Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Циклон, що містить корпус із тангенціальним вхідним патрубком, а також кришку й вихлопну трубу, бункер, в якому осаджується пил, зону зниженого тиску, зв'язану трубопроводом з верхньою частиною внутрішнього простору бункера, який відрізняється тим, що зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення.

Текст

Реферат: Циклон містить корпус із тангенціальним вхідним патрубком, а також кришку й вихлопну трубу, бункер, в якому осаджується пил, зону зниженого тиску, зв'язану трубопроводом з верхньою частиною внутрішнього простору бункера. Зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення. UA 87751 U (12) UA 87751 U UA 87751 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до циклонів і може знайти застосування в процесі очищення газів у металургійній, хімічній і коксохімічній промисловості. Відомо циклон, що складається із циліндро-конічного корпуса, оснащеного тангенціальним вхідним патрубком, вихлопною трубою, кришкою, і бункера, в якому осаджується пил (див., наприклад, SU856568, МПК: В04С5/18, 25.08.81). Відомий циклон характеризується недостатньою ефективністю вловлювання пилу й високим абразивним зношуванням внутрішньої поверхні корпуса циклона при очищенні газів, що містять частки абразивного пилу, що істотно знижує термін служби металевого корпуса циклона. Невисока ефективність уловлювання пилу обумовлена вторинним віднесенням пилових часток, що вже досягли бункера, в якому осаджується пил, висхідним вихровим потоком, що опирається на пиловий шар у бункері аналогічно дії атмосферних вихрів на предмети, що перебувають на поверхні землі. Відомо циклон, що складається із циліндричного корпуса, оснащеного тангенціальним вхідним патрубком і вихлопною трубою, причому в місці кріплення вхідного патрубка до корпуса встановлена криволінійна пластина, що утворює із корпусом зону ежекційного зниженого тиску, зв'язану додатковим трубопроводом з верхньою частиною внутрішнього простору бункера, в якому осаджується пил (див., наприклад, UA92873, МПК: В04С5/18, оп. 10.12.2010). По технічній суті й результату, що досягається, відомий циклон є найбільш близьким до того, що заявляється. У відомому циклоні з метою зменшення вторинного винесення пилу з бункера в місці кріплення вхідного патрубка до корпуса встановлена криволінійна пластина, що утворює зону зниженого тиску, що сполучається за допомогою трубопроводу з бункером, в якому осаджується пил, що забезпечує відсмоктування частини газу з бункера, при цьому створюється захисна газова подушка, що знижує стирання корпуса пиловими абразивними частками, що містяться у газі. Однак, установка пластини в обертовому газі призводить до додаткової турбулізації усередині газового потоку, що порушує впорядковане переміщення під дією відцентрових сил часток, що містяться в газі, до стінки корпуса циклона й тим самим знижує ефективність очищення газу в циклоні. В основу корисної моделі поставлена задача створити циклон, що дозволяє збільшити ефективність очищення газів за рахунок зменшення вторинного віднесення пилу з бункера й збільшення терміну служби металевого корпуса циклона за рахунок зменшення абразивного зношування внутрішньої поверхні корпуса. Поставлена задача вирішується в циклоні, що містить корпус із тангенціальним вхідним патрубком, а також кришку й вихлопну трубу, бункер, в якому осаджується пил, зону зниженого тиску, зв'язану трубопроводом з верхньою частиною внутрішнього простору бункера; відповідно до корисної моделі, зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення. Відмітною ознакою корисної моделі, що заявляється, є те, що зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення. Виходячи з описаного рівня техніки випливає, що зазначена відмінність є новою. Завдяки тому, що зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення, забезпечується, з одного боку, відсмоктування частини газу з бункера, в якому осаджується пил, за рахунок перепаду тисків між бункером і зоною зниженого тиску, що виникає при проходженні потоку газу, що очищується, через циклон, що, як показує практика, сприяє підвищенню ефективності очищення газу, а, з іншого боку, ежектування газу, що відсмоктується з бункера, через щілину в корпусі циклона, розташовану в зоні кріплення до корпуса вхідного патрубка, створює своєрідну газову подушку, що запобігає стиранню абразивними пилоподібними частками внутрішньої поверхні циклона. Суть корисної моделі пояснюється кресленням. На кресленні на фіг. 1 представлений загальний вид пристрою, що заявляється, на фіг. 2 розріз по А-А, на фіг. 3 - аксонометрична проекція верхньої частини корпуса циклона, на фіг. 4 аксонометрична проекція верхньої частини корпуса циклона з розкритим вхідним патрубком. Циклон включає корпус 1, оснащений тангенціальним вхідним патрубком 2 і вихлопною трубою 3. У нижній частині корпуса встановлений бункер 4, в якому осаджується пил, внутрішній простір якого сполучається за допомогою трубопроводу 5 з камерою 6, що утворює зону зниженого тиску, прикріпленою до корпуса циклона тангенціально в напрямку обертання газового потоку в місці кріплення тангенціального патрубка 2 до корпуса циклона 1. Внутрішній 1 UA 87751 U 5 10 15 20 простір камери 6 сполучається із внутрішнім простором корпуса 1 циклона через щілину 7 у корпусі циклона. Трубопровід 5 оснащений регулювальним органом 8. Пристрій, що заявляється, працює таким чином. Запилений газ по тангенціальному патрубку 2 надходить у корпус 1, у якому закручується й у вигляді закрученого струменя направляється у бік вихлопної труби 3. Під дією виникаючих при цьому відцентрових сил пилові частки відкидаються в периферійну зону корпуса 2 і під дією сил ваги переміщаються в нижню частину корпуса, звідки попадають у бункер 4, в якому осаджується пил. При проходженні запиленого газу, що надходить у корпус циклона, зони розміщення щілини 7 у камері 6 створюється зона зниженого тиску, що з'єднана за допомогою трубопроводу 5 з бункером 4. Завдяки різниці тисків, що виникає при робочому режимі циклона між бункером і зоною зниженого тиску в камері 6, здійснюється регульоване за допомогою регулювального органа 8 відсмоктування частини газу з бункера 7 у камеру 6, завдяки чому усувається вторинне віднесення з бункера відсепарованого пилу, що сприяє збільшенню ефективності очищення газу в циклоні. Крім того, частина газу з бункера засмоктується в периферійну зону корпуса циклона й при цьому створюється своєрідна газова подушка, що захищає стінку корпуса від стирання абразивними частками, сприяючи тим самим збільшенню терміну служби корпуса циклона. Техніко-економічні переваги пристрою, що заявляється, у порівнянні із пристроємпрототипом складаються в збільшенні ефективності очищення газів за рахунок зменшення вторинного віднесення пилу з бункера й у збільшенні терміну служби металевого корпуса циклона за рахунок зменшення абразивного зношування внутрішньої поверхні корпуса. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Циклон, що містить корпус із тангенціальним вхідним патрубком, а також кришку й вихлопну трубу, бункер, в якому осаджується пил, зону зниженого тиску, зв'язану трубопроводом з верхньою частиною внутрішнього простору бункера, який відрізняється тим, що зона зниженого тиску утворена додатковою камерою, прикріпленою тангенціально до корпуса і орієнтованою в напрямку обертання газу, що надходить на очищення. 2 UA 87751 U 3 UA 87751 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Letiuk Oleksandr Illich, Trembach Tetiana Fedorivna, Kravchenko Oleksandr Mykhailovych, Klymenko Alla Heorhiivna, Lukianov Yevhen Fedorovych

Автори російською

Летюк Александр Ильич, Трембач Татьяна Федоровна, Кравченко Александр Михайлович, Клименко Алла Георгиевна, Лукьянов Евгений Федорович

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/187, B04C 5/30

Мітки: циклон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-87751-ciklon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклон</a>

Подібні патенти