Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Композиція для стерилізації, що містить повідон-йод, неіонну поверхнево-активну речовину і органосульфатну поверхнево-активну речовину, де змішувана кількість повідон-йоду становить 4-10 мас./об. %, співвідношення органосульфатної поверхнево-активної речовини і неіонної поверхнево-активної речовини становить від 50:1 до 2:1, а загальний вміст двох поверхнево-активних речовин становить 0,4-14 мас./об. %, виходячи із загальної маси композиції.

2. Композиція для стерилізації за п. 1, де органосульфатною поверхнево-активною речовиною є нонілфенілполіоксіетиленовий етер сульфату амонію або лаурилполіоксіетиленовий етер сульфату амонію.

3. Композиція для стерилізації за п. 1, де неіонною поверхнево-активною речовиною є діетаноламідлаурат.

4. Композиція для стерилізації за будь-яким з попередніх пунктів, де вміст органосульфатної поверхнево-активної речовини становить 0,4-10 мас./об. %.

5. Композиція для стерилізації за будь-яким з попередніх пунктів, де композиція для стерилізації має піноутворювальну здатність 190-270 мм, стабільність піни 140-201 мм і зменшення піноутворювальної здатності 30 % або менше.

Текст

1. Композиція для стерилізації, що містить повідон-йод, неіонну поверхнево-активну речовину і органосульфатну поверхнево-активну речовину, де змішувана кількість повідон-йоду становить 410 мас./об. %, співвідношення органосульфатної C2 2 (19) 1 3 Ціллю цього винаходу є одержання композиції для стерилізації, що позбавлена стікання і розбризкування викликаних використанням і придатна для ефективного використання з усіма розчинами лікарських засобів, що наносяться на руки, з ефективною дезінфекцією рук і пальців. Засоби вирішення проблем Винахідниками було проведено інтенсивні дослідження для того щоб вирішити ці проблеми і, як результат, при змішуванні певної кількості органосульфатної поверхнево-активної речовини з повідон-йодом або при додатковому примішуванні певної кількості неіонної поверхнево-активної речовини, можна одержати рецептуру лікарського засобу, що стабільно і стійко спінюється, і перешкоджає стіканню або т.і., що спостерігається при стіканні і, як результат, винахідниками була знайдена композиція для стерилізації, що забезпечує ефективне використання всіх рідких лікарських засобів, що наносяться на руки, перешкоджає забрудненню одягу, підлоги і т.і., і в той же самий час ефективно дезінфікує руки і пальці, таким чином забезпечуючи цей винахід. Тобто, цей винахід є таким як описано нижче. (1) Композиція для стерилізації, що містить повідон-йод і органосульфатну поверхневоактивну речовину. (2) Композиція для стерилізації, де композиція для стерилізації за пунктом (1) додатково містить неіонну поверхнево-активну речовину. (3) Композиція для стерилізації, де органосульфатною поверхнево-активною речовиною описаною в (1) є нонілфенілполіоксиетиленовий етер сульфату амонію або лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію. (4) Композиція для стерилізації, де неіонною поверхнево-активною речовиною описаною в (2) є діетаноламідлаурат. (5) Композиція для стерилізації, де вміст сульфатної поверхнево-активної речовини описаної в (1) становить 0,4-10 (мас./об.)%. (6) Композиція для стерилізації згідно з (2), де співвідношення органосульфатної поверхневоактивної речовини описаної в (1) і неіонної поверхнево-активної речовини описаної в (2) становить від 50:1 до 2:1, а загальний вміст двох поверхневоактивних речовин становить 0,4 - 14 (мас./об.)% виходячи із загальної маси композиція для стерилізації. (7) Композиція для стерилізації, де композиція для стерилізації описана в (5) або (6) має піноутворювальну здатність 190-270 мм, стабільність піни 140-201 мм, і зменшення піноутворювальної здатності 30 % або менше. (8) Композиція для стерилізації згідно з (6), де час стікання становить 5 хвилин або більше. Ефект від винаходу Композиція для стерилізації цього винаходу забезпечує надійне очищення і дезінфекцію завдяки попередження стікання і утворення стійкої стабільної піни. Крім того, оскільки композиція для стерилізації цього винаходу не стікає, ефективно використовується вся кількість композиції для стерилізації нанесеної на руки і можна поліпшити ви 96674 4 користання ефективного компоненту лікарського засобу і економічну ефективність. Найкращий спосіб здійснення винаходу Композиція для стерилізації цього винаходу включає повідон-йод, що має дезінфекційну дію і виступає як основний компонент і органосульфатну поверхнево-активну речовину. Крім того, як інший аспект цього винаходу, до згаданої вище композиції може бути додана неіонна поверхневоактивна речовина. Якщо необхідно, можуть бути додані рН коригент, розчинник і інші фармацевтичні добавки. Оскільки композиція для стерилізації в цьому винаході вивільнюється з контейнеру з наносом, нема необхідності спеціально обмежувати в'язкість оскільки внутрішній фільтр форсунки насосу захищений від забруднення. Оскільки надмірно висока в'язкість викликає забруднення, в'язкість композиції може бути переважно 10 мПас або менше. Рівень рН композиції для стерилізації цього винаходу може переважно бути 3-6 з огляду стабільність з часом. В цьому випадку, переважно коригують рН композиція для стерилізації використовуючи рН коригент. Як рН коригент, може бути використаний гідроксид натрію, хлорводнева кислота або т.і.. Концентрація повідон-йод цього винаходу є переважно 4-10 (мас./об.)% або менше, більш переважно 4-7,5 (мас./об.)% або менше виходячи із загальної маси композиції, з огляду на в'язкість. Органосульфатною поверхнево-активною речовиною цього винаходу може особливо переважно бути амонієва сіль органосульфатної поверхнево-активної речовини, і, як її специфічний приклад, може бути використаний нонілфенілполіоксиетиленовий етер сульфату амонію або лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію. У випадку використання тільки поверхнево-активної речовини, такої як згадані вище органосульфатні поверхнево-активні речовини, кількість поверхнево-активної речовини може переважно бути 0,4-10 (мас./об.)% виходячи із загальної маси композиції. Як інший аспект цього винаходу, у випадку використання неіонної поверхнево-активної речовини, можливим є використання діетаноламідлаурату. Для того щоб одержати стійку піну, кількість використаної неіонної поверхнево-активної речовини може переважно бути менше, ніж використаної в цьому винаході органосульфатної поверхнево-активної речовини. Більш особливо, співвідношення органосульфатної поверхневоактивної речовини і неіонної поверхнево-активну речовини є 50:1-2:1, де концентрація органосульфатної поверхнево-активної речовини становить 0,4-10 (мас./об.)%, і концентрація неіонної поверхнево-активної речовини становить 0,02-1 (мас./об.)% виходячи із загальної маси композиції для стерилізації цього винаходу. Більш переважно, концентрація органосульфатної поверхневоактивної речовини становить 1-4 (мас./об.)%, і концентрація неіонної поверхнево-активної речовини становить 0,08-1 (мас./об.)%. Можна одержати стійку піну, коли концентрації знаходяться в цих інтервалах. 5 Загальні використовувані кількості органосульфатної поверхнево-активної речовини і неіонної поверхнево-активної речовини можуть переважно бути 0,4-14 (мас./об.)%, більш переважно 0,4-10,2 (мас./об.)%, виходячи із загальної маси композиції для стерилізації цього винаходу. Композиція для стерилізації цього винаходу має піноутворювальну здатність 190-270 мм при 25°C і стабільність піни 140-201 мм при 25°C. Композиція для стерилізації, що має зменшену піноутворювальну здатність 30 % або менше, коли переважними є піноутворювальна здатність і стабільність піни викладені вище. Тут, "зменшення піноутворювальної здатності" означає значення одержуване від ділення стабільності піни (мм) на піноутворювальну здатність (мм) і виражену у відсотках (%). Композиція для стерилізації цього винаходу, що має таке значення, утворює стійку і стабільну піну. Способи тестування піноутворювальної здатності і стабільності піни описуються в JIS (Японські промислові стандарти) K3362:1998 (спосіб тестування синтететичного детергенту) і тести проводили у відповідності з цим способом. Спеціально, використовують пристрій для вимірювання піноутворювальної здатності описаний в JIS K3362, 50 мл зразку завантажували у внутрішній циліндр пристрою і 20 мл того ж самого зразку крапають на центральну частину поверхні рідини з висоти 900 мм при температурі 25°C. Після викрапування усього зразку, вимірюють висоту піни (мм) і виміряне значення є піноутворювальною здатністю. Крім того, вимірювали висоту піни через 5 хвилин і виміряне значення є значенням стабільності піни. Композиція для стерилізації цього винаходу не викликає стікання протягом 3 хвилин або більше і більш переважно 5 хвилин або більше. Тут, "час протягом якого не відбувається стікання" означає час, що проходить до стікання крапель рідини з стартових сит в результаті руйнування піни, коли композиція для стерилізації, якою був наповнений контейнер з насосом, вивільнюється під тиском насосу рукою на сито, що має розмір 16 (1 мкм), як визначено в Японській Фармакопеї. Такий час згадується як час стікання (хв) вивільненої піни. Піна, що має час стікання 3 хвилини або більше утворює достатньо стійку піну, а піна, що має час стікання 5 хвилин або більше є, крім того, тоншою, більш стійкою, і більш переважною з огляду на властивості піни. В композиції для стерилізації цього винаходу, якщо необхідно, можливо використання стабілізатора, такого як йодид калію, коригент в'язкості, такий як лаурилпіролідон, гідроксиетилцелюлоза і концентрований гліцерин, ароматизатор і т.і.. Як розчинник використовуваний в цьому винаході, може бути використаний будь-який розчинник доки повідон-йод повністю розчиняється в розчиннику, і, особливо, як розчинник може бути використана очищена вода або дистильована вода або т.і.. Температура розчинення спеціально не обмежується і переважно зазвичай розчинення проводять в межах температур від 10°C до 30°C. Можна одержати композицію для стерилізації цього винаходу за допомогою звичайного способу. 96674 6 Наприклад, повідон-йод додають до очищеної води в кількості від 70 % до 90 % від загальної кількості композиції для стерилізації цього винаходу, з наступним перемішуванням до повного розчинення і потім додають органосульфатну поверхневоактивну речовину, з наступним перемішуванням до повного розчинення. Рівень рН розчину коригують використовуючи рН коригент. До розчину додають очищену воду після коригування рН для одержання визначеної концентрації, одержуючи таким чином композицію для стерилізації. Будь-який контейнер може бути використаний як контейнер з насосом для зарядження композицією для стерилізації цього винаходу, оскільки контейнер споряджений насосом перетворює композицію для стерилізації у піну без розбризкування. Крім того, наприклад, може бути використаний піноутворювальний контейнер здатний вивільняти піну, коли надавати на його форсунку. Крім того, сітчастий фільтр або пористий фільтр обов'язково приєднаний зовні форсунки насосу. У випадку використання матеріалу, що легко твердіє при висушуванні, такого як повідон-йод, більш переважно використовують пористий фільтр, ніж сітчастий фільтр. Як специфічні приклади продуктів можуть бути використані піноутворювальні контейнери типу Е3, типу F5L, типу WRT4 і т.і., що виготовляються Daiwa Can Company, негазові піноутворювальні контейнери, що виготовляються Yoshino Kogyosho Co., Ltd., і пінодозатор типу PF03F і т.і., що виготовляється Kohno Jushi Kogyo Group. Як тут використовується, сітчастий фільтр означає фільтр у формі сітки. Матеріал спеціально не обмежується і можливим є використання PET (поліетилентерефталату), РР (поліпропілену) і т.і.. Розмір сітки з часом спеціально не обмежується і можливим є прийнятний вибір згідно з ціллю. Наприклад, розмір може бути переважно 100-меш або більше, більш переважно 100-400-меш, і ще переважно 200-350-меш. Кількість фільтрів спеціально не обмежується і може прийнятно вибиратись у відповідності з ціллю. З точки зору покращення властивості піни, наприклад, переважно може використовуватись два або більше фільтрів. Крім того, товщина фільтру спеціально не обмежується і може прийнятно вибиратись у відповідності з ціллю. Товщина переважно може бути 0,012 мм. Крім того, пористий фільтр означає фільтр, що має малі пори. Можна визначити розмір пор через кількість отворів (щільність). Кількість отворів (щільність) пористого тіла може бути переважно 10-200 отворів/25 мм, і більш переважно 25-175 отворів/25 мм. Матеріал також спеціально не обмежується і може переважно бути використаний CFS (поліфеніленсульфіт), уретан, РР (поліпропілен) і т.і. Також можливим є використання комбінації інших за розмірами фільтрів і інших матеріалів. Крім того, товщина фільтру спеціально не обмежується і може бути прийнятно вибрана у відповідності з ціллю. Наприклад, товщина може бути переважно 1-10 мм. Специфічно, може бути використано порите тіло використовуване для наносу з WO2006/131980. Приклади 7 96674 Тут далі, цей винахід буде описуватись більш детально за допомогою прикладів, однак, цей винахід не обмежується прикладами і прикладами тестів. Приклади 1-3 і Порівняльний приклад 1 До очищеної води 25°C, додають повідон-йод і нонілфенілполіоксиетиленовий етер сульфату амонію виходячи з кількостей приведених в Таблиці 1, після чого проводять розчинення. Рівень рН кожного з розчинів доводять до 4,2 і потім до кожного розчину додають очищену воду до загальної кількості 100 мл, одержуючи таким чином композиції для стерилізації цього винаходу. Таким же самим чином, одержують Порівняльний приклад 1 виходячи з кількостей приведених в Таблиці 1. Приклади 4-6 і Порівняльний приклад 2 До очищеної води 25°C, додають повідон-йод і лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію виходячи з кількостей приведених в Таблиці 2, після чого проводять розчинення. Рівень рН кожного з розчинів доводять до 4,2 і потім до кожного розчину додають очищену воду до загальної кількості 100 мл, одержуючи таким чином композиції для стерилізації цього винаходу. Таким же самим чином, одержують Порівняльний приклад 2 виходячи з кількостей приведених в Таблиці 2. Приклади 7-12 і Порівняльні приклади 3 і 4 До очищеної води 25°C, додають повідон-йод і діетаноламідлаурат, що був розплавлений, виходячи з кількостей приведених в Таблиці 3, після чого перемішують. Крім того, до суміші додають нонілфенілполіоксиетиленовий етер сульфату амонію, після чого проводять розчинення. Рівень рН кожного з розчинів доводять до 4,2 і потім до кожного розчину додають очищену воду до загальної кількості 100 мл, одержуючи таким чином композиції для стерилізації цього винаходу. Таким же самим чином, одержують Порівняльний приклад 3 і 4 виходячи з кількостей приведених в Таблиці 3. Приклади 13-18 і Порівняльні приклади 5 і 6 До очищеної води 25°C, додають повідон-йод і діетаноламідлаурат, що був розплавлений, виходячи з кількостей приведених в Таблиці 4, після чого перемішують. Крім того, до суміші додають 8 лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію, після чого проводять розчинення. Рівень рН кожного з розчинів доводять до 4,2 і потім до кожного розчину додають очищену воду до загальної кількості 100 мл, одержуючи таким чином композиції для стерилізації цього винаходу. Таким же самим чином, одержують Порівняльний приклад 5 і 6 виходячи з кількостей приведених в Таблиці 4. Приклад тестування 1 Тест на скапування Кожну з композицій для стерилізації (тут далі згадується як приклади: рецептури показні в Таблицях 1-4) цього винаходу, що відрізняються за складом компонентів одна від одної, завантажували в контейнер з насосом місткістю 350 мл (типу Е3-08, що виробляється Daiwa Can Company; ви3 вільнюваний об'єм 20 см ). Насос здавлювали один раз рукою і вивільнена піна капала на сито Японської фармакопеї з номером 16 (1 мкм) для вимірювання часу, що необхідний для деформування піни викликаної стіканням, до початку скапування з сита. Час брали як час стікання (хв) вивільненої піни. Результати показані в Таблицях 1-6. Композиції для стерилізації цього винаходу здатні зберігати піну протягом 5 хвилин або більше і попереджати скапування з сита в цьому тесті, але піни композицій в межах рівня техніки цього винаходу швидко зникали викликаючи скапування. Тест на піноутворювальну здатність Піноутворювальну здатність зразків вимірювали у відповідності з колонкою "Піноутворювальна здатність і стабільність піни" описаною в методі тестування синтетичних детергентів JIS K3362. Особливо, при використанні пристрою для вимірювання піноутворювальної здатності описаного в JIS K3362, 50 мл кожного зразка завантажували у внутрішній циліндр пристрою і 20 мл кожного зразка крапали на центральну частину рідкої поверхні з висоти 900 мм при температурі 25 °C. Після скапування всього зразка, вимірювали висоту (мм) піни і виміряне значення брали як піноутворювальну здатність. Крім того, вимірювали висоту піни через 5 хвилин і виміряне значення приймали за стабільність піни. Цей тест проводили для кожного зразка таким же самим чином. Результати показані в Таблиці 1-4. Таблиця 1 1 7,5 2 7,5 3 7,5 Порівняльний приклад 1 7,5 0,4 1 10 20 Приклад Компоненти суміші Повідон-йод (г) Нонілфенілполіокси-етиленовий етер сульфату амонію (г) Гідроксид натрію (г) Очищена вода Піноутворювальна здатність (мм) Стабільність піни (мм) Час стікання (хв) Адекватна кількість 190 140 5 хвилин або більше Адекватна Адекватна кількість кількість Додають в кількості до 100 мл 220 210 170 160 5 хвилин або 5 хвилин або більше більше Адекватна кількість 10 Нема даних Одна секунда 9 96674 10 Таблиця 2 4 7,5 5 7,5 6 7,5 Порівняльний приклад 2 7,5 0,4 1 10 20 Приклад Компоненти суміші Повідон-йод (г) Лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію (г) Адекватна кількість Адекватна Адекватна Адекватна кількість кількість кількість Додають в кількості до 100 мл 215 220 245 135 172 163 164 84 5 хвилин або 5 хвилин або 5 хвилин або 7 секунд більше більше більше Гідроксид натрію (г) Очищена вода Піноутворювальна здатність (мм) Стабільність піни (мм) Час стікання (хв) Таблиця 3 7 7,5 8 7,5 Приклад 9 10 7,5 7,5 11 7,5 12 7,5 Порівняльний приклад 3 4 7,5 7,5 Повідон-йод (г) а:Нонілфенілполіоксиетиленовий 0,5 2 1 3,5 1 10 0,5 2,5 етер сульфату амонію (г) b: Діетаноламід0,25 1 0,2 0,25 0,02 0,2 1 5 Компоненлаурат (г) ти суміші Співвідношення 2:1 2:1 5:1 14:1 50:1 50:1 0,5:1 0,5:1 (а:b) Гідроксид натрію Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна (г) кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість Очищена вода Додають в кількості до 100 мл (мл) Піноутворювальна здатність 245 270 245 245 215 205 175 155 (мм) Стабільність піни (мм) 184 201 180 181 163 149 143 120 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин Час стікання (хв) 5 хвилин 3 секунди 25 секунд або більше або більше або більше або більше або більше Таблиця 4 Повідон-йод (г) а:Лаурилполіоксиетиленовий етер сульфату амонію (г) b: ДіетаноламідлаКомпоненурат (г) ти суміші Співвідношення (а:b) Приклад 15 16 7,5 7,5 13 7,5 14 7,5 0,5 2 1 0,25 1 2:1 2:1 Порівняльний приклад 5 6 7,5 7,5 17 7,5 18 7,5 4 1 10 1,25 2,5 0,1 0,4 0,02 0,2 2,5 5 10:1 10:1 50:1 50:1 0,5:1 0,5:1 Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Адекватна Гідроксид натрію (г) кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість Очищена вода (мл) Додають в кількості до 100 мл Піноутворювальна здатність 250 270 260 245 245 240 190 160 (мм) Стабільність піни (мм) 195 196 200 196 191 164 150 120 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин 5 хвилин Час стікання (хв) 5 хвилин 4 секунди 25 секунд або більше або більше або більше або більше або більше Промислова придатність Композиція для стерилізації цього винаходу відмінно утворює стійку піну і придатна для ефективної дезінфекції і стерилізації. 11 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 96674 Підписне 12 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for sterilization

Автори англійською

Chikako, Udagawa, Yoshie, Kono, Takako, Okamoto

Назва патенту російською

Композиция для стерилизации

Автори російською

Чикако Удагава, Йоши Коно, Такако Окамото

МПК / Мітки

МПК: A01N 59/12, A01P 1/00, A61P 31/02, A61K 47/06, A01N 25/30

Мітки: стерилізації, композиція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-96674-kompoziciya-dlya-sterilizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція для стерилізації</a>

Подібні патенти