Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комбінований агрегат для догляду за поверхнею пасовищ, що містить сівалку для поверхневого висіву травосумішки та мінеральних добрив, який відрізняється тим, що перед сівалкою до рами шарнірно закріплений плоский підпружинений ніж для зрізання щільних скотобійних та задернілих купин, який розміщений під кутом 5-10° до поверхні, який при зустрічі із задернілою купиною через важіль розтягує пружину до межі руйнування купини, внаслідок чого утворюються шматки дернини, які попадають в зону ударної дії ромбовидних робочих органів, розміщених після плоского ножа, та остаточно подрібнюють їх, заповнюючи при цьому пониження пасовища з остаточною заробкою насіння та мінеральних добрив.

2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що підпружинений плоский ніж, закріплений до рами, шарнірно забезпечує зрізання щільних задернілих купин.

Текст

Реферат: Комбінований агрегат для догляду за поверхнею пасовищ, що містить сівалку для поверхневого висіву травосумішки та мінеральних добрив, причому перед сівалкою до рами шарнірно закріплений плоский підпружинений ніж для зрізання щільних скотобійних та задернілих купин, який розміщений під кутом 5-10° до поверхні, який при зустрічі із задернілою купиною через важіль розтягує пружину до межі руйнування купини, внаслідок чого утворюються шматки дернини, які попадають в зону ударної дії ромбовидних робочих органів, розміщених після плоского ножа та остаточно подрібнюють їх, заповнюючи при цьому пониження пасовища з остаточною заробкою насіння та мінеральних добрив. UA 92837 U (54) КОМБІНОВАНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ КУЛЬТУРНИХ ПАСОВИЩ UA 92837 U UA 92837 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського виробництва, в даному випадку до засобів механізації для створення та догляду за луками та пасовищами. Основним джерелом повноцінних і дешевих кормів в Україні є природні кормові угіддя, які складають біля 13 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Аналіз сучасного стану лук та пасовищ в Україні показує, що вони знаходяться в незадовільному стані. На природних пасовищах, особливо занедбаних, з'являються задернілі купини, які займають значні площі, що знижує їх продуктивність. Розрівнювання таких купин пов'язано із значними труднощами, особливо в гірській зоні. Відомими засобами механізації для створення та догляду за пасовищами є комплекси одноопераційних машин, які можуть виконувати поверхневий підсів трав та поверхневе внесення мінеральних добрив, розтягування кротовин, мурашникових, скотобійних та задернілих купин і екскрементів тварин. Вайпруб В.И., Коломийцев А.А. Механизация работ по улучшению лугов и пастбищ. -Л. Колос. - 1969. - С. 79-80. Відомий волокоподібний пристрій для догляду за поверхнею пасовищ, який складається з навіски та робочих органів, що виготовлені у вигляді трикутника, до якого прикріплені на ланцюгах в різних комбінаціях дугоподібні важкі рейки. Під час руху пристрою купини зрізаються гранями трикутника і попадаючи під дугоподібні рейки подрібнюються і розтягуються. Проте, такі робочі органи пристрою мають суттєвий недолік - вони погано копіюють мікрорельєф пасовищ, що призводить до нерівномірного розтягування купин та калу, а також важкі дугоподібні рейки значно пошкоджують дернину. З відомих технічних рішень найбільш близький пристрій для розтягування та подрібнювання купин та екскрементів - це борона пасовищна комбінована ВПК-3,6, яка описана в каталозі "Сельскохозяйственная техника". -М.: - ЦНИИГЭИ. - 1991. - Том II. - С. 229-300. Вона містить навіску і раму та робочі органи, які встановлені у вигляді гребінок, складених у два ряди і з'єднаних між собою. Недоліком цього пристрою є те, що його робочі органи недостатньо активно розтягують по пасовищу кал та шматки купин і значно пошкоджують дернину. Існує винахід призначений для використання в галузі сільського господарства в технології створення та догляду за культурними пасовищами. № 67106, А01В45/45 від 15.06.2004, який може бути використаний для догляду за поверхнею пасовищ, а саме для розтягування купин екскрементів тварин та кротовин. Недоліком цієї машини є те, що робочі органи не забезпечують руйнування та розтягування задернілих та скотобійних купин. Також основним недоліком таких засобів механізації є те, що весь комплекс робіт виконується одноопераційними знаряддями, що пов'язано з великими енергетичними та приведеними затратами. Найбільш близьким за суттю є винахід № 62246, А01В45/00 від 25.08.2011, який забезпечує виконання за один прохід при мінімальних енерговитратах всі операції, що пов'язані зі створенням та доглядом за високопродуктивними культурними пасовищами, такі, як розтягування екскрементів тварин, мурашникових купин та кротовин, видалення задернілих та скотобійних купин, поверхневий висів травосумішки та мінеральних добрив із заробкою їх мульчею за рахунок подрібнення земляних купин та екскрементів тварин. Недоліком даного агрегату, є те що сферичні робочі органи не забезпечують стабільної роботи, тобто рівномірного зрізання задернілих та скотобійних купин і при цьому не забезпечується залишкова висота зрізаної купини, згідно з агротехнічними вимогами, вона не повинна перевищувати 3 см. В основу корисної моделі поставлена задача - розробити комбінований агрегат для догляду за поверхнею пасовищ, який забезпечить руйнування та розтягування купин з різними фізикомеханічними властивостями (мурашникові, кротові, задернілі, скотобійні), екскрементів тварин з одночасним підсівом насіння трав та мінеральних добрив. Комбінований агрегат (Фіг. 1) складається з рами, яка переміщується по поверхні пасовища на опорно-привідних колесах 1. До рами з переду прикріплено шарнірно підпружинений плоский ніж 2 для підрізання задернілих купин. Висоту зрізу плоским ножем задернілих купин регулюється двома котками 3, які закріплені в кронштейнах флюгерного типу перед ножем. Для подрібнення і розтягування підрізаних купин до рами в шаховому порядку розташовані та закріплені на еластичних з'єднаннях ромбовидні робочі органи 4. На рамі закріплений ящик для висіву насіння та мінеральних добрив 5, 6 з висівними апаратами. Привід (Фіг. 2) виконано через редуктори 7 від опорно-привідних коліс. Даний комбінований агрегат дає можливість усунути наступні недоліки: забезпечити рівномірне зрізання та подрібнення щільних задернілих та скотобійних купин; 1 UA 92837 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 за один прохід виконати ряд операцій: вирівнювання поверхні пасовища, подрібнення зрізаних купин, розтягування екскрементів тварин, підсів насіння трав та внесення мінеральних добрив; знизити трудомісткість та енергетичні затрати при догляді за культурними пасовищами. При проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено технічних рішень, які б співпадали із заявленим, що до застосування комбінованого агрегату для догляду за поверхнею пасовищ. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рівня критерію "новизна". У патентній і науково-технічній інформації не знайдено технічних рішень в яких були б написані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату зрізування та подрібнення задернілих купин з дотримуванням агротехнічних вимог до 95 %. Агрегат може бути застосований у рослинництві, а саме у луківництв. Заявлений комбінований агрегат належить до сільського господарства, зокрема до утримування природних пасовищ у високопродуктивному стані і може бути використаний у сільськогосподарських підприємствах різної форми власності та сільських громадах, які займаються тваринництвом, а тому відповідає критерію "промислова придатність". До опису корисної моделі додається дві фігури креслення, одна таблиця. Фіг. 1 - вигляд збоку комбінованого агрегату для догляду за поверхнею пасовищ. Фіг. 2 - вигляд зверху комбінованого агрегату для догляду за поверхнею пасовищ. На Фіг. 1 зображено: 1 - опорно-привідне колесо; 2 - плоский ніж; 3 - коток; 4 - ромбовидний робочий орган; 5 - насіннєвий ящик; 6 - ящик для мінеральних добрив. На Фіг. 2 зображено: 4 - ромбовидний робочий орган; 7 - редуктор. В таблиці 1 подаються результати експериментальних досліджень різних знарядь для розрівнювання задернілих купин. Запропонована корисна модель вирішується наступним чином: при поступальному русі плоский ніж зустрічаючись із задернілими купинами підрізає і частково подрібнює їх. Далі підрізані і частково подрібнені частинки купин розтягуються ромбовидними ланками борони і ще більше подрібнюються, одночасно на розтягнутий ґрунт купин висівається насіння пасовищних трав і мінеральні добрива. Дослідження проведено згідно з методикою, описаною в книзі Доспехов Б.А. "Методика полевого опыта" (с основами статистической обработки результатов исследований). -М.: Агропромиздат. - 1985. - 351 с. 3 метою вибору найбільш ефективного знаряддя для підрізання задернілих купин проведено випробування різних типів робочих органів. Проведено порівняльне випробування. Для цього було вибрано сферичні диски, які були встановлено випуклою стороною вверх із трохи піднятою задньою частиною, та плоский ніж, який закріплено на підпружинених шарнірах. Якість зрізання задернілих купин різними робочими органами визначали на пасовищі (табл. 1). Рельєф пасовищ рівний. Травостій злаковий, висота нестравлених решток 4-12 см. Засміченість купинами 7,6 %. В основному пасовище було засмічене задернілими купинами, висота якого в середньому була 12 см і діаметр 34 см. Вологість ґрунту 16,5 %. Проведені експериментальні дослідження показали, що сферичні робочі органи краще розподіляють зрізані задернілі купини по поверхні пасовища, проте ці робочі органи не забезпечували стабільної роботи в агрегаті. Часто спостерігалось пошкодження дернини (виривання окремих рослин з корінням). Не забезпечували залишкової висоти зрізаної купини (згідно з агротехнічними вимогами, вона не повинна перевищувати 3 см). 2 UA 92837 U Таблиця 1 Результати розрівнювання задернілих купин різними знаряддями Знаряддя Сферичний диск Плоский ніж 5 Швидкість, км/год. 4 6 9 4 6 9 Параметри розтягування купин 2 довжина, м ширина, м площа, м 1,8 0,65 1,17 2,1 0,83 1,74 1,9 1 1,9 1,7 0,4 0,68 1,9 0,52 0,98 2,1 0,68 1,42 Залишкова висота купини, см 3,1 2.6 2,7 1,1 1,4 1,3 Плоский ніж, який був шарнірно закріплений з пружиною забезпечив рівномірне зрізання задернілої купини. Залишкова висота купини склала в середньому 1,3 см, що забезпечує агротехнічні вимоги. Пошкодження дернини не спостерігалось. Параметри зрізаної та розтягнутої купини були на 25 % нижчі, ніж при застосуванні сферичних дисків. Проте, цей недолік усувають ромбовидні робочі органи, які після зрізання купини забезпечують їх подрібнення та розтягування по поверхні пасовища. На основі порівняльних випробувань робочих органів вибрано плоский ніж для зрізання задернілих купин. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 1. Комбінований агрегат для догляду за поверхнею пасовищ, що містить сівалку для поверхневого висіву травосумішки та мінеральних добрив, який відрізняється тим, що перед сівалкою до рами шарнірно закріплений плоский підпружинений ніж для зрізання щільних скотобійних та задернілих купин, який розміщений під кутом 5-10° до поверхні, який при зустрічі із задернілою купиною через важіль розтягує пружину до межі руйнування купини, внаслідок чого утворюються шматки дернини, які попадають в зону ударної дії ромбовидних робочих органів, розміщених після плоского ножа, та остаточно подрібнюють їх, заповнюючи при цьому пониження пасовища з остаточною заробкою насіння та мінеральних добрив. 2. Агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що підпружинений плоский ніж, закріплений до рами, шарнірно забезпечує зрізання щільних задернілих купин. 3 UA 92837 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Piontyk Yurii Liudvihovych, Prokopenko Dmytro Davydovych

Автори російською

Пьонтык Юрий Людвигович, Прокопенко Дмитрий Давидович

МПК / Мітки

МПК: A01B 45/00

Мітки: пасовищ, агрегат, поверхнею, комбінований, культурних, догляду

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-92837-kombinovanijj-agregat-dlya-doglyadu-za-poverkhneyu-kulturnikh-pasovishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінований агрегат для догляду за поверхнею культурних пасовищ</a>

Подібні патенти