Спосіб одержання інформації про об’єкти або вироби за допомогою мітки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання інформації про об'єкти або вироби за допомогою мітки, яка виконана у вигляді двовимірного штрих-коду, що включає нанесення мітки на об'єкт або виріб, зберігання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом у базі даних, оновлення зазначеної бази даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом, зчитування двовимірного штрих-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, ідентифікацію зазначеного об'єкта або виробу з використанням збереженої інформації, отримання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом з бази даних, який відрізняється тим, що як двовимірний штрих-код використовують динамічний QR-код, що зчитують за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, за який застосовують мобільні пристрої з камерою, а інформацію, отриману з бази даних, пов'язану з маркованим об'єктом або виробом, представляють у вигляді статичної та/або динамічної інформації.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформація, отримана з бази даних, містить інструкцію про використання об'єкта або виробу, відомості про виробника та спосіб застосування або іншу інформацію.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як мобільний пристрій з камерою використовують смартфон або планшет.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нанесення мітки проводять на об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукти харчування.

Текст

Реферат: Спосіб отримання інформації про об'єкти або вироби за допомогою мітки, яка виконана у вигляді двовимірного штрих-коду, що включає нанесення мітки на об'єкт або виріб, зберігання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом у базі даних, оновлення зазначеної бази даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом, зчитування двовимірного штрих-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, ідентифікацію зазначеного об'єкта або виробу з використанням збереженої інформації, отримання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом з бази даних. Як двовимірний штрих-код використовують динамічний QR-код, що зчитують за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, за який застосовують мобільні пристрої з камерою, а інформацію, отриману з бази даних, пов'язану з маркованим об'єктом або виробом, представляють у вигляді статичної та/або динамічної інформації. UA 99384 U (12) UA 99384 U UA 99384 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів отримання інформації за допомогою міток, придатних для зчитування машинним способом і призначених для розпізнавання, ідентифікації та отримання інформації про товари чи об'єкти, і може бути використана при реалізації медичних, фармацевтичних, парфумерно-косметичних та продуктових товарів. Відомий спосіб отримання інформації про об'єкт або виріб, який містить мітку [1], що включає нанесення щонайменше на один металевий і/або полімерний шар основи додаткового шару з кодуючими елементами, виконання додаткового шару у вигляді шару барвника, який утворює двовимірний QR-код, і розміщення на поверхні багатошарового виробу, а також виконання додаткового шару з барвника на основі складних поліефірів. Дана корисна модель дозволяє отримувати інформацію про об'єкт за допомогою мітки у вигляді кодуючих елементів, що містять статичну текстову інформацію, нанесену на поверхню виробу. Недоліком вказаного способу є обмежений обсяг інформації, яка міститься в кодуючому елементі, і неможливість змінювати її або доповнювати. Відомий спосіб отримання інформації про об'єкт або виріб, який містить мітку [2], що включає звернення в центр присвоєння та генерації кодів у вигляді цифрових кодів і QR-кодів, передання даних про присвоєні коди в базу даних виробників і базу даних присвоєних кодів центру перевірки кодів, сканування кодів у вигляді цифрового коду та QR-коду за допомогою кінцевих пристроїв у вигляді мобільних телефонів, забезпечених програмно-апаратним комплексом, відправку в центр перевірки кодів і отримання від нього повідомлення по мережі дротового і бездротового зв'язку. Дана корисна модель дозволяє підвищити продуктивність і надійність забезпечення захисту споживача від придбання і використання підробленої продукції. Недоліком даного способу є те, що обсяг наданої інформації обмежений відомостями про виробників товарів. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є спосіб отримання інформації про об'єкт або виріб, що містить мітку, виконану у вигляді двовимірного штрих-коду [3], який включає нанесення мітки на об'єкт або виріб, зберігання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом, подальшу перевірку автентичності зазначеного об'єкта або виробу, ідентифікацію зазначеного об'єкта або виробу з використанням інформації, що зберігається, яка включає оновлення зазначеної бази даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом. При цьому заявлена мітка для об'єкта або виробу містить полімерний рідкокристалічний матеріал з оптичними характеристиками забезпечення можливості перевірки і зчитування зазначеної мітки машинними засобами, а також перевірки її справжності людиною на око. Мітка створена на підкладці за допомогою процесу друку змінних даних у формі відмітних знаків, що представляють собою унікальний код, використані одномірні штрих-коди, багаторівневі одномірні штрих-коди і двовимірні штрих-коди. Дана корисна модель дозволяє суттєво посилити захист і відстеження товару протягом усього терміну його придатності або використання або протягом певного періоду, шляхом введення індивідуального маркування для ідентифікації та підтвердження достовірності товару. Однак, ця корисна модель не надає споживачеві повну і достовірну і оперативну інформацію про саме товар в доступній і наочній формі. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу отримання інформації про об'єкт або виріб, в якому шляхом нанесення спеціальної мітки і застосування певного способу зчитування інформації за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень забезпечуються ідентифікація та підтвердження оригінальності об'єкта або виробу і досягається оперативне надання споживачеві повної та достовірної інформації про товари в доступній і наочній формі. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі отримання інформації про об'єкт або виріб, що містить мітку, виконану у вигляді двовимірного штрих-коду, що включає нанесення мітки на об'єкт або виріб, зберігання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом у базі даних, оновлення зазначеної бази даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом, зчитування двовимірного штрих-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, ідентифікацію зазначеного об'єкта або виробу з використанням збереженої інформації, отримання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом з бази даних, згідно з корисною моделлю, як двовимірний штрих-код використовують динамічний QR-код, що зчитують за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, за який застосовують мобільні пристрій з камерою, а інформацію, отриману з бази даних, пов'язану з маркованим об'єктом або виробом, представляють у вигляді статичної та/або динамічної інформації. При цьому інформація, отримана з бази даних, містить інструкцію про використання об'єкта або виробу, відомості про виробника та спосіб застосування або іншу інформацію. 1 UA 99384 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Крім того, як мобільний пристрій з камерою використовують смартфон або планшет. При цьому нанесення мітки проводять на об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукту харчування. Використання як двовимірного штрих-коду динамічного QR-коду, який зчитують за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, забезпечують отримання актуальної, постійно оновлюваної інформації про об'єкт або виріб. Представлення інформації, отриманої з бази даних, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом, у вигляді статичної та/або динамічної інформації, наприклад, у вигляді текстових або відео даних, дозволяє отримати, такі відомості про об'єкт, як відомості про оригінальність об'єкта, інструкцію про використання об'єкта або виробу медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукту харчування, порівняти фото з офіційно затвердженим еталоном, отримати відомості про виробника, можливості отримання знижок, участі в акціях, розіграшах і т.п., забезпечує отримання повної і достовірної інформація про об'єкт або виріб в доступній і наочній формі, що сприяє їх правильному вибору. Застосування як пристрою із засобом розпізнавання зображень мобільного пристрою з камерою, такого як смартфон або планшет, робить спосіб отримання інформації про об'єкт або виріб будь-якою зацікавленою особою більш зручним і оперативним. Завдяки нанесенню мітки на об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмернокосметичного призначення або продукт харчування здійснюється отримання інформації про об'єкт або виріб в доступній і наочній формі, що забезпечує можливість їх правильного вибору. Корисна модель здійснюється наступним чином. На наданий об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукт харчування проводять нанесення мітки одним з відомих способів. Наприклад, мітку, виконану у вигляді динамічного QR-коду, наносять на упаковку та/або наклейку, виконану у вигляді етикетки, стікера, ярлика і т.п., що належить об'єкту або виробу медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукту харчування, за допомогою якого-небудь способу друку. Інформацію, пов'язану з маркованим об'єктом або виробом, зберігають у базі даних, що розміщена на спеціалізованому сайті, яку постійно оновлюють у зазначеній базі даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом, що підвищує інформативність стосовно об'єкту і сприяє кращій реалізації товарів. Вибираючи об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукту харчування, проводять зчитування двовимірного штрих-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, за який застосовують мобільні пристрої з камерою, наприклад, смартфон або планшет. Для цього досить піднести або направити зчитувальний пристрій на зображення QR-коду, нанесеного на виріб або об'єкт. За допомогою встановленого в призначеному для користувача пристрої програмного забезпечення для розпізнавання QR-кодів розшифровують результати сканування з отриманням відповідної інформації, після чого здійснюють порівняння цієї інформації з інформацією, яка зберігається в базі даних на спеціально створеному Інтернет ресурсі. Потім отримують підтвердження чи заперечення розпізнавання зазначеного об'єкту або виробу, здійснюючи його ідентифікацію. Після підтвердження ідентифікації зазначеного об'єкта або виробу на дисплеї мобільного пристрою відображається інформація, пов'язана з маркованим об'єктом або виробом з бази даних, у вигляді статичної та/або динамічної інформації, наприклад, у вигляді текстових або відео даних. Отримана інформація може відображати такі відомості про об'єкт, як відомості про оригінальність об'єкта, інструкцію і спосіб використання об'єкта або виробу медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукту харчування, порівняти фото з офіційно затвердженим еталоном, отримати відомості про виробника, можливості отримання знижок, участі в акціях, розіграшах і т.д., забезпечує отримання повної і достовірної інформація про об'єкт або виріб в доступній і наочній формі, що сприяє їх правильному вибору. Таким чином, заявлена корисна модель дозволяє забезпечити ідентифікацію та підтвердження оригінальності об'єкта або виробу, і оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформацію про об'єкт або виріб в доступній і наочній формі, що забезпечує можливість їх правильного вибору. Приклад 1 На упаковку, виконану у вигляді картонної коробки, наданого лікарського засобу, наносять мітку, виконану у вигляді динамічного QR-коду, одним з відомих способів струминного або лазерного друку. Інформацію, пов'язану з маркованим лікарським засобом, зберігають у базі даних, що розміщена на спеціалізованому сайті, яку постійно оновлюють у зазначеній базі 2 UA 99384 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом. Вибираючи лікарський засіб проводять зчитування динамічного QR-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, наприклад, смартфона, направивши зчитувальний пристрій на зображення QR-коду, нанесеного на упаковку лікарського засобу. Розшифровані результати сканування з отриманням відповідної інформації порівнюють з інформацією, яка зберігається в базі даних на спеціально створеному Інтернет ресурсі. Після чого отримують підтвердження чи заперечення розпізнавання вказаного лікарського засобу, здійснивши його ідентифікацію. Потім, після підтвердження ідентифікації вказаного лікарського засобу на дисплеї мобільного пристрою відображається інформація, пов'язана з маркованим лікарським засобом з бази даних, у вигляді статичної та динамічної інформації, наприклад, інструкції до лікарського засобу, відомостями про виробника та дозування лікарського засобу, спосіб застосування, фото для порівняння з офіційно затвердженим еталоном, можливості отримання знижок і т.п. Таким чином, заявлена корисна модель дозволяє оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформації про лікарський засіб у доступній і наочній формі і забезпечує можливість його правильного вибору. Приклад 2 На упаковку, виконану у вигляді картонної коробки, наданого медичного засобу, наприклад, електронного термометра, наносять мітку, виконану у вигляді динамічного QR-коду, одним з відомих способів струминного або лазерного друку. Інформацію, пов'язану з маркованим медичним засобом, зберігають у базі даних, що розміщена на спеціалізованому сайті, яку постійно оновлюють у зазначеній базі даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом. Вибираючи медичний засіб проводять зчитування динамічного QR-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, наприклад, смартфона, направивши зчитувальний пристрій на зображення QR-коду, нанесеного на упаковку медичного засобу. Розшифровані результати сканування з отриманням відповідної інформації порівнюють з інформацією, яка зберігається в базі даних на спеціально створеному Інтернет ресурсі. Після чого отримують підтвердження чи заперечення розпізнавання вказаного медичного засобу, здійснивши його ідентифікацію. Потім, після підтвердження ідентифікації зазначеного медичного засобу на дисплеї мобільного пристрою відображається інформація, пов'язана з маркованим медичним засобом з бази даних, у вигляді статичної та динамічної інформації, наприклад, інструкції до медичного засобу, відомостями про виробника, фото для порівняння з офіційно затвердженим еталоном, можливості отримання знижок і т.п. Таким чином, заявлена корисна модель дозволяє оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформації про медичний засіб в доступній і наочній формі і забезпечує можливість його правильного вибору. Приклад 3 На упаковці, виконаній у вигляді флакона, наданого косметичного засобу розміщують наклейку, на якій нанесена мітка, виконана у вигляді динамічного QR-коду, одним з відомих способів офсетного або цифрового друку, або шовкографії. Інформацію, пов'язану з маркованим косметичним засобом, зберігають у базі даних, що розміщена на спеціалізованому сайті, яку постійно оновлюють у зазначеній базі даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом. Вибираючи косметичний засіб, проводять зчитування динамічного QR-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, наприклад, смартфона, направивши зчитувальний пристрій на зображення QR-коду, нанесеного на упаковку косметичного засобу. Розшифровані результати сканування з отриманням відповідної інформації порівнюють з інформацією, яка зберігається в базі даних на спеціально створеному Інтернет ресурсі. Після чого отримують підтвердження чи заперечення розпізнавання зазначеного косметичного засобу, здійснивши його ідентифікацію. Потім, після підтвердження ідентифікації зазначеного косметичного засобу на дисплеї мобільного пристрою відображаються дані, пов'язані з маркованим косметичним засобом з бази даних, у вигляді статичної та динамічної інформації, наприклад, інструкції до косметичного засобу, відомостями про склад, виробника, а також відеоінформація, наприклад, з відео-уроком щодо застосування косметичного засобу, а також про можливість брати участь в акціях. Таким чином, заявлена корисна модель дозволяє оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформації про косметичний засіб у доступній і наочній формі і забезпечує можливість його правильного вибору. Приклад 4 На упаковці, виконаній у вигляді багатошарового паперового пакета, наданого сипучого продукту харчування розміщують наклейку, на яку нанесена мітка, виконана у вигляді динамічного QR-коду, одним з відомих способів струминного або лазерного друку. Інформацію, 3 UA 99384 U 5 10 15 20 25 пов'язану з маркованим сипучим продуктом харчування, зберігають у базі даних, що розміщена на спеціалізованому сайті, яку постійно оновлюють у зазначеній базі даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом. Вибираючи сипучий продукт харчування, проводять зчитування динамічного QR-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, наприклад, планшета, підносять зчитувальний пристрій до зображення QR-коду, нанесеного на упаковку сипучого продукту харчування. Розшифровані результати сканування з отриманням відповідної інформації порівнюють з інформацією, яка зберігається в базі даних на спеціально створеному Інтернет-ресурсі. Після чого отримують підтвердження чи заперечення розпізнавання зазначеного сипучого продукту харчування, здійснивши його ідентифікацію. Потім, після підтвердження ідентифікації зазначеного сипучого продукту харчування на дисплеї мобільного пристрою відображаються дані, пов'язані з маркованим сипучим продуктом харчування з бази даних, у вигляді статичної та динамічної інформації, наприклад, інформації про його склад, особливості виробництва, інгредієнтах та їх походженні, калорійності та корисності для здоров'я, а також рецепти страв з даного продукту, крім того, присутній розважальний контент у вигляді конкурсу/гри з отриманням призу. Таким чином, заявлена корисна модель дозволяє оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформацію стосовно сипучого продукту харчування у доступній і наочній формі і забезпечує можливість його правильного вибору. Вищенаведені приклади характеризують здійснення даної корисної моделі і носять ілюстративний характер і не обмежують інші варіанти виконання та застосування. Дана корисна модель дозволяє забезпечити ідентифікацію та підтвердження оригінальності об'єкта або виробу, і оперативно надати споживачеві повну і достовірну інформацію про об'єкт або виріб в доступній і наочній формі, що забезпечує можливість їх правильного вибору. Джерела інформації: 6 1. Патент РФ № 134483 U1, МПК B32B 15/04, B32B 15/08, публ. 20.11.2013. 2. Патент РФ № 125746 U1, МПК G06Q 30/00, G06K 9/20, публ. 10.03.2013. 3. Патент України № 100152 U1, МПК B42D 15/08 (2006.01) B42D 15/10 (2006.01) G06K 7/10 (2006.01) G07D 7/12 (2006.01) B41M 5/00 G06Q 10/00, публ. 26.11.2012. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Спосіб отримання інформації про об'єкти або вироби за допомогою мітки, яка виконана у вигляді двовимірного штрих-коду, що включає нанесення мітки на об'єкт або виріб, зберігання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом у базі даних, оновлення зазначеної бази даних новими елементами інформації, пов'язаними з цим об'єктом або виробом, зчитування двовимірного штрих-коду за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, ідентифікацію зазначеного об'єкта або виробу з використанням збереженої інформації, отримання інформації, пов'язаної з маркованим об'єктом або виробом з бази даних, який відрізняється тим, що як двовимірний штрих-код використовують динамічний QR-код, що зчитують за допомогою пристрою із засобом розпізнавання зображень, за який застосовують мобільні пристрої з камерою, а інформацію, отриману з бази даних, пов'язану з маркованим об'єктом або виробом, представляють у вигляді статичної та/або динамічної інформації. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформація, отримана з бази даних, містить інструкцію про використання об'єкта або виробу, відомості про виробника та спосіб застосування або іншу інформацію. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як мобільний пристрій з камерою використовують смартфон або планшет. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нанесення мітки проводять на об'єкт або виріб медичного, фармацевтичного, парфюмерно-косметичного призначення або продукти харчування. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B41M 5/00, B42D 15/00

Мітки: мітки, об'єкти, інформації, одержання, вироби, спосіб, допомогою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-99384-sposib-oderzhannya-informaci-pro-obehkti-abo-virobi-za-dopomogoyu-mitki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання інформації про об’єкти або вироби за допомогою мітки</a>

Подібні патенти