Номер патенту: 94247

Опубліковано: 26.04.2011

Автор: Брінкмаєр Міхаель

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Крайкофрезерний верстат (1) для фрезування врівень кромок (2') на бічній стороні плитоподібних заготовок (2), переважно, в основному, з дерева, деревних матеріалів або тому подібних, що містить:

агрегат (10) для фрезування врівень, що має фрезерний інструмент (12) і привід, за допомогою якого фрезерний інструмент (12) приводиться в рух навколо осі (14) обертання, і

механізм (4) подачі для створення відносного руху між агрегатом (10) і фрезованою крайкою (2') у напрямку подачі,

причому агрегат (10) для фрезування врівень встановлений у крайкофрезерному верстаті (1) з можливістю повороту осі (14) обертання фрезерного інструмента навколо поворотної осі (16), що проходить, власно кажучи, паралельно напрямку подачі й розташованої, власно кажучи, нерухомо, і

причому фрезерний інструмент (12) виконаний з можливістю перемикання шляхом простого повороту агрегату (10) навколо поворотної осі (16) між щонайменше двома різними видами обробки, вибраними із групи, що складається із плоского фрезування, кутового фрезування й радіусного фрезування.

2. Крайкофрезерний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що вісь (14) обертання фрезерного інструмента має можливість повороту в кутовому діапазоні, у якому вісь (14) обертання приймає кут до горизонталі, що становить більше 10°, переважно більше 20°.

3. Крайкофрезерний верстат за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що поворотна вісь (16) фрезерного агрегату відстоїть від осі (14) обертання інструмента.

4. Крайкофрезерний верстат за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що фрезерний інструмент (12) має фрезерну головку (20), по зовнішньому периметру якої розташований щонайменше один ріжучий елемент (22).

5. Крайкофрезерний верстат за п. 4, який відрізняється тим, що щонайменше один ріжучий елемент (22) містить ріжучий пруг (24), що має щонайменше одну прямолінійну ділянку (26, 28) і щонайменше одну криволінійну ділянку (30).

6. Крайкофрезерний верстат за п. 5, який відрізняється тим, що ріжучий пруг (24) має одну (26) і додаткову (28) прямолінійні ділянки й між цими двома прямолінійними ділянками має криволінійну ділянку (30).

7. Крайкофрезерний верстат за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що щонайменше одна прямолінійна ділянка (26, 28) проходить у напрямку, що відступає від осі (14) обертання інструмента (12).

8. Крайкофрезерний верстат за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що він додатково має перший і/або другий опорний ролик (18, 18'), виконаний з можливістю кочення по суміжній із крайкою (2') поверхні заготовки (2) або, відповідно, по крайці (2').

9. Крайкофрезерний верстат за п. 8, який відрізняється тим, що перший і/або другий опорний ролик (18, 18') виконаний з можливістю регулювання відносно точки (16) повороту фрезерного агрегату (10).

10. Агрегат (10) для фрезування врівень для крайкофрезерного верстата (1) за будь-яким із попередніх пунктів, що включає:

фрезерний інструмент (12) і привід, за допомогою якого фрезерний інструмент (12) приводиться в рух навколо осі обертання (14),

який відрізняється тим, що

агрегат (10) включає щонайменше один опорний елемент (16'), за допомогою якого фрезерний агрегат (10) повертається навколо, власно кажучи, нерухомої поворотної осі (16), що відступає від осі (14) обертання, і

фрезерний інструмент (12) виконаний з можливістю перемикання шляхом простого повороту агрегату (10) навколо поворотної осі (16) між щонайменше двома різними видами обробки, вибраними із групи, що складається із плоского фрезування, кутового фрезування й радіусного фрезування.

11. Агрегат за п. 10, який відрізняється тим, що фрезерний інструмент (12) має фрезерну головку (20), по зовнішньому периметру якої розташований щонайменше один різальний інструмент (22).

12. Агрегат за п. 10 або 11, який відрізняється тим, що щонайменше один ріжучий елемент (22) має ріжучий пруг (24), що має щонайменше одну прямолінійну ділянку (26, 28) і щонайменше одну криволінійну ділянку (30).

13. Агрегат за одним з пп. 10-12, який відрізняється тим, що ріжучий пруг (24) має щонайменше одну (26) і додаткову (28) прямолінійні ділянки й між цими двома прямолінійними ділянками має криволінійну ділянку (30).

14. Агрегат за одним з пп. 10-13, який відрізняється тим, що щонайменше одна прямолінійна ділянка (26, 28) проходить у напрямку, що відступає від осі (14) обертання інструмента (12).

15. Агрегат за пп. 10-14, який відрізняється тим, що опорний елемент (11) відстоїть від осі (14) обертання інструмента (12).

16. Агрегат за одним з пп. 10-15, який відрізняється тим, що опорний елемент (11) виконаний для формування поворотної осі (16), що розташована, власно кажучи, під прямим кутом до осі обертання (14).

Текст

1. Крайкофрезерний верстат (1) для фрезування врівень кромок (2') на бічній стороні плитоподібних заготовок (2), переважно, в основному, з дерева, деревних матеріалів або тому подібних, що містить: агрегат (10) для фрезування врівень, що має фрезерний інструмент (12) і привід, за допомогою якого фрезерний інструмент (12) приводиться в рух навколо осі (14) обертання, і механізм (4) подачі для створення відносного руху між агрегатом (10) і фрезованою крайкою (2') у напрямку подачі, причому агрегат (10) для фрезування врівень встановлений у крайкофрезерному верстаті (1) з можливістю повороту осі (14) обертання фрезерного інструмента навколо поворотної осі (16), що проходить, власно кажучи, паралельно напрямку подачі й розташованої, власно кажучи, нерухомо, і причому фрезерний інструмент (12) виконаний з можливістю перемикання шляхом простого повороту агрегату (10) навколо поворотної осі (16) між щонайменше двома різними видами обробки, вибраними із групи, що складається із плоского фрезування, кутового фрезування й радіусного фрезування. 2. Крайкофрезерний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що вісь (14) обертання фрезерного інструмента має можливість повороту в кутовому діапазоні, у якому вісь (14) обертання приймає кут 2 (19) 1 3 94247 4 нерухомої поворотної осі (16), що відступає від осі (14) обертання, і фрезерний інструмент (12) виконаний з можливістю перемикання шляхом простого повороту агрегату (10) навколо поворотної осі (16) між щонайменше двома різними видами обробки, вибраними із групи, що складається із плоского фрезування, кутового фрезування й радіусного фрезування. 11. Агрегат за п. 10, який відрізняється тим, що фрезерний інструмент (12) має фрезерну головку (20), по зовнішньому периметру якої розташований щонайменше один різальний інструмент (22). 12. Агрегат за п. 10 або 11, який відрізняється тим, що щонайменше один ріжучий елемент (22) має ріжучий пруг (24), що має щонайменше одну прямолінійну ділянку (26, 28) і щонайменше одну криволінійну ділянку (30). 13. Агрегат за одним з пп. 10-12, який відрізняється тим, що ріжучий пруг (24) має щонайменше одну (26) і додаткову (28) прямолінійні ділянки й між цими двома прямолінійними ділянками має криволінійну ділянку (30). 14. Агрегат за одним з пп. 10-13, який відрізняється тим, що щонайменше одна прямолінійна ділянка (26, 28) проходить у напрямку, що відступає від осі (14) обертання інструмента (12). 15. Агрегат за пп. 10-14, який відрізняється тим, що опорний елемент (11) відстоїть від осі (14) обертання інструмента (12). 16. Агрегат за одним з пп. 10-15, який відрізняється тим, що опорний елемент (11) виконаний для формування поворотної осі (16), що розташована, власно кажучи, під прямим кутом до осі обертання (14). Винахід відноситься до крайкофрезерного верстата для фрезування врівень крайок на бічній стороні плитоподібних заготовок, переважно, в основному з дерева, деревних матеріалів або тому подібних, що містить агрегат для фрезування врівень, що має фрезерний інструмент і привід, за допомогою якого фрезерний інструмент приводиться в рух навколо осі обертання. Крайкофрезерний верстат зазначеного вище типу використовується в галузі виробництва меблевих плит для фрезування врівень з поверхнею виробу виступаючих ділянок склеєної крайки. Так, наприклад, в DE 4030138 С2 представлений верстат для установки й фрезування врівень крайкових смуг. Щоб при фрезуванні врівень зробити можливими різні переходи між крайкою й поверхнею заготовки, зокрема, різні радіуси кривизни, в DE 10124307 С1 пропонується крайкофрезерний агрегат зі ступінчастою фрезою. Для перемикання між різними фрезеруючими ділянками ступінчастої фрези вона повинна переміщатися у двох осьових напрямках, що вимагає дорогих установочних механізмів. Крім того, в US 2839107 розкритий фрезерний інструмент із двома ріжучими пругами, які розташовані так, щоб здійснювати перемикання між плоским фрезуванням і кутовим фрезуванням виступаючих частин крайки. Тут, однак, спільний інструмент повинен повертатися на 90°, а також переміщатися щонайменше уздовж осі, що вимагає дорогих механізмів або ґрунтовних робіт з реконструкції. Таким чином, задача даного винаходу полягає в створенні крайкофрезерного верстата зазначеного типу, який уможливлює спрощене перемикання між різними видами обробки крайки. Це завдання вирішується відповідно до винаходу за рахунок крайкофрезерного верстата з ознаками п.1 формули винаходу. Кращі варіанти виконання винаходу представлені в залежних пунктах формули винаходу. В основі винаходу лежить ідея, що агрегат для фрезування врівень крайкофрезерного верстата виконаний і розташований таким чином, що для перемикання між різними видами обробки крайки (зокрема, плоским, кутовим і радіусним фрезуванням) потрібен лише поворот агрегату для фрезування врівень або, відповідно, фрезерного інструмента навколо осі, розташованої паралельно до напрямку подачі. Для цієї мети відповідно до винаходу передбачено, що поворотна вісь розташована власно кажучи нерухомо, причому в той же самий час фрезерний інструмент виконаний таким чином, що може перемикатися шляхом одного лише повороту агрегату для фрезування врівень навколо поворотної осі щонайменше між двома різними видами обробки, вибраними із групи, що складається із плоского фрезування, кутового фрезування та радіусного фрезування. Таким чином, у запропонованому винаході можна відмовитися від дорогих механізмів для переміщення агрегату для фрезування врівень уздовж однієї або навіть декількох осей. Це призводить не тільки до значно простої конструкції крайкофрезерного верстата, але й значно спрощеному обслуговуванню, а також до підвищення точності або запобіганню помилок при перемиканні між різними видами обробки. Ознака, відповідно до якої поворотна вісь власно кажучи розташована нерухомо, відноситься до нерухомого положення поворотної осі під час перемикання між різними видами обробки. Це, однак, не виключає того, що, наприклад, агрегат для фрезування врівень у відношенні до механізму подачі або інших відносних точок звичайно регулюється як єдине ціле, наприклад, щоб пристосовувати крайкофрезерний верстат до змінюваних розмірів виробу, товщині крайки й тому подібному. Для цієї мети агрегат для фрезування врівень може бути встановлений, наприклад, нерухомою поворотною віссю на основі верстата, що у свою чергу зв'язаний з механізмом подачі через установочні засоби. 5 Відповідно до іншого варіанта виконання даного винаходу передбачено, що вісь обертання фрезерного інструмента має можливість повороту в кутовому діапазоні, у якому вісь обертання утворює у горизонтальній площині кути, що становлять більше 10°, переважно більше 20°. Таким чином, було несподівано установлено, що узгодження відповідно до винаходу між фрезерним інструментом і положенням поворотної осі може досягатися особливо просто, якщо діапазон повороту інструмента для фрезування врівень поширюється не в горизонтальній площині, тобто в площині переміщуваної й оброблюваної плитоподібної заготовки. Це означає, що інструмент для фрезування врівень навіть при плоскому фрезуванні крайки перебуває не в горизонтальній площині, а розташований під кутом до неї або, відповідно, до площини, оброблюваної плоским фрезуванням. Крім цього, згідно ще одному варіанту виконання винаходу передбачено, що поворотна вісь агрегату для фрезування врівень перебуває на відстані від осі обертання інструмента. Таким чином, одержують значно більший конструктивний зазор при узгодженні положення поворотної осі з виконанням фрезерного інструмента для досягнення бажаного ефекту перемикання між різними видами обробки шляхом одного лише повороту агрегату для фрезування врівень. Фрезерний інструмент може бути виконаний у рамках даного винаходу різним чином. Однак, відповідно до іншого варіанта виконання даного винаходу передбачено, що фрезерний інструмент має фрезерну головку, на зовнішньому периметрі якої розташований щонайменше один ріжучий елемент. Для забезпечення можливості перемикання між різними видами фрезерної обробки при такого роду ріжучому елементі, згідно ще одному варіанту виконання винаходу, передбачено, що ріжучий елемент має щонайменше один ріжучий пруг, що має щонайменше одну прямолінійну ділянку й щонайменше одну криволінійну ділянку. При цьому особливо переважно, що ріжучий пруг має щонайменше дві прямолінійні ділянки, між якими передбачена криволінійна ділянка. Таким чином, у результаті повороту агрегату для фрезування врівень можна здійснювати перемикання, наприклад, від кутового фрезування (фаски) з першою прямолінійною ділянкою до радіусного фрезування із криволінійною ділянкою й далі до плоского фрезування із другою прямолінійною ділянкою. Розташування прямолінійної або криволінійної ділянки ріжучого пругу залежить, насамперед, від положення осі обертання, положення поворотної осі, а також бажаного місця фрезерної обробки. Беручи до уваги розглянутий вище, кращий діапазон повороту інструмента для фрезування врівень, відповідно до іншого варіанта виконання даного винаходу, передбачено, що щонайменше одна прямолінійна ділянка проходить у напрямку, що відступає від осі обертання інструмента. Щоб під час фрезерної обробки забезпечити стабільне й точне переміщення оброблюваної заготовки, відповідно до іншого варіанта здійснення даного винаходу, передбачено, що вона додатко 94247 6 во має перший і/або другий опорний ролик, виконані з можливістю кочення по суміжній до крайки поверхні виробу або по крайці. При цьому, більш переважно, щоб перший і/або другий опорний ролик був виконаний рухливим щодо точки повороту агрегату для фрезування врівень. Таким чином, крайкофрезерний верстат може використовуватися для заготовок і кромок різної геометрії, щоб постійно домагатися оптимальних результатів обробки. Відповідно до подальшого цільового напрямку даний винахід відноситься до створення агрегату для фрезування врівень для крайкофрезерного верстата, описаного вище. Агрегат для фрезування врівень має фрезерний інструмент і привід, за допомогою якого фрезерний інструмент приводиться в рух навколо осі обертання. Крім того, агрегат для фрезування врівень має щонайменше один опорний елемент, за допомогою якого агрегат для фрезування врівень повертається навколо власно кажучи нерухомої поворотної осі, що відступає від осі обертання. Таким чином, створюється агрегат для фрезування врівень, що може оптимально вбудовуватися в крайкофрезерному верстаті відповідно до винаходу без того, щоб для перемикання між різними видами фрезерної обробки крайки передбачати додаткову можливість установки уздовж лінійної осі. Згідно ще одному цільовому напрямку даний винахід відноситься до створення ріжучого елемента для крайкофрезерного верстата або для агрегату для фрезування врівень, уже описаних вище. При цьому, відповідно до винаходу передбачено, що ріжучий елемент виконаний з можливістю окремої заміни таким чином, що агрегат для фрезування врівень або, відповідно, крайкофрезерний верстат може використатися протягом довгого часу з незначними витратами на обслуговування, і, крім того, агрегат для фрезування врівень або, відповідно, крайкофрезерний верстат може бути постачений простою зміною ріжучого елемента для різних видів обробки крайки. Короткий опис креслень На фіг.1 схематично показаний вигляд збоку варіанта виконання крайкофрезерного верстата згідно даного винаходу; на фіг.2 схематично показаний вигляд у перспективі фрезерного інструмента згідно даного винаходу; на фіг.3 схематично показаний вигляд збоку ріжучого елемента згідно даного винаходу; на фіг.4 схематично показані різні положення фрезерної головки при обробці відносно оброблюваного виробу. Докладний опис кращого варіанта виконання Кращі варіанти виконання даного винаходу докладно описуються нижче з посиланням на додані креслення. На фіг.1 схематично показаний вигляд збоку варіанта виконання крайкофрезерного верстата 1 згідно даного винаходу. Крайкофрезерний верстат 1 використовують для фрезування врівень кромок 2', які спочатку приклеюються, або передбачається інакше, на бічну сторону плитоподібних заготовок 2 з утворенням виступу. Такого роду плитоподібні 7 заготовки застосовуються часто в галузі меблевої індустрії, як, наприклад, корпусні деталі, кухонні фасади й тому подібні, і складаються найчастіше з дерева, деревних матеріалів або тому подібних. Як можна побачити на фіг.1, крайкофрезерний верстат 1 відповідно до винаходу має агрегат 10 для фрезування врівень, що має фрезерний інструмент 12 і детально не показаний привід, за допомогою якого фрезерний інструмент 12 обертається навколо осі 14 обертання. Крім того, крайкофрезерний верстат 1 відповідно із винаходом має механізм 4 подачі, наприклад, у вигляді ремінного або ланцюгового конвеєра, який розташований власно кажучи перпендикулярно до площини креслення фіг.1 і служить для того, щоб подавати заготовку 2, яку необхідно обробити, до агрегату 10 уздовж напрямку подачі. У рамках даного винаходу, однак, можливо, що додатково до подачі заготовки 2 за допомогою механізму 4 подачі, також можливе переміщення агрегату 10 у напрямку й, відповідно, проти напрямку подачі, або нерухоме розташування заготовки 2 з переміщенням тільки агрегату 10 під час фрезування врівень. Агрегат 10 для фрезування врівень в даному варіанті виконання винаходу з'єднаний за допомогою опорного елемента 16', виконаного, наприклад, у вигляді обертової опори, з несучою рамою 32, яка у свою чергу з'єднана з механізмом 4 подачі за допомогою сполучного елемента, який буде описаний нижче, і регулювальним пристроєм. Опорний елемент 16' визначає поворотну вісь 16 для агрегату 10, що проходить власно кажучи паралельно напрямку подачі й установлену власно кажучи нерухомо. При цьому в агрегаті для фрезування врівень в представленому варіанті виконання винаходу є діапазон поворотів, у якому вісь обертання 14 може розташовуватися під різними кутами до горизонтальної площини (тобто до площини подачі механізму 4 подачі або плитоподібної заготовки 2), які становлять, однак, більше 10°, переважно більше 20°. Зазначений діапазон поворотів у представленому варіанті виконання винаходу задається встановленої на агрегаті 10 втулкою 36, виконаної з можливістю переміщення між вилкоподібним упором 38. Треба, однак, замітити, що даний діапазон поворотів у рамках даного винаходу в принципі не є обмеженим і також може мати горизонтальне й вертикальне положення осі обертання 14. Крім того, кутове значення «більше 10°» або «більше 20°» необхідно розуміти в тому розумінні, що величина кута повинна бути більше, ніж 10° або 20°. Для автоматичного повороту агрегату 10 для фрезування врівень в межах визначеного таким чином діапазону поворотів крайкофрезерний верстат 1 додатково має сервопривід 34. Крім того, крайкофрезерний верстат 1 відповідно винаходу в даному варіанті виконання має перший опорний ролик 18 і другий опорний ролик 18', причому перший опорний ролик 18 виконаний з можливістю кочення по нижній стороні заготовки 2, суміжної з оброблюваною крайкою 2', і тим самим визначення висоти положення оброблюваної заготовки й, відповідно, крайки. Подібним чином 94247 8 другий опорний ролик 18' виконаний з можливістю кочення по оброблюваній крайці 2', щоб тим самим визначати горизонтальний напрямок оброблюваної крайки 2' у процесі обробки. Як можна також побачити з фіг.1, крайкофрезерний верстат 1 у даному варіанті виконання додатково має перший регулювальний пристрій 40, другий регулювальний пристрій 42 і третій регулювальний пристрій 44. Вони служать для узгодження точного позиціювання несучої рами 32 й, таким чином, агрегату 10 з різними розмірами оброблюваної заготовки 2 або оброблюваної крайки 2'. Точніше кажучи, перший регулювальний пристрій 40 забезпечує можливість установки товщини крайки при обробці радіусним фрезуванням або кутовим фрезуванням, у той час як другий регулювальний пристрій 42 може застосовуватися при фрезерній обробці врівень для вирівнювання можливого виступу крайки, і, нарешті, третій регулювальний пристрій 44 сприяє установці товщини крайки й коректуванню при фрезерній обробці врівень. Фрезерний інструмент 12 у даному варіанті виконання виконаний з можливістю перемикання лише шляхом простого повороту агрегату 10 навколо поворотної осі 16 між трьома різними видами обробки, а саме, плоским фрезуванням, кутовим фрезуванням і радіусним фрезуванням. Конструкція фрезерного інструмента 12 схематично представлена на фіг.2. Фрезерний інструмент 12 має фрезерну головку 20, на зовнішньому периметрі якої відповідно до даного варіанта виконання розташовані чотири змінні ріжучи елементи 22. Виконання ріжучого елемента 22 детально показано на виді збоку на фіг.3. Кожен ріжучий елемент 22 має ріжучий пруг 24, що має в представленому варіанті виконання три ділянки, а саме, перша прямолінійна ділянка 26, друга прямолінійна ділянка 28 і між ними криволінійна ділянка 30. На фіг.3, крім того, схематично показана вісь обертання 14 обробного інструмента 12. Як видно на фіг.3, і перша прямолінійна ділянка 26, і друга прямолінійна ділянка 28 у даному варіанті виконання винаходу проходять у напрямку, що відступає від осі 14 обертання. При цьому кут передбачений для плоского фрезування другої прямолінійної ділянки 28 відносно осі 14 обертання відповідає куту, який приймає вісь обертання при плоскому фрезуванні відносно горизонталі або площини подачі заготовки. Робота крайкофрезерного верстата 1 згідно винаходу й, відповідно агрегата 10 для фрезування врівень описується з посиланням на наступну фіг.4, на якій показані різні положення фрезерної головки 20 при обробці відносно оброблюваної заготовки 2 й, відповідно, оброблюваній крайці 2'. На фіг.4 показано, насамперед, положення фрезерної головки 20 й, відповідно, ріжучому пругу 24, належить їй і, який позначений «R». У цьому положенні друга прямолінійна ділянка 28 (див. фіг.3) ріжучого пругу 24 установлена для плоского фрезування крайки 2'. У цьому положенні відхилення осі 14 обертання щодо горизонталі відповідає відхиленню осі 14 обертання щодо першої прямолінійної ділянки 28. 9 Із цього положення агрегат 10 для фрезування врівень може (на фіг.4 не показано) повертатися навколо точки 16 повороту в показане на фіг.4 положення «R». У цьому положенні використовується криволінійна ділянка 30 ріжучого пругу 24, щоб провести на крайці 2' радіусну фрезерну обробку. Хоча на фіг.4 не показано, із положення «R» агрегат 10 з приналежною йому фрезерною головкою 20 далі може повертатися по годинній стрілці навколо точки повороту 16, щоб у такий спосіб привести першу прямолінійну ділянку 26 ріжучого 94247 10 пругу 24 у положення для кутовою фрезування крайки 2'. Таким чином, можна лише поворотом агрегату 10 для фрезування врівень й, відповідно, поворотом фрезерного інструмента 12 навколо точки 16 повороту здійснювати перемикання між трьома видами фрезерної обробки плоского фрезування, радіусного фрезування й кутового фрезування, а також при необхідності в процесі фрезерної обробки. У ході цієї перестановки не потрібно накладене на поворотний рух лінійне переміщення фрезерного інструмента. 11 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 94247 Підписне 12 Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Edge trimming machine

Автори англійською

Brinkmeier Michael

Назва патенту російською

Кромкофрезерный станок

Автори російською

Бринкмаер Михаель

МПК / Мітки

МПК: B23C 3/12, B23C 5/02, B27D 5/00

Мітки: крайкофрезерний, верстат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-94247-krajjkofrezernijj-verstat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Крайкофрезерний верстат</a>

Подібні патенти