Номер патенту: 97785

Опубліковано: 10.04.2015

Автор: Пахомов Максім Владіміровіч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Іграшка складена об'ємна, що складається з двох і більше рознімних біля основи фігур різного розміру, що вставляються одна в одну, яка відрізняється тим, що кожна фігура складається з верхньої частини - порожнистого дзвона з криволінійною увігнутою зовнішньою поверхнею, і нижньої частини - підставки, виконаної у формі плоского прямого циліндра з вертикальним бортиком по колу, кожна фігура меншого розміру в зібраному вигляді послідовно встановлюється всередині фігури більшого розміру в виїмці, утвореної круговим бортиком на підставці більшої фігури, при цьому вертикальні осі фігур збігаються з вертикальною віссю іграшки.

2. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що підставка виконана з круглою виїмкою в нижній частині (основі підставки).

3. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що на верхній частині дзвона знаходиться пристрій для підвішування дзвона.

4. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що всередині дзвона на рухомому кріпленні знаходиться язик, що вдаряється зсередини о стінки дзвона.

Текст

Реферат: Іграшка складена об'ємна складається з двох і більше рознімних біля основи фігур різного розміру, що вставляються одна в одну. Кожна фігура складається з верхньої частини порожнистого дзвона з криволінійною увігнутою зовнішньою поверхнею, і нижньої частини підставки, виконаної у формі плоского прямого циліндра з вертикальним бортиком по колу, кожна фігура меншого розміру в зібраному вигляді послідовно встановлюється всередині фігури більшого розміру в виїмці, утвореної круговим бортиком на підставці більшої фігури, при цьому вертикальні осі фігур збігаються з вертикальною віссю іграшки. UA 97785 U (33) Код держави-учасниці RU UA 97785 U UA 97785 U 5 10 15 20 25 30 Дана корисна модель належить до виробництва товарів культурно-побутового призначення і призначена для використання у сфері народних художніх промислів та художньої промисловості, що виготовляють дерев'яні, порцелянові, скляні, керамічні, кам'яні та пластмасові вироби з художнім розписом, металеві вироби з карбуванням і гравіюванням, в ювелірній промисловості, а також може бути використана у виробництві іграшок і сувенірів. У виготовленні цієї корисної моделі використовується принцип об'ємно-просторового формування структурних елементів. Відомі різні художньо-конструкторські рішення складових іграшок, в яких фігура меншого розміру поміщається в фігуру більшого розміру - матрьошок. Класичній конструкції матрьошок притаманний рознімний принцип - округла голівка, шия і тулуб, причому лінія роз'єму проходить через тулуб, виконаний у формі геометричного тіла обертання з криволінійною бічною поверхнею круглої плоскою підставкою. Конструкції матрьошок докладно описані у літературних джерелах: [Е.Е.Новикова, И.К.Сорокин. Семеновский сувенир. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1987. 143 с.; Альбом. Русская матрешка. Интербук. М., 1993, 64 с. Сост. Соловьева Л.Н.] Найбільш близьким до заявленої корисної моделі є корисна модель патент № RU31514U1 "Матрьошка" / А63Н 3/28, В44С 1/00, 2002/, яка включає: підставку і роз'ємний корпус (тулуб з елементами шиї і округлої головки), орієнтованих щодо вертикальної загальної осі матрьошки. Недоліками даної корисної моделі є те, що вона описує лише порожнисті фігури з опуклою зовнішньою криволінійною поверхнею, яка за формою відповідає геометричній кривій другого порядку - витягнутому вздовж осі z еліпсоїда обертання - має в прямокутній декартовій системі координат формулу: x2 y2 z2    1, де a2 b2 c 2 a , b і c - довільні додатні числа, причому a  b  c . Площина ZOX (або ZOY ), ортогональна площині XOY , при перетині з еліпсоїдом обертання ABC , у яких сума внутрішніх кутів більше 180°. Обводи фігури, утвореної перетинанням січною площині з еліпсоїдом, задають контури матрьошки (фіг. 1). Задачею, на вирішення якої спрямована заявлена корисна модель, є створення виконаної з дерева, порцеляни, скла, кераміки, пластмаси, металу, каменю або комбінації цих матеріалів складеної іграшки, функціонуючої за принципом матрьошки, яка складається з порожнистих фігур, які вставляються одна в іншу, з увігнутою зовнішньою криволінійною поверхнею, яка за формою відповідає геометричній кривій другого порядку - однополому гіперболоїду обертання що має в прямокутній декартовій системі координат формулу: x2 y2 z2    1, де a2 b2 c 2 35 40 45 50 a , b і c - довільні додатні числа; a і b - дійсні півосі; c - уявна піввісь. Площина ZOX (або ZOY ), ортогональна площині XOY , при перетині з однополим гіперболоїдом обертання утворює трикутник A 1B1C1 , у якому сума внутрішніх кутів менше 180. Обводи фігури, утвореної перетинанням січною площині з однополим гіперболоїдом задають контури дзвона (фіг. 2). Поставлена задача вирішується тим, що: заявлена корисна модель являє собою складену об'ємну іграшку, що складається з двох (фіг. 3) і більше (фіг. 4) рознімних біля основи фігур різного розміру, що вставляються одна в одну, що характеризується тим, що кожна фігура складається з верхньої частини - порожнистого дзвона 1 з криволінійною увігнутою зовнішньою поверхнею, і нижньої частини – підставки 2, виконаної у формі плоского прямого циліндра з вертикальним бортиком по колу, кожна фігура меншого розміру в зібраному вигляді послідовно встановлюється всередині фігури більшого розміру в виїмці, утвореної круговим бортиком на підставці більшою фігури, при цьому вертикальні осі фігур збігаються з вертикальною віссю іграшки. Підставка може бути виконана з круглою виїмкою в нижній частині (основі підставки). На верхній частині дзвона може знаходитись пристрій для підвішування дзвона. Всередині дзвона на рухомому кріпленні може знаходитись язик, що вдаряється зсередини о стінки дзвона. 1 UA 97785 U 5 10 15 20 25 30 35 При послідовній збірці фігур іграшки, починаючи з найменшої фігури, кожна наступна зібрана фігура міцно встановлюється (фіксується) в виїмці горизонтальної підставки фігури більшого розміру, що забезпечує зібраній іграшці стійке положення і відсутність вільного переміщення фігур всередині зібраної іграшки. Технічним результатом, що забезпечується наведеною сукупністю ознак, є підвищення цікавості іграшки та розширення її ігрових і навчальних можливостей, поліпшення її художньої цінності і розширення сфери використання. Склад елементів корисної моделі, а також її відмінність від найближчого аналога пояснюються кресленнями, на яких зображено: На фіг. 1 зображений витягнутий уздовж осі Z еліпсоїд обертання; На фіг. 2 зображений однопорожнинний гіперболоїд обертання; На фіг. 3 зображена заявлена корисна модель в зборі для 2 фігур; На фіг. 4 зображена заявлена корисна модель в зборі для 6 фігур; На фіг. 5. зображена заявлена корисна модель для 6 фігур в зібраному вигляді (фігури зібрані і встановлені послідовно всередині зовнішньої фігури); На фіг. 6. зображена заявлена корисна модель у вигляді складових її 6 зібраних різнорозмірних фігур; На фіг. 7. зображена частина заявленої корисної моделі у вигляді 6 підставок, встановлених послідовно одна в одну, починаючи з найменшої; На фіг. 8. зображена частина заявленої корисної моделі у вигляді 6 підставок, а також зібраної фігури найменшого розміру; На фіг. 9. зображена частина заявленої корисної моделі у вигляді 6 підставок, а також зібраних і встановлених послідовно двох маленьких фігур; На фіг. 10. зображена заявлена корисна модель у вигляді 6 підставок, зібраних і встановлених послідовно чотирьох маленьких фігур, а також другий за величиною і зовнішній дзвони. Доцільність використання заявленої корисної моделі полягає в тому, що як іграшка вона підвищить допитливість дитини, сприятиме розвитку її інтелектуальної активності та формуванню пізнавальної культури. Різнорозмірні дзвони, що дозволяють видобувати звуки різної висоти і тональності, створюючи з них мелодії, - це комбінація дзвонів на дзвіницях церков і в оркестрах, що найбільш часто зустрічається. Іграшка "Матрьошка-дзвін" може також використовуватися у виробництві сувенірів та ювелірних виробів, на яких залежно від матеріалу її виготовлення або комбінації матеріалів, кольору і структури поверхні можуть наноситися художній розпис, гравірування, травлення, чеканка, тиснення, штампування, деколь, аплікація з різними видами декоративного або захисного покриття у вигляді зображень як дзвонів, так і церков, соборів, дзвіниць та інших архітектурних форм і пейзажів різних міст світу, а також інформаційні тексти, які б збільшували художню та пізнавальну цінність заявленої корисної моделі, як для дітей, так і для дорослих, і що дозволяють розширити асортимент традиційної російської сувенірної та подарункової продукції. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Іграшка складена об'ємна, що складається з двох і більше рознімних біля основи фігур різного розміру, що вставляються одна в одну, яка відрізняється тим, що кожна фігура складається з верхньої частини - порожнистого дзвона з криволінійною увігнутою зовнішньою поверхнею, і нижньої частини - підставки, виконаної у формі плоского прямого циліндра з вертикальним бортиком по колу, кожна фігура меншого розміру в зібраному вигляді послідовно встановлюється всередині фігури більшого розміру в виїмці, утвореної круговим бортиком на підставці більшої фігури, при цьому вертикальні осі фігур збігаються з вертикальною віссю іграшки. 2. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що підставка виконана з круглою виїмкою в нижній частині (основі підставки). 3. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що на верхній частині дзвона знаходиться пристрій для підвішування дзвона. 4. Іграшка за п. 1, яка відрізняється тим, що всередині дзвона на рухомому кріпленні знаходиться язик, що вдаряється зсередини о стінки дзвона. 2 UA 97785 U 3 UA 97785 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Пахомов Максим Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A44C 13/00, A63H 33/00

Мітки: матрьошка-дзвін, іграшка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-97785-igrashka-matroshka-dzvin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Іграшка “матрьошка-дзвін”</a>

Подібні патенти