Спосіб метання снаряда рогаткою і рогатка з лазерним цілепокажчиком для його реалізації

Номер патенту: 88856

Опубліковано: 25.11.2009

Автор: Крижанівський Андрій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб метання снаряда рогаткою, при якому снаряд поміщають в кожеток, розтягують метальний джгут, утримуючи рукою при цьому кожеток зі снарядом, прицілюються, використовуючи лазерне джерело світла, і відпускають розтягнутий метальний джгут з кожетком і снарядом, додаючи останньому заряд кінетичної енергії, який відрізняється тим, що при розтягуванні метального джгута кожеток утримують рукою за допомогою додаткового утримувача, що має нормально замкнутий пристрій захоплення кожетка, причому прицілювання здійснюють шляхом візуального поєднання з мішенню світлової точки від лазерного джерела світла, встановленого на утримувачі кожетка і спрямованого у бік метання снаряда, при цьому відпускають розтягнутий метальний джгут з кожетком і снарядом шляхом розмикання пристрою захоплення кожетка, впливаючи пальцем тієї ж руки, в якій утримують утримувач кожетка.

2. Рогатка з лазерним цілепокажчиком, що містить рогачок з променями і частиною на кожному з них під утримання метального джгута, площадку для кріплення з обох її боків променів рогачка, рукоятку для утримання в одній руці рогачка, метальний джгут з двох половинок, кожна з яких одним боком прикріплена на відповідну їй частину променя рогачка, а іншим боком - на відповідний йому бік кожетка, що заряджають снарядом, а також лазерне джерело світла, яка відрізняється тим, що площадка для кріплення променів рогачка виконана у формі рукоятки під утримання її першою рукою, причому рукоятка додатково забезпечена жорстко встановленим на ній упором, виконаним з можливістю його опирання на передпліччя першої руки, при цьому між рукояткою і частинами під утримання метального джгута встановлена захисна панель, крім того рогатка додатково забезпечена утримувачем кожетка з шарнірно з'єднаними одна з одною утримуючою і напрямною частинами, причому на останній виконаний нормально замкнутий захват для захоплення кожетка і встановлене лазерне джерело світла з можливістю його направлення в процесі розтягування метального джгута у бік метання снаряда, а кожеток виконаний формою, яка забезпечує можливість утримання його захватом, причому останній виконаний на напрямній ділянці утримувача кожетка з можливістю його розмикання, при цьому утримуюча частина утримувача кожетка виконана формою, що забезпечує його утримання другою рукою.

3. Рогатка з лазерним цілепокажчиком за п. 2, яка відрізняється тим, що промені рогачка встановлені на рукоятці паралельно один одному.

4. Рогатка з лазерним цілепокажчиком за п. 2, яка відрізняється тим, що рогатка додатково забезпечена магазином снарядів, встановленим на захисній панелі.

5. Рогатка з лазерним цілепокажчиком за п. 2, яка відрізняється тим, що кожеток виконаний жорстким, наприклад металевим.

6. Рогатка з лазерним цілепокажчиком за п. 2, яка відрізняється тим, що лазерне джерело світла встановлене на прицільній планці з можливістю регулювання висоти установки для внесення поправки, що враховує відстань до мішені.

7. Рогатка з лазерним цілепокажчиком за п. 2, яка відрізняється тим, що упор виконаний з можливістю опирання на передпліччя першої руки і обхвату її.

Текст

1. Спосіб метання снаряда рогаткою, при якому снаряд поміщають в кожеток, розтягують метальний джгут, утримуючи рукою при цьому кожеток зі снарядом, прицілюються, використовуючи лазерне джерело світла, і відпускають розтягнутий метальний джгут з кожетком і снарядом, додаючи останньому заряд кінетичної енергії, який відрізняється тим, що при розтягуванні метального джгута кожеток утримують рукою за допомогою додаткового утримувача, що має нормально замкнутий пристрій захоплення кожетка, причому прицілювання здійснюють шляхом візуального поєднання з мішенню світлової точки від лазерного джерела світла, встановленого на утримувачі кожетка і спрямованого у бік метання снаряда, при цьому відпускають розтягнутий метальний джгут з кожетком і снарядом шляхом розмикання пристрою захоплення кожетка, впливаючи пальцем тієї ж руки, в якій утримують утримувач кожетка. 2. Рогатка з лазерним цілепокажчиком, що містить рогачок з променями і частиною на кожному з них під утримання метального джгута, площадку для кріплення з обох її боків променів рогачка, рукоятку для утримання в одній руці рогачка, метальний джгут з двох половинок, кожна з яких одним боком прикріплена на відповідну їй частину променя рогачка, а іншим боком - на відповідний йому бік кожетка, що заряджають снарядом, а також лазерне джерело світла, яка відрізняється тим, що пло C2 2 (19) 1 3 88856 4 нку, і відпускають розтягнутий метальний джгут з тальний джгут з кожетком і снарядом шляхом розкожетком і снарядом, додаючи останньому заряд микання пристрою захоплення кожетка, впливаюкінетичної енергії (див: чи пальцем тієї ж руки, в якій утримують http://2007.pp.net.ua/publ/19-1-0-263). утримувач кожетка. Проте кінетична енергія, яка може бути переПоставлене завдання вирішується також за дана снаряду, невелика унаслідок обмеженого рахунок того, що в рогатці з лазерним цілепокажзусилля, з яким може бути затиснутий між великим чиком, рогачок, що містить рогачок з променями і і вказівним пальцями кожеток зі снарядом. Це нечастиною на кожному з них під утримання метальгативно впливає на точність і дальність прицільноного джгута, площадку для кріплення з обох її бого метання снаряда, а також на відсоток попаданків променів рогачка, рукоятку для утримання в ня снаряда в мішень. одній руці рогачка, метальний джгут з двох полоВідома рогатка з лазерним цілепокажчиком, винок, кожна з яких одним боком прикріплена на що містить рогачок, у вигляді замкнутої рамки, в відповідну ній частину променя рогачка, а іншим якій виконана площадка для кріплення з обох її боком - на відповідний йому бік кожетка, що зарябоків променів, замкнутих у верхній частині переджають снарядом, і лазерне джерело світла, відмичкою, рукоятку, метальний джгут, кожеток, лаповідно до винаходу площадка для кріплення прозерне джерело світла і приціл, причому рукоятка менів рогачка виконана у формі рукоятки під закріплена знизу площадки для кріплення промеутримання її першою рукою, причому рукоятка нів в її середній частині, а метальний джгут закріпдодатково забезпечена жорстко встановленим на лений на променях рогачка і виконаний з двох поній упором, виконаним з можливістю його обпиловинок, кожна з яких одним боком прикріплена на рання на передпліччя першої руки, при цьому між відповідну їй частину променя рогачка, а іншим рукояткою і частинами під утримання метального боком - на відповідний йому бік кожетка, що слуджгута встановлена захисна панель, крім того рожить для утримання снаряда, перед і під час постгатка додатково забезпечена утримувачем кожетрілу, крім того лазерне джерело світла і приціл ка з шарнірно з'єднаними один з одним утримуювстановлені на верхній перемичці (див: чою і напрямною частинами, причому на http://2007.pp.net.ua/publ/19-1-0-263). останньому виконаний нормально замкнутий заПроте точність метання снаряда, не дивляхват для захоплення кожетка і встановлено лазерчись на наявність лазерного джерела світла, нене джерело світла з можливістю його направлення велика унаслідок складної системи прицілювання в процесі розтягання метального джгута у бік меза допомогою прицільної планки, тобто багато в тання снаряда, а кожеток виконаний формою, яка чому залежить від якості зору, інтуїції і досвіду забезпечує можливість утримання його захватом, стрільця. причому останній виконаний на напрямній ділянці Завданням по створенню способу метання утримувача кожетка з можливістю його розмиканснаряда рогаткою, що заявляється, є забезпечення, при цьому утримуюча частина утримувача коня можливості надійного утримання снаряда з кожетка виконана формою, що забезпечує його жетком при розтяганні метального джгута до стаутримання другою рукою. ну, що дозволяє додати снаряду підвищений Крім того, промені рогачка можуть бути встазаряд кінетичної енергії, з одночасним забезпеновлені на рукоятці паралельно один одному, а ченням зручності розтягання метального джгута, рогатка додатково забезпечена магазином снаряприцілювання і метання. дів, встановленим на захисній панелі, при цьому Завданням по створенню рогатки, що заявлякожеток може бути виконаний жорсткої конструкції, ється, з лазерним цілепокажчиком є створення наприклад металевим, а лазерне джерело світла конструкції, за допомогою якої можна вести приціможе бути встановлене на прицільній планці з мольне метання снаряда з достатньою точністю з жливістю регулювання висоти установки для внеодночасним забезпеченням надання снаряду підсення поправки, що враховує відстань до мішені, вищеного заряду кінетичної енергії, зручності розпри цьому упори можуть бути виконані з можливістягання метального джгута, метання і прицілювантю опори на передпліччі першої руки і обхвату її. ня. Утримання при розтяганні метального джгута Поставлене завдання вирішується за рахунок кожетка рукою за допомогою додаткового утримутого, що при здійсненні способу метання снаряда вача, забезпеченого нормально-замкнутим прирогаткою, при якому снаряд поміщають в кожеток, строєм захоплення кожетка, дозволяє забезпечити розтягують метальний джгут, утримуючи рукою надійне утримання снаряда з кожетком при розтяпри цьому кожеток зі снарядом, прицілюються, ганні метального джгута до стану, що дозволяє використовуючи лазерне джерело світла, і відпусдодати снаряду підвищений заряд кінетичної енеркають розтягнутий метальний джгут з кожетком і гії. снарядом, додаючи останньому заряд кінетичної Здійснення прицілювання шляхом візуального енергії, відповідно до винаходу при розтяганні мепоєднання з мішенню світлової точки від лазернотального джгута кожеток утримують рукою за дого джерела світла, встановленого на утримувачі помогою додаткового утримувача, забезпеченого кожетка і спрямованого у бік метання снаряда, нормально-замкнутим пристроєм захоплення кодозволяє забезпечити поєднання напряму промежетка, причому прицілювання здійснюють шляхом ню від джерела лазерного джерела світла з очікувізуального поєднання з мішенню світлової точки ваним напрямом руху снаряда, що підвищує якість від лазерного джерела світла, встановленого на прицілювання і метання. утримувачі кожетка і спрямованого у бік метання Відпускання розтягнутого метального джгута з снаряда, при цьому відпускають розтягнутий мекожетком і снарядом шляхом розмикання захвата 5 88856 6 пристрою захоплення кожетка впливаючи пальцем - зусилля, потрібне для утримання кожетка, тієї ж руки, в якій утримують утримувач кожетка, перерозподіляється з великого і вказівного пальця дозволяє максимально спростити процес додання на кисть руки, а далі на всю руку; початкового руху снаряду з кожетком, що підвищує - забезпечується можливість зберігання деякої якість і точність метання снаряда. кількості снарядів прямо на рогатці. Виконання площадки для кріплення променів Окрім цього: рогачка у формі рукоятки під утримання її першою - забезпечується підвищена швидкість зарярукою, причому додаткове забезпечення рукоятки джання і швидкострільність за рахунок зберігання жорстко встановленим на ній упором, виконаним з деякої кількості снарядів прямо на рогатці; можливістю його опори на передпліччі першої ру- значно полегшується процес прицілювання, ки, дозволяє захопити рукоятку рукою таким чищо позитивно впливає на точність метання снаряном, що один з променів розташований біля вказіда; вного пальця, а інший промінь - біля мізинця, що - з'являється можливість прицільної стрільби з підвищує зручність утримування рогатки, зменшує рівня, який знаходиться нижчим за рівень очей навантаження на цю руку в області кистьового стрільця; суглоба, що позитивним чином впливає на зруч- зменшуються вимоги до фізичної підготовки ність прицілювання, на точність метання снаряда. стрільця за рахунок перерозподілу зусилля, потріУстановка захисної панелі між рукояткою і чабного для утримання кожетка, - з великого і вказівстинами під утримання метального джгута дозвоного пальця - на кисть руки, а далі на всю руку. ляє зменшити довжину променів рогачка і одночаНа Фіг.1 зображений загальний вид пропоносно забезпечити захист руки від травмування ваної рогатки з лазерним цілепокажчиком; на Фіг.2 снарядом, який метається, що зменшує наванта- вигляд А на Фіг.1; на Фіг.3 - вигляд Б на Фіг.1; на ження на цю руку в області кистьового суглоба з Фіг.4 - розріз В-В на Фіг.2, збільшене зображення; одночасним забезпеченням зручності утримування на Фіг.5 - утримувач кожетка, збільшене зобрарогатки, що позитивним чином впливає на зручження. ність прицілювання, на точність метання снаряда. Рогатка з лазерним цілепокажчиком містить Додаткове забезпечення рогатки тримачем рогачок з променями 1, рукоятку 2, упори 3 з охвакожетка з шарнірно сполученими один з одним тною частиною 4, метальний джгут 5, кожеток 6, утримуючою і напрямною частинами, причому вищо заряджається снарядом 7, захисну панель 8, конання на останньому нормально замкнутого заутримувач кожетка з направляючої 9 і утримуючою хваті для захоплення кожетка і встановлення ла10 частинами. На напрямній частині 9 встановлезерного джерела світла, направленого в процесі ний нормально замкнутий захват 11 і лазерне розтягання метального джгута у бік метання снаджерело світла 12, причому останнє встановлене ряда, а виконання кожетка формою, яка забезпеза допомогою прицільної планки 13. Захват 11 за чує можливість утримання його захватом, причому допомогою клину 14 і тяги 15 пов'язаний з важевиконання останнього на напрямній ділянці трималем 16, виконаним під можливість дії на нього веча кожетка з можливістю його розмикання, при ликим пальцем руки. Клин 14 зв'язаний з пружицьому виконання утримуючої частини тримача ною 17, а захват 11 встановлений на напрямній кожетка формою, що забезпечує його утримання частині 9 утримувача кожетка за допомогою осі 18. другою рукою, дозволяє забезпечити поєднання Нормально замкнутий стан захвата 11 забезпечунапряму польоту снаряда з напрямом світла від ється пружним затискним кільцем 19. На променях лазерного джерела, що значно полегшує процес 1 виконані частини 20 для утримання метального прицілювання і позитивно впливає на точність меджгута 5. На захисній панелі 8 встановлений магатання снаряда. зин 21, в якому розташований комплект снарядів Застосування пропонованого способу метання 7. Рогатка виконана таким чином, що площина, що снаряду рогаткою і рогатки з лазерним цілепокажпроходить через промені 1 рогачка з рукояткою 2 і чиком для його реалізації, дозволяє забезпечити площина, що проходить через упори 3 з рукояткою наступний технічний результат: 2, розташовані взаємно перпендикулярно, а натяг- забезпечується поєднання напряму польоту нутий у бік мішені метальний джгут 5 утворює роснаряда з напрямом лазерного світла від джерела; бочу площину метального джгута (К-К), причому - з'являється можливість захопити рукоятку захисна панель 8 встановлена таким чином, що її рукою таким чином, що один з променів розташоплощина паралельна площині (К-К) у момент натяваний біля вказівного пальця, а інший промінь гнення метального джгута 5. біля мізинця, що зменшує вигинаючі навантаження Стрільбу здійснюють таким чином. Рогатку бена цю руку в області кистьового суглоба; руть за рукоятку 2 кистю однієї руки (наприклад, - забезпечується надійний захист руки, в якій лівою) під захисною панеллю 8, при цьому упор 3 утримується рукоятка, від травмування снарядом, спирається на передпліччя руки, а охватна частищо метається; на 4 охоплює її. У праву руку беруть утримуючу - забезпечується зручність і надійність захопчастину 10 утримувача кожетка, встановлюють лення кожетка другою рукою, що дозволяє з великожеток 6 в захват 11 на напрямній·частині 9, підким зусиллям розтягувати метальний джгут (заводять до магазина 21 і заряджають в кожеток 6 стосовувати жорсткіший джгут або декілька один з снарядів 7. Після чого, утримуючи в правій комплектів джгута) і передавати снаряду вищу руці утримуючу частину 10 натягують метальний кінетичну енергію, джгут 5 з положення (1) до положення (2), направляють рогатку у бік мішені, візуально фіксуючи світлову точку від лазерного джерела світла 12 на 7 88856 8 останній. Натискаючи великим пальцем правої рука захищена від травмування захисною панеллю руки на важіль 16, тягу 15, клин 14 (переміщаючи 8. При звільненні важеля 16 клин 14 виводиться із його по напрямній) повертають захват 11 на осі 18, напрямної під дією пружини 17 і захват 11 під дією звільняючи кожеток 6. Останній разом зі снарядом затискного кільця 19 повертається в початкове 7 під дією кінетичної енергії, запасеної метальним положення і готовий до установки в нього кожетка джгутом 5, рухається поздовж траєкторії, співпа6, наступного снаряда 7. Залежно від передбачудаючій з робочою площиною (К-К) метального ваної дальності стрільби може бути введена поджгута до досягнення можливого кінцевого полоправка, яку здійснюють шляхом зміни висоти устаження, визначуваного довжиною метального джгуновки прицільної планки 13 щодо напрямної та 5. Далі снаряд 7 рухається у бік мішені самочастини 9. стійно, а кожеток 6-у зворотний бік, при цьому ліва 9 88856 10 11 Комп’ютерна верстка А. Рябко 88856 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for throwing missile with catapult and catapult with laser target designator for its realization

Автори англійською

Kryzhanivskyi Andrii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ метания снаряда рогаткой и рогатка с лазерным целеуказателем для его реализации

Автори російською

Крижанивский Андрей Викторович

МПК / Мітки

МПК: F41B 3/00

Мітки: спосіб, метання, рогатка, цілепокажчиком, реалізації, снаряда, рогаткою, лазерним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-88856-sposib-metannya-snaryada-rogatkoyu-i-rogatka-z-lazernim-cilepokazhchikom-dlya-jjogo-realizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб метання снаряда рогаткою і рогатка з лазерним цілепокажчиком для його реалізації</a>

Подібні патенти