Номер патенту: 93298

Опубліковано: 25.09.2014

Автор: Німець Павло Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Швидкісна дошка, що містить поперечну балку, встановлену на кінці вузького кіля, виступаючого назад за корму, на якому встановлено рушій у вигляді ласта, яка відрізняється тим, що містить ліву напрямну, праву напрямну, ліву каретку, праву каретку, лівий гребний пристрій з пропульсивними стулками, правий гребний пристрій з пропульсивними стулками, ліву палицю, праву палицю, лівий упор фіксатора пропульсивних стулок, правий упор фіксатора пропульсивних стулок та шверт, гребний пристрій з пропульсивними стулками містить каркас, декілька пропульсивних стулок, декілька осей пропульсивних стулок та рейку фіксатора пропульсивних стулок, каретка містить раму, дві осі, чотири коліщатка, опорну шпильку, фіксатор пропульсивних стулок та пружину фіксатора.

Текст

Реферат: UA 93298 U UA 93298 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області спортивного суднобудування і може бути використана як засіб для розваг, туризму і спорту на воді. Основні недоліки найближчого аналога полягають в тому, що при реальних розмірах апарата рушій у вигляді ласта має низьку ефективність перетворення мускульної сили в гідродинамічну силу, достатню для руху апарата з великою швидкістю, а також не забезпечує його стійкість та керованість на воді. Задача корисної моделі є збільшення швидкості, стійкості та керованості плаваючої дошки на воді, направлених на активний відпочинок, туризм та заняття спортом на воді незалежно від наявності вітру. Поставлена задача вирішується тим, що швидкісна дошка, що містить поперечну балку, встановлену на кінці вузького кіля, виступаючого назад за корму, на якому встановлено рушій у вигляді ласта, згідно з корисною моделлю, включає ліву напрямну, праву напрямну, ліву каретку, праву каретку, лівий гребний пристрій з пропульсивними стулками, правий гребний пристрій з пропульсивними стулками, ліву палицю, праву палицю, лівий упор фіксатора пропульсивних стулок, правий упор фіксатора пропульсивних стулок та шверт, гребний пристрій з пропульсивними стулками містить каркас, декілька пропульсивних стулок, декілька осей пропульсивних стулок та рейку фіксатора пропульсивних стулок, каретка містить раму, дві осі, чотири коліщатка, опорну шпильку, фіксатор пропульсивних стулок та пружину фіксатора. Швидкісна дошка "HIM" (Фіг. 1), що заявляється, містить плаваючу дошку 1, на якій по краях встановлена ліва напрямна 4а, права напрямна 4б, ліва каретка 6а, права каретка 6б, лівий гребний пристрій 3а з пропульсивними стулками 8, правий гребний пристрій 3б з пропульсивними стулками, ліва палиця 2а, права палиця 2б лівий упор 5а фіксатора стулок, правий упор 56 фіксатора стулок та шверт 13. Гребні пристрої 3а, 3б з пропульсивними стулками (Фіг. 2) складаються з каркаса 14, кількох пропульсивних стулок 8, кількох осей 9 пропульсивних стулок та рейки 7 пропульсиних стулок. Рейка 7 пропульсивних стулок рухомо з'єднана з кожною пропульсивною стулкою 8. Каретки 6а, 6б (Фіг. 3) складаються з рами 15, двох осей 16, чотирьох коліщаток 12, опорної шпильки 17, упорно-поворотного фіксатора 11 стулок та пружини 10 фіксатора стулок. Напрямні 4а, 4б та упори фіксатора стулок 5а, 5б кріпляться зліва та справа по краю плаваючої дошки 1 за допомогою болтів, закручених в плаваючу дошку 1. Палиці 2а, 2б трубчаті з'єднані з опорними шпильками 17а, 17б кареток 6а, 6б через поворотно-рухомий шарнір 18а, 18б. Швидкісна дошка "HIM", що заявляється, працює таким чином (Фіг. 1). Сили лівої та правої витягнутих рук спортсмена прикладаються до лівої та правої нахилених вперед палиць 2а, 2б і штовхають їх назад, які будучи з'єднані з лівою та правою каретками 6а, 6б через рухомі шарніри 18а, 18б і опорні шпильки 17а, 17б рухають їх назад по напрямних 4а, 4б разом з лівими та правими гребними пристроями 3а, 3б з закритими під тиском води пропульсивними стулками 8. В результаті таких дій створюється протилежна гідродинамічна сила яка діє на плаваючу дошку 1 через гребні пристрої 3а, 3б з закритими пропульсиними стулками 8, опорні шпильки 17а, 17б, поворотно-рухомі шарніри 18а, 18б, палиці 2а, 2б, руки, тіло та ноги спортсмена і штовхає плаваючу дошку 1 вперед. Після гребка спортсмен двома руками легко переміщує ліву та праву палиці 2а, 2б вперед, а разом із ними лівий та правий гребні пристрої 3а, 3б з відкритими під тиском води пропульсиними стулками 8. Далі спортсмен знову повторює вищевказані рухи рук із силою прикладеної на палиці для виконання гребка води. Відомо віндсерфер - дошка для катання, містить плаваючу дошку і рушій у вигляді вітрила. Недолік віндсерфера полягає в тому, що на малих акваторіях в найбільш сприятливу пору відпочинку на воді вітер не завжди є, і тому вітрильний рушій не діє. Крім того, для фізичного розвитку спортсмена віндсерфер не забезпечує достатнього динамічного м'язового навантаження. Найближчим аналогом є плавзасіб для розваг і спорту згідно з патентом Російської Федерації № 2139221 від 10.09.96, МПК В 63 В 35/73, В63Н 1/36, що містить плаваючу дошку і рушій у вигляді ласта. В кормовій частині плаваючої дошки встановлено виступаючий назад за корму вузький кіль, а поперечна балка закріплена на кінці кіля. Рушій закріплено на поперечній балці. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями (Фіг. 1 - Фіг. 4). Фіг. 1. Загальний вигляд у зборі швидкісної дошки "HIM", що заявляється. Фіг. 2. Конструкція гребного пристрою з пропульсивними стулками. Фіг. 3. Конструкція каретки гребного пристрою з пропульсивними стулками. Фіг. 4. Схема розташування обертового кіля на швидкісній дошці "HIM", що заявляється. 1 UA 93298 U 5 10 15 20 25 30 35 Швидкісна дошка "HIM" має велику керованість на воді за рахунок зручної конструкції м'язового приводу та послідовних ефективних дій спортсмена лівими та правими гребними пристроями з пропульсивними стулками. Для виконання повороту на місці на право спортсмен правою рукою штовхає палицю 2б назад, а разом з нею і правий гребний пристрій 3б з закритими під тиском води пропульсивними стулками 8 в крайнє заднє положення до упора 5б. Упор 5б штовхає упорно-поворотний фіксатор 11б і повертає стопор 12б вниз і фіксує в закритому положенні пропульсивні стулки 8 правого гребного пристрою 3б. Після чого, спортсмен лівою рукою штовхає палицю 2а назад, а разом із нею лівий гребний пристрій 3а з закритими під тиском води пропульсивними стулками 8 виконуючи гребок води і так кілька разів до повороту плаваючої дошки 1 вправо кругом осі яка міститься на краю плаваючої дошки 1 у точці фіксації пропульсивних стулок 8 правого гребного пристрою 3б. Для виконання лівого повороту на місці спортсмен в такій же послідовності фіксує в закритому стані пропульсивні стулки 8 лівого гребного пристрою 3а, а правою рукою за допомогою правої палиці 2б виконує гребки води і повертає плаваючу дошку 1 вліво. При русі плаваючої дошки 1 на великих швидкостях для виконання поворотів достатньо зафіксувати в упорах 5а, 5б в закритому положенні пропульсивні стулки 8 лівого або правого гребних пристроїв 3а, 3б і виконати потрібний поворот. Для зупинки плаваючої дошки 1 спортсмен двома руками фіксує пропульсивні стулки 8 лівого і правого гребних пристроїв 3а, 3б в закритому стані притискаючи палицями 2а, 2б каретки 6а, 6б в упори 5а, 5б і таким чином спираючись о воду гальмує рух плаваючої дошки 1. Курсова динамічна остійність і остійність на зупинці швидкісної дошки "HIM" на воді забезпечується Т-подібним швертом 13 (Фіг. 4). Під час стоянки плаваючої дошки 1 на воді шверт 13 під дією особистої ваги знаходиться в вертикальному положенні, забезпечуючи максимальний момент сили протидії моменту сили перекиданню плаваючої дошки 1 при зміщені спортсмена з центру тяжіння плаваючої дошки 1. Під час руху плаваючої дошки 1 шверт 13 за рахунок Т-подібної форми під тиском зустрічної води повертається на 90 градусів назад проти руху дошки і мінімізує опір шверта воді, а також стабілізує рух плаваючої дошки по прямій і під час її повороту. Таким чином, швидкісна дошка "HIM" забезпечує високоефективне перетворення мускульної сили спортсмена в швидкісний рух дошки, забезпечує високу керованість і стійкість на воді як під час стоянки, так і під час руху. Вищевказані можливості швидкісної дошки "HIM" з ефективним м'язовим приводом дозволяють гнучко вибирати режими руху плавця на воді забезпечуючи йому зручне керування, потрібне динамічне м'язове навантаження під час активного відпочинку, заняття спортом та туристичних прогулянок по воді. Виробництво швидкісної дошки "HIM" не потребує великих матеріальних і фінансових затрат для значного збільшення її можливостей, а мала металоємність та незначні витрати в сукупності дають значний техніко-економічний ефект від використання винаходу у виробництві плаваючих засобів нового покоління для заняття спортом і активним відпочинком. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Швидкісна дошка, що містить поперечну балку, встановлену на кінці вузького кіля, виступаючого назад за корму, на якому встановлено рушій у вигляді ласта, яка відрізняється тим, що містить ліву напрямну, праву напрямну, ліву каретку, праву каретку, лівий гребний пристрій з пропульсивними стулками, правий гребний пристрій з пропульсивними стулками, ліву палицю, праву палицю, лівий упор фіксатора пропульсивних стулок, правий упор фіксатора пропульсивних стулок та шверт, гребний пристрій з пропульсивними стулками містить каркас, декілька пропульсивних стулок, декілька осей пропульсивних стулок та рейку фіксатора пропульсивних стулок, каретка містить раму, дві осі, чотири коліщатка, опорну шпильку, фіксатор пропульсивних стулок та пружину фіксатора. 2 UA 93298 U 3 UA 93298 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/73, B63H 1/36

Мітки: швидкісна, ним, дошка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-93298-shvidkisna-doshka-nim.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Швидкісна дошка “нім”</a>

Подібні патенти