Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Струминний двосторонній орієнтуючий пристрій, який містить корпус, взаємодіюча з об'єктом маніпулювання поверхня якого циліндричної форми, перпендикулярно до її осі симетрично виконано сопло для з'єднання робочої камери з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання і корпусу розміщено в одній площині паралельно між собою, а між їх циліндричними поверхнями при роботі буде утворено зазор, причому робочу камеру через отвір з'єднано з джерелом тиску, корпус оснащено додатковою робочою камерою і додатковим соплом, що розміщені симетрично до робочої камери і сопла відносно поздовжнього паза, який виконано посередині взаємодіючої із об'єктом маніпулювання поверхні, причому камери з'єднано між собою трубкою для нагнітання стиснутого повітря, а робочу камеру оснащено шарніром, причому додаткове сопло виконане таким чином, що між відрізком його твірної і перпендикуляром, опущеним з основи цього відрізка до осі корпуса, утворено кут a=15…45°, який відрізняється тим, що до корпусу зі сторони взаємодіючої з об'єктом маніпулювання поверхні за допомогою прямокутного стержня Г-подібної форми жорстко закріплено внутрішній корпус, який виконано із прямокутної частини і циліндричної частини, що утворюють внутрішню робочу камеру, циліндрична частина внутрішнього корпусу взаємодіє з об'єктом маніпулювання, її вісь співпадає з віссю корпуса, перпендикулярно до осі циліндричної частини внутрішнього корпусу симетрично виконано орієнтуюче сопло для з'єднання внутрішньої робочої камери з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання і циліндричної частини внутрішнього корпусу розміщено в одній площині паралельно між собою, а між їх циліндричними поверхнями утворено зазор, циліндричну частину внутрішнього корпусу оснащено силовим соплом, яке виконане таким чином, що між відрізком його твірної і перпендикуляром, опущеним з основи цього відрізка до осі циліндричної частини внутрішнього корпусу, утворено кут b=15…45°, до циліндричної частини внутрішнього корпусу прикріплено ролик-упор з можливістю регулювання положення за допомогою поздовжнього паза для ролика-упора, який виконано на циліндричній частині внутрішнього корпусу, в прямокутній частині внутрішнього корпусу виконано глухий отвір із різзю для кріплення руки робота чи маніпулятора, внутрішню робочу камеру через отвір живлення з'єднано з джерелом тиску, на циліндричній частині внутрішнього корпусу довкола орієнтуючого сопла симетрично виконано виступ для фіксації зорієнтованого об'єкта маніпулювання.

Текст

Реферат: UA 99315 U UA 99315 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі машинобудування і може бути використана для безконтактного захоплення за виробничою необхідністю із внутрішньої чи зовнішньої сторони, орієнтації і транспортування об'єктів типу втулок, коротких трубок та ін. Відомий струминний захоплювально-орієнтуючий пристрій, який містить корпус, взаємодіюча з об'єктом маніпулювання поверхня якого має циліндричну форму, перпендикулярно до її осі симетрично виконано сопло, що з'єднує робочу камеру з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання і корпусу лежать в одній площині і паралельні між собою, а їх циліндричні поверхні утворюють зазор, причому робоча камера через отвір з'єднана з джерелом тиску, корпус оснащений додатковою робочою камерою і додатковим соплом, що розміщені симетрично до робочої камери і сопла відносно поздовжнього паза, що виконаний посередині взаємодіючої із об'єктом маніпулювання поверхні, причому камери з'єднані між собою трубкою для нагнітання стиснутого повітря, а робоча камера оснащена шарніром, причому додаткове сопло виконане таким чином, що відрізок його твірної і перпендикуляр, опущений з основи цього відрізка до осі корпуса, утворюють кут α=15…45° [див. патент України на корисну модель № 70381, МПК B25J 15/00, опубл. Бюл. № 11, 2012]. Недоліком даного пристрою є можливість захоплення об'єктів маніпулювання лише за зовнішню поверхню, а в умовах виробництва часто виникає потреба захоплювати їх за внутрішню поверхню. В основу корисної моделі поставлена задача безконтактного захоплення за виробничою необхідністю із внутрішньої чи зовнішньої сторони, орієнтації і транспортування об'єктів типу втулок, коротких трубок та ін. шляхом виконання струминного двостороннього орієнтуючого пристрою, який містить корпус, взаємодіюча з об'єктом маніпулювання поверхня якого циліндричної форми, перпендикулярно до її осі симетрично виконано сопло для з'єднання робочої камери з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання і корпусу розміщено в одній площині паралельно між собою, а між їх циліндричними поверхнями при роботі буде утворено зазор, причому робочу камеру через отвір з'єднано з джерелом тиску, корпус оснащено додатковою робочою камерою і додатковим соплом, що розміщені симетрично до робочої камери і сопла відносно поздовжнього паза, який виконано посередині взаємодіючої із об'єктом маніпулювання поверхні, причому камери з'єднано між собою трубкою для нагнітання стиснутого повітря, а робочу камеру оснащено шарніром, причому додаткове сопло виконане таким чином, що між відрізком його твірної і перпендикуляром, опущеним з основи цього відрізка до осі корпуса, утворено кут α=15…45°, згідно з корисною моделлю, до корпусу зі сторони взаємодіючої з об'єктом маніпулювання поверхні за допомогою прямокутного стержня Г-подібної форми жорстко закріплено внутрішній корпус, який виконано із прямокутної частини і циліндричної частини, що утворюють внутрішню робочу камеру, циліндрична частина внутрішнього корпусу взаємодіє з об'єктом маніпулювання, її вісь співпадає з віссю корпуса, перпендикулярно до осі циліндричної частини внутрішнього корпусу симетрично виконано орієнтуюче сопло для з'єднання внутрішньої робочої камери з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання і циліндричної частини внутрішнього корпусу розміщено в одній площині паралельно між собою, а між їх циліндричними поверхнями утворено зазор, циліндричну частину внутрішнього корпусу оснащено силовим соплом, яке виконане таким чином, що між відрізком його твірної і перпендикуляром, опущеним з основи цього відрізка до осі циліндричної частини внутрішнього корпусу, утворено кут β=15…45°, до циліндричної частини внутрішнього корпусу прикріплено ролик-упор з можливістю регулювання положення за допомогою поздовжнього паза для ролика-упора, який виконано на циліндричній частині внутрішнього корпусу, в прямокутній частині внутрішнього корпусу виконано глухий отвір із різзю для кріплення руки робота чи маніпулятора, внутрішню робочу камеру через отвір живлення з'єднано з джерелом тиску, на циліндричній частині внутрішнього корпусу довкола орієнтуючого сопла симетрично виконано виступ для фіксації зорієнтованого об'єкта маніпулювання. На фіг. 1 представлено загальний вигляд струминного двостороннього орієнтуючого пристрою із об'єктом маніпулювання, на фіг. 2 - розріз А-А на фіг. 1. Пристрій містить корпус 1, взаємодіюча з об'єктом маніпулювання 2 поверхня 3 якого має циліндричну форму. Перпендикулярно до її осі симетрично виконано сопло 4, що з'єднує робочу камеру 5 з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання 2 і корпусу 1 лежать в одній площині і паралельні між собою, а їх циліндричні поверхні утворюють зазор h. Робоча камера 5 через отвір 6 за допомогою болта 7 для повітряної магістралі з'єднана з джерелом тиску 8. Корпус 1 оснащений додатковою робочою камерою 9 і додатковим соплом 10, що розміщені симетрично до робочої камери 5 і сопла 4 відносно поздовжнього паза 11, що виконаний посередині взаємодіючої із об'єктом маніпулювання 2 поверхні 3. Додаткове сопло 10 виконане таким чином, що відрізок його твірної і перпендикуляр, опущений з основи цього відрізка до осі 1 UA 99315 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 корпуса 1, утворюють кут α=15…45°. Камери 5 і 9 з'єднані між собою трубкою 12 для нагнітання стиснутого повітря, яка кріпиться до них за допомогою штуцера 13 і додаткового штуцера 14. Робоча камера 4 оснащена шарніром 15, який з'єднаний з нею за допомогою болта 16 для шарніру. Шарнір 15 має кріплення для з'єднання із рукою робота чи маніпулятора (на кресленні не показано). Об'єкт маніпулювання 2 містить отвір 17 для фіксації. До корпусу 1 зі сторони взаємодіючої з об'єктом маніпулювання поверхні 3 за допомогою прямокутного стержня 18 Гподібної форми жорстко закріплено внутрішній корпус, який виконано із прямокутної частини 19 і циліндричної частини 20, що утворюють внутрішню робочу камеру 21. Циліндрична частина 20 внутрішнього корпусу взаємодіє з об'єктом маніпулювання 2, її вісь співпадає з віссю корпуса 1. Перпендикулярно до осі циліндричної частини 20 внутрішнього корпусу симетрично виконано орієнтуюче сопло 22 для з'єднання внутрішньої робочої камери 21 з атмосферою, причому осі об'єкта маніпулювання 2 і циліндричної частини 20 внутрішнього корпусу розміщено в одній площині паралельно між собою, а між їх циліндричними поверхнями утворено зазор. Циліндричну частину 20 внутрішнього корпусу оснащено силовим соплом 23, яке виконане таким чином, що між відрізком його твірної і перпендикуляром, опущеним з основи цього відрізка до осі циліндричної частини 20 внутрішнього корпусу, утворено кут β=15…45°. До циліндричної частини 20 внутрішнього корпусу прикріплено ролик-упор 24 з можливістю регулювання положення за допомогою поздовжнього паза 25 для ролика-упора, який виконано на циліндричній частині 20 внутрішнього корпусу. В прямокутній частині 19 внутрішнього корпусу виконано глухий отвір 26 із різзю для кріплення руки робота чи маніпулятора. Внутрішню робочу камеру 21 через отвір живлення 27 з'єднано з джерелом тиску. На циліндричній частині 20 внутрішнього корпусу довкола орієнтуючого сопла 22 симетрично виконано виступ для фіксації 28 зорієнтованого об'єкта маніпулювання. Струминний двосторонній орієнтуючий пристрій працює наступним чином. Для захоплення об'єкта маніпулювання за зовнішню поверхню передбачається попереднє позиціювання корпусу 1 під об'єктом маніпулювання 2. Стиснуте повітря від джерела тиску 8 через болт 7 для повітряної магістралі і отвір 6 надходить в робочу камеру 5. Далі стиснуте повітря по трубці 12 для нагнітання стиснутого повітря надходить в додаткову робочу камеру 9. Робочий агент з надкритичною швидкістю витікає в навколишнє середовище із сопла 4 і додаткового сопла 10. При цьому робочий агент із додаткового сопла 10 атакує поверхню об'єкта маніпулювання 2 під кутом α=15…45°. Об'єкт маніпулювання 2 під дією сили тертя робочого агента до його поверхні починає обертатися. Із зменшенням відстані h, між взаємодіючою із об'єктом маніпулювання поверхнею 3 і об'єктом маніпулювання 2 утворюється пружна пневматична подушка. Коли отвір 17 для фіксації і сопло 4 співпадуть, то об'єкт маніпулювання 2 зафіксується в необхідному для виробництва положенні. Поздовжній паз 11 призначений для запобігання взаємодії повітряних потоків із сопел 4 і 10. Змінюючи положення болта 16 для шарніру можна змінити кут захоплення об'єктів маніпулювання. Для захоплення об'єкта маніпулювання 2 із внутрішньої сторони внутрішній корпус позиціонується всередині нього в горизонтальному положенні. Стиснуте повітря через отвір живлення 27 подається у внутрішню робочу камеру 21. Далі через орієнтуюче сопло 22 і силове сопло 23 виходить в навколишнє середовище. Пристрій рукою робота чи маніпулятора починає рухатися назустріч внутрішній поверхні об'єкта маніпулювання 2. Відстань h1 між поверхнями циліндричної частини 20 внутрішнього корпусу та об'єкта маніпулювання 2 буде зменшуватися і стане h1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bihus Volodymyr Viktorovych, Savkiv Volodymyr Bohdanovych

Автори російською

Бигус Владимир Викторович, Савкив Владимир Богданович

МПК / Мітки

МПК: B25J 15/06

Мітки: пристрій, орієнтуючий, двосторонній, струминний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-99315-struminnijj-dvostoronnijj-oriehntuyuchijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Струминний двосторонній орієнтуючий пристрій</a>

Подібні патенти