Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Поясний виріб (1), який відрізняється тим, що має поясну частину (2) для фіксації виробу на фігурі користувача і основну частину (3), яка має верхню кромку (5) та нижню кромку (6), а також вставку (7) прямокутної форми, причому вставку (7) прикріплено своїми меншими сторонами (8) до двох ділянок нижньої кромки (6) так, що вона ділить частину нижньої кромки (6), що залишилась, на дві ділянки (10) однакової довжини, а довжина більшої сторони (9) вставки (7) дорівнює відстані від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3).

2. Поясний виріб за п. 1, в якому довжину нижньої кромки (6) основної частини (3) виконано дорівнюючою щонайменше обхвату стегон користувача по найбільш опуклих частинах сідниць.

3. Поясний виріб за п. 1 або 2, в якому довжина більшої сторони (9) вставки (7) та відстань від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3) дорівнює кожна 1/5 від довжини нижньої кромки (6) основної частини (3), а довжина меншої сторони (8) вставки (7) дорівнює 1/10 від довжини нижньої кромки (6) основної частини (3).

4. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-3, який має додаткову частину (4), виконану у вигляді двох брючин, кожну з яких приєднано до відповідної ділянки (10) нижньої кромки (6) та до більшої сторони (9) вставки (7).

5. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-3, який має додаткову частину (4), виконану в вигляді спідниці, приєднаної до нижньої кромки (6) основної частини (3).

6. Поясний виріб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому основну частину (3) виконано однією деталлю крою.

7. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-5 , в якому поясну частину (2) і основну частину (3) виконано однією деталлю крою.

Текст

Реферат: Заявлений поясний виріб (1) має поясну частину (2) для фіксації виробу на фігурі користувача і основну частину (3), яка має верхню кромку (5) та нижню кромку (6), а також вставку (7) прямокутної форми. Вставку (7) прикріплено меншими сторонами (8) до двох ділянок нижньої кромки (6) так, що вона ділить частину нижньої кромки (6), що залишилась, на дві ділянки (10) однакової довжини. Довжина більшої сторони (9) вставки (7) дорівнює відстані від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3). UA 101129 C2 (12) UA 101129 C2 UA 101129 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується легкої промисловості і більш конкретно - поясних виробів, таких як брюки, шорти, спідниці тощо. Відомий поясний трикотажний виріб, зокрема брюки, що складаються з верхньої корпусної частини та частин для ніг [патент на винахід РФ № 2379389, публ. від 20.01.2010]. Цей виріб має також зону промежини, яка виконана закритою щонайменше однією парою протилежних трикотажних вставок, що простягаються на зону промежини. Недоліком даного винаходу є неможливість його використання для виробів з нетрикотажних тканин. Також відомі вироби, в тому числі поясні вироби, зокрема брюки, побудова основи (основної частини) яких здійснюється за способом "ЛЮБАК'С", за яким визначають три внутрішніх масштаби фігури і відповідні кожному з них модулі пропорційності. Фігуру людини уявно розсікають вертикальними і горизонтальними січними площинами, визначають відстані між ними і будують сітку, при перетині ліній якої отримують точки основи [патент на винахід РФ № 2044510, публ. від 27.09.1995]. Основу поясного виробу коригують залежно від особливостей будови фігури, для чого проводять додаткові виміри, і визначають остаточний контур основи. Винахід направлений на забезпечення побудови виробів, що щільно прилягають до фігури користувача, при цьому фігуру користувача проектують на дві вертикально розміщені площини основи поясного виробу - передню і задню, з яких виготовляють форму виробу. Цей відомий винахід потребує великої кількості вимірювань, а також проведення складних розрахунків, необхідних для побудови основи виробів. Крім того, форму виробу виробляють із геометрично нераціональної кількості площин основи поясного виробу для відображення об'єму фігури і без врахування трансформації фігури користувача в його життєдіяльності, внаслідок чого при використанні виробу, його форма обмежує діапазон амплітуди рухів в суглобах опорнорухового апарата і фіксує нахил корпуса фігури користувача вперед, чим спричинює статичне напруження в тілі користувача - втому. В основу винаходу поставлено задачу створити такий поясний виріб, в якому завдяки конструктивним особливостям окремих частин цього виробу вдалось досягти його оптимальної багатофункціональної форми, при якій використання цього виробу не фіксує нахил корпуса фігури користувача вперед, майже не обмежує діапазон амплітуди руху нижніх кінцівок своєю формою та є простим у виготовленні. Поставлена задача вирішується тим, що в поясному виробі, що має поясну частину (пояс) для фіксації виробу на фігурі користувача і основну частину з верхньою і нижньою кромками, а також зі вставкою прямокутної форми, вставку прикріплено своїми меншими сторонами до двох ділянок нижньої кромки так, що ділить частину нижньої кромки, що залишилась, на дві ділянки однакової довжини, причому довжина більшої сторони вставки дорівнює відстані від верхньої кромки основної частини до нижньої кромки основної частини. В переважному втіленні винаходу довжину нижньої кромки основної частини може бути виконано дорівнюючою щонайменш обхвату стегон користувача по найбільш опуклих частинах сідниць. Крім того, довжина більшої сторони вставки та відстань від верхньої кромки основної частини до нижньої кромки основної частини може дорівнювати кожна 1/5 від довжини нижньої кромки основної частини, а довжина меншої сторони вставки - 1/10 від довжини нижньої кромки основної частини. В одному з переважних втілень винаходу поясний виріб може мати додаткову частину, виконану у вигляді двох брючин, кожну з яких приєднано до відповідної ділянки нижньої кромки та до більшої сторони вставки. Ще в одному переважному втіленні винаходу поясний виріб може мати додаткову частину, виконану в вигляді спідниці, приєднаної до нижньої кромки основної частини. В інших переважних втіленнях винаходу основну частину поясного виробу, що заявляється як окремо, так і разом з поясною частиною можливо виконувати однією деталлю крою. Запропоноване рішення дозволяє досить просто виготовляти універсальний багатофункціональний поясний виріб, який, зокрема, при приєднанні до нижньої кромки його основної частини відповідних частин брюк (брючин) чи спідниці певної довжини дозволяє створювати різні види поясного одягу. У подальшому більш детальний опис надано з посиланням на креслення, на яких: Фіг. 1 надає схематичне зображення поясного виробу за винаходом; Фіг. 2 - переважний варіант 1 викрійки для основної частини поясного виробу; Фіг. 3 - переважний варіант 2 викрійки для основної частини поясного виробу; Фіг. 4 - переважний варіант 3 викрійки для основної частини поясного виробу; Фіг. 5 - переважний варіант 4 викрійки для основної частини поясного виробу; 1 UA 101129 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Фіг. 6 - поясний виріб з додатковою частиною у вигляді двох брючин; Фіг. 7 - поясний виріб з додатковою частиною у вигляді спідниці. Як це показано на фіг. 1, поясний виріб (1) за винаходом має поясну частину (пояс) (2) для фіксації виробу на фігурі користувача і основну частину (3). Поясною частиною (2) поясного виробу за винаходом є частина поясного виробу, що розміщена вгору від основної частини (3) та прикріплена до неї. Поясну частину (2) може бути виконано такою, що стягується гумкою, шнурком тощо, або можливо передбачати інше виконання, що забезпечує фіксацію виробу на фігурі користувача. За необхідності, від або у верхній кромці основної частини (3) можуть бути виконані виточки, защепи, тощо. Основною частиною (3) поясного виробу є частина поясного виробу, що розміщена вниз від поясної частини (2) та прикріплена до неї. На відміну від відомих основ поясних виробів, які побудовано у двовимірному просторі, основну частину (3) поясного виробу за винаходом побудовано у тривимірному просторі. Поясний виріб за винаходом може мати додаткову частину (4), розміщену вниз від основної частини (3) та прикріплену до неї. Цю додаткову частину (4) може бути виконано у вигляді двох брючин або спідниці тощо. Основна частина (3) (фіг. 1) поясного виробу (1) має верхню кромку (5) та нижню кромку (6), а також вставку (7) прямокутної форми, причому вставку (7) прикріплено своїми меншими сторонами (8) до двох ділянок нижньої кромки (6) так, що ділить частину нижньої кромки (6), що залишилась, на дві ділянки (10) однакової довжини, а довжина більшої сторони (9) вставки (7) дорівнює відстані від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3). Згідно з одним з втілень винаходу довжину нижньої кромки (6) основної частини (3) виконано дорівнюючою щонайменш обхвату стегон користувача по найбільш опуклих частинах сідниць, хоча слід зазначити, що в залежності від матеріалу, типу виробу, фасону тощо, до виміряної величини може бути додано величину технічної прибавки або віднято величину технічного зменшення. Дані процедури додавання величини технічної прибавки або віднімання величини технічного зменшення є відомими та загально прийнятими спеціалістами в області проектування та виробництва виробів одягу та використовуються для досягнення різного ступеня облягання фігури користувача виробом. В оптимальному варіанті винаходу довжина більшої сторони вставки та відстань від верхньої кромки основної частини до нижньої кромки основної частини дорівнює кожна 1/5 від довжини нижньої кромки основної частини, а довжина меншої сторони вставки - 1/10 від довжини нижньої кромки основної частини. Запропонована конструкція поясного виробу є багатофункціональною і дозволяє створити таку форму поясного одягу, наприклад брюк (фіг. 6), спідниці, шортів або спідниць-шорт (фіг. 7), які зручні в користуванні та є простими у виготовленні. В переважних втіленнях винаходу в залежності від конкретних умов виробництва, крій основної частини поясного виробу за винаходом може бути виконано однією деталлю, як це показано для різних варіантів на фіг. 2, 3, 4 і 5. Переважними втіленнями винаходу також є можливість виконання однією деталлю крою основної частини (3) разом з поясною частиною (2) (на фігурах не показано). Таким чином, поясний виріб, що заявляється, на відміну від вже існуючих поясних виробів дозволяє: - знизити статичне навантаження користувача; - забезпечити простоту крою та виготовлення; - забезпечити можливість виготовлення поясних виробів будь-яких форм; - економно використовувати тканини; - не застосовувати при виготовленні працю висококваліфікованого персоналу. 50 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 1. Поясний виріб (1), який відрізняється тим, що має поясну частину (2) для фіксації виробу на фігурі користувача і основну частину (3), яка має верхню кромку (5) та нижню кромку (6), а також вставку (7) прямокутної форми, причому вставку (7) прикріплено своїми меншими сторонами (8) до двох ділянок нижньої кромки (6) так, що вона ділить частину нижньої кромки (6), що залишилась, на дві ділянки (10) однакової довжини, а довжина більшої сторони (9) вставки (7) дорівнює відстані від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3). 2 UA 101129 C2 5 10 15 2. Поясний виріб за п. 1, в якому довжину нижньої кромки (6) основної частини (3) виконано дорівнюючою щонайменше обхвату стегон користувача по найбільш опуклих частинах сідниць. 3. Поясний виріб за п. 1 або 2, в якому довжина більшої сторони (9) вставки (7) та відстань від верхньої кромки (5) основної частини (3) до нижньої кромки (6) основної частини (3) дорівнює кожна 1/5 від довжини нижньої кромки (6) основної частини (3), а довжина меншої сторони (8) вставки (7) дорівнює 1/10 від довжини нижньої кромки (6) основної частини (3). 4. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-3, який має додаткову частину (4), виконану у вигляді двох брючин, кожну з яких приєднано до відповідної ділянки (10) нижньої кромки (6) та до більшої сторони (9) вставки (7). 5. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-3, який має додаткову частину (4), виконану в вигляді спідниці, приєднаної до нижньої кромки (6) основної частини (3). 6. Поясний виріб за будь-яким з попередніх пунктів, в якому основну частину (3) виконано однією деталлю крою. 7. Поясний виріб за будь-яким з пп. 1-5 , в якому поясну частину (2) і основну частину (3) виконано однією деталлю крою. 3 UA 101129 C2 4 UA 101129 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Waist belt article "ergo-base"

Автори англійською

Anisimov Oleksandr Yuriiovych, Biniatov Dmytro Eduardovych

Назва патенту російською

Поясное изделие "ergo-base"

Автори російською

Анисимов Александр Юрьевич, Бинятов Дмитрий Эдуардович

МПК / Мітки

МПК: A41H 3/00

Мітки: виріб, ergo-base, поясний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-101129-poyasnijj-virib-ergo-base.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Поясний виріб “ergo-base”</a>

Подібні патенти