Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор шини виконаний з двома центральними, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центральних рядів протектора шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під гострим кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку до центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із центральних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому центральному ряді виступів.

3. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи двох проміжних рядів протектора шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під тупим кутом до центральної повздовжньої осі шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку від центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із проміжних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому проміжному ряді виступів.

4. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи обох бокових рядів протектора шини виконані у формі паралелограма із закругленими повздовжніми сторонами зі сторони боковин шини і виконані із прямолінійними прорізями, відкритими зі сторони центральної повздовжньої осі шини, і чотирма виступами різної довжини в тілі виступу.

5. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральними та проміжними і боковими рядами виступів протектора шини мають прямолінійну форму, а виступи поміж центральними і проміжними рядами розділені поміж собою зигзагоподібними канавками.

Текст

Реферат: UA 91849 U UA 91849 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій шин для транспортних засобів, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Шина для транспортного засобу має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованих канавках. Відомо протектор шини для транспортного засобу, що містить центральну та плечові зони, центральну кільцеву канавку, яка виконана у центральній зоні протектора, бокові канавки, які розташовані по обидві сторони від центральної кільцевої канавки, та щілиноподібні прорізи. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму та виконані двох видів, які почергово розташовані на поверхні протектора під кутом 30-45° відносно екваторіальної площини протектора, при цьому бокові канавки першого виду мають більшу ширину та довжину, ніж бокові канавки другого виду, а кожний щілиноподібний проріз має -подібну форму, перетинає центральну та плечові зони протектора та лежить у площині, перпендикулярній до екваторіальної площини протектора [UA 32025, В60С 11/04,2008]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є шина, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [UA 45610, В60С 11/12, 2009]. Зазначена шина, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлену задачу вирішують тим, що в шині, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами. Протектор шини може бути виконаний з двома центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступи центральних рядів протектора шини можуть бути виконані у формі трапеції, бокові сторони якої можуть бути виконані під гострим кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку до центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із центральних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому центральному ряді виступів. Виступи двох проміжних рядів протектора шини можуть бути виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під тупим кутом до центральної повздовжньої осі шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку від центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із проміжних рядів повернуті на 180 відносно один одного у другому проміжному ряді виступів. Виступи обох бокових рядів протектора шини можуть бути виконані у формі паралелограма із закругленими повздовжніми сторонами зі сторони боковин шини і виконані із прямолінійними прорізями, відкритими зі сторони центральної повздовжньої осі шини і чотирма виступами різної довжини в тілі виступу. Канавки поміж центральними та проміжними і боковими рядами виступів протектора шини можуть мати прямолінійну форму, а виступи поміж центральними і проміжними рядами розділені поміж собою зигзагоподібними канавками. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір відколам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється кресленнями: - на Фіг. 1 - зображено шину, загальний вигляд; 1 UA 91849 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - на Фіг. 2 - шину, вид спереду; - на Фіг. 3 - шину, вид збоку; - на Фіг. 4 - загальний вигляд протектора шини для транспортного засобу. Шина містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. Протектор 2 шини виконаний з двома центральними 5, двома проміжними 6 і двома боковими 7 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 8. Виступи центральних 5 рядів протектора 2 шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під гострим кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку до центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із центральних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому центральному ряді виступів. Виступи двох проміжних 6 рядів протектора 2 шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під тупим кутом до центральної повздовжньої осі шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку від центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із проміжних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому проміжному ряді виступів. Виступи обох бокових 7 рядів протектора 2 шини виконані у формі паралелограма із закругленими повздовжніми сторонами зі сторони боковин шини і виконані із прямолінійними прорізями, відкритими зі сторони центральної повздовжньої осі шини і чотирма виступами різної довжини в тілі виступу. Канавки 8 поміж центральними 5 та проміжними 6 і боковими 7 рядами виступів протектора 2 шини мають прямолінійну форму, а виступи поміж центральними 5 і проміжними 6 рядами розділені поміж собою зигзагоподібними канавками 8. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10 хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготівлю для шини. В результаті шприцювання на черв'ячної машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів 3б гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пару або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор шини виконаний з двома центральними, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центральних рядів протектора шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під гострим кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку до центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із центральних рядів повернуті на 180 відносно один одного у другому центральному ряді виступів. 3. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи двох проміжних рядів протектора шини виконані у формі трапеції, бокові сторони якої виконані під тупим кутом до центральної повздовжньої осі шини і виконані із прямолінійною проріззю у напрямку від центральної повздовжньої осі, при цьому виступи у одному із проміжних рядів повернуті на 180° відносно один одного у другому проміжному ряді виступів. 4. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи обох бокових рядів протектора шини виконані у формі паралелограма із закругленими повздовжніми сторонами зі сторони боковин шини і виконані із прямолінійними прорізями, відкритими зі сторони центральної повздовжньої осі шини, і чотирма виступами різної довжини в тілі виступу. 2 UA 91849 U 5. Шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральними та проміжними і боковими рядами виступів протектора шини мають прямолінійну форму, а виступи поміж центральними і проміжними рядами розділені поміж собою зигзагоподібними канавками. 3 UA 91849 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: шина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91849-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шина</a>

Подібні патенти