Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками.

2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектора виконані прямокутними, з довжиною повздовжньої сторони, більшою за висоту бокової сторони виступу.

3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектора виконані під кутом, наближеним до 45° до повздовжньої осі автомобільної шини.

4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора виконані прямокутними під кутом до повздовжньої осі автомобільної шини, при цьому кути виступів, розміщених у повздовжньому напрямку, виконані зрізаними.

5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора виконані складної форми - прямокутника, сполученого з трикутником, при цьому вершина прямокутника направлена до центральної повздовжньої осі автомобільної шини.

6. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним, проміжними і боковими рядами виступів протектора мають зигзагоподібну форму, а бокові ряди виступів розділені поміж собою прямокутними канавками.

Текст

Реферат: UA 91838 U UA 91838 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до конструкцій автомобільних шин, і призначена для поглинання незначних коливань, викликаних нерівностями дорожнього покриття, компенсації погрішності траєкторії коліс, реалізації і сприйняття сил, які виникають у місці контакту, і для забезпечення високого коефіцієнта зчеплення. Автомобільна шина має протектор, необхідний для забезпечення прийнятного коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, а також для захисту каркаса від пошкоджень. Протектори мають певні рисунки, які розрізняються залежно від призначення шини. Шини високої прохідності мають глибший рисунок протектора і ґрунтозачепи на його бічних сторонах. Рисунок і конструкція протектора дорожньої шини визначаються вимогами до відведення води і бруду з канавок протектора і прагненням знизити шум при коченні. Але все ж головне завдання протектора шини - забезпечити надійний контакт колеса з дорогою в несприятливих умовах, таких як вода, бруд, сніг тощо, шляхом їх видалення із зони контакту по точно спроектованих канавках. Відомо протектор пневматичної шини, що містить центральну та плечові зони, центральну кільцеву канавку, яка виконана у центральній зоні протектора, бокові канавки, які розташовані по обидві сторони від центральної кільцевої канавки, та щілиноподібні прорізи. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму та виконані двох видів, які почергово розташовані на поверхні протектора під кутом 30-45° відносно екваторіальної площини протектора, при цьому бокові канавки першого виду мають більшу ширину та довжину, ніж бокові канавки другого виду, а кожний щілиноподібний проріз має _П_ подібну форму, перетинає центральну та плечові зони протектора та лежить у площині, перпендикулярній до екваторіальної площини протектора [UA 32025, В60С 11/04, 2008]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є шина, протектор якої містить центральну і бокові канавки, які розділяють поверхню на бокові і центральні ряди виступів. Центральна канавка виконана прямою з виступами назовні. Бокові канавки мають зигзагоподібну форму із ступінчастими краями. Бокові ряди розділені на елементи у формі монолітних блоків і оснащені прорізями і канавками. Елементи центральних рядів мають форму неправильних багатогранників з ламаними краями і оснащені додатковими виступами і зигзагоподібними поперечними прорізям [UA 45610, В60С 11/12, 2009]. Зазначена шина, як і попередній аналог, не забезпечує високого коефіцієнта зчеплення з дорожнім покриттям. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом удосконалення рельєфного рисунку протектора підвищити зчеплення шини з дорожнім покриттям і зносостійкість протектора. Поставлену задачу вирішують тим, що в автомобільній шині, яка містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, згідно з корисною моделлю, протектор автомобільної шини виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. Виступи центрального ряду протектора виконані прямокутними, з довжиною повздовжньої сторони, більшою за висоту бокової сторони виступу. Виступи центрального ряду протектора виконані під кутом, наближеним до 45° до повздовжньої осі автомобільної шини. Виступи проміжних рядів протектора виконані прямокутними під кутом до повздовжньої осі автомобільної шини, при цьому кути виступів, розміщених у повздовжньому напрямку, виконані зрізаними. Виступи бокових рядів протектора виконані складної форми - прямокутника, сполученого з трикутником, при цьому вершина прямокутника направлена до центральної повздовжньої осі автомобільної шини. Канавки поміж центральним, проміжними і боковими рядами виступів протектора мають зигзагоподібну форму, а бокові ряди виступів розділені поміж собою прямокутними канавками. Описане виконання протектора дозволяє покращити його зчеплення з дорогою, підвищити зносостійкість протектора і опір сколам. При цьому форма виконання та розташування виступів рядів протектора забезпечує можливість контролю рівня зносу протектора. Корисна модель пояснюється рисунками. На Фіг. 1 зображено автомобільну шину, загальний вигляд; на фіг. 2 - автомобільну шину, вигляд спереду; на Фіг. 3 - автомобільну шину, вигляд збоку; на Фіг.4 - виступи центральних рядів протектора. Автомобільна шина містить каркас 1, протектор 2 з плечовими зонами 3 і двома боковинами 4. Протектор 2 виконаний з одним центральним 5, двома проміжними 6 і двома боковими 7 рядами виступів, розділеними поміж собою канавками 8. 1 UA 91838 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Виступи центрального 5 ряду протектора виконані прямокутними, з довжиною повздовжньої сторони, більшою не менш ніж в рази від висоти бокової сторони виступу. Виступи центрального 5 ряду протектора виконані під кутом, наближеним до 45° до повздовжньої осі автомобільної шини. Виступи проміжних 6 рядів протектора виконані прямокутними під кутом до повздовжньої осі автомобільної шини, при цьому кути виступів, розміщених у повздовжньому напрямку, виконані зрізаними. Виступи бокових 7 рядів протектора виконані складної форми - прямокутника, сполученого з трикутником, при цьому вершина прямокутника направлена до центральної повздовжньої осі автомобільної шини. Канавки 8 поміж центральним 5, проміжними 6 і боковими 7 рядами виступів протектора мають зигзагоподібну форму, а бокові ряди виступів розділені поміж собою прямокутними 9 канавками. Виготовлення шин включає чотири різних етапи: виготовлення гумових сумішей, виготовлення компонентів, зборку, вулканізацію. Виробництво шини починають з приготування гумових сумішей, рецептура яких залежить від призначення деталей шини і може включати до 10-и хімікатів, починаючи від сірки і вуглецю і закінчуючи каучуком. На наступному етапі створюють протекторну заготовку для шини. В результаті шприцювання на черв'ячній машині виходить профільована гумова стрічка, яку після охолодження водою розрізають на заготовки за розміром шини. Скелет шини виготовляють з шарів 36 гумованого текстилю або високоміцного металокорду. Прогумоване полотно розкроюють під певним кутом на смуги різної ширини залежно від розміру шини. На складальних верстатах усі деталі шини з'єднують в єдине ціле. Зібрану шину поміщають у прес-форму вулканізатора. Всередину шини під високим тиском подають пар або перегріту (200 °C) воду. Обігрівають і зовнішню поверхню прес-форми. Під тиском по боковинах і протектору промальовують рельєфний рисунок. Відбувається хімічна реакція (вулканізація), яка надає гумі еластичність і міцність. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Автомобільна шина, що містить каркас, протектор з плечовими зонами і двома боковинами, яка відрізняється тим, що протектор автомобільної шини виконаний з одним центральним, двома проміжними і двома боковими рядами виступів, розділеними поміж собою канавками. 2. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектора виконані прямокутними, з довжиною повздовжньої сторони, більшою за висоту бокової сторони виступу. 3. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи центрального ряду протектора виконані під кутом, наближеним до 45° до повздовжньої осі автомобільної шини. 4. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи проміжних рядів протектора виконані прямокутними під кутом до повздовжньої осі автомобільної шини, при цьому кути виступів, розміщених у повздовжньому напрямку, виконані зрізаними. 5. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що виступи бокових рядів протектора виконані складної форми - прямокутника, сполученого з трикутником, при цьому вершина прямокутника направлена до центральної повздовжньої осі автомобільної шини. 6. Автомобільна шина за п. 1, яка відрізняється тим, що канавки поміж центральним, проміжними і боковими рядами виступів протектора мають зигзагоподібну форму, а бокові ряди виступів розділені поміж собою прямокутними канавками. 2 UA 91838 U 3 UA 91838 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60C 11/00

Мітки: шина, автомобільна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91838-avtomobilna-shina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільна шина</a>

Подібні патенти