З’єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок “оптіма плюс”

Номер патенту: 97484

Опубліковано: 10.03.2015

Автор: Ковальчук Володимир Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

З'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має припливи циліндрової форми з діаметром більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, увігнуті у бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки, з посадочними місцями для головок сполучних елементів, пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках припливів та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках припливів, які розташовані між профільованими виступами, який відрізняється тим, що комплект має дві нижні пластини з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елементу, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менше за площу сполучення з конвеєрною стрічкою припливів циліндрової форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному з поглибленням на верхній поверхні пластини.

Текст

Реферат: З'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має припливи циліндрової форми з діаметром більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, увігнуті у бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки, з посадочними місцями для головок сполучних елементів, пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках припливів та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках припливів, які розташовані між профільованими виступами. Комплект має дві нижні пластини з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елементу, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менше за площу сполучення з конвеєрною стрічкою припливів циліндрової форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному з поглибленням на верхній поверхні пластини. UA 97484 U (54) З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ РЕМОНТУ ГУМОТКАНИННИХ КОНВЕЄРНИХ СТРІЧОК ''ОПТІМА ПЛЮС'' UA 97484 U UA 97484 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до машинобудування, зокрема, до стрічкових конвеєрів, які використовуються в гірничій промисловості для транспортування корисних копалин, як при видобутку їх відкритим способом в кар'єрах та розрізах, так і при підземному видобутку в шахтах, та може бути використаний в інших галузях народного господарства (у портах, на підприємствах по переробці сільськогосподарських культур тощо). Одним з найбільш поширених пошкоджень конвеєрних стрічок при експлуатації конвеєрів, особливо в гірничій промисловості, є поздовжні порізи різної довжини на різних ділянках конвеєрної стрічки. В таких випадках на противагу трудомісткій та дорогій заміні ділянки пошкодженої стрічки відбувається її ремонт. Ремонт гумотканинних стрічок полягає в застосуванні механічних з'єднувачів, які не дозволяють розходитися торцям стрічки вздовж лінії розрізу під час переміщення вантажів та фіксують суцільність конвеєрної стрічки. Відомі механічні з'єднувачі, за допомогою яких реалізують мехспосіб ремонту гумотканинних і гумотросових конвеєрних стрічок, які складаються з двох пластин – верхньої і нижньої, попарно з'єднаних двома болтами з гайками, при цьому болти розміщують по кінцях пластин, які мають на поверхні, що прилягає до стрічки шипи (Патент України № 47807 "Механічний спосіб ремонту гумотканинних і гумотросових конвеєрних стрічок", МПК F16G 3/00, публ. 25.02.2010, бюл. № 4, 2010 р.). Недоліками цих з'єднувачів є те, що нижня пластина виступає над поверхнею конвеєрної стрічки, що під час роботи призводить до руйнування та виходу з ладу ходових роликів та барабанів конвеєра і, таким чином, зменшує термін експлуатації конвеєра. Крім того, наявність на поверхні пластин, що прилягає до стрічки, шипів руйнує гумотканинну конвеєрну стрічку, через пошкодження тканинного каркасу, що прискорює вихід з ладу конвеєрної стрічки. Подібну конструкцію має з'єднувач для механічного стикування конвеєрних стрічок, який містить комплект з двох пластин і двох сполучних елементів, при цьому кожна з пластин має по два однакових крізних отвори, що виконані увігнутими у бік внутрішньої поверхні пластини, а кожний сполучний елемент виконаний у формі болта, головка якого відповідає посадочному гнізду верхньої пластини, при цьому кожна з пластин також має виступи та отвори для фіксації з поверхнею конвеєрної стрічки (Патент України № 106711 "З'єднувач для механічного стикування конвеєрних стрічок", МПК Е21F 13/08, публ. 25.09.2014, бюл. № 18, 2014 р.). Недоліком цих з'єднувачів є зменшення терміну експлуатації конвеєра через прискорений вихід з ладу ходових роликів і барабанів конвеєра під дією виступаючої над поверхнею ходової обкладки конвеєрної стрічки нижньої пластини. Крім того, використання з'єднувачів з двома отворами на кожній пластині для сполучених елементів, якими стикаються пластини, потребує при свердлінні або пробиванні отворів у стрічки забезпечення перпендикулярності осей отворів поверхні прямої стрічки. При неточному виконанні всієї умови ускладнюється процес з'єднання пластин сполучним елементами та збільшується витрати часу на виконання ремонту повздовжніх порізів конвеєрної стрічки. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції з'єднувача гумотканинних конвеєрних стрічок шляхом сполучення верхньої пластини з двома отворами для двох сполучних елементів з двома окремими нижніми пластинами, кожна з яких має отвір для одного сполучного елементу, при цьому площа кожної нижньої пластини менша за відповідну площу елемента верхньої пластини, який сполучається з нижньою пластиною, що забезпечує вдавлення нижніх пластин в ходову обкладку конвеєрної стрічки, за рахунок чого зменшується динамічна силова дія нижніх пластин механічного з'єднувача на ходові ролики та барабани конвеєра і відповідно збільшується термін експлуатації конвеєра, а також спрощується процес з'єднання повздовжніх порізів конвеєрної стрічки, за рахунок чого скорочується час ремонту. Поставлена задача вирішується тим, що з'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має припливи циліндрової форми з діаметром більшим ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, увігнуті у бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки, з посадочними місцями для головок сполучних елементів, пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках припливів та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках припливів, які розташовані між профільованими виступами, згідно корисної моделі, комплект має дві нижні пластини з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елементу, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менше за площу сполучення з конвеєрною стрічкою припливів циліндрової форми верхньої пластини, на прямій ділянці 1 UA 97484 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному з поглибленням на верхній поверхні пластини. Виконання з'єднувача з двома окремими нижніми пластинами з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елементу дозволяє здійснити з'єднання подовжніх розрізів конвеєрної стрічки без обов'язкового дотримання однакового розміру між центрами отворів на робочій обкладці стрічки та ходової обкладки (якщо під час пробивання отворів вісь отвору не перпендикулярна поверхні прямої стрічки), що дає можливість спростити процес з'єднання подовжніх порізів конвеєрної стрічки та скоротити час ремонту. Виконання нижніх пластин механічного з'єднувача таким чином, що площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менше за площу сполучення з конвеєрною стрічкою припливів циліндрової форми верхньої пластини, забезпечує при затягуванні сполучним елементом вдавлювання нижньої пластини в ходову обкладку конвеєрної стрічки. Виконання на прямій ділянці верхньої пластини паралельно один одному профільованих подовжніх виступів з поглибленням на верхній поверхні пластини підвищує міцність верхньої пластини та дозволяє збільшити силу притискання в робочу обкладку конвеєрної стрічки і, відповідно, затягнути нижню пластину в ходову обкладку конвеєрної стрічки. За рахунок цього зменшується нерівність поверхні ходової обкладки конвеєрної стрічки і зменшується динамічна силова дія механічного з'єднувача на ходові ролики та барабани конвеєру і, таким чином, збільшується термін експлуатації конвеєра. Технічний результат корисної моделі полягає у створенні з'єднувача для ремонту подовжніх порізів гумотканинних конвеєрних стрічок зі зменшеною динамічною силовою дією на ходові ролики та барабани конвеєру та спрощеним процесом виконання ремонтних робіт. Досягнення технічного результату дозволяє зменшити час проведення ремонтних робіт та збільшити термін експлуатації конвеєра. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 приведений зовнішній вигляд з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, на фіг. 2 приведений вигляд зверху верхньої пластини з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, на фіг. 3 приведений вигляд збоку верхньої пластини з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, на фіг. 4 приведений вигляд зверху нижньої пластини з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, на фіг. 5 приведений вигляд збоку нижньої пластини з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, на фіг. 6 приведений вигляд застосування з'єднувача для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок З'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок складається з верхньої пластини 1, двох нижніх пластин 2 та двох сполучних елементів 3, як сполучні елементи можуть використовуватись гвинти або болти. Верхня пластина 1 виконана з двома крізними отворами 4 для сполучного елементу 3, головка якого відповідає посадочному місцю 5 та має поглиблення 6 під викрутку або ключ. Нижня пластина 2 має по центру крізний отвір 7 з різьбою під сполучний елемент 3. Верхня пластина 1 та нижні пластини 2 мають профільовані виступи 8 для фіксації з конвеєрною стрічкою. На верхній пластині 1 між профільованими виступами 8 виконані крізні отвори 9 та профільовані виступи 10 з поглибленням на верхній поверхні пластини для підвищення її міцності. Ремонт подовжніх розрізів конвеєрної стрічки здійснюють таким чином: Ділянку гумотканинної конвеєрної стрічки з подовжнім порізом викладають таким чином, щоб краї розрізу, попередньо звільнені від ниток каркасу стрічки, сполучалися між собою. На робочій обкладці конвеєрної стрічки по один бік розрізу розмічають центри та пробивають отвори під з'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок. Відстань між центрами сусідніх отворів складає 50 мм, а відстань від лінії розрізу складає половину відстані між центрами отворів на верхній пластині механічного з'єднувача. В кожний отвір вставляють гвинт попередньо вставлений в крізний отвір верхньої пластини механічного з'єднувача, після чого на нижній кінець гвинта з боку ходової обкладки конвеєрної стрічки нагвинчують нижню пластину механічного з'єднувача до сполучення з ходовою обкладкою. При цьому верхню пластину утримують перпендикулярно до лінії розрізу. Відповідно до розташування другого отвору на верхній пластині пробивають отвір в конвеєрній стрічці. Через отвір у верхній пластині та отвір у конвеєрній стрічці вставляють другий гвинт, після чого на нижній кінець гвинта з боку ходової обкладки конвеєрної стрічки нагвинчують нижню пластину механічного з'єднувача до сполучення з ходовою обкладкою. Далі гвинтами остаточно стягують пластини механічного з'єднувача до повного вдавлювання нижніх пластин в ходову обкладку конвеєрної стрічки, після чого відламують кінці гвинтів, що виступають над поверхнею нижніх пластин. 2 UA 97484 U 5 Запропонований з'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок дозволяє швидко здійснити ремонт подовжніх порізів та забезпечити збільшення строку експлуатації конвеєрних стрічок. Одержання заявленого технічного результату та промислова придатність запропонованої корисної моделі підтверджується виготовленням з'єднувачів "ПВС ОПТІМА ПЛЮС" та їх використанням на підприємствах вугільної та гірничо-видобувної галузі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 З'єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має припливи циліндрової форми з діаметром більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, увігнуті у бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки, з посадочними місцями для головок сполучних елементів, пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках припливів та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках припливів, які розташовані між профільованими виступами, який відрізняється тим, що комплект має дві нижні пластини з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елементу, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менше за площу сполучення з конвеєрною стрічкою припливів циліндрової форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному з поглибленням на верхній поверхні пластини. 3 UA 97484 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Connector for repair of rubber-fabric conveyor belts

Назва патенту російською

Соединитель для ремонта резинотканевых конвейерных лент "оптима плюс"

МПК / Мітки

МПК: F16G 3/00

Мітки: гумотканинних, з'єднувач, плюс, оптіма, стрічок, конвеєрних, ремонту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-97484-zehdnuvach-dlya-remontu-gumotkaninnikh-konveehrnikh-strichok-optima-plyus.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднувач для ремонту гумотканинних конвеєрних стрічок “оптіма плюс”</a>

Подібні патенти