Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, що містить ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, який відрізняється тим, що містить транспортний засіб, на якому змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску і насоси, при цьому транспортний засіб встановлений на рейковій колії з можливістю переміщення, а також стоянки та екіпіровки локомотива у зоні наявності щонайменше двох суміжних гілок рейкової колії.

2. Пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим тепловозом.

3. Пункт екіпіровки за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді залізничної цистерни, а ємності для палива, мастила, води, піску утворені герметичними відсіками, на які розділена порожнина залізничної цистерни.

4. Пункт екіпіровки за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та залізничної платформи, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, а ємності для мастила, води і піску змонтовані на залізничній платформі.

Текст

Реферат: Пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, що містить ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами. Пункт містить транспортний засіб, на якому змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску і насоси, при цьому транспортний засіб встановлений на рейковій колії з можливістю переміщення, а також стоянки та екіпіровки локомотива у зоні наявності щонайменше двох суміжних гілок рейкової колії. UA 94722 U (12) UA 94722 U UA 94722 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обслуговування кар'єрного залізничного транспорту на гірничо-збагачувальних комбінатах, а саме до пунктів екіпірування локомотивів паливномастильними матеріалами, водою і піском. В даний час у кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів для вивезення породи і руди широко використовують залізничний транспорт у вигляді потягу із зчеплених між собою думпкарів і локомотива - тепловоза або електровоза. У процесі роботи тепловоза виникає необхідність поповнювати витрачені запаси води, палива, мастила, піску, а в процесі роботи електровоза - мастила і піску. Для цього на станціях, розташованих поза робочою зоною кар'єра, передбачені стаціонарні пункти заправки (екіпіровки) локомотивів. Пункти екіпіровки оснащені складами палива і мастила, гідроколонками і піскосушарками. Паливо і мастило, як правило, завозять на склади залізничним і автомобільним транспортом. Для здійснення екіпіровки на стаціонарному пункті локомотиву необхідно виконати маневрові роботи, що пов'язане з наявністю складу з декількох думпкарів, який при зупинці локомотива під екіпіровку виходить за межі станції і перешкоджає руху інших залізничних потягів. Спочатку локомотив відводить склад думпкарів на тупикову колію, локомотив відчіплюють від складу думпкарів, потім локомотив переміщується до пункту екіпіровки, здійснюють екіпіровку локомотива, після чого локомотив переїжджає на місце стоянки складу думпкарів, з'єднується зі складом і повертається в технологічний процес. При цьому на екіпіровку локомотива з урахуванням часу на відчеплення, зчеплення, маневрові роботи та очікування команд диспетчера витрачається близько чотирьох годин. Відомий пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів (див. М.Г. Потапов. Карьерный транспорт. Издание четвертое, переработанное и дополненное, с. 66, опубл. http://www.htkspmi.ru/uploads/files/biblio/tehno/502.pdf), який містить ємності для палива, мастила, води і піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами. Пункт екіпіровки стаціонарно розташований на станції, яка знаходиться поза робочою зоною кар'єра. Поповнення запасу екіпірувальних матеріалів на стаціонарному пункті екіпіровки здійснюють шляхом підвезення залізничним і автомобільним транспортом. Недоліком відомого рішення є те, що для здійснення екіпіровки локомотива на стаціонарному пункті без перешкоджання руху іншого залізничного транспорту необхідно провести додаткові маневрові роботи, пов'язані з відведенням складу думпкарів на тупикову колію, відчепленням локомотива від складу, переміщенням локомотива до пункту екіпіровки, поверненням до складу думпкарів і зчепленням з ним. При цьому всі маневрові операції пов'язані з очікуванням маршруту для переміщення локомотива на стаціонарний пункт екіпіровки і назад до місця стоянки складу думпкарів. Таким чином, на екіпіровку локомотива з урахуванням додаткових операцій потрібні значні витрати часу, що знижує продуктивність рухомого складу. Крім того, для забезпечення безперебійної роботи стаціонарного пункту екіпіровки потрібне постачання екіпірувальних матеріалів, яке здійснюють підвезенням залізничним або автомобільним транспортом, що також потребує додаткових витрат на обслуговування пункту, облік і контроль за екіпірувальними матеріалами. В основу корисної моделі поставлена задача створення пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, конструктивне виконання якого дозволить скоротити час на екіпіровку локомотива, тим самим підвищити продуктивність рухомого складу, а також значно знизити витрати на утримання і обслуговування пункту екіпіровки. Поставлена задача вирішується тим, що в пункті екіпіровки кар'єрних локомотивів, який містить ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, згідно з корисною моделлю міститься транспортний засіб, на транспортному засобі змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску і насоси, при цьому транспортний засіб встановлений на рейковій колії з можливістю переміщення, а також стоянки та екіпіровки локомотива у зоні наявності щонайменше двох суміжних гілок рейкової колії. Транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим тепловозом. Транспортний засіб виконаний у вигляді залізничної цистерни, а ємності для палива, мастила, води, піску утворені герметичними відсіками, на які розділена порожнина залізничної цистерни. Транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та залізничної платформи, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, а ємності для мастила, води і піску змонтовані на залізничній платформі. Перевага пропонованого технічного рішення в порівнянні з існуючими стаціонарними пунктами екіпіровки кар'єрних локомотивів полягає в тому, що завдяки виконанню пункту екіпіровки пересувним стає можливим проведення екіпіровки локомотива в будь-якому технологічно заданому місці при наявності суміжної рейкової колії, причому виключається 1 UA 94722 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 потреба у відчеплені локомотива від складу думпкарів і пов'язаних з цим витрат на маневрові роботи, а також забезпечується безперешкодний рух інших залізничних складів, задіяних у перевезенні гірничої маси. Конструктивне виконання пункту екіпіровки дозволяє переміщати його до центрального складу екіпірувальних матеріалів і поповнювати їх запаси безпосередньо на складі, тим самим виключити необхідність підвезення до нього екіпірувальних матеріалів автомобільним або залізничним транспортом та ведення додаткового обліку та контролю за екіпірувальними матеріалами. Суть технічного рішення, що заявляється, пояснюється представленими фігурами креслення. На фіг. 1 показаний приклад конструкції пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, де транспортний засіб виконаний у вигляді цистерни; на фіг. 2 показаний приклад конструкції пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, де транспортний засіб виконаний у вигляді цистерни і платформи; на фіг. 3 схематично показаний процес екіпіровки локомотива. При цьому представлені приклади не слід розглядати як такі, що обмежують обсяг патентних вимог по даній заявці. Пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів (фіг. 1) містить транспортний засіб у вигляді залізничної цистерни 1. Порожнина цистерни 1 розділена на чотири нерівних за об'ємом відсіків, що утворюють герметичні ємності 2, 3, 4, 5 для піску, мастила, дизельного палива і води відповідно. На рамі цистерни 1 змонтовані насоси 6 зі шлангами. Залізнична цистерна 1 встановлена на рейковій колії і виконана з можливістю з'єднання з маневровим тепловозом 7. Пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів (фіг. 2) містить транспортний засіб у вигляді залізничної цистерни 8 та залізничної платформи 9, з'єднаних між собою автозчепленням. Цистерна 8 є ємністю 10 для дизельного палива. Ємність 11 для піску, ємність 12 для мастила і ємність 13 для води змонтовані на платформі 9. На платформі 9 змонтовані також насоси 14 зі шлангами і кабіна екіпірувальника 15. Транспортний засіб встановлений на рейковій колії і виконаний з можливістю з'єднання з маневровим тепловозом 16. Нижче описана робота пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, транспортний засіб якого складається з залізничної цистерни та залізничної платформи (фіг. 2 і 3). Пункт екіпіровки у вигляді зчеплених між собою цистерни 8 і платформи 9 із заповненими екіпірувальними матеріалами ємностями 10-13 переміщують тепловозом 16 до ділянки, що знаходиться поза робочою зоною кар'єра і обладнана щонайменше двома суміжними гілками 17 і 18 рейкової колії, і ставлять на стоянку на гілку 18 колії, що не задіяна процесом руху залізничних складів, які перевозять гірську масу. При цьому тепловоз 16 може перебувати з транспортним засобом у зчепленні, або бути відчеплений і використаний в інших технологічних процесах. Тепловоз 19 зі складом думпкарів 20 переміщується по основній рейковій колії 17, в зоні розміщення пункту екіпіровки зупиняється і стає разом із складом думпкарів 20 під екіпіровку. Шлангами 21 з'єднують ємності 10-13 з відповідними системами тепловоза 19, включають насоси 14 і здійснюють екіпіровку тепловоза 19. Витрати часу на екіпіровку тепловоза складають 30-45 хвилин. Як правило, цей час відповідає інтервалу руху залізничних складів, що перевозять гірську масу, тому процес екіпіровки тепловоза не заважає руху технологічного транспорту. Якщо час на екіпіровку тепловоза більше, ніж інтервал руху залізничних складів, доцільно встановлювати пункт екіпіровки на ділянці з трьома суміжними рейковими коліями, на одній з яких розміщують пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, іншу колію займає під екіпіровку локомотив зі складом думпкарів, а основна колія вільна для безперешкодного руху іншого технологічного залізничного транспорту. Після того, як з ємностей 10-13 будуть вибрані екіпірувальні матеріали, пункт екіпіровки маневровим тепловозом 16 переміщують по рейковій колії до центрального складу і наповнюють ємності 10-13 паливом, піском, мастилом і водою. Цикл повторюється. Робота пункту екіпіровки кар'єрних локомотивів, транспортний засіб в якому представлений залізничною цистерною (фіг. 1), здійснюється аналогічним способом. Пропонований пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів дозволяє підвищити продуктивність технологічного залізничного транспорту за рахунок виключення витрат на маневрові роботи локомотива, виключити витрати на доставляння іншим транспортом екіпірувальних матеріалів до пункту екіпіровки, а також відмовитися від станцій і пов'язаних з ними витрат на технологічне утримання і обслуговування станції. 2 UA 94722 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Пункт екіпіровки кар'єрних локомотивів, що містить ємності для палива, мастила, води, піску, оснащені насосами з гнучкими трубопроводами, який відрізняється тим, що містить транспортний засіб, на якому змонтовані ємності для палива, мастила, води, піску і насоси, при цьому транспортний засіб встановлений на рейковій колії з можливістю переміщення, а також стоянки та екіпіровки локомотива у зоні наявності щонайменше двох суміжних гілок рейкової колії. 2. Пункт екіпіровки за п. 1, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний з можливістю зчеплення з маневровим тепловозом. 3. Пункт екіпіровки за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді залізничної цистерни, а ємності для палива, мастила, води, піску утворені герметичними відсіками, на які розділена порожнина залізничної цистерни. 4. Пункт екіпіровки за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що транспортний засіб виконаний у вигляді з'єднаних між собою залізничної цистерни та залізничної платформи, при цьому ємністю для палива є залізнична цистерна, а ємності для мастила, води і піску змонтовані на залізничній платформі. 3 UA 94722 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B61C 8/00

Мітки: кар'єрних, пункт, екіпіровки, локомотивів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-94722-punkt-ekipirovki-karehrnikh-lokomotiviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пункт екіпіровки кар’єрних локомотивів</a>

Подібні патенти