Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози

Номер патенту: 97417

Опубліковано: 10.03.2015

Автори: Старенький Виктор Петрович, Трофимов Артем Віталійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози (РПЗ), який полягає у визначенні за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) топометричних параметрів пухлини передміхурової залози (ПЗ) при повному наповненні сечового міхура (CM), який відрізняється тим, що додатково отримують КТ-зображення ПЗ зі спорожненим CM, визначають величину зміщення ПЗ та його напрямки при повному та спорожненому CM, встановлюють графічну лінійну залежність між зміщенням ПЗ у відповідних напрямках, а перед черговим сеансом променевої терапії проводять ультразвукове дослідження органів малого таза з визначенням обсягу СМ та за допомогою графіка лінійної залежності, отриманого для кожного напрямку зміщення ПЗ, знаходять його величину, що відповідає виміряному обсягу CM, після цього проводять корекцію об'єму опромінення ПЗ.

Текст

Реферат: UA 97417 U UA 97417 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб належить до медицини, зокрема до променевої терапії, і може бути використаний при лікуванні хворих на рак передміхурової залози (РПЗ). Основним принципом променевої терапії (ПТ) є лікування пухлини при максимальному збереженні здорових органів і тканин. При проведенні ПТ важливим є точне встановлення локалізації, розмірів новоутворення і ступеня його поширеності. Відомий спосіб підготовки хворого на РПЗ до опромінення шляхом визначення об'єму опромінення пухлини за допомогою рентгенологічного дослідження "по кістковим орієнтирам" [1]. Недоліком відомого способу є те, що він не дозволяє розрахувати об'ємний план опромінення, візуалізувати передміхурову залозу (ПЗ) і прилеглі органи і тканини, а також визначити дійсне положення пухлини з урахуванням її зміщення при зміні обсягу сечового міхура (CM). Найближчим до способу, що заявляється, за технічною суттю та ефектом що досягається, є спосіб передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, що полягає у визначенні топометричних параметрів пухлини при повному обсязі сечового міхура за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) [2]. Спосіб дозволяє робити розрахунок об'ємних планів опромінення, створюючи об'ємне зображення новотвору та оточуючих його тканин. Однак при визначенні планованого обсягу опромінення у хворого на РПЗ не враховується зміщення ПЗ при зміні обсягу CM, що не дозволяє визначити реальний об'єм опромінення. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, в якому використання попередньо отриманої графічної лінійної залежності між зміною величини обсягу CM та зміщенням ПЗ для визначення величини зміщення останньої під контролем ультразвукового дослідження за значенням обсягу CM перед сеансом ПТ дозволяє встановити дійсний об'єм опромінення, що планується, та зменшити променеве навантаження на здорові органи та тканини. Поставлена задача вирішується таким чином, у відомому способі передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, який полягає у визначенні за допомогою КТ топометричних параметрів пухлини ПЗ при повному обсязі сечового міхура, згідно з корисною моделлю, додатково отримують КТ-зображення ПЗ зі спорожненим CM, визначають величину зміщення ПЗ та його напрямки при повному та спорожненому CM, встановлюють графічну лінійну залежність між зміненням величини обсягу CM та зміщенням ПЗ у відповідних напрямках, а перед черговим сеансом ПТ проводять ультразвукове дослідження органів малого таза з визначенням обсягу СМ та за допомогою графіка лінійної залежності, отриманого для кожного напрямку зміщення ПЗ, знаходять його величину, що відповідає виміряному обсягу CM, після цього проводять корекцію об'єму опромінення ПЗ. Спосіб, що заявляється, здійснюється наступним чином. Визначають топометричні параметри пухлини ПЗ при повному обсязі СМ за допомогою КТ. Ці параметри включають: лінійні розміри і глибину залягання осередку, його синтопію, визначення суміжних критичних органів у зоні променевого впливу. На основі отриманих даних створюють об'ємне відображення новоутворення та оточуючих його тканин у порожнині малого таза. Потім, додатково отримують КТ-зображення ПЗ зі спорожненим СМ та одночасно визначають величину зміщення ПЗ та його напрямки при повному та спорожненому CM. Встановлюють графічну лінійну залежність між зміненням величини обсягу CM та зміщенням ПЗ у відповідних напрямках. При будуванні графіків залежності максимальний обсяг CM був прийнятий за 100 %, мінімальний - за 20 % [3]. Перед черговим сеансом ПТ хворому проводять ультразвукове дослідження органів малого таза з визначенням обсягу CM. Потім, за допомогою графіка лінійної залежності, отриманого для кожного напрямку зміщення ПЗ, знаходять його величину, що відповідає виміряному обсягу CM. Після чого проводять корекцію об'єму опромінення ПЗ і визначають дійсний об'єм опромінення ПЗ та прилеглих тканин. Нижче наведено приклад використання способу, що заявляється. Приклад Пацієнт К., 76 років (іст. хв. № 02196), звернувся в клініку Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України" 02.02.2014 р., де йому встановили діагноз рак передміхурової залози - T3N0M0. Рішенням консиліуму на початковому етапі рекомендоване проведення ПТ. Пацієнту була виконана КТ органів малого таза (комп'ютерний томограф Toshiba Aquilion 64) з повним та спорожненим сечовим міхуром для визначення топометричних параметрів пухлини 3 та величини її зміщення. Обсяг пухлини становив 33,6 мм . Обсяг повного CM становив 324,4 3 3 мм , порожнього - 80,2 мм , максимальне зміщення залози відмічалося в антральному напрямку та становило 8,3 мм. В інших напрямках зміщення було таким: краніально - 6,6 мм, ліворуч - 5,3 1 UA 97417 U 5 10 15 20 25 мм. Була побудована графічна лінійна залежність між зміненням обсягу СМ та зміщенням ПЗ для кожного напрямку відхилення, по яким визначалось зміщення передміхурової залози (S, 3 мм) залежно від обсягу CM (V, мм ). Графіки лінійної залежності зображено: на фігурі 1а - графік лінійної залежності для зміщення ПЗ у антральному напрямку, фігурі 1б - зміщення ПЗ у краніальному напрямку, фігурі 1в - зміщення ПЗ ліворуч. Перед першим сеансом ПТ проводилось ультразвукове дослідження органів малого таза 3 для визначення обсягу CM, який становив 207,6 мм . За графіками лінійної залежності були отримані такі величини зміщення ПЗ: антрально - 3,7 мм, краніально - 3,0 мм, ліворуч - 2,4 мм. Відповідно цим даним проводилась корекція об'єму опромінення ПЗ. На фігурі 2 зображено малий таз у аксіальній проекції, на якому показано корекцію об'єму опромінення в антральному напрямку. Стрілка 1 - об'єм опромінення без корекції (референтне КТ зображення), стрілка 2 скоригований об'єм опромінення при наповненому СМ. Аналогічним чином були відкориговані об'єми опромінення при подальших сеансах променевої терапії. Завдяки конкретному скоригованому об'єму опромінення було зменшено променеве навантаження на прилеглі до передміхурової залози органи і тканини та підвищено локальний контроль пухлини. Застосування способу передпроменевої підготовки хворих на рак передміхурової залози дозволяє визначити дійсний об'єм опромінення і зменшити променеве навантаження на здорові органи і тканини. Перелік посилань 1. Comparison of conventional-dose vs high-dose conformal radiation therapy in clinically localized adenocarcinoma of the prostate: a randomized controlled trial / A. L. Zietman, M.L. DeSilvio, J.D. Slater et al. // JAMA.-2005. - Vol. 294, № 10. - P. 1233-1239. 2. Automatic prostate localization on CT scans for high precision image-guided radiotherapy / M. Smitsmans, J. Bois, J. Sonke et al. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.-2005-Vol. 63, № 4. - P. 975984. 3. Variability of bladder filling in patients receiving radical radiotherapy to the prostate / U.M. O'Doherty, H.A. McNair, A.R. Norman et al. // Radiother. Oncol.-2006. - Vol. 79, № 3. - P. 335-340. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози (РПЗ), який полягає у визначенні за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) топометричних параметрів пухлини передміхурової залози (ПЗ) при повному наповненні сечового міхура (CM), який відрізняється тим, що додатково отримують КТ-зображення ПЗ зі спорожненим CM, визначають величину зміщення ПЗ та його напрямки при повному та спорожненому CM, встановлюють графічну лінійну залежність між зміщенням ПЗ у відповідних напрямках, а перед черговим сеансом променевої терапії проводять ультразвукове дослідження органів малого таза з визначенням обсягу СМ та за допомогою графіка лінійної залежності, отриманого для кожного напрямку зміщення ПЗ, знаходять його величину, що відповідає виміряному обсягу CM, після цього проводять корекцію об'єму опромінення ПЗ. 2 UA 97417 U 3 UA 97417 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych

Автори російською

Старенький Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: залози, передпроменевої, хворого, рак, спосіб, передміхурової, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-97417-sposib-peredpromenevo-pidgotovki-khvorogo-na-rak-peredmikhurovo-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози</a>

Подібні патенти