Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Металоприймальний колодязь, що складається з опорної плити і зовнішніх бічних стінок, щонайменше одна з яких виконана з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки однієї із стін проміжного ковша, і щонайменше в одній з яких можуть бути виконані переливні дозуючі канали, який відрізняється тим, що додатково містить внутрішню ємність з отвором для приймання металу, розташовану на опорній плиті і утворену внутрішньою бічною стінкою заввишки 0,1-0,8 від висоти зовнішніх бічних стінок металоприймального колодязя, яка може перебувати в центрі або зі зміщенням від центра опорної плити.

2. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішні бічні стінки, які не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша, виконані до 70 % нижчими за висотою, ніж прилеглі до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша.

3. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішня ємність виконана паралелепіпедної або циліндричної, або конічної, або пірамідальної, або призматичної, або сферичної геометричної форми.

4. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що товщина опорної плити в зоні безпосереднього падіння струменя металу дорівнює або більше товщини опорної плити периферійної частини металоприймального колодязя до 5 разів.

5. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що опорна плита металоприймального колодязя має продувні пристрої, через які здійснюють продувку металу газом.

Текст

Реферат: Металоприймальний колодязь складається з опорної плити і зовнішніх бічних стінок, щонайменше одна з яких виконана з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки однієї із стін проміжного ковша, і щонайменше в одній з яких можуть бути виконані переливні дозуючі канали. Додатково містить внутрішню ємність з отвором для приймання металу, розташовану на опорній плиті, і утворену внутрішньою бічною стінкою заввишки 0,1-0,8 від висоти зовнішніх бічних стінок металоприймального колодязя, яка може перебувати в центрі або зі зміщенням від центра опорної плити. UA 88609 U (12) UA 88609 U UA 88609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі металургії, зокрема до безперервного розливання металу. Відомий металоприймач проміжного ковша для безперервного розливання металу, який містить вогнетривку ємність, утворену опорною плитою (дном) і стінкою з прорізами, при цьому товщина стінки дорівнює 0,25-0,5 товщини дна, а прорізи розташовані симетрично (патент UA 51522 від 14.12.2009 р., МПК B22D 41/00). Недоліками даної конструкції є: 1) турбулентність падаючого в даний виріб струменя металу не зазнає локалізації; навпаки, струмінь відбивається від плоского днища виробу у вигляді бризок металу, що призводить як до зниження стійкості днища виробу, так і до зниження якості металу за рахунок утворення неметалевих вкраплень при окисненні бризок; 2) істотні втрати металу, що кристалізується в металоприймачі по закінченні розливання у зв'язку з відсутністю будь-яких наскрізних отворів у нижній частині стін виробу; 3) наявність у стінах виробу прорізів великої площі і висоти не дозволяє сформувати керовані потоки в об'ємі металу в проміжному ковші за межами виробу, а також призводить до передчасного руйнування стін виробу. Відомий приймальний колодязь, що складається з опорної плити і бічних стінок, одна з яких виконана з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки однієї з бічних стін проміжного ковша. Одна з бічних стін приймального колодязя має висоту не менше 75 % від висоти робочого простору проміжного ковша, одна із стінок приймального колодязя частково або повністю має висоту менше вищевказаного рівня. В одній з бічних стінок може бути виконаний щонайменше один отвір (патент RU 2400327 від 21.05.2008 р., МПК B22D 41/00). Конструкція металоприймача, яка описується в патенті RU 2400327, не забезпечує рівномірного розподілу потоків розплавленого металу з локалізацією турбулентності і формуванням струменя в заданому напрямку в залежності від конструкції проміжного пристрою. Задачею цієї корисної моделі є забезпечення підвищення якості безперервнолитої заготівки, а також збільшення стабільності і технологічності процесу безперервного розливання. Технічний результат, який досягається за допомогою корисної моделі, полягає у створенні умов локалізації та зниження ступеня турбулентності струменя металу, який падає з сталерозливного ковша в приймальну зону проміжного ковша, в якій встановлено металоприймальний колодязь, за рахунок конструкції даної корисної моделі. Також за рахунок конструкції внутрішнього профілю виробу досягається підвищена ерозійна стійкість виробу, що знижує швидкість надходження неметалевих вкраплень в метал внаслідок зниження швидкості руйнування самого виробу в процесі безперервного розливання. Технічний результат досягається тим, що металоприймальний колодязь, що складається з опорної плити і зовнішніх бічних стінок, щонайменше одна з яких виконана з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки однієї із стін проміжного ковша, і щонайменше в одній з яких можуть бути виконані переливні дозуючі канали, згідно корисної моделі, додатково містить внутрішню ємність з отвором для приймання металу, розташовану на опорній плиті, і утворену внутрішніми бічними стінками заввишки 0,1-0,8 від висоти зовнішніх бічних стінок металоприймального колодязя, яка може знаходитися по центру або зі зміщенням від центру опорної плити. Зовнішні бічні стінки металоприймального колодязя, які не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша, можуть бути виконані до 70 % нижчими за висотою, ніж стінки металоприймального колодязя, які повністю прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша. Внутрішня ємність може бути різної геометричної форми, зокрема, паралелепіпедної, циліндричної, конічної, пірамідальної, призматичної, сферичної. Товщина опорної плити 2 в зоні безпосереднього падіння струменя металу дорівнює або більше товщини опорної плити периферійної частини металоприймального колодязя до 5 разів. Опорна плита в зоні безпосереднього падіння струменя металу може мати одну або більше ударних поверхонь з прямолінійним профілем, розташованих під кутом одна до одної, або ударну поверхню, що має криволінійний профіль. Опорна плита металоприймального колодязя може мати продувні пристрої, через які здійснюють продувку метала газом. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється графічними матеріалами, що не виключають інші варіанти в межах формули. На фіг. 1 показано металоприймальний колодязь в аксонометрії з вирізом частини виробу, з внутрішньою ємністю кубічної форми з двома ударними поверхнями, розташованими під кутом одна до одної. 1 UA 88609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На фіг. 2 показано металоприймальний колодязь в аксонометрії з вирізом частини виробу для "Т-подібного" проміжного ковша, з внутрішньою ємністю циліндричної форми з криволінійним профілем ударної поверхні. На фіг. 3 показане розташування виробу безпосередньо в "Т-подібному" проміжному ковші. На фіг. 4 показано металоприймальний колодязь в аксонометрії з вирізом частини виробу, аналогічний наведеному на фіг. 2, але із зниженою висотою зовнішньої бокової стінки виробу, яка не прилягає до вогнетривкої футеровки проміжного ковша. В рамках даної корисної моделі під "зовнішніми бічними стінками металоприймального колодязя" слід розуміти зовнішні бічні стінки виробу, позначені на фіг. 1 і 2 як 3 і 3'. Під "внутрішніми бічними стінками металоприймального колодязя" слід розуміти стінки, які утворюють внутрішню ємність виробу, позначену на фіг. 1 і 2 як 7. Металоприймальний колодязь 1 має опорну плиту 2, бічні стінки виробу 3 і 3'. Стінки 3 виконані з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша. У стінках 3', що не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша, виконані переливні дозуючі канали 4. Металоприймальний колодязь 1 додатково містить внутрішню ємність 5 з отвором для приймання металу 6, розташовану на тій самій опорній плиті 2, та утворену внутрішньої бічною стінкою 7. Внутрішня ємність 5 з отвором для приймання металу 6 утворена внутрішньої бічною стінкою заввишки 0,1-0,8 від висоти зовнішніх бічних стінок 3 і 3' металоприймального колодязя. Внутрішня ємність 5 може знаходитися по центру або зі зміщенням від центру опорної плити залежно від конструкції проміжного ковша. Металоприймальний колодязь розділяє внутрішній простір проміжного ковша на приймальну (область надходження металу зі сталерозливного ковша) і розливні зони. Якщо всі зовнішні бічні стінки металоприймального колодязя однієї висоти, то, наявність щонайменше в одній з них (стін, які не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша) переливних дозуючих каналів дозволяє формувати спрямовані потоки металу в об'ємі розливних зон проміжного ковша. У випадку, коли щонайменше одна не прилегла до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша зовнішня бокова стінка виробу виконана нижчими інших по висоті, переливні дозуючі канали у виробі можуть бути відсутні. Товщина опорної плити 2 в зоні безпосереднього падіння струменя металу дорівнює або більше товщини опорної плити периферійної частини металоприймального колодязя до 5 разів. Збільшена товщина опорної плити в зоні безпосереднього падіння струменя металу застосовується у разі необхідності розливати метал серіями великої довжини. Рідкий метал зі сталерозливного ковша через вогнетривкий металопровід-трубу надходить до приймальної зони, а точніше, у внутрішню ємність металоприймального колодязя, потім у периферійну область металоприймального колодязя, і далі - до стаканів-дозаторів у розливних зонах проміжного ковша. При цьому турбулентні потоки не виходять за межі виробу металоприймального колодязя. Виконаний відповідно до заявленої корисної моделі металоприймальний колодязь, що має дві ємності для приймання металу, дозволяє локалізувати турбулентність падаючого струменя металу всередині виробу, по-перше, за рахунок локалізації і подальшого гасіння турбулентності в об'ємі внутрішньої ємності металоприймального колодязя, а по-друге, за рахунок витікання частково заспокоєного потоку металу з внутрішньої ємності в замкнутий об'єм металоприймального колодязя, де відбувається остаточне заспокоєння потоку металу. Далі метал витікає з металоприймального колодязя в розливні зони проміжного ковша або спрямованими струменями через переливні дозуючі канали, або через бічні стінки металоприймального колодязя, які не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша, які можуть бути виконані до 70 % нижчими за висотою, ніж стінки металоприймального колодязя, які повністю прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша. Дно металоприймального колодязя 8, в тому числі і в зоні безпосереднього падіння струменя металу, може мати продувні пристрої - пористі вставки або щілинні продувні блоки, через які здійснюють продувку металу газом (наприклад, аргоном). Таким чином, використання металоприймального колодязя запропонованої конструкції дозволяє досягти технічного результату за рахунок: запобігання утворення додаткових неметалевих вкраплень внаслідок зниження ступеня турбулентності падаючого струменя рідкої сталі з сталерозливного ковша в проміжний ківш; видалення наявних в об'ємі сталевого розплаву неметалевих вкраплень в шлакову фазу за рахунок локалізації турбулентності падаючого струменя в обсязі виробу та підвищення тривалості перебування металу у виробі; 2 UA 88609 U 5 запобігання затягування збагаченого неметалевими вкрапленням рафінувального шлаку приймальної зони проміжного ковша в об'єм металу за рахунок запобігання потрапляння цього шлаку до розливних стаканів проміжного ковша при зниженні рівня рідкого розплаву; підтримки стабільного розподілу потоків металу в проміжному ковші в процесі розливання, за рахунок локалізації турбулентності падаючого струменя в обсязі виробу; збільшення стійкості вогнетривкої футеровки приймальної зони проміжного ковша за рахунок її екранування виробом від впливу випромінювання падаючого струменя металу і безпосереднього контакту з рідким металом і шлаком, що, в остаточному підсумку, дає можливість підвищення серійності розливання методом "плавка на плавку". 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 1. Металоприймальний колодязь, що складається з опорної плити і зовнішніх бічних стінок, щонайменше одна з яких виконана з можливістю повного прилягання до вогнетривкої футеровки однієї із стін проміжного ковша, і щонайменше в одній з яких можуть бути виконані переливні дозуючі канали, який відрізняється тим, що додатково містить внутрішню ємність з отвором для приймання металу, розташовану на опорній плиті і утворену внутрішньою бічною стінкою заввишки 0,1-0,8 від висоти зовнішніх бічних стінок металоприймального колодязя, яка може перебувати в центрі або зі зміщенням від центра опорної плити. 2. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішні бічні стінки, які не прилягають до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша, виконані до 70 % нижчими за висотою, ніж прилеглі до вогнетривкої футеровки стін проміжного ковша. 3. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішня ємність виконана паралелепіпедної або циліндричної, або конічної, або пірамідальної, або призматичної, або сферичної геометричної форми. 4. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що товщина опорної плити в зоні безпосереднього падіння струменя металу дорівнює або більше товщини опорної плити периферійної частини металоприймального колодязя до 5 разів. 5. Металоприймальний колодязь за п. 1, який відрізняється тим, що опорна плита металоприймального колодязя має продувні пристрої, через які здійснюють продувку металу газом. 3 UA 88609 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Аксельрод Лев Моисеевич, Сухарев Степан Викторович, Лаптев Александр Павлович

МПК / Мітки

МПК: B22D 41/00

Мітки: металоприймальний, колодязь

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-88609-metaloprijjmalnijj-kolodyaz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Металоприймальний колодязь</a>

Подібні патенти