Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що центральний ряд виступів протектора автомобільної шини виконано у вигляді послідовності згрупованих по двоє виступів трапецієвидної форми, направлених один проти одного, при цьому повздовжні осі виступів виконані під кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини, оснащені двома прорізями з кожної сторони у напрямку проміжних рядів виступів, а в бокових сторонах виступів виконані фігурні вирізи.

3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора автомобільної шини виконаний у вигляді послідовності двох багатогранників у формі паралелограма різної довжини у поперечному напрямку, кожен із яких оснащений зигзагоподібними прорізями, а в повздовжніх сторонах виступів виконані фігурні вирізи.

4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора автомобільної шини виконані у вигляді послідовності багатогранників у формі паралелограма, кожен із яких оснащений двома зигзагоподібними прорізями у напрямку центральної повздовжньої осі автомобільної шини, а повздовжні сторони виступів виконані у вигляді послідовності виступів і впадин.

5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж проміжними і боковими рядами виступів протектора автомобільної шини мають прямолінійну форму, а канавка між центральним і проміжними рядами виконана зигзагоподібну форму.

Текст

Реферат: UA 91848 U UA 91848 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій автомобільних шин, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Шина для транспортних засобів має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованих канавках. Відомо протектор пневматичної шини, що містить центральну та плечові зони, центральну кільцеву канавку, яка виконана у центральній зоні протектора, бокові канавки, які розташовані по обидві сторони від центральної кільцевої канавки, та щілиноподібні прорізі. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму та виконані двох видів, які почергово розташовані на поверхні протектора під кутом 30-45° відносно екваторіальній площині протектора, при цьому бокові канавки першого виду мають більшу ширину та довжину, ніж бокові канавки другого виду, а кожний щілиноподібний проріз має подібну форму, перетинає центральну та плечові зони протектора та лежить у площині, перпендикулярній до екваторіальної площини протектора [UA 32025, В60С 11/04, 2008]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є шина, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [UA 45610, В60С 11/12, 2009]. Зазначена шина, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлену задачу вирішують тим, що в автомобільній шині, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами. Протектор автомобільної шини може бути виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Центральний ряд виступів протектора автомобільної шини можуть бути виконані у вигляді послідовності згрупованих по двоє виступів трапецієвидної форми, направлених один проти одного, при цьому повздовжні осі виступів можуть бути виконані під кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини, оснащені двома прорізями з кожної сторони у напрямку проміжних рядів виступів, а в бокових сторонах виступів виконані фігурні вирізи. Виступи проміжних рядів протектора автомобільної шини можуть бути виконані у вигляді послідовності двох багатогранників у формі паралелограма різної довжини у поперечному напрямку, кожен із яких оснащений зигзагоподібними прорізями, а в повздовжніх сторонах виступів виконані фігурні вирізи. Виступи бокових рядів протектора автомобільної шини можуть бути виконані у вигляді послідовності багатогранників у формі паралелограма, кожен із яких оснащений двома зигзагоподібними прорізями у напрямку центральної повздовжньої осі автомобільної шини, а повздовжні сторони виступів виконані у вигляді послідовності виступів і впадин. Канавки поміж проміжними і боковими рядами виступів протектора автомобільної шини можуть мати прямолінійну форму, а канавка між центральним і проміжними рядами може мати зигзагоподібну форму. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір відколам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється кресленнями: - на Фіг. 1 зображено автомобільну шину, загальний вид; - на Фіг. 2 - автомобільну шину, вид спереду; - на Фіг. 3 - автомобільну шину, вид збоку; 1 UA 91848 U - на Фіг. 4 - загальний вигляд протектора автомобільної шини. Автомобільна шина містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. 5 10 15 20 25 30 35 Протектор 2 автомобільної шини виконаний з одним центральним 5, двома проміжними 6 і двома боковими 7 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 8. Центральний 5 ряд виступів протектора 2 автомобільної шини виконаний у вигляді послідовності згрупованих по двоє виступів трапецієвидної форми, направлених один проти одного, при цьому повздовжні осі виступів виконані під кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини, оснащені двома прорізями з кожної сторони у напрямку проміжних рядів виступів, а в бокових сторонах виступів виконані фігурні вирізи. Виступи проміжних 6 рядів протектора 2 автомобільної шини виконані у вигляді послідовності двох багатогранників у формі паралелограма різної довжини у поперечному напрямку, кожен із яких оснащений зигзагоподібними прорізями, а в повздовжніх сторонах виступів виконані фігурні вирізи. Виступи бокових 7 рядів протектора 2 автомобільної шини виконані у вигляді послідовності багатогранників у формі паралелограма, кожен із яких оснащений двома зигзагоподібними прорізями у напрямку центральної повздовжньої осі автомобільної шини, а повздовжні сторони виступів виконані у вигляді послідовності виступів і впадин. Канавки 8 поміж проміжними 6 і боковими 7 рядами виступів протектору 2 автомобільної шини мають прямолінійну форму, а канавка 8 між центральним 5 проміжними 6 рядами має зигзагоподібну форму. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячної машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектора промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 60 1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що центральний ряд виступів протектора автомобільної шини виконано у вигляді послідовності згрупованих по двоє виступів трапецієвидної форми, направлених один проти одного, при цьому повздовжні осі виступів виконані під кутом до центральної повздовжньої осі автомобільної шини, оснащені двома прорізями з кожної сторони у напрямку проміжних рядів виступів, а в бокових сторонах виступів виконані фігурні вирізи. 3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора автомобільної шини виконаний у вигляді послідовності двох багатогранників у формі паралелограма різної довжини у поперечному напрямку, кожен із яких оснащений зигзагоподібними прорізями, а в повздовжніх сторонах виступів виконані фігурні вирізи. 4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора автомобільної шини виконані у вигляді послідовності багатогранників у формі паралелограма, кожен із яких оснащений двома зигзагоподібними прорізями у напрямку центральної повздовжньої осі автомобільної шини, а повздовжні сторони виступів виконані у вигляді послідовності виступів і впадин. 5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж проміжними і боковими рядами виступів протектора автомобільної шини мають прямолінійну форму, а канавка між центральним і проміжними рядами виконана зигзагоподібну форму. 2 UA 91848 U 3 UA 91848 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: автомобільна, шина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91848-avtomobilna-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна шина</a>

Подібні патенти