Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі, що включає колони і ригелі, що утворюють вертикальні комірки, у яких розміщені з'єднані з колонами і ригелями зв'язки, частина елементів яких виконана у вигляді прямокутних дисків, а частина - у вигляді трикутних дисків, і всі диски - залізобетонні, причому прямокутні диски розміщені в кутах комірок і жорстко прикріплені до колон і ригелів, при цьому два трикутних диски встановлені в центрі комірки і жорстко з'єднані між собою кутами, а решта трикутних дисків розташована у верхній і нижній зонах комірок і шарнірно з'єднана кутами з ригелями і з вільними кутами суміжних прямокутних і центральних трикутних дисків з розміщенням однієї зі сторін суміжних по висоті трикутних дисків по вертикалі і принаймні однієї зі сторін останніх по діагоналі комірок, який відрізняється тим, що в конструкції додатково передбачаються два трикутних диски, розташованих зверху і знизу центрального вузла зв'язків каркаса, причому між сторонами чотирьох трикутних центральних дисків розташовані зазори, в яких розміщуються демпфери з листової сталі у формі синусоїди, прикріплені до дисків анкерними болтами, а в перетині цих зазорів розташований еліптичний демпфер, з листової сталі, прикріплений до кутів трикутних дисків анкерними болтами.

2. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі за п. 1, який відрізняється тим, що для зменшення впливу на центральний вузол чотири трикутних диски додатково забезпечені зазорами, паралельними ригелям і колонам, в яких також розташовані демпфери у формі синусоїди з листової сталі, які прикріплені до дисків за допомогою анкерних болтів.

Текст

Реферат: Сейсмостійкий каркас включає колони і ригелі, що утворюють вертикальні комірки, у яких розміщені з'єднані з колонами і ригелями зв'язки, частина елементів яких виконана у вигляді прямокутних дисків, а частина - у вигляді трикутних дисків, і всі диски - залізобетонні. Прямокутні диски розміщені в кутах комірок і жорстко прикріплені до колон і ригелів. Два трикутних диска встановлені в центрі комірки і жорстко з'єднані між собою кутами, а решта трикутних дисків розташована у верхній і нижній зонах комірок і шарнірно з'єднана кутами з ригелями і з вільними кутами суміжних прямокутних і центральних трикутних дисків з розміщенням однієї зі сторін суміжних по висоті трикутних дисків по вертикалі і принаймні однієї зі сторін останніх по діагоналі комірок. Додатково передбачаються два трикутних диски, розташованих зверху і знизу центрального вузла зв'язків каркасу. Між сторонами чотирьох трикутних центральних дисків розташовані зазори, в яких розміщуються демпфери з листової сталі у формі синусоїди, прикріплені до дисків анкерними болтами. В перетині цих зазорів розташований еліптичний демпфер, з листової сталі, прикріплений до кутів трикутних дисків анкерними болтами. UA 93128 U (12) UA 93128 U UA 93128 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до будівництва і може знайти застосування в конструкціях каркасів сейсмостійких будівель. Аналогом за своєю суттю є каркас сейсмостійкої багатоповерхової будівлі, сконструйованої по зв'язковій схемі, що складаються з комірок, утворених колонами і ригелями, і елементами зв'язків, що з'єднують протилежні кути комірок (Г.М. Остриков, Авторское свидетельство № 802482 "Каркас сейсмостойкого многоэтажного здания"). Недоліком каркаса багатоповерхової будівлі, що включає колони і ригелі, що утворюють комірки, з розміщеними в них по діагоналі зв'язків, які об'єднані замкнутим контуром у вигляді кільця, працює виключно на стиск при дії сейсмічного навантаження. З відомих технічних рішень найбільш близьким до запропонованої корисної моделі, обраної як прототип, є сейсмостійкий каркас малоповерхової будівлі. (SU 1551798 Α1, Ε 04 Η 9/02, 27.11.87 "Сейсмостойкий каркас малоэтажного здания"). Недоліком даної конструкції є недостатня міцність і експлуатаційна придатність каркаса при навантаженні, різному як по силовій величині, так і за передачею його у вузли каркаса. Задачею корисної моделі є удосконалення сейсмостійкого каркаса багатоповерхової будівлі за рахунок додавання зв'язків у вигляді двох залізобетонних парних трикутних дисків, зверху і знизу центрального вузла, а також вдосконалення цього вузла. Технічний результат від використання корисної моделі полягає в розподіленні навантажень по всім вузлам каркаса та зменшення величини пікових зусиль в елементах. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі включає колони і ригелі, що утворюють вертикальні комірки, у яких розміщені з'єднані з колонами і ригелями зв'язки, частина елементів яких виконана у вигляді прямокутних дисків, а частина - у вигляді трикутних дисків, і всі диски - залізобетонні, причому прямокутні диски розміщені в кутах комірок і жорстко прикріплені до колон і ригелів, при цьому два трикутних диска встановлені в центрі комірки і жорстко з'єднані між собою кутами, а решта трикутних дисків розташована у верхній і нижній зонах комірок і шарнірно з'єднана кутами з ригелями і з вільними кутами суміжних прямокутних і центральних трикутних дисків з розміщенням однієї зі сторін суміжних по висоті трикутних дисків по вертикалі і принаймні однієї зі сторін останніх по діагоналі комірок. Згідно з корисною моделлю в конструкції додатково передбачаються два трикутних диска, розташованих зверху і знизу центрального вузла зв'язків каркаса, причому між сторонами чотирьох трикутних центральних дисків розташовані зазори, в яких розміщуються демпфери з листової сталі у формі синусоїди, прикріплені до дисків анкерними болтами, а в перетині цих зазорів розташований еліптичний демпфер, з листової сталі, прикріплений до кутів трикутних дисків анкерними болтами. Для зменшення впливу на центральний вузол чотири трикутних диска додатково забезпечені зазорами паралельними ригелям і колонам, в яких також розташовані демпфери у формі синусоїди з листової сталі, які прикріплені до дисків за допомогою анкерних болтів. Заявлена корисна модель ілюструється малюнками, де на фіг. 1 зображений каркас чотириповерхової будівлі; на фіг. 2 - вертикальна комірка каркаса; на фіг. 3; вузол А фіг. 2. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі містить колони 1 і ригелі 2, що утворюють вертикальні комірки 3, в яких розміщені з'єднані з колонами 1 і ригелями 2 зв'язки, виконані з прямокутних 4 і трикутних 5, 6 залізобетонних дисків. Прямокутні диски 4 розміщені в кутах комірок 3 і жорстко прикріплені до колон 1 та ригелів 2. Два трикутних диска 5 і два трикутних диска 6, встановлені в центрі і з'єднані між собою шарнірним вузлом, а інші трикутні диски 5 розташовані у верхній і нижній зонах комірки і шарнірно закріплені з ригелями 2 і з вільними кутами прямокутних і центральних трикутних дисків. У стику центральних трикутних дисків 5 і 6 утворюється шарнірний вузол. Між сторонами дисків 5 і 6 розташовані зазори 7, що перетинаються в центрі вузла. Диски 5 і 6 також мають по одному внутрішньому зазору 8, які розташовані під кутом 90° один до одного. Усередині зазорів 7 і 8 знаходяться демпфери 9 і 10 виконані у формі синусоїди. На перетині зазорів 7 розташований еліптичний демпфер 11. Демпфери 9, 10, 11 виконані з листової сталі і прикріплені до дисків 5 і 6 анкерними болтами 12. Корисна модель реалізується наступним чином. При дії сейсмічних сил Ρ1 і Ρ2 (фіг. 2) в кутах комірки 3, що утворена колонами 1 та ригелями 2, виникають згинальні моменти М1 і М2, а у вузлах сили Q. Трикутний диск 5, що примикає до прямокутного 4, від дії поперечних сил повертається навколо верхньої петлі проти годинникової стрілки і працює на стиск. Спарені центральні трикутні диски 5 вигинаються і повертаються за 1 UA 93128 U 5 10 15 20 25 30 35 40 годинниковою стрілкою. Праворуч від спарених трикутників 5 верхній трикутний диск 5 працює на розтягнення, а нижній - на стиск. При сейсмічному навантаженні на шарнірний вузол А зліва направо під кутом, лівий крайній диск 5 буде працювати на стиск, лівий верхній і нижній демпфери 9, які знаходяться в зазорах 7, зазнаватимуть зусилля стиснення. Демпфер 11 працює на стиск і вигин, праві верхні і нижні демпфери 9 будуть стискатися, нижній, верхній 6 і правий диски 5 працюватимуть на вигин, демпфери 10, розташовані в зазорах 8, також будуть стискатися. При цьому частини дисків 5, 6, які з'єднані з центральним демпфером 11 будуть сприймати нерівномірне обтиснення з усіх боків. Зусилля від демпферів 9, 10, 11 передається на диски 5, 6 за допомогою анкерних болтів 12. Центральний вузол дозволяє сприймати не тільки розтягуючі, а й стискаючі зусилля, тим самим істотно знижуючи сейсмічне навантаження на каркас. З опису корисної моделі видно, що диски працюють як на стиск, так і на розтяг, що свідчить про оптимальне поєднання залізобетонних і сталевих елементів. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі включає колони і ригелі, що утворюють вертикальні комірки, у яких розміщені з'єднані з колонами і ригелями зв'язки, частина елементів яких виконана у вигляді прямокутних дисків, а частина у вигляді трикутних дисків, і всі диски залізобетонні, причому прямокутні диски розміщені в кутах комірок і жорстко прикріплені до колон і ригелів, при цьому два трикутних диска встановлені в центрі комірки і жорстко з'єднані між собою кутами, а решта трикутних дисків розташована у верхній і нижній зонах комірок і шарнірно з'єднана кутами з ригелями і з вільними кутами суміжних прямокутних і центральних трикутних дисків з розміщенням однієї зі сторін суміжних по висоті трикутних дисків по вертикалі і принаймні однієї зі сторін останніх по діагоналі комірок відрізняється тим, що в конструкції додатково передбачаються два трикутних диска, розташованих зверху і знизу центрального вузла зв'язків каркаса, причому між сторонами чотирьох трикутних центральних дисків розташовані зазори, в яких розміщуються демпфери з листової сталі у формі синусоїди, прикріплені до дисків анкерними болтами, а в перетині цих зазорів розташований еліптичний демпфер, з листової сталі, прикріплений до кутів трикутних дисків анкерними болтами. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі відрізняється тим, що для зменшення впливу на центральний вузол чотири трикутних диска додатково забезпечені зазорами паралельними ригелям і колонам, в яких також розташовані демпфери у формі синусоїди з листової сталі, які прикріплені до дисків за допомогою анкерних болтів. У порівнянні з прототипом, заявлений сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі забезпечує кращу роботу в умовах сейсмічного навантаження, несиметричного як по силовій величині, так і за прикладанням. Запропонований сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі може бути застосований при будівництві споруд, що зводяться в умовах сейсмічних впливів. Запропонований сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі дозволяє істотно знизити сейсмічну дію на каркас, а також відрізняється високою надійністю експлуатації в умовах несиметричного поділу жорсткостей і мас у плані будівлі, асиметричного коливання точок ґрунту по довжині будівлі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 60 1. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі, що включає колони і ригелі, що утворюють вертикальні комірки, у яких розміщені з'єднані з колонами і ригелями зв'язки, частина елементів яких виконана у вигляді прямокутних дисків, а частина - у вигляді трикутних дисків, і всі диски залізобетонні, причому прямокутні диски розміщені в кутах комірок і жорстко прикріплені до колон і ригелів, при цьому два трикутних диски встановлені в центрі комірки і жорстко з'єднані між собою кутами, а решта трикутних дисків розташована у верхній і нижній зонах комірок і шарнірно з'єднана кутами з ригелями і з вільними кутами суміжних прямокутних і центральних трикутних дисків з розміщенням однієї зі сторін суміжних по висоті трикутних дисків по вертикалі і принаймні однієї зі сторін останніх по діагоналі комірок, який відрізняється тим, що в конструкції додатково передбачаються два трикутних диски, розташованих зверху і знизу центрального вузла зв'язків каркаса, причому між сторонами чотирьох трикутних центральних дисків розташовані зазори, в яких розміщуються демпфери з листової сталі у формі синусоїди, прикріплені до дисків анкерними болтами, а в перетині цих зазорів розташований еліптичний демпфер, з листової сталі, прикріплений до кутів трикутних дисків анкерними болтами. 2. Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі за п. 1, який відрізняється тим, що для зменшення впливу на центральний вузол чотири трикутних диски додатково забезпечені 2 UA 93128 U зазорами, паралельними ригелям і колонам, в яких також розташовані демпфери у формі синусоїди з листової сталі, які прикріплені до дисків за допомогою анкерних болтів. 3 UA 93128 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych, Popov Stanislav Olehovych, Krishko Dmytro Anatoliiovych

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич, Попов Станислав Олегович, Кришко Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: E04H 9/02

Мітки: багатоповерхової, будівлі, каркас, сейсмостійкий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-93128-sejjsmostijjkijj-karkas-bagatopoverkhovo-budivli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сейсмостійкий каркас багатоповерхової будівлі</a>

Подібні патенти