Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для контролю дефектів полотна, що містить освітлювач, рівновіддалені від нього дві пари фотоперетворювачів, розташовані в площині, паралельній площині переміщення полотна, виходи кожної з пар підключені відповідно до входів першого та другого суматорів, з'єднаних з блоком віднімання, і пороговий елемент, який відрізняється тим, що додатково оснащений диференційним вимірювальним підсилювачем, диференційним підсилювачем та елементом затримки часу, при цьому блок віднімання підключений до диференційного вимірювального підсилювача, з'єднаного з елементом затримки часу та з входом диференційного підсилювача, а виходи останнього підключені до елемента затримки часу та порогового елемента.

Текст

Реферат: Пристрій для контролю дефектів полотна містить освітлювач, рівновіддалені від нього дві пари фотоперетворювачів, розташовані в площині, паралельній площині переміщення полотна, виходи кожної з пар підключені відповідно до входів першого та другого суматорів, з'єднаних з блоком віднімання, і пороговий елемент. Він додатково оснащений диференційним вимірювальним підсилювачем, диференційним підсилювачем та елементом затримки часу, при цьому блок віднімання підключений до диференційного вимірювального підсилювача, з'єднаного з елементом затримки часу та з входом диференційного підсилювача, а виходи останнього підключені до елемента затримки часу та порогового елемента. UA 95468 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДЕФЕКТІВ ПОЛОТНА UA 95468 U UA 95468 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до трикотажного виробництва і може бути використана на основов'язальних машинах для автоматичної зупинки в разі утворення дефектів в трикотажному полотні. Відомий пристрій для автоматичної зупинки основов'язальної машини [а.с. СРСР №1348414, МПК: D04B35/20, G01N21/00, 1982 p.], що містить фотоелектричний датчик, який використовується для визначення дефектів полотна. З метою підвищення надійності фіксації дефекту в пристрої передбачена можливість подвійної його реєстрації - при прямому та зворотному переміщенні каретки, на якій закріплений датчик. У відомому пристрої зміна артикулу полотна вимагає переналадки вузлів. Крім того, робота за подвійною фіксацією знижується швидкодією пристрою. Відомий також пристрій для контролю дефектів полотна (патент України № 1039, МПК: D04B35/20, G01N33/36, 1993 p.), що містить освітлювач, рівновіддалені від нього дві пари фотоперетворювачів, розташовані в площині, паралельній площині переміщення полотна, виходи кожної з пар підключені відповідно до входів першого та другого суматорів, з'єднаних з блоком віднімання, і пороговий елемент. В цьому пристрої зменшується рівень шуму за рахунок компенсації дії однієї з основних причин його виникнення - вібрації полотна. Тому збільшується надійність фіксації дефектів. Однак, в разі зміни артикулу полотна, яке виробляється основов'язальною машиною, потрібна переналадка вузлів пристрою. Це знижує експлуатаційні властивості відомого пристрою. Існують такі полотна, в яких світловий потік, що відбився від дефектної ділянки полотна, має малу відмінність від потоку, що відбився від ділянки полотна, яка не містить дефекту, спричиненому обривом нитки. В такому випадку сигнал з фотоперетворювача має малу амплітуду, а це веде до низької надійності роботи пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий пристрій для контролю дефектів полотна, в якому введенням нових елементів і зв'язків забезпечується підвищення експлуатаційних властивостей пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для контролю дефектів полотна, що містить освітлювач, рівновіддалені від нього дві пари фотоперетворювачів, розташовані в площині, паралельній площині переміщення полотна, виходи кожної з пар підключені відповідно до входів першого та другого суматорів, з'єднаних з блоком віднімання, і пороговий елемент, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений диференційним вимірювальним підсилювачем, диференційним підсилювачем та елементом затримки часу, при цьому блок віднімання підключений до диференційного вимірювального підсилювача, з'єднаного з елементом затримки часу та з входом диференційного підсилювача, а виходи останнього підключені до елемента затримки часу та порогового елемента. Наявність диференційного підсилювача дозволяє підвищити чутливість пристрою, завдяки збільшенню різниці між сигналом від непорушеного полотна і ділянкою полотна з обривом нитки, наявність елементу затримки часу дозволяє пороговому елементу зреагувати на сигнал про наявність дефекту в полотні, тому що на різних входах диференційних підсилювачах сигнал про дефект з'являється не одночасно, що забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей пристрою. Корисна модель представлена на кресленнях, де: фіг. 1 - структурна схема пристрою для контролю дефектів полотна; фіг.2 - схема елемента затримки часу; фіг.3 - схема порогового елемента. Пристрій включає: 1 - освітлювач, 2, 3, 4, 5 - фотоперетворювачі, 6, 7 - суматори, 8 - блок віднімання; 9- диференційний вимірювальний підсилювач; 10-диференційний підсилювач; 11 елемент затримки часу, 12 - пороговий елемент. При цьому, освітлювач 1 і фотоперетворювачі 2, 3, 4, 5 розташовані в одній площині, паралельній площині полотна. Фотоперетворювачі 2, 4 та 3, 5 розміщені по лініях, відповідно, петельних рядів і стовпців, а їх виходи підключені, відповідно, до входів суматорів 7 і 6, виходи яких з'єднані з відповідними входами блока 8 віднімання, який підключений до диференційного вимірювального підсилювача 9, з'єднаного з диференційним підсилювачем 10. Вихід елемента затримки часу 11 з'єднаний з диференційним підсилювачем 10, вихід якого підключений до порогового елемента 12. Працює пристрій наступним чином. Каретка з фотоперетворювачами 2,3, 4 та 5 сканує полотно в напрямку, перпендикулярному напрямку руху полотна. Фотоперетворювачі 2,3,4 та 5 сприймають відбитий від полотна світловий потік, створений освітлювачем 1. В разі появи на полотні дефекту в колах фотоперетворювачів 2,3,4 та 5 змінюється струм і тим самим утворюється сигнали, які потрапляють на входи суматорів 6 та 7. Вихідні сигнали суматорів 6 та 7 надходять на вхід блока віднімання 8. Вихідний сигнал цього блока подається на вхід 1 UA 95468 U 5 10 15 диференційного вимірювального підсилювача 9. Другий вхід підсилювача 9 з'єднаний з його виходом через диференційний підсилювач 10. Стала часу інвертуючого інтегратора вибирається такою, щоб компенсувався дрейф фотоелектронної системи, але не компенсувався корисний сигнал про дефект полотна. Таким чином, в разі дефекту, вихідний сигнал підсилювача 9 має постійний низький рівень. В разі наявності дефекту полотна вихідний сигнал підсилювача являє собою імпульс напруги, який тим більший, чим більший коефіцієнт підсилення підсилювача 9. В разі його збільшення підвищується надійність спрацювання прибору. Тому на виходи диференційного підсилювача 10 і елемента затримки часу 11 приходить сигнал однієї полярності. В разі виникнення корисного сигналу на виході диференційного підсилювача 10, він з'являється миттєво на другому вході диференційного підсилювача і з деяким запізненням на першому вході, тому на виході диференційного підсилювача діє короткочасний сигнал, тривалість якого визначається властивостями елемента затримки часу 11. На виході порогового елемента 12 цей сигнал спричиняє дискретний сигнал, через який зупиняється основов'язальна машина. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Пристрій для контролю дефектів полотна, що містить освітлювач, рівновіддалені від нього дві пари фотоперетворювачів, розташовані в площині, паралельній площині переміщення полотна, виходи кожної з пар підключені відповідно до входів першого та другого суматорів, з'єднаних з блоком віднімання, і пороговий елемент, який відрізняється тим, що додатково оснащений диференційним вимірювальним підсилювачем, диференційним підсилювачем та елементом затримки часу, при цьому блок віднімання підключений до диференційного вимірювального підсилювача, з'єднаного з елементом затримки часу та з входом диференційного підсилювача, а виходи останнього підключені до елемента затримки часу та порогового елемента. 2 UA 95468 U 3 UA 95468 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Polonskyi Vadym Anatoliiovych, Dromenko Valeria Borysivna

Автори російською

Полонский Вадим Анатолиевич, Дроменко Валерия Борисовна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/36, D04B 35/00

Мітки: контролю, дефектів, пристрій, полотна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-95468-pristrijj-dlya-kontrolyu-defektiv-polotna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для контролю дефектів полотна</a>

Подібні патенти