Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пневмодробоструминна установка для обробки лопаток, що містить камеру, сопло, привід, пневмосистему, що включає регулятор тиску блок управління, яка відрізняється тим, що установка додатково містить барабан для кріплення лопаток, встановлений з можливістю обертання, а пневмосистема додатково містить замковий клапан, повітряний фільтр, редуктор тиску і електромагнітний повітряний клапан, а блок управління, розташований в корпусі, містить таймер, манометр вимикач живлення і індикатор напруги, а так само роз'єм мережевого кабелю.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що камера містить світлодіодне підсвічування.

3. Пневмодробоструминна установка за п. 1, яка відрізняється тим, що як дріб використовують сталеві кульки по ГОСТ 3722-83. "Підшипники кочення. Кульки".

Текст

Реферат: Пневмодробоструминна установка для обробки лопаток містить камеру, сопло, привід, пневмосистему, що включає регулятор тиску блок управління. Установка додатково містить барабан для кріплення лопаток, встановлений з можливістю обертання. Пневмосистема додатково містить замковий клапан, повітряний фільтр, редуктор тиску і електромагнітний повітряний клапан. Блок управління, розташований в корпусі, містить таймер, манометр вимикач живлення і індикатор напруги, а так само роз'єм мережевого кабелю. UA 91435 U (12) UA 91435 U UA 91435 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області зміцнення виробів складної геометричної форми, а саме до установок пневмодробоструминного зміцнення лопаток компресора. Відома пневмодробоструминна установка для поверхневого зміцнення лопаток, описана у винаході UA 12528, В24С 3/04, прийнята за прототип, що містить камеру, каретку для закріплення лопатки, сопло, привід зворотно-поступального переміщення сопла, привід обертання пера лопатки, привід переміщення заслінки, що змінює прохідний переріз прохідного каналу всмоктування дробу. Окрім цього, в установку входять стійка числового програмного управління і пневмосистема. Недоліками цієї установки є: - складність конструкції; - неможливість забезпечити підвищення продуктивності праці установці, обробляючи при цьому по одній лопатці. - неможливість стабільного управління процесом, оскільки згідно зі статистикою програми, що управляють, від стійки з ЧПУ дають збої. - неможливість довготривалого використання дробу, оскільки після відпрацювання циклу, масу дробу необхідно міняти, використовуючи в установці наявність дрібозбірників і пристроїв для видалення обробленого дробу. Задача, на рішення якої направлена корисна модель, що заявляється, є збільшення продуктивності обробки з одночасним спрощенням конструкції пневмодробоструминної установки. Рішення вказаної задачі досягається тим, що в пневмодробоструминній установці для обробки лопаток дробом, що містить камеру, сопло, привід, пневмосистему, що включає регулятор тиску, блок управління, який відрізняється тим, що установка додатково містить барабан для кріплення партії лопаток, встановлений з можливістю обертання, а пневмосистема додатково містить замковий клапан, повітряний фільтр, редуктор тиску і електромагнітний повітряний клапан, при цьому блок управління, розташований в корпусі, містить таймер, манометр, вимикач живлення і індикатор напруги, а так само роз'єм мережевого кабелю. При цьому камера може містити світлодіодне підсвічування. Як дріб використовують сталеві розжарені кульки по ГОСТ3722-83. "Підшипники кочення. Кульки". В порівнянні з прототипом відмітною істотною ознакою є те, що в установці одночасно можна обробити партію лопаток, що веде до збільшення продуктивності обробки. Стійки ЧПУ, для яких потрібно розробляти програму, що управляє, замінені компактним блоком управління, що дозволяє спростити конструкцію установки. Використання сталевих розжарених кульок по ГОСТ3722-83, що практично незношуються, дозволяє довготривале використання дробу заданої маси, виключаючи при цьому наявність дрібозбірників і пристроїв для видалення відпрацьованого дробу, що також значно спрощує конструкцію. Суть пропонованої корисної моделі пояснюється фігурами - 1; 2; 3. На фіг. 1 зображена схема пневмодробоструминної установки, де: 1. - станина: 2. - камера: 3. - барабан; 4. - привід-редуктор; 5. - сопла; 6. - роздільник; 7. - ресивер; 8. - щілини; 9. - кришка; 10. - фіксатор. На фіг. 2 зображена схема пневмосистеми установки, де: 1. - ручний замковий клапан; 2. - повітряний фільтр; 3. - редуктор тиску; 4. - електромагнітний повітряний клапан. На фіг. 3 зображений блок управління, де: 1. - таймер; 2. - манометр; 3. - вимикач живлення; 4. - індикатор напруги; 5. - роз'єм мережевого кабелю; 6. - кнопка виключення підсвічування. 1 UA 91435 U 5 10 15 20 25 30 Робота запропонованої установки полягає в наступному. На станині 1 закріплена камера 2, яка служить для збору дробу і транспортування її до сопел. У камері розташований барабан 3, на якому кріпляться лопатки. Геометричні розміри барабана і відстань між соплами підібрані так, що за один цикл обробляється партія лопаток. Барабан приводиться в обертання приводом-редуктором 4, кутова швидкість обертання підібрана так, щоб швидкість пера лопатки була набагато менше швидкості струменя. У нижній частині камери розташовані два сопла 5 і роздільник 6. В процесі роботи в ресивері 7 створюється підвищений тиск. Повітря виходить з щілин 8 між роздільником і корпусом камери і створює струмені в соплах. Дріб, що знаходиться в ніші над роздільником, засмоктується в повітряний струмінь за принципом інжектора. Два струмені з дробом одночасно обробляють спинку і корито у двох різних лопаток. Після зіткнення з лопаткою дробинки скачуються в нішу над роздільником, відображаючись від стінок камери, і продовжують брати участь в процесі. Під час роботи камера закривається кришкою 9, яка виготовлена зі сталевої сітки, натягнутої на раму. Сітка необхідна для виходу повітря з камери. Для зручності візуального контролю камера забезпечена світлодіодним підсвічуванням. В пневмосистемі установки (фіг. 2) ручний замковий клапан 1, призначений для виключення подачі стисного повітря і деаерації (випуск повітря). Повітряний фільтр 2 призначений для видалення зі стисного повітря механічних забруднень, масляного туману і водяного конденсату. Редуктор тиску 3 призначений для пониження тиску повітря і підтримки його на заданому рівні в ресивері 7. Електромагнітний повітряний клапан 4 в поєднанні з таймером призначений для зручності роботи оператора і припиняє подачу стисного повітря в ресивер 7 при закінченні заданого часу. В блоці управління (фіг. 3) що складається з корпусу, в якому змонтовані: таймер 1, що дозволяє встановити час обробки лопаток, натисненням на таймері кнопки Start, манометр 2 контролює тиск в ресивері 7, вимикач живлення 3 і індикатор напруги 4. Також на бічній панелі корпусу розташовані роз'єм мережевого кабелю 5 і кнопка включення підсвічування 6. По закінченні заданого проміжку часу буде припинена подача стисного повітря до блока обробки деталей і відключено живлення приводу-редуктора. Таким чином, пропонована установка компактна за рахунок спрощення складності конструкції і дозволяє підвищити продуктивність праці - замість обробки однієї лопатки, вказаної в прототипі, може одночасно оброблятися партія лопаток з різними геометричними параметрами. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Пневмодробоструминна установка для обробки лопаток, що містить камеру, сопло, привід, пневмосистему, що включає регулятор тиску блок управління, яка відрізняється тим, що установка додатково містить барабан для кріплення лопаток, встановлений з можливістю обертання, а пневмосистема додатково містить замковий клапан, повітряний фільтр, редуктор тиску і електромагнітний повітряний клапан, а блок управління, розташований в корпусі, містить таймер, манометр вимикач живлення і індикатор напруги, а так само роз'єм мережевого кабелю. 2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що камера містить світлодіодне підсвічування. 3. Пневмодробоструминна установка за п. 1, яка відрізняється тим, що як дріб використовують сталеві кульки по ГОСТ 3722-83. 2 UA 91435 U 3 UA 91435 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mykhailov Serhii Borysovych

Автори російською

Михайлов Сергей Борисович

МПК / Мітки

МПК: B24C 3/00

Мітки: пневмодробоструминна, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91435-pnevmodrobostruminna-ustanovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пневмодробоструминна установка</a>

Подібні патенти