Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1.Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з двома центральними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектору автомобільної шини згруповані по троє і виконані у формі паралелограмів, з довжиною повздовжньої сторони більшою від висоти бокової сторони виступу.

3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центральних рядів протектору автомобільної шини виконані під гострим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини.

4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи одного бокового ряду протектору автомобільної шини згруповані по троє, виконані прямокутної форми з різною повздовжньою довжиною, а виступи другого бокового ряду протектору автомобільної шини також згруповані по троє, виконані у формі паралелограмів з різною повздовжньою довжиною і виконані під тупим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини.

5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральними і боковими рядами виступів протектору автомобільної шини мають прямолінійну форму, а між двома центральними рядами канавка виконана зигзагоподібної форми, а виступи в рядах розділені поміж собою прямокутними канавками.

Текст

Реферат: UA 91840 U UA 91840 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема, до конструкцій автомобільних шин, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Автомобільна шина має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначається вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованим канавкам. Відомо протектор пневматичної шини, що містить щонайменше одне центральне ребро і канавки. Центральне ребро має вибірки, з обох його боків розташовані по дві окружні канавки, що розділяють поверхню на чотири ряди, в зовнішніх рядах виконані поперечні криволінійні канавки, що розширюються в напрямі плечової зони і ділять їх на елементи у вигляді монолітних блоків, в яких розташовані паралельні прорізі, елементи внутрішніх рядів виконані у формі паралелограмів, дві сторони яких прямолінійні, а дві замкнені дугами, причому кожний елемент має зигзагоподібну вибірку, що ділить його на дві частини, в кожній з яких виконані по дві паралельні прорізі [UA № 45601, В60С 11/12, 2009]. Найближчим аналогом є шина, протектор якої містить центральну зону з кільцевою прямолінійною канавкою та дві плечові зони, ряди бокових та щілиноподібних канавок, розташованих по обидві сторони від кільцевої прямолінійної канавки, виступи, які відокремлені один від одного вказаними канавками. Ряди бокових канавок розміщені опозитно один до одного, щілиноподібні канавки перетинають кожну бокову канавку, кожен з виступів складається із трьох елементів, перший з яких має ромбоподібну форму та розташований в плечовій зоні протектора, другий - хрестоподібну форму та розміщений у середній частині виступу, третій трапецієподібну форму та примикає до кільцевої прямолінійної канавки [UA № 31606, В60С 11/04, 2008]. Найближчий аналог не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлена задача вирішується тим, що в автомобільній шині, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, згідно з корисною моделлю, протектор автомобільної шини може бути виконаний з двома центральними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступи центрального ряду протектору автомобільної шини можуть біти згруповані по троє і можуть бути виконані у формі паралелограмів, з довжиною повздовжньої сторони більшою від висоти бокової сторони виступу. Виступи центральних рядів протектору автомобільної шини можуть бути виконані під гострим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. Виступи одного бокового ряду протектору автомобільної шини можуть бути згруповані по троє, виконані прямокутної форми з різною повздовжньою довжиною, а виступи другого бокового ряду протектору автомобільної шини також згруповані по троє, виконані у формі паралелограмів з різною повздовжньою довжиною і виконані під тупим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. Канавки поміж центральними і боковими рядами виступів протектору автомобільної шини можуть мати прямолінійну форму, а між двома центральними рядами канавка виконана зигзагоподібної форми, а виступи в рядах можуть бути розділені поміж собою прямокутними канавками. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір відколам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється рисунками. На Фіг. 1 зображено автомобільну шину, загальний вид; на Фіг. 2 - автомобільну шину, вид спереду; на Фіг. 3 - автомобільну шину, вид збоку; на Фіг. 4 - загальний вигляд протектору. 1 UA 91840 U 5 10 15 20 25 30 Автомобільна шина містить в собі каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. Протектор автомобільної шини виконаний з двома центральними 5 і двома боковими 6 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 7. Виступи центрального 5 ряду протектору 2 автомобільної шини згруповані по троє і виконані у формі паралелограмів, з довжиною повздовжньої сторони більшою від висоти бокової сторони виступу. Виступи центральних 5 рядів протектору 2 автомобільної шини виконані під гострим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. Виступи одного бокового 6 ряду протектору 2 автомобільної шини згруповані по троє, виконані прямокутної форми з різною повздовжньою довжиною, а виступи другого бокового 4 ряду протектору 2 автомобільної шини також згруповані по троє, виконані у формі паралелограмів з різною повздовжньою довжиною і виконані під тупим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. Канавки 7 поміж центральними 5 і боковими 4 рядами виступів протектору 2 автомобільної шини мають прямолінійну форму, а між двома центральними рядами канавка виконана зигзагоподібної форми, а виступи в рядах розділені поміж собою прямокутними канавками 7. Виготовлення шин включає в себе чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, збірку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати в себе до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячної машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів 36 гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з двома центральними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектора автомобільної шини згруповані по троє і виконані у формі паралелограмів, з довжиною повздовжньої сторони більшою від висоти бокової сторони виступу. 3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центральних рядів протектора автомобільної шини виконані під гострим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. 4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи одного бокового ряду протектора автомобільної шини згруповані по троє, виконані прямокутної форми з різною повздовжньою довжиною, а виступи другого бокового ряду протектора автомобільної шини також згруповані по троє, виконані у формі паралелограмів з різною повздовжньою довжиною і виконані під тупим кутом до повздовжньої осі автомобільної шини. 5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральними і боковими рядами виступів протектора автомобільної шини мають прямолінійну форму, а між двома центральними рядами канавка виконана зигзагоподібної форми, а виступи в рядах розділені поміж собою прямокутними канавками. 2 UA 91840 U 3 UA 91840 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: шина, автомобільна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91840-avtomobilna-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна шина</a>

Подібні патенти