Спосіб визначення генетичної схильності до виникнення ішемічних інсультів (іі) у дітей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення генетичної схильності до виникнення ішемічних інсультів (II) у дітей, що включає проведення молекулярно-генетичного дослідження генетичної схильності до тромбофілії з вивченням поліморфізму генів MTHFR C677T, FII G20210A, FV G1691 А, який відрізняється тим, що додатково проводять дослідження генів: MTHFR A1298C, MTRR A66G, АСЕ I/D у дітей з II.

Текст

Реферат: Спосіб визначення генетичної схильності до виникнення ішемічних інсультів (II) у дітей включає проведення молекулярно-генетичного дослідження генетичної схильності до тромбофілії з вивченням поліморфізму генів MTHFR C677T, FII G20210A, FV G1691 А, та додатково генів MTHFR A1298C, MTRR A66G, АСЕ I/D у дітей з II. UA 94298 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ВИНИКНЕННЯ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ (ІІ) У ДІТЕЙ UA 94298 U UA 94298 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології, і може бути використана у практичній медицині для прогнозування та виявлення генетичної схильності до розвитку гострого ішемічного інсульту (II) у дитячому віці та при наявності виявлених змін проведення корекції життя дитини для попереджання виникнення повторних випадків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я інсульт (І) - це стан, при якому швидко з'являються ознаки фокального або загального порушення мозкових функцій, що зберігаються 24 години або більше, та можуть призводити до смерті хворого. Донедавна інсульт вважався прерогативою людей старшого віку, а випадки інсультів у дітей - казуїстичними. В той же час за результатами окремих епідеміологічних досліджень наводять різні цифри частоти ішемічних інсультів у дітей: від 2-3 на 100000 осіб серед дитячого населення на рік [1], до 6 на 100000 [2], що пов'язують з покращенням діагностики інсульту в дитячому віці. За причинами, що призвели до порушення функції мозку інсульти у дітей розділяються на ішемічні та геморагічні. В свою чергу в залежності від віку виникнення ішемічні інсульти (II) розмежовуються на дві групи: ішемічні інсульти перинатального періоду (час розвитку від 20-го тижня гестації до 28 днів після народження) та ішемічні інсульти дитячого віку (починаючи з 29го дня життя до 18- років). Відомо, що частіше II трапляються у більш ранньому віці, а саме на 1-му році життя, зі зниженням їх кількості у віці 5-9 років та подальшим збільшенням випадків у пубертатному періоді [3]. Частіше інсульти спостерігаються у хлопчиків, ніж у дівчат, співвідношення 1,5: 1 [4]. Інсульти у дітей призводять до важких змін в неврологічному стані, які мають індивідуальні, сімейні, економічні та соціальні наслідки. Причини виникнення II у дитячому віці досить різноманітні та відрізняються від дорослих. За даних літератури існує більш 100 факторів ризику, які призводять до розвитку інсультів у дітей. Досить важливою є генетична схильність, а саме наявність у дитини певного генотипу, який призводить до розвитку тромботичного стану (тромбофілії), та характеризується спадковим або набутим порушенням в системі згортання крові, що підвищує ризик розвитку тромбозу, наявність якого становить від 10 до 50 % від усіх можливих причин II у дитячому віці [5]. В міжнародній літературі приділено багато уваги молекулярно-генетичному обстеженню для виявлення генетичної схильності до II у дитячому віці по 3-х основних генах (MTHFR C677T, FII G20210A, FV G1691 А), саме наявність поліморфізму яких і може призвести до розвитку II у дитини [6, 7]. В Україні раніше не визначалася генетична схильність до II у дитячому віці. Найбільш близьким за технічним рішення до способу, що заявляється та взятий нами за прототип, спосіб діагностики спадкової схильності до тромбофілії включає проведення молекулярно-генетичного дослідження з вивченням поліморфізму генів MTHFR C677T, FII G20210A, FV G1691A [8]. Однак вказаний спосіб виявлення генетичної схильності до розвитку тромбофілії не виявляє усі випадки спадкової схильності. Удосконалення проведення діагностики генетичної схильності до розвитку II у дитячому віці дозволить на ранніх етапах прогнозувати та попередити розвиток повторних випадків і є задачею винаходу, що пропонується. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі діагностики спадкової схильності до тромбофілії, який включає проведення молекулярно-генетичного дослідження з вивченням поліморфізму генів MTHFR C677T, FII G20210A, FV G1691А у дітей, що перенесли II, згідно з корисною моделлю пропонується проводять дослідження наступних генів: MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, ACE I/D. Вперше запропоновано комплексне дослідження генів спадкової тромбофілії у дітей, що перенесли II. Поліморфний варіант гену MTHFR C677T разом з іншим варіантом MTHFR гену - А1298С та геном MTRR A66G відіграють велику роль у фолатному циклі, наявність поліморфізму та/або мутації саме в цих генах одночасно у одної дитини можуть посилювати дію один одного та погіршувати перебіг захворювання. Мутація гену АСЕ I/D призводить до підвищення тонусу гладкої мускулатури судин та підвищеної схильності до гострої ішемії і впливати на виникнення спазму судин. Обстеження більш повного набору генів, які впливають на розвиток II допоможе підвищити виявлення генетичної схильності до розвитку II у конкретної дитини, що в подальшому дозволить вчасно попередити повторні випадки, та, при необхідності проводити адекватну терапію. Це все можемо віднести до технічного результату способу, що заявляється. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є виявлення генетичної схильності до розвитку II у ранньому періоді життя людини у віці від 0 до 14 років та більш широкий спектр досліджень в наступному дозволить визначити генотип дитини, та запобігти розвитку повторних випадків II, як у конкретної дитини, так і в родини в цілому. 1 UA 94298 U 5 10 15 20 Для проведення молекулярно-генетичного дослідження у дитини після народження беруть кров з вени у пробірки з ЕДТА кількістю 2,7 мл та обстежують її з використанням методу ПЛР та ПЛР-ПДРФ аналізу з подальшою візуалізацією у 2 % агарозному гелі. Виділення ДНК проводилось з використанням комерційного набору "ДНК-сорб-В". Результати дослідження обробляються за допомогою програми Statistica 6.0. Для визначення вірогідності різниці частот генотипів у порівнюваних групах застосовували критерій χ2 та відношення шансів Odds Ratio (OR). Статистично значущими вважали відмінності при р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Horovenko Nataliia Hryhorivna, Zozulia Ivan Savovych

Автори російською

Горовенко Наталья Григорьевна, Зозуля Иван Савич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: спосіб, схильності, визначення, інсультів, ішемічних, іі, виникнення, генетично, дітей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-94298-sposib-viznachennya-genetichno-skhilnosti-do-viniknennya-ishemichnikh-insultiv-ii-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення генетичної схильності до виникнення ішемічних інсультів (іі) у дітей</a>

Подібні патенти