Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату, що включає тристадійну обробку фосфатидного концентрату ацетоном і фільтрацію щоразу, де, на першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, й виділяють з нього фосфоліпіди, при Т=25-55 °C, на другій - екстрагують олію, вільні жирні кислоти, на третій - промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт, який відрізняється тим, що відокремлення фаз проводять центрифугуванням, з факторами розділення ≤100, ≤150, ≤200, впродовж 60-65, 40-45 й 30-35 хв, на першій, другій і третій стадіях, відповідно.

Текст

Реферат: Спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату включає трихстадійну обробку фосфатидного концентрату ацетоном і фільтрацію щоразу, де на першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, й виділяють з нього фосфоліпіди, при Т=25-55 °C, на другій - екстрагують олію, вільні жирні кислоти, на третій - промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт. Відокремлення фаз проводять центрифугуванням, з факторами розділення ≤100, ≤150, ≤200, впродовж 60-65, 40-45 й 30-35 хв, на першій, другій і третій стадіях, відповідно. UA 90511 U (12) UA 90511 U UA 90511 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до готування складів, вміщуючих фосфатиди, переважно лецитин, їх очищення, розділення шляхом центрифугування та може бути використаною у харчовій, олійно-жировій, комбікормовій, біохімічній, фармацевтичній або медичній промисловості при виробництві харчових або лікарських продуктів. Відомий спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного концентрату, який характеризується на першій стадії обробкою фосфатидного концентрату ацетоном при Т=2555 °C, узятими при співвідношенні мас. частин 1,0:3,7-4,0, відповідно, наступною фільтрацією, на другій - екстрагуванням олії та вільних жирних кислот з виділених фосфоліпідів ацетоном, при співвідношенні мас. частин фосфоліпідів і ацетону 1,0:5,6-6,6, відповідно, і фільтрацією, а на третій - промивкою фосфоліпідів ацетоном, при співвідношенні мас. частин фосфоліпідів і ацетону 1,0:0,8-0,94, з наступною фільтрацією [1]. Недоліком способу є наявність у вихідному вмісті лецитину до 2,6-3,9 % різних нерозчинних фракцій, тоді як, за даними ТУУ 020-70758.00199, ТУУ 15.7-03598943-014: 2007 рівень останніх має сягати ≤1,5 та ≤0,2 %, відповідно. Труднощі вирішення даної проблеми зв'язуються з різноманітним складом фосфатидного концентрату, насамперед, вмісту олії. Походження нерозчинних фракцій визначене наявністю в лецитині значної кількості волокон целюлози, які не розчинюються в органічних розчинниках і не екстрагуються ацетоном. Поряд із цим, значна кількість домішок лецитину, отримуваного з харчових фосфатидних концентратів марок СнХ-2, СнВХ-2, СХ-2, СнХ-3 і СХ-3 [2], є наслідком не доопрацювання співвідношення мас. частин фосфатидного концентрату до ацетону, як передумов забезпечення ефективної екстракції. Натомість, це утрудняє й виробництво якісних продуктів, вироблюваних як харчовою, так і фармацевтичною промисловістю. Більш наближеним до корисної моделі серед об'єктів аналогічного призначення за найбільшою кількістю істотних ознак є спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату, що включає тристадійну обробку фосфатидного концентрату ацетоном і фільтрації щоразу, де на першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, й виділяють з нього фосфоліпіди, при Т=25-55 °C, на другій - екстрагують олію, вільні жирні кислоти, на третій - промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт, у відповідності з котрим, фільтрації здійснюють друк-фільтрами, впродовж 90, 65 і 50 хв, відповідно, про що ми, як співавтори прототипу, це відзначаємо вперше [3]. Прототип поліпшує чистоту лецитину, отримуваного з харчових фосфатидних концентратів марок СнХ-2, СнВХ-2, СХ-2, СнХ-3, СХ-3, завдяки доопрацюванню режиму першої технологічній фази, а саме, співвідношення мас. частин фосфатидного концентрату до ацетону, спрямованого на перевершення ефективності екстракції, відповідає вимогам ТУУ 020-70758.001-99, ТУУ 15.7-03598943-014:2007. Водночас, сукупність ознак прототипу сприяє підвищенню якості харчових і фармацевтичних продуктів. Проте йому бракує продуктивності через надмірні витрати часу на всіх етапах фільтрації фосфоліпідів. До основи даної корисної моделі поставлена задача доопрацювати спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату, застосування котрого сприяло б підвищенню продуктивності шляхом зменшення часу фільтрації. Поставлена задача вирішується тим, що при здійсненні у відомому способі виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату, що включає тристадійну обробку фосфатидного концентрату ацетоном і фільтрації щоразу, де на першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, й виділяють з нього фосфоліпіди, при Т=25-55 °C, на другій - екстрагують олію, вільні жирні кислоти, на третій промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт, відповідно до корисної моделі, відокремлення фаз проводять центрифугуванням, з факторами розділення ≤100, ≤150, ≤200, впродовж 60-65, 40-45 й 30-35 хв, на першій, другій і третій стадіях, відповідно. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному. Фактор розділення, як параметр розділення сумішей, шляхом їх центрифугування, є безрозмірною величиною, що характеризує кратність перевершення відцентрової сили над силою ваги [4]. Застосування центрифуги, з фактором розділення ≤100 і проведення відокремлення фаз впродовж 60-65 хв на першій стадії процесу зумовлює зменшення технологічного часу в порівнянні з друк-фільтром у майже 1,5 рази. Застосування центрифуги, з фактором розділення ≤150 і проведення відокремлення фаз розділення фаз впродовж 40-45 хв, на другій стадії сприяє зменшенню технологічного часу в порівнянні з друк-фільтром у майже 1,5 рази. 1 UA 90511 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Застосування центрифуги, з фактором розділення ≤200 і проведення відокремлення фаз впродовж 30-35 хв, на третій стадії дозволяє зменшити технологічний час в порівнянні з друкфільтром у майже 1,5 рази. Можливість постадійного збільшення фактора розділення та зменшення часу фільтрації зв'язується з послідовним зменшенням вмісту олії й вільних жирних кислот в осаді фосфоліпідів. За цих умов зменшення часу фільтрації допускає підвищення продуктивності процесу відносно прототипу майже у 1,5 рази. За наявністю причинно-наслідкового зв'язку з перевершенням вищенаведеного технічного результату сукупність відмітних ознак заявленої корисної моделі є "суттєвою", а в техніці досліджуваного напряму - "новою", що поширюється на усі випадки її багаторазового використання. Суть. Спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату реалізується на стандартному обладнанні, з використанням промислових центрифуг України [4], з факторами розділення у новозаданих режимах і застосуванням тиристорного електропривода ЕКТ 4 Д2-6350 УХЛЧ ОАО "Запорізького електроапаратного заводу". Спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату характеризується тристадійною обробкою фосфатидного концентрату ацетоном і проведенням фільтрацій щоразу. На першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, де при Т=25-55 °C виділяють з нього фосфоліпіди. На другій стадії екстрагують олію, вільні жирні кислоти, а на третій - промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт. Для підвищення продуктивності фільтрації проводять за допомогою центрифуг з факторами розділення ≤100, ≤150, ≤200, впродовж 60-65, 40-45 й 30-35 хв, на першій, другій і третій стадіях, відповідно. Це дозволяє підвищити продуктивність майже у 1,5 рази, відносно прототипу (див. Табл). Обґрунтування вищезазначеного технічного результату в експерименті проводили, застосовуючи стаканчикові центрифуги ТВ-600 (Експериментальна установка № 762 "Стаканчикова центрифуга". УкрНДІхіммаш, м. Харків). При факторі розподілу 660 констатували забивання фільтруючої перегородки, а відтак припиняли фільтрацію через надмірний стиск твердої фази в умовах відцентрованої фільтрації, адже залишалося ~30-35 % рідкої фази від маси осаду. За серією спостережень більш доцільним (для фосфатидних концентратів усіх марок) було застосування центрифуг з факторами розподілу ≤100 впродовж 60-65, ≤150 впродовж 40-45 хв і ≤200 впродовж 30-35 хв, для першої, другої й третьої стадій, відповідно. При збільшенні фактора розподілу >100, >150 і >200 для першої, другої й третьої стадій, відповідно, спостерігалося забивання фільтруючої перегородки (залишалася рідка фаза). Приклад 1. 100 г фосфатидного концентрату марки СХ-1 (фосфатидів - 60 %, нерозчинних в етиловому ефірі - 1,48 %), підігрітого до Т=67 °C, фільтрували крізь фільтрувальну тканину Бєльтінг (артикул 2030 по ГОСТ 332) на воронці Бюхнєра, підігріту водою до Т=67 °C. Через 10 хв процес фільтрації завершували, отримуючи 98,44 г фосфатидного концентрату. До 98,44 г відфільтрованого фосфатидного концентрату додавали 400 г (506 мл) ацетону, суміш нагрівали до Т=45 °C та інтенсивно перемішували впродовж 5 хв. Суспензію охолоджували до кімнатної Т й вводили у центрифугу з фактором розподілу 100. Через 60 хв процес завершували, одержуючи 73,3 г осаду. До 73,3 г осаду додавали 494 г (625 мл) ацетону, суміш нагрівали до Т=45 °C та інтенсивно перемішували 5 хв. Суспензію охолоджували до кімнатної Т і подавали у центрифугу з фактором розподілу 150. Через 40 хв процес завершували, одержуючи 68,3 г осаду. До 68,3 г осаду додавали 65,7 г (83 мл) ацетону, суміш інтенсивно перемішували при кімнатній Т впродовж 5 хв і вводили у центрифугу з фактором розподілу 200. Через 30 хв процес завершували. Осад висушували при Т=30-35 °C, під вакуумом, потім просіювали через сито, з діаметром отворів 1 мм, і одержували 56,74 г порошкоподібних фосфоліпідів жовто-коричневого кольору. Ацетоновий екстракт перегоняли на лабораторній перегінній установці. Після відгонки ацетону одержували 41,7 г залишку, що містив тригліцериди, жирні кислоти та сліди вологи. Загальні витрати ацетону складали 959,7 г (1214 мл). Приклад 2. 100 г фосфатидного концентрату марки СХ-1 (фосфатидів - 60 %, нерозчинних в етиловому ефірі - 1,48 %), підігрітого до Т=67 °C, фільтрували скрізь фільтрувальну тканину Бєльтінг (артикул 2030 по ГОСТ 332) на воронці Бюхнєра, підігрітій водою Т=67 °C з термостату. Через 10 хв процес фільтрації завершували, отримували 98,44 г фосфатидного концентрату. 2 UA 90511 U 5 10 15 20 До 98,44 г відфільтрованого фосфатидного концентрату додавали 400 г (506 мл) ацетону, суміш нагрівали до Т=45 °C й інтенсивно перемішували впродовж 5 хв. Суспензію охолоджували до кімнатної Т і вводили в центрифугу з фактором розділення 50. Через 65 хв процес завершували, одержуючи 73,3 г осаду. До 73,3 г осаду додавали 494 г (625 мл) ацетону, суміш нагрівали до Т=45 °C і інтенсивно перемішують 5 хв. Суспензію охолоджували до кімнатної Т і вводили у центрифугу з фактором розділення 80. Через 45 хвилин процес завершували, одержуючи 68,3 г осаду. До 68,3 г осаду додавали 65,7 г (83 мл) ацетону, суміш інтенсивно перемішували при кімнатній Т впродовж 5 хв і вводили у центрифугу з фактором розділення 100. Через 30 хв процес завершували. Осад висушували при Т=30-35 °C, під вакуумом, потім просіювали через сито з діаметром отворів 1 мм і одержували 56,74 г порошкоподібних фосфоліпідів жовто-коричневого кольору. Ацетоновий екстракт перегоняли на лабораторній перегінній установці. Після відгонки ацетону одержували 41,7 г залишку, що утримував тригліцериди, жирні кислоти та сліди вологи. Загальні витрати ацетону становили 959,7 г (1214 мл). За наведеними прикладами спостерігали, що час розділення фаз був майже у 1,5 рази меншим, ніж з прототипом. Запропоноване вирішення задачі відповідає умові "промислова придатність", оскільки відповідає нормам сучасних стандартів, перевершує досягнення об'єктів минулого покоління, стаючи корисним у виробництві продуктів у харчовій, олійно-жировій, комбікормовій, медичній, фармацевтичній або біохімічній промисловості, за використанням засобів, що стали відомі з рівня техніки й поєднані з вирішенням поставленої задачі за подією пріоритету. Обсяг технічного рішення, що затребуваний заявником і зазначений у Формулі, визначає відмінність від прототипу й допускає набуття ним правового статусу як корисної моделі процесу. Технічні характеристики процесу у порівнянні з прототипом 25 Таблиця Найменування показників Зовнішній вигляд Запах та смак Колір Масова частка вологи, % Масова частка олії, % Масова доля речовин, нерозчинних в етиловому ефірі Масова частка фосфоліпідів, % Тривалість фільтрацій, хв/цикл Продуктивність, кг/ч (при отриманні 10 кг/цикл) 30 35 Прототип (сировина Запропоноване технічне Запорізького ОЕЗ) рішення Сипуча порошкоподібна маса без сторонніх включень Без запаху, безсмачний Жовтувато-коричневий 1,2 1,2 1,5 1,5 2,64 0,18 94,66 205 97,12 140-145 2,94 4,17 Аналоги: 1. Спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного концентрату: Пат. 81822 України, МПК: C07F 9/10, A23J 7/00, A23D 9/00 /Гаманухо В.І., Глух А.І., Глух І.С (Україна); ЗАТ "ДО ІРЕА" (Україна). - № а200600888; заявл. 01.02.06; опубл. 15.10.08. 2. СОУ 15.4-37-212:2004. Концентрати фосфатидні. Технічні умови. 3. Спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного концентрату: Пат.54922 України, МПК A23D 9/00, A23J 7/00 /Шульга С.М., Глух А.І., Глух І.С., Школа О.І. (Україна). - № u201007237; заявл. 11.06.10; опубл. 25.11.10. 4. Промислові центрифуги Україні: http://frunze.com.ua ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб виділення фосфоліпідів з фосфатидного концентрату, що включає тристадійну обробку фосфатидного концентрату ацетоном і фільтрацію щоразу, де на першій стадії фосфатидний концентрат змішують з ацетоном у співвідношенні мас. частин 1,0:9,25-10,0, відповідно, й виділяють з нього фосфоліпіди, при Т=25-55 °C, на другій - екстрагують олію, вільні жирні кислоти, на третій - промивають фосфоліпіди, переганяють і виводять з процесу ацетоновий екстракт, який відрізняється тим, що відокремлення фаз проводять центрифугуванням, з 3 UA 90511 U факторами розділення ≤100, ≤150, ≤200, впродовж 60-65, 40-45 й 30-35 хв, на першій, другій і третій стадіях, відповідно. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hlukh Ihor Semenovych, Hlukh Andrii Ihorovych, Shulha Serhii Mykhailovych, Drozdov Oleksii Leonidovych

Автори російською

Глух Игорь Семенович, Глух Андрей Игоревич, Шульга Сергей Михайлович, Дроздов Алексей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00, C12H 1/065, A23J 7/00

Мітки: спосіб, фосфатидного, фосфоліпідів, концентрату, виділення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-90511-sposib-vidilennya-fosfolipidiv-iz-fosfatidnogo-koncentratu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виділення фосфоліпідів із фосфатидного концентрату</a>

Подібні патенти