Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу

Номер патенту: 99821

Опубліковано: 25.06.2015

Автори: Денефіль Ольга Володимирівна, Міц Ірина Романівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу, що полягає в утриманні лабораторних тварин в експерименті під дією довготривалого щоденного стресу, який відрізняється тим, що тварин піддають впливу іммобілізаційного стресу упродовж півтора місяця, шляхом обмеження життєвого простору, при цьому додатково збільшують стресове навантаження на тварин, підсилюючи стресовий стан тварин дією на них гострого одногодинного стресу в день виводу їх з експерименту, а висновок про негативний вплив постнатального стресу на активність процесів перекисного окиснення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у тварин різної статі роблять за лабораторними даними.

Текст

Реферат: Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу полягає в утриманні лабораторних тварин в експерименті під дією довготривалого щоденного стресу. Тварин піддають впливу іммобілізаційного стресу упродовж півтора місяця, шляхом обмеження життєвого простору, при цьому додатково збільшують стресове навантаження на тварин, підсилюючи стресовий стан тварин дією на них гострого одногодинного стресу в день виводу їх з експерименту. Висновок про негативний вплив постнатального стресу на активність процесів перекисного окиснення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у тварин різної статі роблять за лабораторними даними. UA 99821 U (54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ, ПІДСИЛЕНОГО ДІЄЮ ГОСТРОГО СТРЕСУ UA 99821 U UA 99821 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до експериментальної медицини, а саме до патологічної фізіології, та може бути використана для моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу. Відомий спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, що полягає в утриманні лабораторних тварин в експерименті під дією довготривалого щоденного стресу. [1]. За відомим способом іммобілізаційний стрес у тварин, білих щурів, викликають шляхом фіксації ненаркотизованих тварин у положенні на спині по 40 хвилин щоденно, протягом 21 дня. Недоліком відомого способу є недостатній рівень інформативності та відтворюваності моделі, який випливає, перш за все, з недостатньо виражених у ході експерименту патологічних змін, що відбуваються у життєво важливих органах лабораторних тварин. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, у якому шляхом зміни основного стресового чинника і підсилення його впливу поєднаною діє з додатковим чинником, які викликають патологічні зміни в органах лабораторних тварин, досягають впливу на процес перекисного окислення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у тварин різної статі, а отже підвищення інформативності і точності експериментального відтворення моделі в цілому. При вирішенні технічної задачі було взято до уваги також і те, що антистресова здатність у щурів-самців суттєво відрізняється від аналогічної здатності у щурів протилежної статі - самок, що знаходить суттєве відображення в даних лабораторних показників, отриманих у процесі експерименту. Беручи до уваги наведенні міркування поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу, що полягає в утриманні лабораторних тварин в експерименті під дією довготривалого щоденного стресу, згідно з корисною моделлю тварин піддають виливу іммобілізаційного стресу упродовж півтора місяця, шляхом обмеження життєвого простору, при цьому додатково збільшують стресове навантаження на тварин, підсилюючи стресовий стан тварин дією на них гострого одногодинного стресу в день виводу їх з експерименту, а висновок про негативний вплив постнатального стресу на активність процесів перекисного окиснення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у тварин різної статі роблять за лабораторними даними. Спосіб здійснюють наступним чином. Лабораторних тварин, зокрема білих безпородних щурів: самців і самиць піддають впливу хронічного іммобілізаційного стресу щоденно упродовж півтора місяця, шляхом обмеження їх життєвого простору. Стресовий стан тварин, який був викликаний дією довготривалого іммобілізаційного стресу, додатково підсилюють впливом на щурів гострого одногодинного стресу, причому гострий стрес здійснюють у день виводу тварин з експерименту. Тварин виводять з експерименту шляхом декапітації. Висновок про негативний вплив постнатального стресу на активність процесів перекисного окиснення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у щурів різної статі роблять методом аналізу та оцінки даних лабораторних досліджень. Приклад 1. Для участі в експерименті було відібрано однакову кількість безпородних щурів: 22 самців і 22 самок. Лабораторних тварин, піддавали впливу на них хронічного іммобілізаційного стресу щоденно упродовж півтора місяця, шляхом обмеження їх життєвого простору вдвічі. Щурів, що перебували в експерименті утримували на стандартному раціоні віварію. Стресовий стан тварин, який був викликаний дією довготривалого іммобілізаційного стресу, додатково підсилювали впливом на щурів гострого одногодинного стресу. Після завершення дії хронічного іммобілізаційного стресу, у день виводу тварин з експерименту, щурів фіксували на 1 годину спинкою донизу до предметного столика. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації. Евтаназію щурів проводили шляхом тотального -1 кровопускання з серця під дією тіопентало-натрієвого наркозу, з розрахунку 60 мгкг маси тіла тварини, введеного внутрішньоочеревинно. Потім здійснювали забір крові від кожної тварини і шматочків серця для подальшого експериментального дослідження. У гомогенаті серця визначали концентрацію ДК, ТБК-активних продуктів, ТК. Висновок про негативний вплив постнатального стресу на активність процесів перекисного окиснення ліпідів і ферментативної ланки антиоксидантного захисту у щурів різної статі робили методом аналізу та оцінки даних лабораторних досліджень. Усі досліди, що проводились на лабораторних тваринах, виконано з дотриманням норм Конвенції Ради Європи про захист хребетних тварин, якими користуються у процесі проведення досліджень для наукових цілей (Страсбург, 18.03.1986 p.), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001) і наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 60 1 UA 99821 U Таблиця 1 Зміна показників перекисного окиснення ліпідів, викликана постнатальним стресом, М±m Група Показник ТБК-активні продукти, мкмоль/кг Трієнові кон'югати, -1 ум.од.г 0,317±0,001 0,474±0,006 0,318±0,001 0,458±0,007* 0,881±0,028* 0,462±0,007* Дієнові кон'югати, ум.од.г Самці Контроль (n=10) Постнатальний стрес (n=12) Самиці Контроль (n=10) Постнатальний стрес (n=12) -1 0,296±0,002 # 0,442±0,006 # 0,302±0,002 # 0,493±0,007 # 1,314±0,045 # 0,497±0,006 # Примітки: 1. * - показники достовірні, порівняно з контролем; 2. ## - показники достовірні, порівняно з постнатальним стресом; 3. # - показники достовірні, порівняно з самцями. 5 10 15 Виходячи з аналізу отриманих даних лабораторного дослідження, що занесені у таблицю 1, потрібно зазначити, що найбільше зростання продуктів ПОЛ у щурів самиць відмічено при постнатальному стресі. Вміст ДК, ТБК-активних продуктів і ТК збільшився відповідно в 1,66 (р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Denefil Olha Volodymyrivna

Автори російською

Денефиль Ольга Владимировна

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: моделювання, хронічного, стресу, дією, спосіб, гострого, підсиленого, іммобілізаційного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-99821-sposib-modelyuvannya-khronichnogo-immobilizacijjnogo-stresu-pidsilenogo-diehyu-gostrogo-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу</a>

Подібні патенти