Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Чайник для нагріву та кип'ятіння води на газовій плиті, який містить резервуар для рідини будь-якої форми, а також зливний носик, ручку і кришку, який відрізняється тим, що всередині резервуара для води по центру розташований наскрізний вертикальний витяжний канал, нижня частина якого з'єднана з днищем, а верхня виступає за межі кришки, в якій виконаний відповідний за діаметром отвір для можливості циркуляції повітря крізь витяжний канал.

2. Чайник за п. 1, який відрізняється тим, що отвір у кришці закритий додатковим диском з отворами або без таких, або з регульованими отворами для регулювання потоку гарячого повітря у витяжному каналі, а також витяжний канал може використовуватися як жаровня для перетворення чайника у самовар.

3. Чайник за п. 1, який відрізняється тим, що у резервуарі розташовано декілька витяжних каналів.

Текст

Реферат: UA 99256 U UA 99256 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до предметів домашнього вжитку, призначених для нагріву та кип'ятіння води на газових плитах, а саме до металевого посуду, і може бути використана у конструкціях чайників. Відомі чайники мають ряд недоліків, пов'язаних з тим, що нагрів рідини, що знаходиться у чайнику, здійснюється нераціонально - тільки через дно чайника. Існують технічні рішення, які збільшують контактну поверхню з рідиною всередині чайника за рахунок введення додаткових корпусних елементів у конструкцію чайника. Так, наприклад, відомий чайник для прискореного нагріву води на газовій плиті, який містить ємність для кип'ятіння води, що складається з бокової стінки і днища, а також зливного носика, ручки і кришки, причому днище виконано дворівневим (центральна частина знаходиться нижче периферійної частини днища), а у порожнині, що утворена між боковими стінками та периферійною частиною днища, розташовані двадцять чотири радіальних ребра висотою 0,20,7 загальної висоти внутрішньої ємності чайника, завдяки чому суттєво збільшена площа нагрівної поверхні чайника і скорочено час нагріву води до кипіння [див. пат. України № 43100 з класу A47J 31/00 опублікований 10.08.2009 р. у бюл. № 15]. Основним конструктивним недоліком відомого технічного рішення є надмірна складність конструкції донної частини чайника, обумовлена застосуванням днища складної форми та наявності численної кількості радіальних ребер (які, до того ж, ускладнюють технологію виготовлення чайника через необхідність надійного кріплення ребер паянням чи зварюванням), а також зменшення корисного об'єму ємності чайника через велику висоту радіальних ребер. Найбільш близьким за своєю суттю та ефектом, що досягається, і який приймається за прототип, є чайник для нагріву води на газовій плиті, що містить резервуар для рідини опуклої форми, а також зливний носик, ручку і кришку, причому чайник оснащений додатковим кожухом, який охоплює на деякій відстані бічну поверхню резервуара для води, при цьому краї стінки кожуха у верхній його частині відвернені назовні, а на верхній частині резервуара для води розташована додаткова стінка, що охоплює горловину резервуара для води разом з ручкою, та краї цієї додаткової стінки відвернені назовні, паралельно краям стінки кожуха [див. пат. Росії № 122003 з класу A47G 19/14 опублікований 20.11.2012 року]. Основними недоліками відомого технічного рішення є незначне підвищення ефективності нагріву рідини, що знаходиться у резервуарі чайника, на фоні значного ускладнення конструкції та технології виготовлення такого чайника. Наявність першого недоліку пояснюється тим, що під час проходження гарячого повітря від нагрівного елемента газової плити по зовнішнім габаритам резервуару, частина тепла витрачається на нагрів кожуха, а другий недолік обумовлений тим, що виготовлення кожуха за формою чайника (опуклу) на розташування її зовні з гарантованою відстанню від опуклого резервуара є непростою технологічною задачею. В основу корисної моделі поставлена задача спрощення конструкції та технологічності виготовлення чайника з одночасним підвищенням ефективності нагріву води за рахунок забезпечення проходження гарячого повітря через центр резервуара для води шляхом додання до конструкції витяжного каналу, розташованого всередині резервуара для води. Вирішення поставленої задачі досягається тим, що чайник для нагріву та кип'ятіння води на газовій плиті, який містить резервуар для рідини будь-якої форми, а також зливний носик, ручку і кришку, згідно з пропозицією, всередині резервуара для води по центру розташований наскрізний вертикальний витяжний канал, нижня частина якого з'єднана з днищем, а верхня виступає за межі кришки, в якій виконаний відповідний за діаметром отвір для можливості циркуляції повітря крізь витяжний канал. Отвір у кришці може закриватися додатковим диском з отворами або без таких, або з регульованими отворами для регулювання потоку гарячого повітря у витяжному каналі. Витяжний канал може використовуватися як жаровня для перетворення чайника у самовар. Завдяки наявності витяжного каналу всередині резервуара для води, з'являється можливість воду у чайнику нагрівати знизу через днище, а також зсередини резервуара за всією його висотою без втрати тепла у витяжному каналі, та забезпечити таким чином ефективний додатковий теплообмін і саме так прискорити нагрів води. Завдяки наявності додаткового диска з регульованими отворами, з'являється можливість регулювати темпи теплопередачі, та саме так змінювати нагрів води, змінюючи її властивості та смакові якості - від повільного нагріву з "томлінням" рідини, досягаючи ефекту "води з самовара" - без масового виділення з неї газоподібної компоненти та випадання корисних мікроелементів та солей у осадок, до прискореного - бурхливого окропу за лічені хвилини. Наявність витяжного каналу у центральній частині резервуара для води, запропонований чайник можна взагалі використовувати як звичайний самовар. Достатньо у витяжний канал закласти пальне, і він перетворюються у жаровню. Ця властивість корисна при відсутності 1 UA 99256 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 газової чи електричної плити. Зрозуміло, на отвір витяжного каналу можна ставити заварювальний маленький чайник, як на звичайний самовар. Отже, уся сукупність перелічених суттєвих ознак, отриманих завдяки внесенню відповідних конструктивних змін у чайник, дозволяє досягти технічного результату, сформульованого у задачі. Подальша суть запропонованого технічного рішення пояснюється ілюстративним матеріалом, на якому зображений запропонований чайник, переріз для кращого показу конструкції (фіг. 1) та диск для перекриття отвору витяжного каналу, вигляд зверху (фіг. 2). Прямими стрілками показаний напрям передачі тепла у резервуар, хвилястими - напрям руху гарячого повітря у витяжному каналі. Згідно з зображенням (фіг. 1), запропонований чайник для нагріву та кип'ятіння води на газовій плиті, містить резервуар 1 для води. Резервуар 1 для води може мати будь-яку форму значення не має. До резервуара 1 приєднані зливний носик 2, ручка 3 і кришка 4, які разом й утворюють такий виріб, як чайник. Всередині резервуара 1 по центру розташований наскрізний вертикальний витяжний канал 5, нижня частина якого з'єднана з днищем 6 (наприклад, впаяна в днище 6, щоб не порушувати герметичність резервуара 1), а верхня виступає за межі кришки 4, або в рівень кришки 4. В кришці 4 виконаний відповідний отвір для можливості циркуляції повітря крізь витяжний канал 5. Отвір у кришці 4 може закриватися додатковим диском 7 з отворами 8 (фіг. 2) для регулювання потоку гарячого повітря у витяжному каналі 5. Витяжний канал 5 може бути циліндровим, овальним, квадратним, конусним, похилим, тобто форма витяжного каналу 5 може бути довільною та розташовуватися під довільним кутом до горизонту. Запропонований чайник може бути виготовлений з будь-якого термостійкого матеріалу, допущеного згідно з санітарними нормами, до контакту з харчовими продуктами - метал, скло, порцелян, глина тощо. Запропонований чайник для нагріву води працює в такий спосіб. В резервуар 1 чайника наливають рідину, яку треба нагріти, наприклад, воду, чай, каву. Вмикають нагрівальний елемент газової або електричної плити. Чайник з рідиною розташовують на плиті над нагрівним елементом. Гаряче повітря від електричного нагрівного елемента або згорілий газ від газової конфорки гріє днище 6 та потрапляє у витяжний канал 5, який розташований в центрі днища 6. Тепло від гарячого повітря (згорілого газу), який проходить крізь витяжний канал 5, передається через стінки витяжного каналу 5, забезпечуючи додатковий нагрів рідини у резервуарі 1, прискорюючи процес доведення рідини до заданої температури, наприклад до кипіння. Таким чином, за рахунок введення до складу чайника витяжного каналу 5 та розташування його всередині резервуара 1, досягається підвищення ефективності нагріву рідини при забезпеченні спрощення конструкції. Заявлене технічне рішення перевірене на практиці. Запропонований чайник у своєму складі не має жодних конструктивних елементів, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема, у галузі кухарського приладдя, а отже, є придатним для промислового застосування, має технічні та інші переваги перед відомими аналогами, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляються. У відомих джерелах патентної та іншої науково-технічної інформації не виявлено подібних чайників із вказаними в пропозиції сукупністю суттєвих ознак, тому запропоноване технічне рішення відповідає критерію "новизна", та вважається таким, що може отримати правовий захист. Суттєва відмінність запропонованого технічного рішення від раніше відомих полягає в тому, що резервуар чайника оснащений наскрізним витяжним каналом. Вказана відмінність дозволяє надбати нові якості виробу, зокрема змінити як принцип нагріву рідини у резервуарі, так і швидкість цього процесу, досягаючи при цьому бажані смакові якості води. Жодний з відомих чайників, не може водночас мати всі перерахованими властивостями, оскільки не містять у своєму складі всієї сукупності заявлених суттєвих ознак, притаманних запропонованому технічному рішенню. До технічних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне: - спрощення конструкції за рахунок заміни численних ребер та фасонного днища одним витяжним каналом; - прискорення нагріву рідини у резервуарі за рахунок збільшення площі передання тепла; - економія енергоносіїв з тієї ж причини. Соціальний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок можливості більш повного задоволення 2 UA 99256 U 5 10 споживчих потреб через можливості отримання гарячої води чи напоїв з різними смаковими властивостями. Економічний ефект від впровадження запропонованого технічного рішення, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок зниження вартості виробу внаслідок спрощення конструкції. Наведений вище опис та ілюстрації не є вичерпними або обмежуючими запропоновану технічну пропозицію. Зрозуміло, що конструкцію можна модифікувати скільки завгодно, наприклад, можна встановити декілька витяжних каналів, викривити їх форму тощо, але всі вони будуються на даній пропозиції і не можуть вважатися новими об'єктами техніки, оскільки не потребують від конструкторів та інженерів творчої праці. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 1. Чайник для нагріву та кип'ятіння води на газовій плиті, який містить резервуар для рідини будь-якої форми, а також зливний носик, ручку і кришку, який відрізняється тим, що всередині резервуара для води по центру розташований наскрізний вертикальний витяжний канал, нижня частина якого з'єднана з днищем, а верхня виступає за межі кришки, в якій виконаний відповідний за діаметром отвір для можливості циркуляції повітря крізь витяжний канал. 2. Чайник за п. 1, який відрізняється тим, що отвір у кришці закритий додатковим диском з отворами або без таких, або з регульованими отворами для регулювання потоку гарячого повітря у витяжному каналі, а також витяжний канал може використовуватися як жаровня для перетворення чайника у самовар. 3. Чайник за п. 1, який відрізняється тим, що у резервуарі розташовано декілька витяжних каналів. 3 UA 99256 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Rach Valentyn Anatoliiovych

Автори російською

Рач Валентин Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A47G 19/14

Мітки: чайник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-99256-chajjnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Чайник</a>

Подібні патенти