Номер патенту: 90203

Опубліковано: 12.05.2014

Автор: Уваров Сергій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для вимірювання кутів, що містить градуйовану лінійку з отвором і транспортир, що сполучається з нею, який відрізняється тим, що він містить допоміжну градуйовану лінійку зі стопором, скобу фіксації в паралельній площині і скобу фіксації в перпендикулярній площині, які установлюються на градуйованих лінійках.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що стопор виконаний у вигляді V-подібної пластинчастої пружини зі щічками.

Текст

Реферат: UA 90203 U UA 90203 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до вимірювальної техніки, зокрема до пристрою для вимірювання кутів. Відомо пристрій для вимірювання кута між площинними анатомічними утвореннями (див. патент Російської Федерації на винахід № 2299677). Вказаний пристрій містить вісь і стрижні. Вісь жорстко установлена в муфтах, в яких також розміщені три паралельних стрижня, причому стрижні з'єднані жорстко установленими на їх кінцях пластинами, розташованими в площині, в якій розташовані всі три стрижня, стрижні установлені з можливістю паралельного одночасного переміщення в цих муфтах і фіксації в них, при цьому на осі між двома першими муфтами розташовані з можливістю обертання і фіксації на ній дві додаткові муфти для розміщення, одночасного переміщення і фіксації в них двох інших паралельних стрижнів, які з'єднані жорстко установленими на їх кінцях в одній площині пластинами. Кожен з двох останніх стрижнів розміщений на осі між крайнім і середнім з перших трьох стрижнів. Крім того, на муфті середнього з трьох стрижнів розміщений транспортир, розгорнутий кут якого 180°, розташований уздовж середнього стрижня. Однак, вказаний пристрій, по-перше, має обмежене застосування - вимірювання кута між площинними анатомічними утвореннями, а по-друге, є дуже складним. Відома лінійка-транспортир, що містить основну та додаткову градуйовані лінійки. Основна градуйована лінійка виконана з наскрізним пазом і має градусну шкалу і фіксатор. Додаткова градуйована лінійка має отвори, градусну шкалу і виконана з можливістю переміщення в наскрізному пазу основної градуйованої лінійки і фіксації в ній в необхідному положенні за допомогою фіксатора (див. патент Російської Федерації на корисну модель № 34117). Вказана лінійка-транспортир не забезпечує достатню точність вимірювання кутів між стичними площинами. Найбільш близьким з аналогів, відомих заявнику, є пристрій для вимірювання кутів, описаний в патенті Російської Федерації на винахід № 2236115. Пристрій містить градуйовану лінійку (в міліметрах) з отвором для з'єднання з транспортиром градуйованим в градусах (від 10°до 360°). Найближчий аналог і пристрій, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: градуйована лінійка з отвором; транспортир; градуйована лінійка і транспортир виконані з можливістю з'єднання один з одним. Найближчому аналогу притаманні такі недоліки. 1. Обмежені функціональні можливості, через те, що пристрій за прототипом може вимірювати тільки ширину під певним кутом. 2. Недостатня точність проведених вимірювань, через те, що лінійка і отвір несумісні з "0" на транспортирі, а вимірювання в перпендикулярній площині дають спотворення ± 5°. В основу корисної моделі поставлено задачу створити пристрій для вимірювання кутів, в якому шляхом введення допоміжної градуйованої лінійки зі стопором, а також двох фіксуючих скоб та конструктивної особливості стопора, забезпечити розширення функціональних можливостей, за рахунок вимірювання тупих і гострих кутів на будь-яких об'єктах, підвищення точності та спрощення проведення вимірювань. Поставлена задача вирішена в пристрої для вимірювання кутів, що містить градуйовану лінійку з отвором і транспортир, що сполучається з нею, згідно з корисною моделлю, він містить допоміжну градуйовану лінійку зі стопором, скобу фіксації в паралельній площині і скобу фіксації в перпендикулярній площині, які установлюються на градуйованих лінійках. Крім того, стопор виконаний у вигляді V-подібної пластинчастої пружини зі щічками. Пристрій для вимірювання кутів пояснюється кресленнями, де: фіг. 1 - вигляд пристрою в зібраному вигляді; фіг. 2 - вид скоби фіксації в перпендикулярній площині; фіг. 3 - вид скоби фіксації в паралельній площині; фіг. 4 - вид стопора; фіг. 5 - вид стопора (розріз А-А); фіг. 6 - вид стопора (розріз Б-Б). Пристрій для вимірювання кутів містить основну 1 і допоміжну 2 градуйовані лінійки, транспортир 3, скобу фіксації в перпендикулярній площині 4 і скобу фіксації в паралельній площині 5. В основній градуйованій лінійці 1 виконані отвори 6 і 7. Допоміжна градуйована лінійка 2 містить стопор 8, вмонтований на одному її кінці. Стопор 8 (фіг. 5) виконаний у вигляді V-подібної пружини 9 з двох пластин 10, 11, з'єднаних між собою одними кінцями. 1 UA 90203 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Пластина 10 V-подібної пружини 9 має рухомі щічки 12, 13 і нерухомі щічки 14, 15. Пластина 11 V-подібної пружини 9 має рухомі щічки 16, 17 і нерухомі щічки 18, 19. Вимірювання кута, з використанням пристрою, що заявляється, здійснюється в наступному порядку. Допоміжна градуйована лінійка 2 вставляється стопором 8 в отвір 6 градуйованої лінійки 1. При натисканні на пластину 10 V-подібної пружини 9 до упору вона тисне на пластину 11. В результаті цього створюється тиск, під яким щічки 12, 13, 16 і 17 розсуваються, що забезпечує щільну фіксацію. При цьому щічки 14, 15, 18 та 19 залишаються нерухомими. Після цього транспортир 3 установлюється на градуйованій лінійці, наприклад 1 на "0". Транспортир 3 може бути установлений як на основній градуйованій лінійці 1, так і на допоміжній градуйованій лінійці 2 з можливістю переміщення по осі. Фіксується транспортир 3 на градуйованих лінійках 1, 2 за допомогою скоби 5 або 4, забезпечуючи вимірювання кута. Скоба 4 перешкоджає спотворенню в перпендикулярній площині, що забезпечує більш точне вимірювання. Скоба 5, приставлена до паралельної площини, запобігає уклону градуйованої лінійки 1 або 2, що також сприяє підвищенню точності вимірювання. Наприклад, якщо необхідно закріпити гіпсокартонну плиту на стелі, на попередньо змонтованому каркасі, вимірюють кут між стичними стінками. На одній із градуйованих лінійок, наприклад на основній градуйованій лінійці 1, установлюють скобу фіксації в паралельній площині 5. Після цього основну градуйовану лінійку 1 приставляють до однієї стіни, а допоміжну градуйовану лінійку 2 приставляють до другої стичної стіни і фіксують градуйовані лінійки 1, 2 між собою стопором 8. Після цього за допомогою транспортира 3 визначають величину кута між стичними стінами. На основній градуйованій лінійці 1 знімають скобу фіксації в паралельній площині 5 та установлюють скобу фіксації в перпендикулярній площині 4. На гіпсокартонній плиті відзначають заміряний кут, відрізають кут гіпсокартонної плити і монтують. Якщо стіна рівна, кут не змінюється, тому з подальшими гіпсокартонними плитами повторюють останню операцію. Дійшовши до наступного кута, проводять всі описані операції в тій же послідовності, до завершення монтажу всіх гіпсокартонних плит. Пристрій, що заявляється, забезпечує можливість вимірювання гострих і тупих кутів на будьяких об'єктах з великою точністю, а також зручність проведених вимірювань. Крім того, пристрій може використовуватися як в розібраному вигляді, так і в зібраному. Аналогічні, існуючі та відомі заявникові, пристрої не здатні виконувати функції пристрою, що заявляється. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Пристрій для вимірювання кутів, що містить градуйовану лінійку з отвором і транспортир, що сполучається з нею, який відрізняється тим, що він містить допоміжну градуйовану лінійку зі стопором, скобу фіксації в паралельній площині і скобу фіксації в перпендикулярній площині, які установлюються на градуйованих лінійках. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що стопор виконаний у вигляді V-подібної пластинчастої пружини зі щічками. 2 UA 90203 U 3 UA 90203 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B43L 7/00

Мітки: пристрій, кутів, вимірювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-90203-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-kutiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання кутів</a>

Подібні патенти