Номер патенту: 101569

Опубліковано: 10.04.2013

Автор: Захаров Сергій Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Складаний предмет меблів, що включає верхню частину, яка формує робочу поверхню, нижню частину, що формує основу, щонайменше одну опорну деталь, яка складається з двох взаємозв'язаних стрижнів, внутрішні сторони верхньої частини і основи оснащені розтяжками, закріпленими в отворах з пазами по периферії верхньої частини предмету меблів і його основи за допомогою металевих вставок та опозитно розташованими центральними упорами для фіксації в них опорної деталі, який відрізняється тим, що суміжні кінці стрижнів сполучені один з одним за допомогою двосторонньої муфти з відповідно правосторонньою і лівобічною різьбою.

Текст

Реферат: Складаний предмет меблів має верхню частину, яка формує робочу поверхню, нижню частину, що формує основу, щонайменше одну опорну деталь, яка складається з двох взаємозв'язаних стрижнів, внутрішні сторони верхньої частини і основи оснащені розтяжками, закріпленими в отворах з пазами по периферії верхньої частини предмету меблів і його основи за допомогою металевих вставок та опозитно розташованими центральними упорами для фіксації в них опорної деталі. Суміжні кінці стрижнів сполучені один з одним за допомогою двосторонньої муфти з відповідно правосторонньою і лівобічною різьбою. UA 101569 C2 (12) UA 101569 C2 UA 101569 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до виробництва меблів, необхідних для використання в житлових та виробничих приміщеннях з малою площею, де є необхідність у швидкому розставлянні і прибиранні меблів, а також в походах, місцях відпочинку поза приміщеннями. Він може бути використаний як різні складані вироби: табурета, столу, підставки, полиці і так далі. Відомий складаний виріб меблів (1), призначений для переважного використання як стола, табурета або лави, який має опорну основу, що містить дві пари послідовно-шарнірно сполучених ділянок, робочу поверхню, яка складається з двох частин, кожна з яких шарнірно сполучена з однією з пар опорної основи. Друга пара елементів опорної основи складається з двох шарнірно сполучених у поперечині Г-подібних деталей. У положенні користування частини робочої поверхні встановлені одна на іншу. Елемент опорної основи, шарнірно зв'язаний з верхньою частиною робочої поверхні, виконаний більшим по висоті, ніж другий елемент його пари на величину, рівну товщині нижньої частини робочої поверхні. Верхня частина робочої поверхні по периметру з трьох вільних сторін забезпечена буртиком, що охоплює нижню частину робочої поверхні. Недоліком відомого виробу є його відносна складність, висока собівартість та обмежена сфера застосування, а також недостатньо високі експлуатаційні показники. Відомий предмет меблів (2), що також складається, призначений для переважного використання як стола, табурета або лави, який включає верхню частину, що формує, як правило, робочу поверхню і виконану з двох половинок коробчастої форми, нижню частину, що формує основу і шарнірно пов'язані з ними опорні деталі (складані ніжки), кожна, з яких складається з двох подовжених секцій, шарнірно зв'язаних разом сусідніми кінцями, що дозволяє секціям ніжок повертатися, перетворюючись від згорнутої конфігурації в розширену конфігурацію. Для забезпечення стійкості конструкції складані ніжки оснащені фіксуючими защіпками. До недоліків даної конструкції слід віднести відсутність конструкційної жорсткості опорних деталей внаслідок великої кількості шарнірних ланок і, як наслідок, хисткість виробу, а також його складність у виготовленні. Відомий також предмет меблів (3), вибраний за прототип, який містить верхню частину, що формує робочу поверхню, нижню частину, що формує основу, опорну деталь, яка складається з двох взаємозв'язаних стрижнів, внутрішні сторони верхньої частини і основи оснащені розтяжкою та опозитно розташованими упорами для фіксації в них опорної деталі, а також додаткові елементи кріплення, причому упор основи виконаний у вигляді закріпленої в отворі основи циліндричної втулки з внутрішньою різьбою та підп'ятника, встановленого у втулці за допомогою різьбового з'єднання. Недоліком даного технічного рішення є складність конструкції та незручність складання і розбирання виробу через необхідність використання для цього додаткового інструмента. Крім того, відоме технічне рішення незручне для збирання складаних конструкцій з двома упорами (наприклад, складані полиці) через неможливість однією людиною одночасного підкручування підп'ятників для рівномірного натягування розтяжок. Задачею, поставленою в основу пропонованого винаходу, є усунення вказаних недоліків, а саме: спрощення конструкції виробу та підвищення його експлуатаційних показників. Поставлена задача вирішується тим, що в складаному предметі меблів, що включає верхню частину, яка формує робочу поверхню, нижню частину, що формує основу, щонайменше одну опорну деталь, яка складається з двох взаємозв'язаних стрижнів, внутрішні сторони верхньої частини і основи оснащені розтяжками, закріпленими в отворах з пазами по периферії верхньої частини предмету меблів і його основи за допомогою металевих вставок та опозитно розташованими центральними упорами для фіксації в них опорної деталі, відповідно до пропонованого технічного рішення суміжні кінці стрижнів сполучені один з одним за допомогою двосторонньої муфти з відповідно правосторонньою і лівобічною різьбою. Оснащення складаного предмету меблів розтяжкою, закріпленою з внутрішніх сторін його верхньої частини та основи, а також спорядження його щонайменше однією опорною деталлю для її встановлення в опозитно розташованих упорах, яка складається із взаємозв'язаних між собою за допомогою муфти з правосторонньою і лівобічною різьбою створює умови для швидкого складання та розбирання предмету меблів, забезпечує конструкційну надійність і стійкість виробу його високі ергономічні характеристики. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу та технічним результатом, що досягається, явним чином не виходить з рівня техніки. Зіставлення заявленого технічного рішення з відомим заявнику рівнем техніки показує, що сукупність суттєвих ознак, притаманних даному технічному рішенню, раніше не була відома. 1 UA 101569 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Пропонований предмет меблів ілюструється кресленнями фіг. 1 - фіг. 3 та зображеннями фіг. 4 - фіг. 6. На кресленні фіг. 1 представлений вигляд складаного предмету меблів, виконаного у формі стільця, який складається з верхньої частини 1 з робочою поверхнею 2, нижньої частини (основи) 3, розтяжки 4, а також опорної деталі, яка виконана з двох стрижнів 5, з різьбовими частинами 6 і квадратними закінцівками 7 та сполучені один з одним за допомогою муфти 8 з правосторонньою і лівобічною різьбою. Для фіксації вільних кінців стрижнів 5 застосовані упори у вигляді фланців 9 з квадратними отворами 10 (фіг. 2). Виконання отворів 10 фланців 9 та закінцівок 7 стрижнів 5 квадратними унеможливлює прокручування стрижнів при провертанні муфти 8. Розтяжки 4 закріплені в отворах з пазами 11 по периферії верхньої частини 1 стільця і його основи 3 за допомогою металевих вставок 12 (фіг. 3). Як ілюстрації на зображеннях фіг. 4 фіг. 6 приведений зовнішній вигляд предметів меблів, відповідно, стільця, столу і стелажу в зібраному вигляді. Складаний предмет меблів, зокрема табурет, використовується таким чином: у неробочому положенні всі частини виробу знаходяться в складеному стані. Верхня його частина 1 та основа 3 вже з'єднані між собою розтяжкою 4, для чого петлі розтяжки 4 вставлені в отвори з пазами 11 та зафіксовані за допомогою металевих вставок 12. Виріб меблів в складеному стані досить компактний і знаходиться в упаковці, яка має невелику товщину, що дорівнює товщині двох її основних частин. Вона зручна для складування, зберігання і транспортування. Для приведення виробу в робочий стан з'єднують різьбові частини 6 стрижнів 5 за допомогою муфти 8 та обертаючи муфту 8 досягають максимального зближення стрижнів 5 між собою. Далі розводять верхню 1 і нижню 3 частини предмету меблів та вставляють в квадратні отвори 10 фланців 9 квадратні закінцівки 7 стрижнів 5, після чого провертають муфту 8 у протилежному напрямку, при цьому стрижні 5 розсовуються відносно один одного, жорстко фіксуючи закінцівки 7 в квадратних отворах 10 фланців, закріплюючи таким чином опорну деталь в упорах, та натягують розтяжки 4. Виріб, що заявляється, являє собою достатньо просту конструкцію та характеризується конструкційною міцністю і стійкістю. Для складання виробу (приведення його в неробоче положення) здійснюють ті ж операції, але в зворотній послідовності. Вони можуть бути виконані протягом декількох хвилин. Верхня частина предмету меблів і його основа можуть бути виготовлені з дерева, пластику, легких металевих сплавів або іншого матеріалу, використовуваного при виготовленні подібних виробів. Інші елементи кріплення виготовляються зі сталі з гальванічним покриттям. Оскільки виріб компактний і має невеликі масогабаритні показники, його використання не обмежується приміщеннями (тобто він може використовуватись і поза приміщеннями). Враховуючи легкість виробу при перенесенні його можна використовувати в місцях відпочинку (на пікніку, рибалці і так далі). Джерела інформації: 1. Патент Російської Федерації на винахід № 2014793, кл.А47В 3/083, публ. 30.06.1994 р. 2. Патент США № US 7337728 на винахід, кл. А47В 3/00, публ. 04.03.2008 p. 3. Заявка РСТ WO 88/10080, кл. А47В 3/10, публ. 29.12.1988 p. (прототип). ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 Складаний предмет меблів, що включає верхню частину, яка формує робочу поверхню, нижню частину, що формує основу, щонайменше одну опорну деталь, яка складається з двох взаємозв'язаних стрижнів, внутрішні сторони верхньої частини і основи оснащені розтяжками, закріпленими вотворах з пазами по периферії верхньої частини предмету меблів і його основи за допомогою металевих вставок та опозитно розташованими центральними упорами для фіксації в них опорної деталі, який відрізняється тим, що суміжні кінці стрижнів сполучені один з одним за допомогою двосторонньої муфти з відповідно правосторонньою і лівобічною різьбою. 2 UA 101569 C2 3 UA 101569 C2 4 UA 101569 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Folding bit of furniture

Автори англійською

Zakharov Serhii Serhiiovych

Назва патенту російською

Складной предмет мебели

Автори російською

Захаров Сергей Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A47B 3/00, A47C 3/00, A47B 43/00, A47C 4/00

Мітки: меблів, складаний, предмет

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-101569-skladanijj-predmet-mebliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Складаний предмет меблів</a>

Подібні патенти