Спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій який відрізняється тим, що пристосування до сільськогосподарської техніки, під час виконання технологічної операції, при роботі створює потік з надлишковим тиском, в цей потік дозовано подається, перемішуючись з повітрям, біопрепарат мікроорганізмів, потік повітря спрямовується на оброблювану поверхню.

Текст

Реферат: Спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій. Пристосування до сільськогосподарської техніки, під час виконання технологічної операції, при роботі створює потік з надлишковим тиском, в цей потік дозовано подається, перемішуючись з повітрям, біопрепарат мікроорганізмів, потік повітря спрямовується на оброблювану поверхню. UA 88896 U (12) UA 88896 U UA 88896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського виробництва, в даному випадку, до новітніх ресурсоощадних, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі зернових та бобових. Економічна та екологічна криза, зниження природної родючості ґрунтів внаслідок господарської діяльності людини, забруднення ґрунтів пестицидами і важкими металами, погіршення якості продукції рослинництва все це викликає підвищену увагу до систем землеробства, які використовуватимуть потенційні можливості екосистем і мінімізуватимуть застосування хімічних засобів при вирощуванні сільськогосподарських культур. Савранчук В. Оптимізація витрат на удобрення / Савранчук В., Семеняка І. // Агробізнес сьогодні.-2010.-№18 (193) - С 13-16. Існує багато способів внесення біопрепаратів: у ґрунт, з насінням, при підживленні, з поливною водою тощо. Найпоширенішим є обробка посівного матеріалу. Потрапляючи до ґрунту, бактерії розвиваються у зоні кореня, утворюють асоціації й виконують біологічну фіксацію азоту, переведення органічних сполук фосфору в неорганічні, які й поглинаються рослинами. Недоліком є те, що посівний матеріал обробляється заздалегідь до посіву, при цьому частина бактерій біопрепаратів гине або втрачає свою активність через вплив сонячного проміння та несприятливі умови на поверхні насінини для існування мікроорганізмів. Існує винахід призначений для використання в галузі сільського господарства, в технології обробітку огірків і томатів в умовах захищеного ґрунту та продовольчої картоплі у відкритому ґрунті, (Патент Российской Федерации N 2041585, кл. А 01 В 79/02, А 01 G 1/00, А 01 С 1/00, А 01 М 21/04.), який може бути використаний при отриманні екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Спосіб включає підготовку ґрунту, посадку або посів рослин, періодичну культивацію і відрізняється тим, що проводять предпосадкову обробку насіння і бульб сумішшю активаторів, імуностимуляторів, антагоністів і біодобрив[Авертроп, Агат-25 або Різоплан, Ампеломіцін, Гербамін, Діпрін або Нематол, Комплексне біологічне добриво (КБУ), симбіонтів-Універсал] в половинних дозах від рекомендованих для даного препарату (суміш 1), цю ж суміш в поєднанні з біологічними добривами (Біогумус, Коренева суміш у рекомендованих дозах) вносять у борозну перед посадкою, у ґрунт разом з біопрепаратами вносять відходи трихограмного виробництва або відходи виробництва вірусних біопрепаратів (мертві метелики) з сапропелем або з перепрілим курячим послідом, або з порошком з природно опалого листя або хвої (суміш 2), надалі сумішшю 1 проводять періодичні наземні обприскування або полив вегетуючих рослин (раз на два тижні) з попереднім розкиданням біогумусу і внесенням у ґрунт суміші (у тих же нормах), ґрунт заселяють комплексом мікроорганізмів, мікробіологічних антагоністів, що містяться в біопрепаратах [Алірін-В, Алірін-С, Баціфіт, Гліокладін, МІКОСТОП, Нарцис, Нематофагін або Нематофагін-А (активоване супернатантом - відходом від виробництва біопрепарату Диприн), Пентофаг, Різоплан-Ф, різні форми Триходерміну, трихотецин, Фітофлавін, Фітофлавін-Л] (суміш 4), в половинних дозах від рекомендованих для даного препарату, яку вносять в борозни перед посадкою, надалі проводять періодичні (1 раз на два тижні) обприскування або полив рослин; вводять як елементи фауни хижаків і ентомофагів (афідіуса, амблісейуса, сонечка, верблюдки, галлиці, золотоочки, лізефлебуса, сірфіди, фітосейулюса) - комплекс 1 - шляхом періодичного випуску в половинних дозах від рекомендованих для даного препарату і мікроорганізми, що є діючим початком біопрепаратів. Спосіб дозволяє підвищити врожайність, поліпшити якість продукції, виключити застосування хімічних засобів захисту рослин, знизити застосування мінеральних добрив… Недоліком даного способу є те, що насіння обробляється перед сівбою, і при цьому інокулянт зазнає негативного впливу сонячного проміння та частина бактерій гине, а також є складність практичного використання цього способу. Найбільш близьким за суттю є спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт під час сівби сільськогосподарських культур № 43287 А01С1/00 від 10.08.2009р. патент на корисну модель. Спосіб полягає в тому, що розчин біопрепаратів мікроорганізмів вноситься безпосередньо в ґрунт в зону розвитку кореневої системи рослини при допомозі спеціального пристосування, яким обладнується сівалка, а насіння висівається окремо. Недолік даного способу полягає в тому, що він стосується лише внесення біопрепаратів мікроорганізмів під час технологічної операції сівби сільськогосподарських культур і не передбачає внесення біопрепаратів мікроорганізмів на поверхню рослин під час їхньої вегетації. Також недоліком цього способу є велика витрата робочого розчину на гектар В основу корисної моделі поставлена задача розробити екологічно безпечний спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин використавши ресурсозберігаючий спосіб доставки біопрепаратів мікроорганізмів на оброблену поверхню за допомогою спеціального пристосування під час технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур. 1 UA 88896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 При проведенні патентно-інформаційного пошуку не виявлено технічних рішень, які б співпадали із заявленим, що до внесення біопрепаратів мікроорганізмів. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рівня критерію "новизна". У патентній і науково-технічній інформації не знайдено технічних рішень в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату механізованого внесення розчину біопрепаратів мікроорганізмів 100-200 л/га. Спосіб що зявляється може бути застосований у рослинництві. Отже, заявлене технічне рішення не випливає явним чином з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про його відповідність критеріям винаходу "винахідницький рівень". Заявлений спосіб належить до сільського господарства, зокрема до підживлення та захисту сільськогосподарських культур і може бути використаний у сільськогосподарських підприємствах різної форми власності, які займаються біологічним землеробством, а тому відповідає критерію "промислова придатність". Таким чином, заявлене технічне рішення є новим, промислово придатним. відповідає всім умовам патентноспроможності відповідно до пункту 6 розділу 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі № 3687-XII". Запропонований спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур вирішується наступним чином: сільськогосподарську техніку (сівалка, плуг, борона, культиватор та ін.) додатково обладнують спеціальним пристосуванням, яке при технологічній операції вирощування сільськогосподарських культур, створює потік повітря з надлишковим тиском. В цей потік дозовано подається перемішуючись з повітрям біопрепарат мікроорганізмів. Потік повітря спрямовують на оброблювану поверхню. Перевагою запропонованого спосіб є те, що біопрепарати мікроорганізмів надходять до оброблюваної поверхні з потоком повітря з надлишковим тиском. Це дає можливість зменшити витрату робочого розчину на одиницю площі. Спосіб може бути використаний при багатьох технологічних операціях механізованого вирощування сільськогосподарських культур. Даний спосіб дає можливість усунути наступні недоліки: знизити трудомісткість обробітку насіння біопрепаратами; ліквідувати несумісність процесів протруювання і обробки біопрепаратами насіння; ліквідувати необхідність висівання насіння протягом 2-6 годин після обробки; усунути згубну дію на мікроорганізми біопрепаратів сонячного проміння під час обробки та завантаження в сівалку; забезпечити обробку поверхні рослин під час вегетації біопрепаратами мікроорганізмів. Приклад конкретного виконання для вивчення впливу механізованого внесення біопрапаратів мікроорганізмів під час сівби на врожайність ярого ячменю нами було проведено виробничі та лабораторні дослідження. Дослідження проведено згідно з методиками описаних в книзі Доспєхов Б.А. "Методика полевого опыта" /с основами статистической обработки результатов исследований/. - М.: Агропромиздат, 1985.-351с. Для обґрунтування оптимальної норми внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт під час висіву ярого ячменю кожен з комплексів застосовували у трьох варіантах: К1 - за нормою внесення, рекомендованою виробником для інокуляції насіння; К2 - у подвійній нормі внесення; КЗ - у потрійній нормі внесення. Кожен з комплексів біопрепаратів мікроорганізмів за вище вказаними нормами вносився у вигляді водної суспензії в кількості: 2,2; 3,0; 3,8; 5,2; 6,8; 9,2 мл на один метр погонний рядка висіву. При проведенні польових досліджень було використано 18 ділянок для кожного досліду. Урожайність ярого ячменю при проведенні досліджень визначали за загальноприйнятою методикою. Залежність врожайності ярого ячменю від кількості і рівня концентрації внесення біопрепаратів в ґрунт під час висіву зображені на гістограмах (Фіг. 1, Фіг.2). У результаті проведення експериментально польових досліджень встановлено, що найбільша урожайність ярого ячменю була 64 ц\га, при застосуванні подвійної концентрації біопрепаратів "Біополіцид" + "Фосфоентерин + Азотофіт-Р з кількістю внесення водної суспензії 3,0 мл/м.п. рядка висіву, що на 14 ц/га більше у порівнянні з контрольною врожайністю та на 4 ц/га більше у порівнянні з рекомендованою концентрацією застосування препаратів та на 7 ц/га більше у порівнянні з потрійною концентрацією (з аналогічною кількістю водної суспензії). Аналогічну тенденцію отримали при застосуванні подвійної концентрації біопрепаратів "Біокомплекс БТУ" з кількістю внесення водної суспензії - 3,0 мл/м.п. рядка висіву, урожайності ярого ячменю становила 62 ц/га. 2 UA 88896 U 5 У результаті досліджень було встановлено що, застосування технології внесення комплексу біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт одночасно з висівом насіння ярого ячменю з подвійним рівнем їх концентрації у водній суспензії - 3,0 мл/м.п. рядка висіву дозволяє підвищити урожайність на 12-14 ц/га у порівнянні з контролем. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє отримати прибавку врожаю, завдяки застосованню біопрепаратів мікроорганізмів, екологічно чистої продукції. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій, який відрізняється тим, що пристосування до сільськогосподарської техніки, під час виконання технологічної операції, при роботі створює потік з надлишковим тиском, в цей потік дозовано подається, перемішуючись з повітрям, біопрепарат мікроорганізмів, потік повітря спрямовується на оброблювану поверхню. 3 UA 88896 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Spisak Andrii Vladyslavovych, Piontyk Yurii Liudvihovych, Zakorchemnyi Myron Stepanovych

Автори російською

Списак Андрей Владиславович, Пьонтык Юрий Людвигович, Закорчемный Мирон Степанович

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/00

Мітки: операцій, сільськогосподарських, мікроорганізмів, вирощуванні, рослин, біопрепаратів, ґрунт, внесення, спосіб, культур, технологічних, поверхню

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-88896-sposib-vnesennya-biopreparativ-mikroorganizmiv-v-runt-ta-na-poverkhnyu-roslin-pid-chas-tekhnologichnikh-operacijj-pri-viroshhuvanni-silskogospodarskikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб внесення біопрепаратів мікроорганізмів в ґрунт та на поверхню рослин під час технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур</a>

Подібні патенти