [та ін.]; заявник та патентовласник Інститут розведення і генетики тварин. - № U201214877; заявл. 25.12.12; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації, що включає використання для підгодівлі тільних сухостійних корів мікроелементного преміксу наступного складу, в % за масою: мідь сірчанокисла - 18,8; марганець сірчанокислий - 48,0; цинк сірчанокислий - 30,4; калій йодистий 0,9; кобальт сірчанокислий - 1,9 в добовій дозі 200 мг на 100 кг живої маси, який відрізняється тим, що додатково на 255-й, 265-й і 275-й дні перед отеленням тільним сухостійним коровам внутрішньом'язово вводиться розчин селеніту натрію в концентрації 0,1 % і вітаміни A, D3, E у формі ветпрепарату тривіт в кількості по 5 мл на 1 голову. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for stimulating cows' reproducibility and increasing calves' immunobiological reactivity and growth and development energy at small irradiation doses

Автори англійською

Martynenko Mykola Pavlovych, Korkh Ihor Volodymyovych, Dzhus Pavlina Petrivna, Diedova Liudmyla Oleksiivna, Ostapovets Larysa Ivanivna, Slavov Volodymyr Petrovych, Kebko Vasyl Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ стимуляции воспроизводительной способности коров и повышения иммунобиологической реактивности и энергии роста и развития телят при малых дозах радиации

Автори російською

Мартыненко Николай Павлович, Корх Игорь Владимирович, Джус Павлина Петровна, Дедова Людмила Алексеевна, Остаповец Лариса Ивановна, Славов Владимир Петрович, Кебко Василий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/175

Мітки: телят, реактивності, енергії, підвищення, розвитку, здатності, малих, радіації, стимуляції, спосіб, відтворної, імунобіологічної, росту, корів, доз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-102391-sposib-stimulyaci-vidtvorno-zdatnosti-koriv-ta-pidvishhennya-imunobiologichno-reaktivnosti-ta-energi-rostu-i-rozvitku-telyat-za-malikh-doz-radiaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації</a>

Подібні патенти