Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID-системах, що містить блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій формування вектора шляху та модуль пам'яті, який відрізняється тим, що введено блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження та в обчислювальний пристрій, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, введено арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом MIN (вибір мінімального значення довжини шляху в графі за вагою обмеження на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації.

Текст

Реферат: Пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID-системах містить блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій формування вектора шляху та модуль пам'яті. Введено блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження та в обчислювальний пристрій, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, введено арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом MIN і блок ідентифікації. UA 91200 U (12) UA 91200 U UA 91200 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі кібернетики і обчислювальної техніки та може бути використана при вирішенні задач комбінаторної оптимізації на графах. Відома "Архітектура паралельної обчислювальної структури (ПОС) систолічного типу" [1], яка містить блок управління систолічним процесором (БУСП), обчислювальний пристрій 1 (ОП1), у склад якого входять процесорні елементи (ПЕ1 … ПЕn), кожен з яких містить блок регістрів (БР), арифметичний обчислювач (АО) та блок ідентифікації (БІ), обчислювальний пристрій 2 (ОП2) та модуль пам'яті (МП). Недоліком відомого пристрою є те, що відносна похибка наближеного алгоритму для рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними, за яким функціонує обчислювальний пристрій 1 складає 20 %. Найбільш близьким до запропонованої корисної моделі є "Пристрій для рішення задач на графах" [2], який містить блок сортування даних (БСД), блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій 1, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, арифметичний обчислювач 1 (АО 1), який працює за алгоритмом МАХ (вибір максимального значення довжини шляху в графі за вагою функціоналу на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації, обчислювальний пристрій формування вектора шляху і модуль пам'яті. Недоліком найближчого аналога є те, що відносна похибка наближеного алгоритму для рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу складає 12 %. В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID- системах, та зменшити відносну похибку алгоритму цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу до 4 %. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID- системах, що містить блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій формування вектора шляху та модуль пам'яті, згідно з корисною моделлю, введено блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження та в обчислювальний пристрій, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, введено арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом MIN (вибір мінімального значення довжини шляху в графі за вагою обмеження на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації. У найближчому аналогу, який містить блок сортування даних, блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом МАХ (вибір максимального значення довжини шляху в графі за вагою функціоналу на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації, обчислювальний пристрій формування вектора шляху і модуль пам'яті, замість блока сортування даних введено блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження та в обчислювальний пристрій в кожному процесорному елементі замість арифметичного обчислювача, який працює за алгоритмом МАХ (вибір максимального значення довжини шляху в графі за вагою функціоналу на основі принципу оптимізації за напрямком) введено арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом MIN (вибір мінімального значення довжини шляху в графі за вагою обмеження на основі принципу оптимізації за напрямком). Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні корисної моделі полягає у зменшенні відносної похибки алгоритму рішення задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними на основі рангового підходу до 4 %. На фіг. 1 представлена структурна схема запропонованого пристрою. На фіг. 2 представлено граф DΔ. Запропонований пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID- системах містить блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження 1, блок управління систолічним процесором 2, обчислювальний пристрій 3, в якому кожен процесорний елемент 4 містить блок регістрів 5, арифметичний обчислювач 6, який працює за алгоритмом MIN (вибір мінімального значення довжини шляху в графі за вагою обмеження на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації 7, обчислювальний пристрій формування вектора шляху 8 і модуль пам'яті 9. Робота запропонованого пристрою для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID- системах полягає у наступному (фіг. 1). Знаходиться вектор x , що доставляє максимум функції: 60 1 UA 91200 U  fx  n  c j x j j, (1) j 1 при виконанні умов: n  a ij x j  b1 , (2) j 1   , x j  0,1 , i  1 , j  1 n , (3) 5 a1j  0 , (4). cj  0. Для рішення задачі (1-4) вводиться процедура А0, що дозволяє на основі правила відсікань L w     r  r  1  min  r   j, p  , sp   sj (5) p  r  1 nj  r, nj  p , , (6) j 10 вирішувати задачу (1-4) [3]. Блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження (фіг. 1) здійснює сортування коефіцієнтів при функціоналі та обмеженні: 15 c1 c 2 c   ...  n . 1  2 n (7) Обчислювальний пристрій здійснює обчислення локальних екстремумів при заданому функціоналі та обмеженні, а також визначення (обчислення) номера вершини, у якої локальний екстремум визначений за правилом (5). 20 З множин mr виключаються, як не перспективні, шляхи mr , які задовольняють умові: sp sj      d c  r   p  max d c  *r , sp sp c  (8) j   25 30 35 де  p  c p1  c p2  ...  c n та для вершини j÷n вага  j - дорівнює нулю; dc  r - довжина sp шляху від вершини s до вершини р рангу r по вагам функціоналу. Кожен процесорний елемент обчислювального пристрою виконує обчислення паралельно та здійснює обмін даними між сусідніми процесорними елементами після завершення обчислень. Блок регістрів кожного процесорного елемента зберігає і забезпечує мікрооперації передачі даних між регістрами блока регістрів сусідніх процесорних елементів. Арифметичний обчислювач обчислює локальні екстремуми на підставі даних, що надходять з блока регістрів, вибирає локальний екстремум за правилом (5) і пересилає його в обчислювальний пристрій формування вектора шляху для обчислення глобального екстремуму та формування вектора шляху. Блок ідентифікації визначає номер вершини (фіг. 2), у якій визначений локальний екстремум. Модуль пам'яті зберігає номери вершин локальних екстремумів на кожному рангу обчислень. Дані D1, ,D2,…Dn надходять одночасно в кожну систолічну комірку, в яких здійснюється обчислення. Введення даних здійснюється під керуванням блока управління систолічним процесом із блока сортування по убуванню значень коефіцієнтів в обмеженні. Пам'ять блока управління систолічним процесором використовується як буфер між високошвидкісною 2 UA 91200 U 5 10 спеціалізованою шиною і низькошвидкісною шиною електронної обчислювальної машини. За необхідністю дані в блоці управління систолічним процесором оновлюються, зчитуються й опрацьовуються систолічною матрицею. Джерела інформації: 1. Listrovoy S.V., Tretiyk V.F., Listrovay. A.S. Parallel algorithms of calculation process optimization for the boolean programming problems. //Engineering Simulation. - 1999. - Vol. 16. - P. 569-579. 2. Патент на корисну модель № 69487, Україна, МПК G06F 15/419. Пристрій для рішення задач на графах. /В.Ф. Третяк, О.В. Коломійцев та ін. - № u201113667; заяв. 21.11.2011; опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8. - 4 с. 3. Пономаренко B.C., Голубничий Д.Ю., Третяк В.Ф. Цілочисельне програмування в економіці. - X.: Вид. ХНУ, 2005. - 204 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в GRID-системах, що містить блок управління систолічним процесором, обчислювальний пристрій формування вектора шляху та модуль пам'яті, який відрізняється тим, що введено блок сортування даних по убуванню значень відношень коефіцієнтів в фунціоналі до обмеження та в обчислювальний пристрій, в якому кожен процесорний елемент містить блок регістрів, введено арифметичний обчислювач, який працює за алгоритмом MIN (вибір мінімального значення довжини шляху в графі за вагою обмеження на основі принципу оптимізації за напрямком) і блок ідентифікації. 3 UA 91200 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tretiak Viacheslav Fedorovych, Minukhin Serhii Volodymyrovych, Kuchuk Heorhii Anatoliiovych, Lapta Stanislav Serhiiovych, Mehelbei Viacheslav Viktorovych, Chelpanov Artem Volodymyrovych

Автори російською

Третяк Вячеслав Федорович, Минухин Сергей Владимирович, Кучук Георгий Анатольевич, Лапта Станислав Сергеевич, Мегельбей Вячеслав Викторович, Челпанов Артем Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G06F 15/00

Мітки: grid-системах, задачі, паралельного, пристрій, планування, рішення, розподілу, задач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-91200-pristrijj-dlya-rishennya-zadachi-planuvannya-paralelnogo-rozpodilu-zadach-v-grid-sistemakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для рішення задачі планування паралельного розподілу задач в grid-системах</a>

Подібні патенти