Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Натяжний пристрій пасової передачі, що містить станину, опорну плиту, площадку для закріплення до неї електродвигуна і натяжний гвинт, який відрізняється тим, що до станини нерухомо закріплена опорна плита з перерізом у вигляді ластівчиного хвоста, менша основа котрого прилягає до станини, на опорній плиті розміщена, з можливістю переміщення і фіксації повздовж опорної плити, площадка для закріплення до неї електродвигуна, при цьому повздовж опорної плити виконаний отвір з різьбою для розміщення в ньому натяжного гвинта, а до площадки з одного торця нерухомо закріплений упор у вигляді паралелепіпеда, у якому виконаний циліндричний отвір для розміщення у ньому натяжного гвинта, з можливістю його обертання і відсутністю можливості осьового переміщення натяжного гвинта, в обидва боки, відносно упора.

Текст

Реферат: Натяжний пристрій пасової передачі містить станину, опорну плиту, площадку для закріплення до неї електродвигуна і натяжний гвинт. До станини нерухомо закріплена опорна плита з перерізом у вигляді ластівчиного хвоста, менша основа котрого прилягає до станини. На опорній плиті розміщена, з можливістю переміщення і фіксації повздовж опорної плити, площадка для закріплення до неї електродвигуна. Повздовж опорної плити виконаний отвір з різьбою для розміщення в ньому натяжного гвинта, а до площадки з одного торця нерухомо закріплений упор у вигляді паралелепіпеда, у якому виконаний циліндричний отвір для розміщення у ньому натяжного гвинта, з можливістю його обертання і відсутністю можливості осьового переміщення натяжного гвинта, в обидва боки, відносно упора. UA 98586 U (12) UA 98586 U UA 98586 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, а саме натяжних пристроїв пасових передач, і може бути застосована у електромеханічних приводах, у яких є пасові передачі, осі валів у яких розташовані у горизонтальній площині або нахилені до горизонту під будь-яким кутом. Відомий натяжний пристрій пасової передачі (С.А. Чернавский и др. «Проектирование механических передач». - М.: Машиностроение, 1984, рис. 9.3, а, с. 264), котрий містить два полозки, які нерухомо закріплюють до станини. У кожному полозку виконаний паз, у який розміщують болти для кріплення електродвигуна. Натяжний пристрій застосовують для періодичної зміни міжосьової відстані у пасових передачах, осі валів у яких розташовані у горизонтальній площині або нахилені до горизонту під кутом до 30 °, при цьому переміщують електродвигун по полозках. З цією метою ослаблюють болти кріплення електродвигуна до полозків, а переміщення здійснюють болтами, влаштованими у полозках у горизонтальній площині. Після здійснення цієї операції болти кріплення електродвигуна знову зафіксовують. Недоліком натяжного пристрою є низька технологічність конструкції, оскільки для переміщення електродвигуна необхідно ослаблювати чотири болта кріплення електродвигуна і переміщувати його іншими болтами на полозках, почергово обертаючи болт то на одному полозку, то на іншому, для вирівнювання положення електродвигуна. Найбільш близьким до заявленого за технічною суттю та результату, що досягається, є натяжний пристрій пасової передачі (Детали машин. Атлас конструкций. Под ред. Д.Н. Решетова - М.: Машиностроение, 1979, рис.3, лист 93), котрий застосовують для періодичного підтягування пасів у швидкохідних пасових передачах, осі валів яких розташовані у вертикальній площині. Натяжний пристрій містить площадку для закріплення на ній електродвигуна та опорну плиту, котру нерухомо закріплюють до станини. Площадка оснащена двома напрямними штифтами, котрі запресовані у ній і виступають за межі площадки з боку, протилежного від поверхні площадки, до якої закріплений електродвигун. У центрі площадки, з боку виступаючих напрямних штифтів, розташована конічна бобишка з різьбовим отвором для розміщення у ньому натяжного гвинта. У опорній плиті виконані два отвори для напрямних штифтів, а також змонтований натяжний гвинт, з можливістю його обертання і відсутністю можливості його переміщення повздовж своєї осі. Недоліком цього натяжного пристрою є низька технологічність конструкції, оскільки переміщення електродвигуна здійснюють натяжним гвинтом при переміщенні напрямних штифтів у відповідних отворах у опорній плиті, що значно ускладнює конструкцію. Площадка з боку, протилежного від поверхні, до якої закріплений електродвигун, оснащена конструктивними елементами, котрі не дають можливості використати пристрій для натягу пасів пасових передач, осі валів у яких розташовані у горизонтальній площині або нахилені до горизонту під кутом до 30 °. До недоліку можна також віднести і складну конструкцію опорної плити. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення технологічності і спрощення конструкції натяжного пристрою за рахунок того, що натяг пасів пасової передачі здійснюють переміщенням площадки із закріпленим до неї електродвигуном по опорній плиті одним натяжним гвинтом. Поставлену задачу здійснюють тим, що до станини нерухомо закріплена опорна плита з перерізом у вигляді ластівчиного хвоста, менша основа котрого прилягає до станини, на опорній плиті розміщена, з можливістю переміщення і фіксації повздовж опорної плити, площадка для закріплення до неї електродвигуна, при цьому повздовж опорної плити виконаний отвір з різьбою для розміщення в ньому натяжного гвинта, а до площадки з одного торця нерухомо закріплений упор у вигляді паралелепіпеда, у якому виконаний циліндричний отвір для розміщення у ньому натяжного гвинта, з можливістю його обертання і відсутністю можливості осьового переміщення натяжного гвинта, в обидва боки, відносно упора. Суть корисної моделі пояснюють креслення: на фіг. 1 - натяжний пристрій пасової передачі, вид збоку; на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1 (електродвигун не розрізаний), на фіг. 3 - з'єднання натяжного гвинта з упором. Натяжний пристрій пасової передачі містить станину 1, до якої нерухомо закріплена опорна плита 2 (кріплення на кресленнях не показане) з перерізом у вигляді ластівчиного хвоста, менша основа котрого прилягає до станини 1. На опорній плиті 2 розміщена, з можливістю переміщення і фіксації повздовж опорної плити 2, площадка 3 для закріплення (кріплення на кресленнях не показане) до неї електродвигуна 4 (фіг. 1, 2). Повздовж опорної плити 2 виконаний отвір 5 з різьбою для розміщення в ньому натяжного гвинта 6, а до площадки 3 з одного торця нерухомо закріплений (кріплення на кресленнях не показане) упор 7 у вигляді паралелепіпеда, у якому виконаний циліндричний отвір 8 для розміщення у ньому натяжного гвинта 6, з можливістю його обертання і відсутністю можливості осьового переміщення 1 UA 98586 U 5 10 15 20 натяжного гвинта 6, в обидва боки, відносно упора 7. Цю можливість забезпечують пружні розрізні упорні кільця 9, 10, котрі розміщені в канавках натяжного гвинта 6, по обидва боки упора 7 (фіг. 3). Для фіксації площадки 3 в заданому положенні на опорній плиті 2 призначена гайка 11 на натяжному гвинті 6. Працює натяжний пристрій пасової передачі наступним чином. Опорну плиту 2 нерухомо закріплюють до станини 1, наприклад гвинтами в потай. До площадки 3 з одного торця нерухомо закріплюють упор 7 з циліндричним отвором 8 та розміщують площадку 3 на опорній плиті 2 (фіг. 1, 2). В отвір 5 з різьбою у опорній плиті 2 розміщують натяжний гвинт 6, один кінець котрого влаштовують в циліндричному отворі 8 в упорі 7 і фіксують переміщення натяжного гвинта 6 відносно упора 7 в осьовому напрямку пружними розрізними упорними кільцями 9, 10 (фіг. 3). До площадки 3 нерухомо закріплюють, наприклад гвинтами, електродвигун 4. Зміну міжосьової відстані пасової передачі (натяг пасів) здійснюють переміщенням площадки 3 відносно опорної плити 2 при обертанні натяжного гвинта 6. Фіксацію площадки 3 в заданому положенні на опорній плиті 2 здійснюємо гайкою 11 на натяжному гвинті 6, притискаючи її до торця опорної плити 2. Запропонована корисна модель дозволяє підвищити технологічність і спростити конструкцію натяжного пристрою за рахунок того, що натяг пасів пасової передачі здійснюють переміщенням площадки 3 із закріпленим до неї електродвигуном 4 по опорній плиті 2 одним натяжним гвинтом 6. Окрім цього, натяжний пристрій може бути використаний для натягу пасів пасових передач, осі валів у яких розташовані у горизонтальній площині або нахилені до горизонту під будь-яким кутом. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Натяжний пристрій пасової передачі, що містить станину, опорну плиту, площадку для закріплення до неї електродвигуна і натяжний гвинт, який відрізняється тим, що до станини нерухомо закріплена опорна плита з перерізом у вигляді ластівчиного хвоста, менша основа котрого прилягає до станини, на опорній плиті розміщена, з можливістю переміщення і фіксації повздовж опорної плити, площадка для закріплення до неї електродвигуна, при цьому повздовж опорної плити виконаний отвір з різьбою для розміщення в ньому натяжного гвинта, а до площадки з одного торця нерухомо закріплений упор у вигляді паралелепіпеда, у якому виконаний циліндричний отвір для розміщення у ньому натяжного гвинта, з можливістю його обертання і відсутністю можливості осьового переміщення натяжного гвинта, в обидва боки, відносно упора. 2 UA 98586 U 3 UA 98586 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pavlenko Volodymyr Serhiiovych, Blyzniuk Matvii Yaroslavovych

Автори російською

Павленко Владимир Сергеевич, Близнюк Матвей Ярославович

МПК / Мітки

МПК: F16H 7/10

Мітки: пасової, передачі, пристрій, натяжний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-98586-natyazhnijj-pristrijj-pasovo-peredachi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Натяжний пристрій пасової передачі</a>

Подібні патенти