Номер патенту: 96050

Опубліковано: 12.01.2015

Автори: Чанг Ванг, Чжан Лі, Чен Ян

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шина для транспортних засобів, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з трьома рядами виступів, при цьому бокові ряди виступів виконані трапецієвидної у перерізі формою з меншою стороною зі сторони плечових зон і бокові поверхні кожного з цих виступів виконані з двома радіальними ребрами.

2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступ центрального ряду виконаний з прямокутними поперечними прорізями, зміщеними поміж собою у напрямку повздовжньої осі у такий спосіб, що їх сукупність утворює змієвидну смужку, при цьому довжина кожної прорізі складає половину поперечної ширини центрального виступу.

Текст

Реферат: Шина для транспортних засобів містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами. Протектор автомобільної шини виконаний з трьома рядами виступів. Бокові ряди виступів виконані трапецієвидної у перерізі формою з меншою стороною зі сторони плечових зон і бокові поверхні кожного з цих виступів виконані з двома радіальними ребрами. UA 96050 U (54) ШИНА ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ UA 96050 U UA 96050 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій шин для транспортного засобу, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Шина для транспортного засобу має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованим канавкам. Відома пневматична шина з протектором, що складається з канавок, центрального і бокових виступів. Центральний ряд складають виступи, які мають V-подібну форму, на їх поверхні виконані дві канавки, що поділяють виступ на центральний елемент та два бокових трапецієподібних елементи, центральний елемент має рифлення, бокові елементи виконано пласкими, боковий ряд складають виступи, які мають призматичну форму, причому 1/3-1/2 їх поверхні має рифлення [патент UA № 27694, МПК В60С 11/04, 2007]. Крім того, відома шина для транспортного засобу, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [патент UA №45610, МПК В60С 11/12, 2009]. Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, є шина для транспортного засобу, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, при цьому протектор шини виконаний з двома центральними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступи центрального ряду протектора шини можуть бути виконані у вигляді багатогранників з формою наближеною до паралелограма із закругленим кутом сторони у напрямку центральної повздовжньої вісі шини і паралельній їй та трикутним виступом з протилежної сторони паралелограму, при цьому в тілі виступу виконані дві зигзагоподібні прорізі, а в напрямку від центральної повздовжньої осі шини відкриті прорізі. Виступи одного центрального ряду протектора шини можуть бути виконані із розворотом на 180° відносно виступів другого центрального ряду. Виступи бокових рядів протектора шини можуть бути виконані у вигляді багатогранників з формою наближеною до паралелограму із додатковим виступом трапецієвидної форми зі сторони у напрямку центральної повздовжньої вісі шини і паралельній їй, при цьому кожен із виступів виконаний двома фігурними прорізями і відкритою проріззю зі сторони боковини. Канавки поміж центральними та центральними і боковими рядами виступів протектору шини можуть мати зигзагоподібну форму [патент UA № 91846, МПК В60С 11/12,бюл.№13,10.07.2014]. Зазначена шина для транспортного засобу, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищити зчеплення шини для транспортного засобу з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора. Поставлену задачу вирішують тим, що шина для транспортного засобу містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, згідно з корисною моделлю, протектор автомобільної шини виконаний з трьома рядами виступів, при цьому бокові ряди виступів виконані трапецієвидної у перерізі формою з меншою стороною зі сторони плечових зон і бокові поверхні кожного з цих виступів виконані з двома радіальними ребрами. Крім того, виступ центрального ряду може бути виконаний з прямокутними поперечними прорізями, зміщеними поміж собою у напрямку повздовжньої осі у такий спосіб, що їх сукупність утворює змієвидну смужку, при цьому довжина кожної прорізі складає половину поперечної ширини центрального виступу. Вказане виконання шини для транспортного засобу дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір сколам. При цьому форма виконання та 1 UA 96050 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 зображено шину для транспортного засобу, загальний вид; на фіг. 2 - шину для транспортного засобу, вид спереду; на Фіг. 3 - шину для транспортного засобу, вид збоку; на Фіг. 4 - фрагмент протектора шини; на Фіг. 5 - елемент боковини шини. Шина для транспортного засобу містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. Протектор 2 виконано щонайменше з одним центральним 5 і двома боковими 6 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 7. Бокові ряди 6 виступів 8 протектора шини виконані трапецієвидною у перерізі формою з меншою стороною зі сторони плечових зон і бокові поверхні кожного з цих виступів виконані з двома радіальними ребрами 9. Виступ центрального ряду протектора шини виконаний з прямокутними поперечними прорізями 10, зміщеними поміж собою у напрямку повздовжньої осі у такий спосіб, що їх сукупність утворює змієвидну смужку 11, при цьому довжина кожної прорізі складає половину поперечної ширини центрального виступу. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячній машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів 3б гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Шина для транспортних засобів, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з трьома рядами виступів, при цьому бокові ряди виступів виконані трапецієвидної у перерізі формою з меншою стороною зі сторони плечових зон і бокові поверхні кожного з цих виступів виконані з двома радіальними ребрами. 2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступ центрального ряду виконаний з прямокутними поперечними прорізями, зміщеними поміж собою у напрямку повздовжньої осі у такий спосіб, що їх сукупність утворює змієвидну смужку, при цьому довжина кожної прорізі складає половину поперечної ширини центрального виступу. 2 UA 96050 U 3 UA 96050 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zhang, Li, Chen, Yan, Chang Wang

Автори російською

Чжан Ли

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: шина, засобів, транспортних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-96050-shina-dlya-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шина для транспортних засобів</a>

Подібні патенти