Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гідроагрегат перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала, який виконано у вигляді трансформатора водного потоку, заднього моста автомобіля, трубчастого вала, гідротурбіни, карданного вала автомобіля, коробки переміни передач, привідного вала, який відрізняється тим, що на залізобетонній засувці, яка знаходиться в період експлуатації гідроспоруди в пасивному стані і її можна переміщати вверх і вниз на потрібну висоту, встановлено трансформатор водного потоку, об'єм якого має форму паралелепіпеда без площин однієї грані і верхньої основи, площа основи якого лежить в горизонтальній площині і який розміщений у вертикальній шахті, а одна сторона основи, де нема грані, рівна ширині падаючого потоку води, а друга сторона основи більша за відстань від площини засувки до стінки, з якої падає водний потік, і опирається на неї, крім того висота трьох граней є більшою за висоту рівня води над кромкою, з якої спадає потік, а посередині основи вирізано отвір, по діаметру якого створюється падаючий кільцевий водний потік, що відповідає геометричним параметрам гідротурбіни, крім того трансформатор водного потоку має здатність переміщатися вверх або вниз за допомогою існуючого механізму піднімання і опускання залізобетонної засувки, так як стінка, з якої спадає водний потік, набрана з дерев'яних брусків, якими регулюють висоту рівня води в водоймі, зменшуючи або збільшуючи її кількість, крім того на основі гідроспоруди вище рівня води встановлено задній міст автомобіля, колісна ступиця якого здатна приймати осьові навантаження, що створює падаючий водний потік, а головна передача з заблокованим диференціалом збільшить кількість обертів і переведе обертання з вертикальної осі на горизонтальну таким чином, що вісь обертання ступиці і шестірні головної передачі є строго вертикальною і проходить через центр отвору діаметром D, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а до ступиці прикріплено вертикальний трубчастий вал, який проходить по центру отвору, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а на кінці трубчастого вала жорстко встановлена гідротурбіна, що являє собою дві вертикальні концентричні циліндричні поверхні, між якими рівномірно по колу під певним кутом до горизонтальної площини жорстко встановлені лопатки таким чином, що при падінні на них кільцевого водного потоку виникає крутний момент, крім того діаметри циліндричних поверхонь гідротурбіни рівні діаметрам падаючого кільцевого водного потоку, крім того на основі встановлено коробку переміни передач автомобіля для розширення діапазону швидкості обертання, вторинний вал якої з'єднаний карданною передачею з хвостовиком головної передачі заднього моста, крім того на основі встановлено привідний вал з шківами, який з'єднаний з первинним валом коробки переміни передач, а з привідного вала обертова енергія може передаватися на електрогенератор, безпосередньо - на зернодробарку та інші потрібні машини.

Текст

Реферат: Гідроагрегат перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала виконано у вигляді трансформатора водного потоку, заднього моста автомобіля, трубчастого вала, гідротурбіни, карданного вала автомобіля, коробки переміни передач, привідного вала. На залізобетонній засувці, яка знаходиться в період експлуатації гідроспоруди в пасивному стані, і її можна переміщати вверх і вниз на потрібну висоту, встановлено трансформатор водного потоку, об'єм якого має форму паралелепіпеда без площин однієї грані і верхньої основи, площа основи якого лежить в горизонтальній площині і який розміщений у вертикальній шахті, а одна сторона основи, де нема грані, рівна ширині падаючого потоку води, а друга сторона основи більша за відстань від площини засувки до стінки, з якої падає водний потік, і опирається на неї. UA 95302 U (12) UA 95302 U UA 95302 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до механізмів, що перетворюють кінетичну енергію падаючого потоку води в енергію обертання привідного вала. На гідроспорудах, встановлених на річках, для заповнення водойм рибних ставків водою, рівень води піднімається на значну висоту, з якої протічна вода падає в старе русло з відповідною кінетичною енергією. Задачею корисної моделі є створення конструкції гідроагрегата, що перетворить кінетичну енергію падаючого потоку води в обертову енергію привідного вала, використавши для цього існуючі деталі та механізми автомобіля, а також механізм піднімання та опускання засувок на гідротехнічних спорудах і основу гідроспоруди шляхом використання його у вигляді трансформатора водного потоку, заднього моста автомобіля, трубчастого вала, гідротурбіни, карданного вала автомобіля, коробки переміни передач, привідного вала, причому на залізобетонній засувці, яка знаходиться в період експлуатації гідроспоруди в пасивному стані і її можна переміщати вверх і вниз на потрібну висоту, встановлено трансформатор водного потоку, об'єм якого має форму паралелепіпеда без площин однієї грані і верхньої основи, площа основи якого лежить в горизонтальній площині і який розміщений у вертикальній шахті, а одна сторона основи, де нема грані, рівна ширині падаючого потоку води, а друга сторона основи більша за відстань від площини засувки до стінки, з якої падає водний потік, і опирається на неї, крім того висота трьох граней є більшою за висоту рівня води над кромкою, з якої спадає потік, а посередині основи вирізано отвір, по діаметру якого створюється падаючий кільцевий водний потік, що відповідає геометричним параметрам гідротурбіни, крім того трансформатор водного потоку має здатність переміщатися вверх або вниз за допомогою існуючого механізму піднімання і опускання залізобетонної засувки, так як стінка, з якої спадає водний потік набрана з дерев'яних брусків, якими регулюють висоту рівня води в водоймі, зменшуючи або збільшуючи її кількість, крім того на основі гідроспоруди вище рівня води встановлено задній міст автомобіля, колісна ступиця якого здатна приймати осьові навантаження, що створює падаючий водний потік, а головна передача з заблокованим диференціалом збільшить кількість обертів і переведе обертання з вертикальної осі на горизонтальну таким чином, що вісь обертання ступиці і шестірні головної передачі є строго вертикальною і проходить через центр отвору діаметром D, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а до ступиці прикріплено вертикальний трубчастий вал, який проходить по центру отвору, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а на кінці трубчастого вала жорстко встановлена гідротурбіна, що являє собою дві вертикальні концентричні циліндричні поверхні, між якими рівномірно по колу під певним кутом до горизонтальної площини жорстко встановлені лопатки таким чином, що при падінні на них кільцевого водного потоку виникає крутний момент, крім того діаметри циліндричних поверхонь гідротурбіни рівні діаметрам падаючого кільцевого водного потоку, крім того на основі встановлено коробку переміни передач автомобіля для розширення діапазону швидкості обертання, вторинний вал якої з'єднаний карданною передачею з хвостовиком головної передачі заднього моста, крім того на основі встановлено привідний вал з шківами, який з'єднаний з первинним валом коробки переміни передач, а з привідного вала обертова енергія може передаватися на електрогенератор, безпосередньо на зернодробарку та інші потрібні машини. Гідроагрегат перетвореннякінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала показано на фіг. 1, вертикальний переріз по А-А, на фіг. 2, горизонтальний переріз по Б-Б. Гідроагрегат перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала складається з трансформатора водного потоку 1, встановленого на залізобетонній засувці 2, опорні ролики якої 3 і 4 розміщені в вертикальних направляючих пазах 5 і 6 гідроспоруди 7, яка гвинтом 8 з'єднана з механізмом піднімання і опускання 9, заднього моста автомобіля 10, трубчастого вала 11, гідротурбіни 12, карданного вала автомобіля 13, коробки переміни передач 14, привідного вала 15. Робота гідроагрегату перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала здійснюється наступним чином. При заповненні водойми ставка водою на задану висоту Н за допомогою дерев'яних брусків 16 встановлюють висоту переливного потоку h, яка забезпечує скидання протічної води, що надходить, в старе русло 17. Попередньо встановлений вище рівня Н трансформатор водного потоку 1 за допомогою механізму опускання і піднімання 9 опускають до його упору на поверхню бруса 16. При цьому вода заповнює об'єм трансформатора водного потоку і провалюється в отвір діаметром D в його основі 18, утворюючи падаючий кільцевий потік, який падає на лопатки гідротурбіни 12 і утворює крутний момент. Крутний момент з гідротурбіни 12 через трубчастий вал 11 головну передачу заднього моста автомобіля 10, карданний вал 13, коробку переміни 1 UA 95302 U 5 передач 14 передається на привідний вал 15, а звідти на потрібні машини для виконання різноманітних робіт (на кресленні не показано). До переваг належить простота конструкції, низька матеріаломісткість, простота технології виготовлення та монтажу, високий коефіцієнт перетворення кінетичної енергії падаючого кільцевого потоку води в обертову енергію привідного вала. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 30 35 40 Гідроагрегат перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала, який виконано у вигляді трансформатора водного потоку, заднього моста автомобіля, трубчастого вала, гідротурбіни, карданного вала автомобіля, коробки переміни передач, привідного вала, який відрізняється тим, що на залізобетонній засувці, яка знаходиться в період експлуатації гідроспоруди в пасивному стані і її можна переміщати вверх і вниз на потрібну висоту, встановлено трансформатор водного потоку, об'єм якого має форму паралелепіпеда без площин однієї грані і верхньої основи, площа основи якого лежить в горизонтальній площині і який розміщений у вертикальній шахті, а одна сторона основи, де нема грані, рівна ширині падаючого потоку води, а друга сторона основи більша за відстань від площини засувки до стінки, з якої падає водний потік, і опирається на неї, крім того висота трьох граней є більшою за висоту рівня води над кромкою, з якої спадає потік, а посередині основи вирізано отвір, по діаметру якого створюється падаючий кільцевий водний потік, що відповідає геометричним параметрам гідротурбіни, крім того трансформатор водного потоку має здатність переміщатися вверх або вниз за допомогою існуючого механізму піднімання і опускання залізобетонної засувки, так як стінка, з якої спадає водний потік, набрана з дерев'яних брусків, якими регулюють висоту рівня води в водоймі, зменшуючи або збільшуючи її кількість, крім того на основі гідроспоруди вище рівня води встановлено задній міст автомобіля, колісна ступиця якого здатна приймати осьові навантаження, що створює падаючий водний потік, а головна передача з заблокованим диференціалом збільшить кількість обертів і переведе обертання з вертикальної осі на горизонтальну таким чином, що вісь обертання ступиці і шестірні головної передачі є строго вертикальною і проходить через центр отвору діаметром D, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а до ступиці прикріплено вертикальний трубчастий вал, який проходить по центру отвору, виконаного в основі трансформатора водного потоку, а на кінці трубчастого вала жорстко встановлена гідротурбіна, що являє собою дві вертикальні концентричні циліндричні поверхні, між якими рівномірно по колу під певним кутом до горизонтальної площини жорстко встановлені лопатки таким чином, що при падінні на них кільцевого водного потоку виникає крутний момент, крім того діаметри циліндричних поверхонь гідротурбіни рівні діаметрам падаючого кільцевого водного потоку, крім того на основі встановлено коробку переміни передач автомобіля для розширення діапазону швидкості обертання, вторинний вал якої з'єднаний карданною передачею з хвостовиком головної передачі заднього моста, крім того на основі встановлено привідний вал з шківами, який з'єднаний з первинним валом коробки переміни передач, а з привідного вала обертова енергія може передаватися на електрогенератор, безпосередньо - на зернодробарку та інші потрібні машини. 2 UA 95302 U 3 UA 95302 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pavliskyi Vasyl Mykhailovych, Klendii Mykola Bohdanovych, Klendii Volodymyr Mykolaiovych, Ramsh Vasyl Yuriiovych

Автори російською

Павлиский Василий Михайлович, Клендий Николай Богданович, Клендий Владимир Николаевич, Рамш Василий Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: F03B 1/00, F03B 13/08

Мітки: вала, падаючого, енергію, гідроагрегат, енергії, потоку, обертову, водного, привідного, перетворення, кінетичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-95302-gidroagregat-peretvorennya-kinetichno-energi-padayuchogo-vodnogo-potoku-v-obertovu-energiyu-prividnogo-vala.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідроагрегат перетворення кінетичної енергії падаючого водного потоку в обертову енергію привідного вала</a>

Подібні патенти