Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шарнірне з'єднання, яке містить стики рейки у вигляді двотавра з нижньою і верхньою полицею, на якій встановлені опорні накладки, підп'ятник, ланцюг, яке відрізняється тим, що з'єднання додатково містить підвісну опору, яка розміщена між стиками рейки за допомогою підп'ятників та встановлена з можливістю навантаження підп'ятників і ланцюга.

Текст

Реферат: UA 94675 U UA 94675 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гірничої справи та може бути використана для стиків профільних ходових рейок шахтних підвісних монорейкових доріг. Відоме шарнірне з'єднання рейок (патент України № 46058 С2 МПК Е01В 25/24, опубл. 15.05.2002, бюл. № 5), що містить стики рейок із верхньою і з нижньою полицями, яке складається із шарнірної частини, установленої на нижній полиці рейки і спрямовувальнопідвісної частини, що встановлена на верхній полиці сусідньої рейки, причому між сусідніми нижніми полицями рейок відповідно вставлені заповнювачі, металевий заповнювач містить верхню частину, яка розміщена на ділянці стикової поверхні нижньої полиці, і нижню частину, верхні частини не виходять за ходові поверхні нижніх полиць і мають звуження, що проходить поперек стикових поверхонь сусідніх нижніх полиць, нижні частини виконані у вигляді поворотної опори, яка проходить уздовж нижньої полиці, причому одна нижня частина є підп'ятником, а інша нижня частина - поворотною головкою, що обпирається в підп'ятник. Відрізки рейки між собою зв'язані шарнірними з'єднаннями та підвішені на ланцюгах до кріплення виробки. Коли підвісний склад монорейкової дороги рухається впродовж нижчих полиць рейки, він може транспортувати впродовж гірничої виробки вантажі на декілька кілометрів. Навантаження від підвісного складу, що виникають під час руху впродовж рейки, передаються від шарнірного з'єднання рейки до кріплення виробки. Аналог не дозволяє зменшити додаткові динамічні навантаження за рахунок значних перекосів на стиках криволінійних ділянок, що приводить до зносу стиків рейок та підвісного складу. Найбільш близьким аналогом є шарнірне з'єднання (патент України № 61106, МПК Е01В 25/20, опубл. 17.11.2003, бюл. № 11), у якому профільні ходові рейки мають верхню полицю і утворюючу ходові поверхні нижню полицю, і причому на суміжних, утворюючих рейковий стик профільних ходових рейках (стикових рейках), встановлені перекриваючі відповідну зону стику опорні накладки з розташованим між ними проміжним тримачем. Для утримування з боку кінця в похилому положенні однієї із стикових рейок в ході попереднього монтажу закріплена опорна накладка, яка фіксується на проміжному тримачі за допомогою поворотного фіксатора, а під час остаточного монтажу друга сусідня стикова рейка прикладається другою своєю опорною накладкою до проміжного тримача з поворотом навколо поворотної осі, що знаходиться в нижній зоні стику, і з'єднується з ним. Для з'єднання опорних накладок з проміжним тримачем передбачено фіксаторний палець, який проходить крізь співвісно розташовані під час остаточного монтажу отвори зазначених деталей. Проміжний тримач виконаний у вигляді плоскої консолі, що входить між утворюючими вилкоподібну опору опорними накладками, з розташованим на кінці поворотним фіксатором. Поворотний фіксатор має в нижній частині плоскої консолі поворотну втулку з розташованим на верхньому боці фіксаторним виступом і центрованим циліндричним отвором для фіксаторного пальця, що вставляється в нього під час остаточного монтажу, причому поворотна втулка для фіксованого поворотного з'єднання з однією з опорних накладок входить у відповідний круговий виріз з фіксуючим прорізом. Проміжний тримач на вигляді зверху має з'єднані перемичкою кругові сегменти з відповідним центрованим отвором, причому один отвір служить для шарнірного з'єднання з підвісним елементом, а другий отвір - для розміщення фіксаторного пальця. Обидва кругових сегменти мають однакові радіуси, а проміжний тримач виконаний загалом дзеркально симетричним стосовно осі симетрії. Друга підведена шляхом поворотного переміщення до проміжного тримача опорна накладка другої стикової рейки має подовжений отвір, який відповідає поворотному переміщенню, а також розташований з переднього боку виступ, що заходить за встановлений на суміжній стиковій рейці повзун. Для створення поворотної осі передбачена перекриваюча зону стику між обома стиковими рейками чашка поворотної опори, в яку входить лапа поворотної опори. Чашка поворотної опори закріплена у вилкоподібному заглибленні нижньої полиці фіксованої на проміжному тримачі в ході попереднього монтажу стикової рейки і виступає у вилкоподібне заглиблення нижньої полиці другої стикової рейки. Лапа поворотної опори встановлена на стикувальній поверхні другої стикової рейки і входить у виїмку чашки поворотної опори стикової рейки для утворення поворотної осі. Крім цього стикові рейки мають І-подібний поперечний переріз з вилкоподібною верхньою полицею і протилежною вилкоподібною нижньою полицею. Відрізки рейки підвішують ланцюгами до кріплення виробки та зв'язують між собою шарнірним з'єднанням. Коли підвісний склад монорейкової дороги рухається впродовж нижчих полиць рейки, він може транспортувати впродовж гірничої виробки вантажі на декілька кілометрів. Навантаження від підвісного складу, що виникають під час руху впродовж рейки, передаються від нижньої полки до верхньої полки та далі до опорних накладок, фіксаторного 1 UA 94675 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пальця та ланцюга. За рахунок цього забезпечується передача навантаження від рейки до кріплення виробки. Найбільш близький аналог не дозволяє зменшити додаткові динамічні навантаження за рахунок значних перекосів на стиках криволінійних ділянок, що приводить до зносу стиків рейок та підвісного складу. Загальними ознаками найближчого аналога та корисної моделі, що заявляється, є: - стики рейки у вигляді двотавра з нижньою і верхньою полицею; - опорні накладки; - підп'ятник; - ланцюг. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення шарнірного з'єднання шляхом того, що з'єднання додатково містить підвісну опору, яка розміщена між стиками рейки за допомогою підп'ятників та встановлена з можливістю навантаження підп'ятників і ланцюга, чим досягають технічний результат - зниження динамічних ударів за рахунок зменшення кута перекосу на стиках криволінійних ділянок, що дозволяє знизити знос стиків рейки та підвісного складу. Поставлена задача вирішується тим, що шарнірне з'єднання, яке містить стики рейки у вигляді двотавра з нижньою та верхньою полицею, на якій встановлені опорні накладки, підп'ятник та ланцюг, згідно з корисною моделлю, з'єднання додатково містить підвісну опору, яка розміщена між стиками рейки за допомогою підп'ятників та встановлена з можливістю навантаження підп'ятників і ланцюга. Зазначені ознаки складають суть корисної моделі, тому що є необхідними й достатніми для досягнення технічного результату - зниження динамічних ударів за рахунок використання підвісної опори з підп'ятниками. Причино-наслідкові зв'язки, які виражають сутність корисної моделі та технічний результат, що досягається, пояснюється наступним. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено загальний вигляд шарнірного рейкового з'єднання, на фіг.2 - вид зліва, на фіг. 3 - загальний вигляд підвісної опори та на фіг. 4 - загальний вигляд відрізку монорейки. Шарнірне з'єднання, яке містить стики рейок 1, у вигляді двотавра з верхньою 2 та нижньою 3 полицями, що дозволяє рухатись підвісному складу рейкою дороги (на кресленні не вказано). Верхня полиця 2 має на стиках рейки 1 верхні опорні накладки 4. Кожен стик рейки 1 під нижньою поверхнею полицею 3 має штифт 5, який обпирається у підп'ятник 6 підвісної опори 7. Опорна накладка 4 перекриває пластину 8, встановлену на верхній частині підвісної опори 7. Опорна накладка 4 та пластина 8 мають отвори, в які вставляється болт 9. Пластину 8 охоплює скоба 10, яка за допомогою фіксуючого пальця 11 приєднується через ланцюг 12 до кріплення виробки. Шарнірне з'єднання працює наступним чином. Під час руху рейкою дороги на стиках рейки 1 продовж нижньої полиці 3 виникають динамічні удари. Через штифт 5 ці удари навантажують підп'ятник 6, який передає зусилля на підвісну опору 7 та пластину 8. Далі динамічне навантаження передається через фіксуючий палець 11 до скоби 10 та ланцюга 12. При цьому опорна накладка 4 за допомогою болта 9 дозволяє зберігати положення полиці 2 стику рейки 1 відносно підвісної опори 7 і практично не передає вертикальні удари через фіксуючий палець 11 та скобу 10 до ланцюга 12. Це дозволяє захистити від деформацій стик рейки 1, верхню полицю 2 та опорну накладку, що зменшує перевищення утворюючої поверхні катання нижньої полиці 3. Під час з'їзду с підвісної опори 7 навантаження передається до іншого стику рейки 1 та рух продовжується. При цьому стик рейки 1, який обпирається на другий підп'ятник 6 підвісної опори 7, сприймає виникаючі динамічні навантаження та підвісна опора 7 захищає від додаткової деформації верхню полицю 2 та опорну накладку 4. Дана конструкція забезпечує зменшення перекосу на стиках криволінійних ділянок рейки з перевищеннями поверхонь катання, що зменшує додаткове навантаження на рейку та зменшує знос стиків рейки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Шарнірне з'єднання, яке містить стики рейки у вигляді двотавра з нижньою і верхньою полицею, на якій встановлені опорні накладки, підп'ятник, ланцюг, яке відрізняється тим, що з'єднання додатково містить підвісну опору, яка розміщена між стиками рейки за допомогою підп'ятників та встановлена з можливістю навантаження підп'ятників і ланцюга. 2 UA 94675 U 3 UA 94675 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B61B 3/00, E01B 25/00

Мітки: шарнірне, з'єднання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-94675-sharnirne-zehdnannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шарнірне з’єднання</a>

Подібні патенти