Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор шини виконаний з центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів центрального ряду протектора шини виконаний у формі паралелограма, дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними.

3. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора шини прямокутної форми, при цьому дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними.

4. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора шини виконані прямокутної форми, а сторона виступу, яка паралельна центральній повздовжній осі шини, виконана зигзагоподібною.

5. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним, проміжним і боковими рядами виступів протектора шини виконані прямолінійними і мають зигзагоподібну форму обмежувальних сторін.

Текст

Реферат: UA 91853 U UA 91853 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій шин для транспортних засобів, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Шина для транспортного засобу має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованих канавках. Відомо протектор шини для транспортного засобу, що містить центральну та плечові зони, центральну кільцеву канавку, яка виконана у центральній зоні протектора, бокові канавки, які розташовані по обидві сторони від центральної кільцевої канавки, та щілиноподібні прорізи. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму та виконані двох видів, які почергово розташовані на поверхні протектора під кутом 30-45° відносно екваторіальної площини протектора, при цьому бокові канавки першого виду мають більшу ширину та довжину, ніж бокові канавки другого виду, а кожний щілиноподібний проріз має -подібну форму, перетинає центральну та плечові зони протектора та лежить у площині, перпендикулярній до екваторіальної площини протектора [UA 32025, В60С 11/04, 2008]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є шина, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [UA 45610, В60С 11/12, 2009]. Зазначена шина, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлена задача вирішується тим, що в шині, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами. Протектор шини може бути виконаний з центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступи центрального ряду протектора шини можуть бути виконані у формі паралелограма, дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. Виступи проміжних рядів протектора шини можуть бути прямокутної форми, при цьому дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. Виступи бокових рядів протектора шини можуть бути виконані прямокутної форми, а сторона виступу, яка паралельна центральній повздовжній вісі шини може бути виконана зигзагоподібною. Канавки поміж центральним, проміжним і боковими рядами виступів протектора шини виконані прямолінійними і можуть мати зигзагоподібну форму обмежувальних сторін. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір відколам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На Фіг. 1 зображено шину, загальний вид; на Фіг. 2 - шину, вид спереду; на Фіг. 3 - шину, вид збоку; на Фіг. 4 - загальний вигляд протектора шини. Шина містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. Протектор 2 шини виконаний з центральним 5, двома проміжними 6 і двома боковими 7 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 8. 1 UA 91853 U 5 10 15 20 25 Виступи центрального 5 ряду протектора 2 шини виконані у формі паралелограма, дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. Виступи проміжних 6 рядів протектора 2 шини прямокутної форми, при цьому дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. Виступи бокових 7 рядів протектора 2 шини виконані прямокутної форми, а сторона виступу, яка паралельна центральній повздовжній осі шини, виконана зигзагоподібною. Канавки 8 поміж центральним 5, проміжним 6 і боковими 7 рядами виступів протектора шини виконані прямолінійними і мають зигзагоподібну форму обмежувальних сторін. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячній машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів 3б гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 1. Шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор шини виконаний з центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен із виступів центрального ряду протектора шини виконаний у формі паралелограма, дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. 3. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора шини прямокутної форми, при цьому дві сторони якого у напрямку центральної повздовжньої осі шини виконані хвилястими, а дві сторони, паралельні центральній повздовжній осі шини, зигзагоподібними. 4. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора шини виконані прямокутної форми, а сторона виступу, яка паралельна центральній повздовжній осі шини, виконана зигзагоподібною. 5. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним, проміжним і боковими рядами виступів протектора шини виконані прямолінійними і мають зигзагоподібну форму обмежувальних сторін. 2 UA 91853 U 3 UA 91853 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: шина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91853-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шина</a>

Подібні патенти