Пристрій для індикації першого відкупорювання пляшки

Номер патенту: 95276

Опубліковано: 10.12.2014

Автор: Черняк Євгеній Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для індикації першого відкупорювання пляшки, закупореної бугельною пробкою, що має індикаторний елемент і затискні елементи, який відрізняється тим, що індикаторний елемент виконаний у вигляді виготовленої із смуги листового матеріалу дуги, на кожному кінці якої виконано два плоскі, паралельні один іншому фіксувальні язички, оснащені на обернених одна до іншої поверхнях пилоподібними защіпними виступами, причому відстань між язичками перевищує сумарний розмір, що включає товщину затискної і важільної скоб бугельної пробки та проміжок між ними у встановленому на пляшку стані, причому індикаторний елемент має місця зменшеної міцності посередині дуги, а також між фіксувальними язичками, навпроти скоб бугельної пробки у встановленому на пляшку стані, а затискні елементи виконані у вигляді прямокутних планок, у кінцях кожної з яких виконано плоскі наскрізні прямокутні отвори, відстань між якими дорівнює відстані між фіксувальними язичками дуги, а розмір узгоджено з розмірами фіксувальних язичків, причому у кожному отворі виконано защіпні виступи, узгоджені із защіпними виступами фіксувальних язичків дуги.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що місця зменшеної міцності індикаторного елемента виконані у вигляді послідовностей наскрізних отворів.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що індикаторний елемент і затискний елемент виготовлені із поліетилену або полістиролу методом лиття під тиском.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фіксувальні язички індикаторного елемента виконані як одне ціле із дугою.

Текст

Реферат: UA 95276 U UA 95276 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до харчової промисловості і стосується пристрою для індикації першого відкупорювання пляшки, закупореної бугельною пробкою. Для підтримання своєї репутації виробники високоякісних напоїв зацікавлені у тому, щоб їхня продукція була захищена від несанкціонованого відкривання ємностей, в яких вона поставляється на ринок, і заміни на підроблені продукти нижчої якості до одержання кінцевим споживачем. Для цього виробники готові йти на додаткові витрати на розробку і виготовлення складних закупорювальних пристроїв, які унеможливлюють чи принаймні утруднюють таку заміну, і/або пристроїв, що мають індикацію першого відкривання ємностей. Відомі численні конструкції як комбінованих (захисних і індикаторних), так і чисто індикаторних пристроїв, що сигналізують про перше відкупорювання пляшок - індикаторні пояски, кольорові віконця і т.п. елементи - для відгвинчуваних, відривних, відкидних і важільних закупорювальних пристроїв. Так, із патенту UA 80663 С2 [B65D 41/32 (2006.01), опубл. 10.10.2007] відомий закупорювальний ковпачок з індикацією відкриття, що містить металевий кожух і гвинтову пластмасову втулку із засобом індикації розкриття, причому металевий кожух складається із двох частин, кромки яких завальцьовані в індикаторний поясок, закриваючи його; при першому відкриванні пляшки завальцьована кромка відгинається, кольоровий індикаторний поясок стає видимим, і при наступному відгвинчуванні кожуха свідчить, що перше відкривання уже відбулося. Відоме також технічне рішення, захищене патентом Росії RU 2416 555 С1, B65D 39/00 (2006.01), опубл. 20.04.2011 "Укупорочная система для бутылки с пробкой". Вказана система має грибоподібну пробку, ніжка якої розміщена в горловині пляшки, а також муфту, яка має стопорне кільце, відривну стрічку і ущільнювальну насадку, коаксіально розміщену всередині стопорного кільця і відривної стрічки. Вказана муфта має складну конфігурацію, не містить елементів обертової фіксації закупорювальної системи на горловині пляшки; крім того після видалення відривного елемента на горловині пляшки залишається індикаторний кільцевий елемент муфти. В цьому переліку закупорювальних пристроїв для пляшок бугельний закупорювальний пристрій, що має пробку, затискну скобу і важільну скобу, займає особливе місце. Його конструктивна особливість, яка надає споживачеві зручну можливість багаторазового відкривання і закривання пляшки з метою збереження якості недоспожитого продукту, є водночас привабливою спокусою для зловмисників, здатних замінити якісний вміст пляшки підробленими продуктами. Ця конструктивна особливість створює разом з тим і труднощі при спробах захисту від таких зловмисних дій. В основу корисної моделі поставлена задача створення пристрою для індикації першого відкупорювання пляшки, закупореної бугельною пробкою, в якому шляхом виконання місць примусового руйнування забезпечується утворення принаймні одного елемента індикації першого відкупорювання. Поставлена задача вирішена тим, що у пристрої для індикації першого відкупорювання пляшки, закупореної бугельною пробкою, що має індикаторний елемент і затискні елементи, згідно з корисною моделлю, індикаторний елемент виконаний у вигляді виготовленої із смуги листового матеріалу дуги, на кожному кінці якої виконано два плоскі, паралельні один іншому фіксувальні язички, оснащені на обернених одна до іншої поверхнях пилоподібними защіпними виступами, причому відстань між язичками перевищує сумарний розмір, що включає товщину затискної і важільної скоб бугельної пробки та проміжок між ними у встановленому на пляшку стані, причому індикаторний елемент має місця зменшеної міцності посередині дуги, а також між фіксувальними язичками, навпроти скоб бугельної пробки у встановленому на пляшку стані, а затискні елементи виконані у вигляді прямокутних планок, у кінцях кожної з яких виконано плоскі наскрізні прямокутні отвори, відстань між якими дорівнює відстані між фіксувальними язичками дуги, а розмір узгоджено з розмірами фіксувальних язичків, причому у кожному отворі виконано защіпні виступи, узгоджені із защіпними виступами фіксувальних язичків дуги. У переважній формі здійснення корисної моделі місця зменшеної міцності індикаторного елемента виконані у вигляді послідовностей наскрізних отворів. У іншій переважній формі здійснення корисної моделі індикаторний елемент і затискний елемент виготовлені із поліетилену або полістиролу методом лиття під тиском, причому фіксувальні язички індикаторного елемента виконані як одне ціле із дугою. Завдяки такій конструкції і технології виготовлення виробник високоякісних напоїв отримує дешевий, придатний для автоматичного встановлення на пляшку засіб для індикації першого відкупорювання. 1 UA 95276 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Нижче корисна модель докладніше пояснюється з використанням прикладу виконання, представленого на кресленнях. На них схематично зображено: Фіг. 1. Індикаторний пристрій, встановлений на пляшку; Фіг. 2. Індикаторний пристрій у складеному стані; Фіг. 3. Індикаторний елемент; Фіг. 4. Збільшений фрагмент індикаторного елемента; Фіг. 5. Затискний елемент. На фіг. 1 зображено відповідний корисній моделі індикаторний пристрій, встановлений на пляшку, закупорену бугельною пробкою, що має затискну скобу і важільну скобу. При цьому виконаний у вигляді дуги індикаторний елемент 1 охоплює горловину пляшки. Він закріплений на горловині виконаним у вигляді прямокутної планки затискним елементом 2. Для цього кінці дуги виконані у вигляді фіксувальних язичків 3, оснащених пилоподібними защіпними виступами 4 (фіг. 3, 4). До фіксувальних язичків З примикають паралельні їм додаткові фіксувальні язички 5, оснащені пилоподібними защіпними виступами 6 (фіг. 3З, 4). Додаткові фіксувальні язички 5 сформовані таким чином, що у складеному стані індикаторний пристрій між дугою 1 з язичками 3, 4 і планками 2 має отвори 7, 8 для затискної скоби і важільної скоби бугельної пробки (фіг. 1,2). Дугоподібний індикаторний елемент 1 має показані на фіг. 3 місця 9 ослабленої міцності, розміщені посередині дуги і на додатковому язичку 5 посередині отворів 7, 8. Ці місця 9 ослабленої міцності можуть бути виконані у формі послідовностей наскрізних отворів довільної форми, переважно продовгувастих. У протилежних кінцях затискного елемента 2 виконано прямокутні отвори 10, 11 (фіг. 5), розміри яких узгоджено із розмірами фіксувальних язичків 3, 5, причому бічні поверхні цих отворів оснащені защіпними виступами 12 і 13, узгодженими із защіпними виступами 4 і 6 фіксувальних язичків 3 і 5. Індикаторний елемент 1 і затискний елемент 2 виконані із поліетилену або полістиролу методом лиття під тиском, причому фіксувальні язички 3, 5 індикаторного елемента 1 виконані як одне ціле із дугою. Після встановлення бугельної пробки на пляшку дугоподібний індикаторний елемент 1 накладають на вільну бічну поверхню горловини пляшки таким чином, щоб протилежні плечі затискної і важільної скоб бугельної пробки були розміщені між язичками 3, 5 індикаторного елемента 1. Після цього затискний елемент 2 насаджують на язички 3, 5 індикаторного елемента 1 як показано на фіг. 2 настільки, щоб вказані протилежні плечі затискної і важільної скоб бугельної пробки були затиснуті у отворах 7, 8 між язичками 3, 5 і затискним елементом 2. При цьому защіпні виступи 12 і 13 затискної планки 2 входять у зачеплення із защіпними виступами 4 і 6 фіксувальних язичків 3 і 5 індикаторного елемента 1, утворюючи нерознімне без руйнування з'єднання між складовими індикаторного пристрою. Наявність незруйнованого індикаторного пристрою на пляшці є для споживача ознакою істинності вмісту пляшки. Під час першого відкупорювання пляшки бугельну пробку знімають звичайним для неї чином, натискаючи на петлі важільної скоби у напрямку, показаному стрілкою на фіг. 1. При цьому до індикаторного елемента 1 також прикладається зусилля і при досягненні певного значення цього зусилля індикаторний елемент 1 послідовно руйнується у місцях 9 зменшеної міцності, які зазнають дії зусилля першими. Принаймні одне місце 9 зменшеної міцності індикаторного елемента 1 залишається неушкодженим, внаслідок чого принаймні одна частина зруйнованого індикаторного пристрою залишається закріпленою на якійсь із скоб бугельної пробки, вказуючи на те, що перше відкупорювання пляшки вже відбулося, і у споживача, якому пізніше запропонують таку пляшку, більше немає впевненості щодо істинності вмісту пляшки, і він може відмовитися від споживання такого продукту. Таким чином, заявлена корисна модель сприяє захисту від недобросовісних постачальників/продавців як права споживача на отримання істинних бажаних продуктів, поміщених у пляшки, так і репутації виробників цих продуктів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 1. Пристрій для індикації першого відкупорювання пляшки, закупореної бугельною пробкою, що має індикаторний елемент і затискні елементи, який відрізняється тим, що індикаторний елемент виконаний у вигляді виготовленої із смуги листового матеріалу дуги, на кожному кінці якої виконано два плоскі, паралельні один іншому фіксувальні язички, оснащені на обернених одна до іншої поверхнях пилоподібними защіпними виступами, причому відстань між язичками 2 UA 95276 U 5 10 перевищує сумарний розмір, що включає товщину затискної і важільної скоб бугельної пробки та проміжок між ними у встановленому на пляшку стані, причому індикаторний елемент має місця зменшеної міцності посередині дуги, а також між фіксувальними язичками, навпроти скоб бугельної пробки у встановленому на пляшку стані, а затискні елементи виконані у вигляді прямокутних планок, у кінцях кожної з яких виконано плоскі наскрізні прямокутні отвори, відстань між якими дорівнює відстані між фіксувальними язичками дуги, а розмір узгоджено з розмірами фіксувальних язичків, причому у кожному отворі виконано защіпні виступи, узгоджені із защіпними виступами фіксувальних язичків дуги. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що місця зменшеної міцності індикаторного елемента виконані у вигляді послідовностей наскрізних отворів. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що індикаторний елемент і затискний елемент виготовлені із поліетилену або полістиролу методом лиття під тиском. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фіксувальні язички індикаторного елемента виконані як одне ціле із дугою 3 UA 95276 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Cherniak Yevhenii Oleksandrovych

Автори російською

Черняк Евгений Александрович

МПК / Мітки

МПК: B65D 41/32

Мітки: першого, пристрій, відкупорювання, пляшки, індикації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-95276-pristrijj-dlya-indikaci-pershogo-vidkuporyuvannya-plyashki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для індикації першого відкупорювання пляшки</a>

Подібні патенти