Механізм накатування полотна круглов’язальної машини

Номер патенту: 89572

Опубліковано: 25.04.2014

Автори: Піпа Борис Федорович, Здоренко Валерій Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в повзунах, та двопотоковий лобовий фрикційний варіатор з диском, розташованим на одному із кінців товарного валика, який відрізняється тим, що додатково обладнаний електромагнітною фрикційною муфтою, встановленою на товарному валику поряд з диском для з'єднання його з товарним валиком, та ультразвуковим пристроєм контролю зусилля накатування полотна, з'єднаним з електромагнітною фрикційною муфтою.

Текст

Реферат: UA 89572 U UA 89572 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі трикотажного машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в опорах (Присяжнюк П.А. Технология и кругловязальное оборудование в производстве изделий верхнего трикотажа. - Минск: Высшая школа, 1982. - с. 201,202, рис. 115). Періодичність обертального руху товарного валика, що зумовлює дана конструкція механізму накатування полотна, призводить до порушення основної вимоги одержання якісного полотна - сталість швидкості та зусилля накатування полотна, і, таким чином, знижує довговічність роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якість полотна. Відомий також механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в повзунах, та двопотоковий лобовий фрикційний варіатор з диском, розташованим на одному із кінців товарного валика (Патент України на корисну модель № 52867, МПК: D04 В 15/88, 2010 p.). Безпосереднє з'єднання диска лобового фрикційного варіатора з накатним валиком не забезпечує стабільності зусилля накатування полотна, що знижує довговічність роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якість полотна. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якості полотна. Поставлена задача вирішується тим, що механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в повзунах, та двопотоковий лобовий фрикційний варіатор з диском, розташованим на одному із кінців товарного валика, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний електромагнітною фрикційною муфтою, встановленою на товарному валику поряд з диском для з'єднання його з товарним валиком, та ультразвуковим пристроєм контролю зусилля накатування полотна, з'єднаним з електромагнітною фрикційною муфтою. Обладнання механізму накатування полотна круглов'язальної машини електромагнітною фрикційною муфтою, встановленою на товарному валику поряд з диском для з'єднання його з товарним валиком, та ультразвуковим пристроєм контролю зусилля накатування полотна, з'єднаним з електромагнітною фрикційною муфтою, дозволяє забезпечити сталість зусилля накатування полотна, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якості полотна. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено вид А механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 3 представлена структурна схема ультразвукового пристрою контролю зусилля накатування полотна. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить товарний валик 1, розташований в повзунах 2, встановлених в нерухомих вертикальних напрямних, двопотоковий лобовий фрикційний варіатор з диском 3, встановленим на одному із кінців товарного валика 1 з можливістю осьового переміщення, двома котками 4, розташованими по різні боки диска 3 з можливістю притискування до нього, та циліндричною зубчастою передачею 5, електромагнітну фрикційну муфту 6, встановлену на товарному валику 1 поряд з диском 3, ланцюгову передачу 7, ведуча зірочка якої встановлена нерухомо, а ведена зірочка з'єднана з двопотоковим лобовим фрикційним варіатором, та ультразвуковий пристрій 8 контролю зусилля накатування полотна 9 в рулон 10, з'єднаний з електромагнітною фрикційною муфтою 6. Рулон 10 полотна 9 опирається на опорний валик 11, встановлений в нерухомих опорах з можливістю обертання. Товарний валик 1 розмішений над опорним валиком 11 таким чином, що їх осі розташовані паралельно в вертикальній площині, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного. Ультразвуковий пристрій 8 контролю зусилля накатування полотна містить генератор 12, генератор прямокутних імпульсів 13, формувач імпульсів 14, підсилювач 15, ультразвуковий випромінювач 16, ультразвуковий приймач 17, підсилювач 18, перший 19 та другий 20 ключі, перший 21 та другий 22 блоки затримки, пікові детектори 23, 24, перший 25 та другий 26 подільники, вихідний пристрій 27. Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини механізм накатування полотна починає обертатися. При цьому ланцюг ланцюгової передачі 7 обертається навколо нерухомої ведучої зірочки, передаючи обертальний рух веденій зірочці та ведучому валу двопотокового лобового фрикційного варіатора, на якому вона закріплена. Обертальний рух ведучого вала за допомогою циліндричної зубчастої передачі 5 1 UA 89572 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 передається коткам 4. Котки 4 притискуються до диска 3. Сила тертя в парах котки 4 - диск 3, що виникає при цьому, зумовлює обертальний рух диска 3 і з'єднаного з ним за допомогою електромагнітної фрикційної муфти 6 товарного валика 1. Обертання товарного валика 1 зумовлює накатку на нього полотна 9 в рулон 10. У міру збільшення діаметра рулона 10 товарний валик 1 разом з повзунами 2 піднімається в вертикальних напрямних над опорним валиком 11. При цьому диск 3 також переміщується відносно котків 4, автоматично змінюючи передаточне число двопотокового лобового фрикційного варіатора, що призводить до зміни частоти обертання товарного валика 1 з рулоном 10 - необхідної умови забезпечення постійності швидкості накатування полотна 9 в рулон 10. Наявність двопотокового лобового фрикційного варіатора дозволяє також розподілити потужність, що передається товарному валику 1, на два потоки. Забезпечення стабільності сили натягу полотна 9 в зоні накатування його в рулон 10 здійснюється шляхом автоматичного регулювання крутного моменту електромагнітної фрикційної муфти 6 за допомогою ультразвукового пристрою 8 контролю зусилля накатування полотна наступним чином. Електричні коливання з виходу генератора 12 перетворюються за допомогою генератора прямокутних імпульсів 13 та формувача імпульсів 14 у радіоімпульси, які підсилюються підсилювачем 15 та надходять на ультразвуковий випромінювач 16, де перетворюються у імпульси ультразвукових коливань, що проходять скрізь полотно 9 та надходять на ультразвуковий приймач 17, де перетворюються у імпульси електричних коливань. Електричні коливання підсилюються підсилювачем 18 з регульованим коефіцієнтом підсилення та надходять на входи першого 19 та другого 20 ключів, на керуючі входи яких надходять прямокутні імпульси з виходу генератора прямокутних імпульсів 13 через перший 21 та другий 22 блоки затримки. Таким чином, на виході першого ключа 19 виділяється електричний імпульс, амплітуда якого пропорційна амплітуді ультразвукового імпульсу, що пройшов скрізь полотно 9, а на виході другого ключа 20 виділяється електричний імпульс, амплітуда якого пропорційна амплітуді ультразвукового імпульсу, що пройшов скрізь полотно 9 та відбився від його поверхні (з урахуванням того, що коефіцієнт відбиття від поверхні ультразвукового приймача 17 практично дорівнює 1). Амплітуди електричних імпульсів з виходів першого 19 та другого 20 ключів перетворюються у постійні напруги за допомогою пікових детекторів 23 та 24 відповідно та подаються на вхід першого подільника 25, вихідна постійна напруга якого буде пропорційна коефіцієнту відбиття ультразвукового імпульсу від поверхні полотна 9. Ця постійна напруга, а також постійна напруга з виходу першого пікового детектора 23 надходять на входи другого подільника 26. Вихідна напруга вихідного пристрою 27 пропорційна відношенню коефіцієнтів проходження і відбиття та пропорційна поверхневій щільності полотна 9. Таким чином, при збільшенні натягу полотна ця напруга буде зменшуватись, а при зменшенні - збільшуватись. Електрична напруга з виходу вихідного пристрою 27 подільника 26 подається на електромагнітну муфту 7, регулюючи її крутний момент, що необхідно для підтримання стабільності сили натягу полотна 9 в зоні його накатування в рулон 10. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований в повзунах, та двопотоковий лобовий фрикційний варіатор з диском, розташованим на одному із кінців товарного валика, який відрізняється тим, що додатково обладнаний електромагнітною фрикційною муфтою, встановленою на товарному валику поряд з диском для з'єднання його з товарним валиком, та ультразвуковим пристроєм контролю зусилля накатування полотна, з'єднаним з електромагнітною фрикційною муфтою. 2 UA 89572 U 3 UA 89572 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, круглов'язальної, механізм, накатування, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-89572-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти