Спосіб оцінки ступеня тяжкості ураження тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ступеня тяжкості ураження тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит, що включає реєстрацію наявності патологічних змін у тканинах пародонта, який відрізняється тим, що додатково проводять комплексну клінічну оцінку стану тканин пародонта, оцінку інтенсивності їх деструкції та виводять сумарний індекс ураження пародонта і при його значенні від 0,8 до 1,0 балів судять про низький, від 1,1 до 1,2 балів - про середній, та від 1,3 і більше балів - про тяжкий ступінь ураження тканин пародонта.

Текст

Реферат: UA 96874 U UA 96874 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до однієї з її галузей стоматології, призначена для підвищення точності діагностики ступеня ураження тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит (ГП), планування потреб хворих у лікуванні та його обсягу. На сучасному етапі розвитку стоматологічної науки досягнуті значні успіхи у діагностиці та лікуванні різноманітних клінічних проявів ГП. Проте механізми виникнення та підходи до правильної оцінки деяких симптомів цього складного для терапії захворювання залишаються недостатньо вивченими. Прогресуюча деструкція тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит є одним з провідних, найскладніших та найменш зрозумілих щодо механізму розвитку симптомів, який виявляється у 100 % хворих, і це ускладнює ефективність лікування та призводить до вторинної адентії. Процес прогресуючої деструкції тканин пародонта є незворотнім, і його рання діагностика, а також прогнозування інтенсивності деструкції є не вирішеною задачею. Відомі способи оцінки патологічних змін у тканинах пародонта у хворих на генералізований пародонтит із застосуванням різноманітних методів індексної оцінки відображають лише деякі механізми формування послідуючої деструкції тканин пародонта: це оцінка ступеня проявів запальних процесів (індекс РМА, пародонтальний індекс Ramfjord), індекс кровоточивості SDI тощо. Найближчим аналогом способу, що заявляється, є спосіб оцінки потреби у лікуванні захворювань пародонта 5РІТМ - Community PeriodontalІndexof Treatment Needs [1]. Недоліком способу-прототипу є відсутність інформації про системні зміни у тканинах пародонта альвеолярній кістці, періодонті, твердих тканинах зуба. Оцінку наявності та ступеня патологічних змін у тканинах пародонта проводять за реєстрацією наявності патологічних змін (кровоточивість ясен, зубних відкладень, пародонтальної кишені) тільки біля одного зуба у кожному виділеному секстанті, тобто всього 6-х зубів у ротовій порожнині. Цей метод рекомендований ВООЗ для епідеміологічних обстежень захворювань пародонта. Оцінку проводять за найгіршим станом одного зуба у секстанті: 0 балів - лікування не потрібне, 1 бал гігієна порожнини рота потребує покращення (надаються інструкції щодо нагляду за порожниною рота із подальшим контролем), 2-3 бали - видалення зубних відкладень та професійна гігієна порожнини рота, 4 бали - комплексне лікування захворювань пародонта. Однак, оцінка за індексом SPITN не дає інформації про обсяг неблагополуччя у тканинах пародонта, а точніше, ступеня та інтенсивності їх деструкції, у тому числі апроксимальних поверхонь зубів та наявності ушкоджень контактних пунктів, які є провідними чинниками ушкодження маргінального пародонта у патогенезі генералізованого пародонтиту. Задача корисної моделі, що заявляється, полягає у підвищенні точності оцінки деструктивних патологічних змін у тканинах пародонта за рахунок застосування комплексної якісної та кількісної оцінки інтенсивності деструкції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит з метою призначення їм адекватного лікування. Технічним результатом реалізації корисної моделі є комплексна оцінка ступеня деструкції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит за рахунок комбінованого використання показників кількості пародонтальних кишень та кількості апроксимальних поверхонь зубів, уражених карієсом у одного обстеженого хворого, що дозволяє всебічно оцінити кількісні та якісні показники деструкції пародонтальних тканин у хворих, що сприятиме підвищенню якості та точності діагностики інтенсивності деструкції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає реєстрацію наявності патологічних змін у тканинах пародонта, згідно з корисною моделлю, додатково проводять комплексну клінічну оцінку стану тканин пародонта, оцінку інтенсивності їх деструкції та виводять сумарний індекс ураження пародонта і при його значенні від 0,8 до 1,0 балів судять про низький, від 1,1 до 1,2 балів про середній та від 1,3 і більше балів про тяжкий ступінь ураження тканин пародонта. У способі, який заявляється, проводять комплексну клінічну оцінку стану тканин пародонта за декількома показниками: - оцінкою проявів запального процесу, за відомим у стоматологічній практиці індексом РМА [2]; - оцінкою стану гігієни порожнини рота за відомим індексом бляшок Silness-Löe [3]; - оцінкою інтенсивності деструкції тканин пародонта за розрахунком індексу інтенсивності деструкції (ПД), який заявляється та розраховується за формулою: ПК  КАП IIД  кількість обстежених зубів , 1 UA 96874 U 5 10 15 ΣПК - кількість пародонтальних кишень (ПК), виявлених у одного обстеженого; ΣАК - кількість каріозних уражень на апроксимальних поверхнях. Комплексна оцінка за допомогою вказаних індексів дає можливість ввести сумарний індекс ураження пародонта (СІУП), який заявляється як корисна модель. Таким чином, СІУП для кожного пацієнта визначається як сума індивідуальних значень індексів IIД, РМА та Silness-Löe: СІУП=РМА + Silness-Löe + ІІД. Спосіб здійснюється таким чином: хворому на генералізований пародонтит з метою оцінки інтенсивності ураження тканин пародонта до та після лікування за розрахунком сумарного індексу ураження пародонта (СІУП) проводять обстеження, яке включає виявлення пародонтальних кишень та каріозних уражень на апроксимальних поверхнях зубів із визначенням індексу інтенсивності деструкції (ІІД) за наведеною вище формулою, розрахунком індексу РМА (за відомою формулою), індексу бляшок Silness-Löe (за відомою формулою). На підставі розрахунків та клінічних спостережень можна вважати, що мінімальним за значенням ІІД може мати значення від 0,031 до 0,214 бала, що свідчитиме про низьку інтенсивність деструкції тканин пародонта, від 0,215 до 0,393 бали про середню інтенсивність деструкції, а від 0,394 до 0,786 бала та вище - про високу інтенсивність (таблиця 1) Таблиця 1 Співвідношення деструктивних змін у тканинах пародонта та індексу інтенсивності деструкції Індекс 0,031-0,214 0,215-0,393 0,394-0,786 20 25 30 35 40 ПК+КАП 1-6 7-11 12-22 характеристика низька середня висока Відомо, що значення індексу РМА вище за 0,47 бали вказує на потреби хворого на генералізований пародонтит у лікуванні [4]. Критичним значенням щодо благополуччя гігієни ротової порожнини індексу Silness-Löe [3;5] є 0,35 бали. Таким чином, розрахунок критичного значення сумарного індексу ураження пародонта (СІУП) для кожного хворого, що свідчить про необхідність проведення лікування генералізованого пародонтиту, розраховують за формулою: СІУП=індив.ПД+0,82, де 0,82=0,47+0,35 - сума критичних значень індексів запалення та гігієни, поза мінімальною межами яких результат лікування достатній, або лікування не потрібне. Таким чином, при сумарному індексі ураження пародонта (СІУП) від 0,80 до 1,00 балів оцінюють як низький ступінь, від 1,10 до 1,20 балів як середній ступінь та від 1,30 та більше балів як тяжкий ступінь ураження тканин пародонта. Критичні значення СІУП, що свідчать про потреби у лікуванні хворих на генералізований пародонтит із низьким рівнем інтенсивності деструкції тканин пародонта становить 1,03 бали, при середній інтенсивності деструкції - 1,21 бали, при значній інтенсивності - 1,60 бали. Конкретні приклади застосування. Приклад 1. Під час диспансерного стоматологічного обстеження групи студентів віком 19-24 роки була виявлена група пацієнтів із з 69 осіб, у яких було встановлено діагноз: катаральний гінгівіт хронічного перебігу. З метою встановлення ступеня тяжкості ураження тканин пародонта та послідуючого обсягу необхідного лікування проведено поглиблене клінічне дослідження із використанням індексної оцінки інтенсивності деструкції тканин пародонта за способом, що заявляється (таблиця 2). Таблиця 2 Стан пародонта та гігієни порожнини рота у хворих із низьким ступенем інтенсивності ураження пародонта (n=69, р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sidelnikov Pavlo Volodymyrovych, Antonenko Maryna Yuriivna

Автори російською

Сидельников Павел Владимирович, Антоненко Марина Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/483

Мітки: ураження, спосіб, хворих, оцінки, пародонта, тяжкості, ступеня, пародонтит, генералізований, тканин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-96874-sposib-ocinki-stupenya-tyazhkosti-urazhennya-tkanin-parodonta-u-khvorikh-na-generalizovanijj-parodontit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ступеня тяжкості ураження тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит</a>

Подібні патенти