Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гідротранспортна система, що містить насос з всмоктувальним і нагнітальним трубопроводами, розташований в поставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор, встановлене в акумуляторі та обладнане лопатями робоче колесо, блок керування, датчики визначення витрати рідини та датчики визначення концентрації твердих часток в потоці гідросуміші - консистометри, при цьому насос та акумулятор заглиблені в воду басейну водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, розташований в поставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор встановлений в поставі всмоктувального трубопроводу насоса, ділянка нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником, обладнане лопатями робоче колесо встановлене в акумуляторі вище зони сполучення акумулятора з розташованою між насосом та акумулятором ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, сполучені з насосом та з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, ділянки всмоктувального трубопроводу насоса приєднані до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку всмоктувального трубопроводу насоса при проходженні ним акумулятора пролягала через лопаті робочого колеса, розташована між насосом та акумулятором ділянка нагнітального трубопроводу насоса приєднана до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку в розташованому в акумуляторі та з'єднаному з відповідною ділянкою нагнітального трубопроводу насоса наконечнику продовжувала траєкторію інерційного руху, створеного насосом високонапірного потоку, який надходить в акумулятор, ділянка всмоктувального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній до акумулятора, та з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником ділянка нагнітального трубопроводу насоса сполучені з відповідними датчиками визначення витрати рідини та з відповідними консистометрами, площа поперечного перерізу з'єднаного з ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, та розташованого в акумуляторі наконечника зменшується по ходу руху в ньому потоку гідросуміші, блок керування з'єднаний з насосом та всіма датчиками визначення витрати рідини і консистометрами, яка відрізняється тим, що донна частина акумулятора виконана у формі похилого жолоба, розташована між акумулятором та насосом ділянка нагнітального трубопроводу насоса приєднана до акумулятора в зоні розташування нижньої частини похилого жолоба, а ділянка нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху в ній потоку гідросуміші після акумулятора, приєднана до акумулятора в зоні розташування верхньої частини похилого жолоба.

2. Гідротранспортна система за п. 1, яка відрізняється тим, що містить встановлений в акумуляторі шнековий живильник, рівні розташування зон приєднання сполучених з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, та з насосом ділянок всмоктувального трубопроводу насоса до акумулятора, знаходяться вище рівня розташування шнекового живильника, а блок керування, в свою чергу, з'єднаний з шнековим живильником.

Текст

1. Гідротранспортна система, що містить насос з всмоктувальним і нагнітальним трубопроводами, розташований в поставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор, встановлене в акумуляторі та обладнане лопатями робоче колесо, блок керування, датчики визначення витрати рідини та датчики визначення концентрації твердих часток в потоці гідросуміші - консистометри, при цьому насос та акумулятор заглиблені в воду басейну водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, розташований в поставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор встановлений в поставі всмоктувального трубопроводу насоса, ділянка нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником, обладнане лопатями робоче колесо встановлене в акумуляторі вище зони сполучення акумулятора з розташованою між насосом та акумулятором ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, сполучені з насосом та з басейном водоймища, в якому ведеться розробка 2 (19) 1 3 Винахід відноситься до машинобудування, і може бути використаний безпосередньо в галузі розробки підводних родовищ корисних копалин. Відомий пристрій для підйому гідросуміші з великих глибин, який містить насос з всмоктувальним та нагнітальним трубопроводами, розташований в ставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор, встановлене в акумуляторі та обладнане лопатями робоче колесо та датчики визначення концентрації твердих часток в потоці гідросуміші-консистометри, при цьому насос та акумулятор заглиблені в воду басейну водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, розташований в ставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор встановлений в ставі всмоктувального трубопроводу насоса, ділянка нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником, сполучені з насосом та з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, ділянки всмоктувального трубопроводу насоса приєднані до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку всмоктувального трубопроводу насоса при проходженні ним акумулятора пролягала через лопаті робочого колеса, розташована між насосом та акумулятором ділянка нагнітального трубопроводу насоса приєднана до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку в розташованому в акумуляторі та з'єднаному з відповідною ділянкою нагнітального трубопроводу насоса наконечнику продовжувала траєкторію інерційного руху створеного насосом високонапірного потоку, який надходить в акумулятор, обладнане лопатями робоче колесо встановлене в акумуляторі вище зони сполучення акумулятора з розташованою між насосом та акумулятором ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, ділянка всмоктувального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній до акумулятора, та з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником ділянка нагнітального трубопроводу насоса сполучені з відповідними консистометрами, а площа поперечного перетину з'єднаного з ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, та розташованого в акумуляторі наконечника зменшується по ходу руху в ньому потоку гідросуміші, (патент Російської Федерації № 2310098, кл. F 04 D 7/04, F 04 D 13/08, 2007 p.) Недоліками відомого пристрою є можливість заштибовки окремих елементів пристрою, що обумовлює низьку ефективність функціонування процесу транспортування схильних до агломерації корисних копалин підводних родовищ з великих глибин на поверхню водоймища, в технологічному ланцюзі розробки підводних родовищ корисних копалин. Найбільш близьким технологічним рішенням є пристрій для транспортування гідросуміші з вели 88733 4 ких глибин, який містить насос з всмоктувальним і нагнітальним трубопроводами, розташований в ставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор, додатковий насос з всмоктувальним та нагнітальним патрубками, встановлене в акумуляторі та обладнане лопатями робоче колесо, обладнаний керованою засувкою патрубок, блок керування, датчики визначення витрати рідини та датчики визначення концентрації твердих часток в потоці гідросуміші -консистометри, при цьому насос та акумулятор заглиблені в воду басейну водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, розташований в ставі нагнітального трубопроводу насоса акумулятор встановлений в ставі всмоктувального трубопроводу насоса, ділянка нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником, обладнане лопатями робоче колесо встановлене в акумуляторі вище зони сполучення акумулятора з розташованою між насосом та акумулятором ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, сполучені з насосом та з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, ділянки всмоктувального трубопроводу насоса приєднані до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку всмоктувального трубопроводу насоса при проходженні ним акумулятора пролягала через лопаті робочого колеса, розташована між насосом та акумулятором ділянка нагнітального трубопроводу насоса приєднана до акумулятора так, щоб траєкторія руху потоку в розташованому в акумуляторі та з'єднаному з відповідною ділянкою нагнітального трубопроводу насоса наконечнику продовжувала траєкторію інерційного руху створеного насосом високонапірного потоку, який надходить в акумулятор, розташована між насосом та акумулятором ділянка нагнітального трубопроводу насоса сполучена з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, через обладнаний керованою засувкою патрубок, ділянка всмоктувального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній до акумулятора, та з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником ділянка нагнітального трубопроводу насоса сполучені з відповідними датчиками визначення витрати рідини та з відповідними консистометрами, нагнітальний патрубок додаткового насоса сполучений з басейном водоймища, в якому ведеться розробка підводного родовища корисних копалин, площа поперечного перетину з'єднаного з ділянкою нагнітального трубопроводу насоса, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора, та розташованого в акумуляторі наконечника зменшується по ходу руху в ньому потоку гідросуміші, всмоктувальний патрубок додаткового насоса приєднаний до акумулятора біля зони сполучення розташованої між насосом та акумулятором ділянки всмоктувального трубопроводу насоса з акумулятором, а блок 5 88733 6 керування з'єднаний з насосом, додатковим насовитрати рідини та з відповідними консистометрасом, керованою засувкою та всіма датчиками вими, площа поперечного перетину з'єднаного з дізначення витрати рідини і консистометрами, (палянкою нагнітального трубопроводу насоса, яка тент Російської Федерації № 2310099, кл. F 04 D розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній 7/04, F 04 D 13/08, 2007 p.) після акумулятора, та розташованого в акумуляНедоліками найбільш близького технологічноторі наконечника зменшується по ходу руху в нього рішення є можливість заштибовки окремих елему потоку гідросуміші, блок керування з'єднаний з ментів пристрою, що обумовлює низьку ефективнасосом та всіма датчиками визначення витрати ність функціонування процесу транспортування рідини і консистометрами, яка відповідно до винасхильних до агломерації корисних копалин підводходу відрізняється тим, що донна частина акумуних родовищ з великих глибин на поверхню водолятора виконана у формі похилого жолоба, розймища, в технологічному ланцюзі розробки підвоташована між акумулятором та насосом ділянка дних родовищ корисних копалин. нагнітального трубопроводу насоса приєднана до В основу винаходу поставлена задача удоскоакумулятора в зоні розташування нижньої частини налення гідротранспортної системи в якій, шляхом похилого жолоба, а ділянка нагнітального трубовведення додаткових елементів та інших з'єднань проводу насоса, яка розташована по ходу руху в у відому конструктивну схему, забезпечується моній потоку гідросуміші після акумулятора, приєджливість підвищення ефективності розробки схинана до акумулятора в зоні розташування верхльних до агломерації корисних копалин підводних ньої частини похилого жолоба. Крім того, гідрородовищ, внаслідок гарантованого уникнення затранспортна система містить встановлений в штибовки окремих елементів системи гідротрансакумуляторі шнековий живильник, рівні розташупорту, що входить у склад комплексу розробки вання зон приєднання сполучених з басейном вопідводних родовищ корисних копалин, при раціодоймища, в якому ведеться розробка підводного нальній конфігурації технічних засобів. родовища корисних копалин, та з насосом ділянок Поставлена задача розв'язується таким чивсмоктувального трубопроводу насоса до акумуном, що відома гідротранспортна система, що міслятора, знаходяться вище рівня розташування тить насос з всмоктувальним і нагнітальним трушнекового живильника, а блок керування, в свою бопроводами, розташований в ставі нагнітального чергу, з'єднаний з шнековим живильником. трубопроводу насоса акумулятор, встановлене в На фігурах 1, 2, 3 та 4 зображена схема гідроакумуляторі та обладнане лопатями робоче колетранспортної системи. Гідротранспортна система со, блок керування, датчики визначення витрати містить насос 1 з всмоктувальним 2 і нагнітальним рідини та датчики визначення концентрації твер3 трубопроводами, розташований в ставі нагнітадих часток в потоці гідросуміші - консистометри, льного трубопроводу 3 акумулятор 4, встановлене при цьому насос та акумулятор заглиблені в воду в акумуляторі 4 та обладнане лопатями 5 робоче басейну водоймища, в якому ведеться розробка колесо 6, блок керування 7, датчики визначення витрати рідини 8, 9 та датчики визначення конценпідводного родовища корисних копалин, розташотрації твердих часток в потоці гідросуміші - консисваний в ставі нагнітального трубопроводу насоса тометри 10, 11, при цьому насос 1 та акумулятор 4 акумулятор встановлений в ставі всмоктувального заглиблені в воду басейну водоймища, в якому трубопроводу насоса, ділянка нагнітального труведеться розробка підводного родовища корисних бопроводу насоса, яка розташована по ходу руху копалин, розташований в ставі нагнітального трупотоку гідросуміші в ній після акумулятора, з'єднана з розташованим в акумуляторі наконечником, бопроводу 3 акумулятор 4 встановлений в ставі обладнане лопатями робоче колесо встановлене в всмоктувального трубопроводу 2, ділянка нагнітаакумуляторі вище зони сполучення акумулятора з льного трубопроводу 3, яка розташована по ходу руху потоку гідросуміші в ній після акумулятора 4, розташованою між насосом та акумулятором діляз'єднана з розташованим в акумуляторі 4 наконечнкою нагнітального трубопроводу насоса, сполуником 12, обладнане лопатями 5 робоче колесо 6 чені з насосом та з басейном водоймища, в якому встановлене в акумуляторі 4 вище зони сполученведеться розробка підводного родовища корисних ня акумулятора 4 з розташованою між насосом 1 копалин, ділянки всмоктувального трубопроводу та акумулятором 4 ділянкою нагнітального трубонасоса приєднані до акумулятора так, щоб траєкпроводу 3, сполучені з насосом 1 та з басейном торія руху потоку всмоктувального трубопроводу водоймища, в якому ведеться розробка підводного насоса при проходженні ним акумулятора проляродовища корисних копалин, ділянки всмоктувагала через лопаті робочого колеса, розташована льного трубопроводу 2 приєднані до акумулятора між насосом та акумулятором ділянка нагнітально4 так, щоб траєкторія руху потоку всмоктувального го трубопроводу насоса приєднана до акумулятотрубопроводу 2 при проходженні ним акумулятора ра так, щоб траєкторія руху потоку в розташова4 пролягала через лопаті 5 робочого колеса 6, ному в акумуляторі та з'єднаному з відповідною розташована між насосом 1 та акумулятором 4 ділянкою нагнітального трубопроводу насоса наділянка нагнітального трубопроводу 3 приєднана конечнику продовжувала траєкторію інерційного до акумулятора 4 так, щоб траєкторія руху потоку руху створеного насосом високонапірного потоку, в розташованому в акумуляторі 4 та з'єднаному з який надходить в акумулятор, ділянка всмоктувального трубопроводу насоса, яка розташована по відповідною ділянкою нагнітального трубопроводу ходу руху потоку гідросуміші в ній до акумулятора, 3 наконечнику 12 продовжувала траєкторію інерта з'єднана з розташованим в акумуляторі наконеційного руху створеного насосом 1 високонапірночником ділянка нагнітального трубопроводу насого потоку, який надходить в акумулятор 4, ділянка са сполучені з відповідними датчиками визначення всмоктувального трубопроводу 2, яка розташова 7 88733 8 на по ходу руху потоку гідросуміші в ній до акуму4, де вони потрапляють у створену в результаті лятора 4, та з'єднана з розташованим в акумулянадходження високонапірного потоку в наконечник торі 4 наконечником 12 ділянка нагнітального тру12 зону ежекції (див. фіг. 2), та транспортуються бопроводу 3 сполучені з датчиками визначення далі у складі потоку ділянки нагнітального трубовитрати рідини 8 та 9, а також з консистометрами проводу 3, яка розташована по ходу руху потоку 10 та 11 відповідно, площа поперечного перетину гідросуміші в ній після акумулятора 4. Конструкція з'єднаного з ділянкою нагнітального трубопроводу наконечника 12, яка передбачає зменшення площі З, яка розташована по ходу руху потоку гідросумійого поперечного перетну по ходу руху в ньому ші в ній після акумулятора 4, та розташованого в потоку гідросуміші, запобігає надходженню висоакумуляторі 4 наконечника 12 зменшується по конапірного потоку гідросуміші з розташованої між ходу руху в ньому потоку гідросуміші, донна часнасосом 1 та акумулятором 4 ділянки нагнітальнотина акумулятора 4 виконана у формі похилого го трубопроводу 3 у розташовану між акумулятожолоба 13, розташована між акумулятором 4 та ром 4 та насосом 1 ділянку всмоктувального трунасосом 1 ділянка нагнітального трубопроводу 3 бопроводу 2 через об'єм акумулятора 4. Це приєднана до акумулятора 4 в зоні розташування забезпечує можливість безперервного підйому у нижньої частини похилого жолоба 13, ділянка наскладі гідросуміші елементів підводного родовища гнітального трубопроводу 3, яка розташована по корисних копалин, яке розробляється, виключаючи ходу руху в ній потоку гідросуміші після акумулятранспортування твердих часток через робочі стутора 4, приєднана до акумулятора 4 в зоні розтапіні насоса 1. шування верхньої частини похилого жолоба 13, При значних розмірах акумулятора 4, що відблок керування 7 з'єднаний з насосом 1 та датчиповідає великим продуктивностям гідротранспорками визначення витрати рідини 8, 9 і консистомету, блок керування 7 після виходу насоса 1 на його трами 10, 11. Крім того, при великих продуктивноробочі характеристики, виконує запуск шнекового стях гідротранспорту, гідротранспортна система живильника 14 (див. фіг. 3). Шнековий живильник містить встановлений в акумуляторі 4 шнековий 14 забезпечує гарантовану подачу елементів підживильник 14 (див. фіг. 3), рівні розташування зон водного родовища корисних копалин, які надхоприєднання сполучених з басейном водоймища, в дять у нижню частину акумулятора 4, в потік нагніякому ведеться розробка підводного родовища тального трубопроводу 3. корисних копалин, та з насосом 1 ділянок всмоктуВищезазначена конструкція наконечника 12 вального трубопроводу 2 до акумулятора 4, знатакож забезпечує ефективне інтегрування потоку ходяться вище рівня розташування шнекового нагнітального трубопроводу 3, після надходження живильника 14, а блок керування 7, в свою чергу, до його складу виведених з потоку всмоктувальноз'єднаний з шнековим живильником 14. Гідротранго трубопроводу 2 твердих часток підводного роспортна система функціонує наступним чином. довища корисних копалин. Блок керування 7 запускає заповнений рідиПролягання траєкторії руху потоку всмоктуваною насос 1, який починає відкачувати зосереджельного трубопроводу 2 через лопаті 5 робочого ну в акумуляторі 4 рідину. При відкачуванні рідини колеса 6 забезпечує обертання робочого колеса 6, з заглибленого в басейн водоймища, в якому вещо, в свою чергу, сприяє процесу осадження тведеться розробка підводного родовища корисних рдих елементів підводного родовища корисних копалин, акумулятора 4, в нього під статичним копалин, а також перешкоджає відбуванню процетиском рідини, через сполучену з басейном цього сів агломерації в акумуляторі 4 та його заштибовки. водоймища та акумулятором 4 ділянку всмоктувального трубопроводу 2 починає надходити потік Уникнення заштибовки акумулятора 4 під час гідросуміші, який містить елементи підводного роботи гідротранспортної системи досягається родовища корисних копалин, яке розробляється. внаслідок гарантованого введення у склад потоку Паралельно з цим, в процесі проходження утворенагнітального трубопроводу 3 всього обсягу вивеного насосом 1 потоку нагнітального трубопроводу дених з потоку гідросуміші всмоктувального тру3 через об'єм акумулятора 4, завдяки вищенавебопроводу 2 твердих часток підводного родовища деній конструкції наконечника 12, виникає ефект корисних копалин, за рахунок забезпечення омивання потоком нагнітального трубопроводу 3 всієї ежекції, який забезпечує надходження в з'єднану з наконечником 12 ділянку нагнітального трубопроплощі дна акумулятора 4 - похилого жолоба 13. воду 3, зосередженої в акумуляторі 4 рідини разом Після запуску насоса 1, блок керування 7 за з утвореним насосом 1 високонапірним потоком. допомогою датчика визначення витрати рідини 8 При надходженні гідросуміші з сполученої з та консистометра 10 визначає величину масової басейном водоймища, в якому ведеться розробка витрати твердих часток в потоці гідросуміші всмопідводного родовища корисних копалин, та приєдктувального трубопроводу 2 до виведення з його наної до акумулятора 4 ділянки всмоктувального складу твердих часток, а також за допомогою даттрубопроводу 2 в акумулятор 4, швидкість руху чика визначення витрати рідини 9 та консистометра 11 визначає величину масової витрати твердих гідросуміші знижується. Таким чином, в акумулячасток в потоці гідросуміші нагнітального труботорі 4 під дією сил гравітації відбувається процес проводу З після введення у його склад виведених безперервного осадження твердих часток підводз потоку гідросуміші всмоктувального трубопровоного родовища корисних копалин зі складу потоку ду 2 твердих часток, порівнює ці величини та досявсмоктувального трубопроводу 2, траєкторія руху гає їх відповідності шляхом регулювання величиякого пролягає через акумулятор 4. В процесі осаною витрати насоса 1. дження елементи підводного родовища корисних копалин надходять у нижню частину акумулятора 9 88733 10 При необхідності збільшення величини масоПовторний запуск гідротранспортної системи вої витрати твердих часток в потоці гідросуміші виконується за наведеним вище алгоритмом. нагнітального трубопроводу 3 після введення у Таким чином, застосування винаходу, що зайого склад виведених з потоку гідросуміші всмокявляється, дозволить підвищити надійність роботи тувального трубопроводу 2 твердих часток, блок обладнання технологічних процесів, які входять до керування 7 збільшує величину витрати насоса 1. складу технології розробки підводних родовищ Безпосередньо перед зупинкою гідротранспокорисних копалин та функціонують в складних ртної системи, блок керування 7 виконує зупинку експлуатаційних умовах при високому тиску. насоса 1 та шнекового живильника 14. 11 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 88733 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydraulic transport system

Автори англійською

Kyrychenko Yevhen Oleksiiovych, Yevteiev Volodymyr Vasyliovych, Kyrychenko Volodymyr Yevhenovych, Romaniukov Artem Valeriiovych, Taturevych Artem Arkadiiovych

Назва патенту російською

Гидротранспортная система

Автори російською

Кириченко Евгений Алексеевич, Евтеев Владимир Васильевич, Кириченко Владимир Евгеньевич, Романюков Артем Валериевич, Татуревич Артем Аркадиевич

МПК / Мітки

МПК: F04D 13/06, F04D 7/00

Мітки: система, гідротранспортна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-88733-gidrotransportna-sistema.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідротранспортна система</a>

Подібні патенти