Спосіб реконструктивної операції зі створенням тонкокишкового анастомозу після гастректомії за ру та включенням дванадцятипалої кишки

Номер патенту: 87600

Опубліковано: 10.02.2014

Автори: Гармаш Денис Олександрович, Шепетько Євген Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб реконструктивної операції зі створенням тонкокишкового резервуара після гастректомії за Ру та включенням дванадцятипалої кишки, що включає створенням тонкокишкового резервуара, який відрізняється тим, що перетинають відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, складають відвідну петлю порожньої кишки дистальніше езофагоєюноанастомозу у вигляді літери U протяжністю 12-14 см та зшивають її апаратним способом, після чого викроюють сегмент порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді, переміщують його у проксимальному напрямку заободово та анастомозують оральний кінець протяжністю 10-12 см із зшитою порожньою кишкою у вигляді літери U, створюючи тонкокишковий резервуар (єюногастропластика) довжиною 12-14 см із потрійної петлі порожньої кишки; дистальний кінець сегмента викроєної порожньої кишки анастомозують із куксою дванадцятипалої кишки за допомогою циркулярного зшивача "Ethicon" 25 мм із формуванням єюнодуоденоанастомозу, заглушують відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, відновлюють безперервність порожньої кишки ентеро-ентероанастомозом "кінець у кінець" дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру.

Текст

Реферат: UA 87600 U UA 87600 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для хірургічного лікування гострокровоточивого раку шлунка після виконання гастректомії за Ру у віддаленому післяопераційному періоді як другого етапу оперативного втручання або двомоментної єюногастропластики після гастректомії за Ру. Відомий спосіб реконструктивної операції після гастректомії, що полягає в створенні тонкокишкового резервуара з петлі порожньої кишки шляхом зшивання її у вигляді потрійної петлі апаратним способом і приміщенням її між стравоходом і дванадцятипалою кишкою [1]. Однак цей спосіб може бути застосований відразу ж після виконання гастректомії у вигляді одномоментной єюногастропластики зі створенням тонкокишкового резервуара та не може бути використаний, як оперативне втручання, що здійснюється в другий момент у післяопераційному періоді після виконання гастректомії за Ру із приводу гострокровоточивого раку шлунка. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраний нами як найближчий аналог (прототип), є спосіб реконструктивної операції після гастректомії за Гиляровичем-Шалімовим із включенням дванадцятипалої кишки [2], що полягає в перетинанні привідної петлі порожньої кишки між езофагоєюноанастомозом і ентеро-ентероанастомозом за Брауном, зшиванням її у вигляді подвійної петлі та наступним анастомозуванням із відвідною петлею порожньої кишки зі створенням тонкокишкового резервуара, перетинанням її над браунівським сполученням та анастомозуванням із дванадцятипалою кишкою [2]. Але і цей спосіб має недоліки, які полягають в тому, що спосіб реконструктивної операції може бути застосований після операції за Гиляровичем-Шалімовим, яка передбачає створення езофагоєюноанастомозу на довгій петлі порожньої кишки із ентеро-ентероанастомозом за Брауном, та не може бути використаний як спосіб реконструктивної операції після гастректомії за Ру. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу реконструктивної операції після гастректомії за Ру шляхом створення тонкокишкового резервуара між езофагоєюноанастомозом та куксою дванадцятипалої кишки із включенням дванадцятипалої кишки в пасаж харчової грудки, що поліпшує результати оперативного втручання і якість життя оперованих хворих у віддаленому післяопераційному періоді. Технічний результат досягається тим, що у відомому способі реконструктивної операції після гастректомії зі створенням тонкокишкового резервуара між привідною і відвідною петлями порожньої кишки із включенням дванадцятипалої кишки, відповідно до корисної моделі, перетинають відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, складають відвідну петлю дистальніше езофагоєюноанастомозу у вигляді подвійної петлі (або літери U) та зшивають її апаратним способом протяжністю 12-14 см, потім викроюють із відвідної петлі порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру сегмент порожньої кишки довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді, переміщують його у проксимальному напрямку заободово та анастомозують із зшитої у вигляді літери U відвідною петлею порожньої кишки апаратним способом, створюючи тонкокишковий резервуар (еюногастропластика) довжиною 12-14 см. Дистальний кінець викроєного сегмента порожньої кишки анастомозують із куксою дванадцятипалої кишки із формуванням єюнодуоденоанастомозу, включаючи її в травний процес. Відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру заглушують, а безперервність порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру відновлюють тонкокишковим анастомозом "кінець у кінець". Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі реконструктивної операції після гастректомії зі створенням тонкокишкового резервуара між привідною і відвідною петлями порожньої кишки із включенням дванадцятипалої кишки при гострокровоточивому раку шлунка, згідно з корисною моделлю, перетинають відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру на відстані 3-5 см, складають відвідну петлю порожньої кишки дистальніше езофагоєюноанастомозу у вигляді літери U протяжністю 12-14 см та зшивають її апаратним способом, після чого викроюють сегмент худої кишки дистальніше ентероентероанастомозу за Ру довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді, переміщують його у проксимальному напрямку заободово та анастомозують оральний кінець протяжністю 10-12 см із зшитою порожньою кишкою у вигляді літери U, створюючи тонкокишковий резервуар (єюногастропластика) довжиною 12-14 см із потрійної петлі порожньої кишки. Дистальний кінець сегмента викроєної порожньої кишки анастомозують із куксою дванадцятипалої кишки за допомогою циркулярного зшивача "Ethicon" 25 мм із формуванням еюнодуоденоанастомозу, заглушують відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, а безперервність порожньої кишки відновлюють ентеро-ентероанастомозом "кінець у кінець" дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру. 1 UA 87600 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Суть корисної моделі, що заявляється, полягає в тому, що після раніше виконаної гастректомії за Ру, відвідну петлю порожньої кишки перетинають над рівнем ентероентероанастомозу за Ру, складають її у вигляді подвійної петлі або літери U протяжністю 12-14 см та зшивають її апаратним способом, після чого дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру викроюють сегмент порожньої кишки довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді, переміщують його у проксимальному напрямку заободово та анастомозують оральний кінець зі зшитої у вигляді літери U петлею порожньої кишки, створюючи тонкокишковий резервуар (єюногастропластика) протяжністю 12-14 см. Дистальний кінець викроєного сегмента порожньої кишки анастомозують циркулярним зшивачем "Ethicon" 25 мм із куксою дванадцятипалої кишки із формуванням еюнодуоденоанастомозу. Проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру відвідну петлю порожньої кишки заглушують, відновлюють безперервність порожньої кишки після викроювання сегмента порожньої кишки ентеро-ентероанастомозом "кінець у кінець" дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру. Відмінною ознакою корисної моделі, що заявляється, є те, що після раніше виконаної гастректомії за Ру здійснюється створення тонкокишкового резервуара (єюногастропластика) необхідної ємності, який має антидемпінгові та антирефлюксні властивості, моделює об'ємну функцію втраченого шлунка, включає в травний процес дванадцятипалу кишку й, таким чином, має кращі функціональні властивості, поліпшує стан хворих після гастректомії та якість життя пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді. Наявність зазначених відмінних ознак способу, що заявляється, у порівнянні з прототипом є підставою для того, щоб заявити його як корисну модель. Спосіб пояснюється ілюстративними матеріалами, на яких зображено: на фіг. 1 - гастректомія за Ру, перетинання відвідної петлі порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, викроювання сегмента порожньої кишки довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді з відвідної петлі порожньої кишки дистальніше ентероентероанастомозу за Ру, де: 1 - муфтоподібний інвагинаційний езофагоєюноанастомоз; 2 - кукса дванадцятипалої кишки; 3 - ентеро-ентероанастомоз за Ру; 4 - лінія перетинання відвідної петлі порожньої кишки проксимальніше ентероентероанастомозу за Ру; 5 - сегмент порожньої кишки довжиною 22-24 см, що викроюється на судинній брижовій аркаді з відвідної петлі порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру; на фіг. 2 - створення тонкокишкового резервуара із зшитої апаратним способом U-подібної петлі відвідної частини порожньої кишки та викроєного сегмента порожньої кишки на судинній брижовій аркаді з анастомозуванням дистального кінця викроєного сегмента порожньої кишки із куксою дванадцятипалої кишки із формуванням єюнодуоденоанастомозу, заглушування відвідної петлі порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, відновлення безперервності порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру ентероентероанастомозом "кінець у кінець", де: 1 - езофагоєюноанастомоз; 3 - ентеро-ентероанастомоз за Ру; 5 - сегмент порожньої кишки на судинній брижовій аркаді; 6 - U-подібна петля відвідної частини порожньої кишки; 7 - тонкокишковий резервуар (еюногастропластика); 8 - єюнодуоденоанастомоз; 9 - заглушена петля порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру; 10 - ентеро-ентероанастомоз "кінець у кінець". Спосіб виконується таким чином. Після лапаротомії, ревізії органів черевної порожнини й констатації факту, що відсутня пролонгація пухлинного процесу та віддалене метастазування, нижче езофагоєюноанастомоз 1 виділяють відвідну петлю порожньої кишки, виділяють ентеро-ентероанастомоз за Ру 3; після цього перетинають відвідну петлю порожньої кишки 4 на відстані 3-5 см від ентероентероанастомозу за Ру, викроюють сегмент порожньої кишки 5 на судинній брижовій аркаді дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру протяжністю 22-24 см, (фіг. 1), складають відвідну петлю порожньої кишки дистальніше езофагоєюноанастомозу 1 у вигляді літери U та зшивають її апаратним способом 6, переміщують проксимальний відділ викроєної петлі порожньої кишки 5 в проксимальному напрямку заободово та анастомозують із складеної у вигляді літери U відвідною петлею порожньої кишки 6 дистальніше езофагоєюноанастомозу, створюючи тонкокишковий резервуар протяжністю 12-14 см (єюногастропластика) 7, після чого дистальний 2 UA 87600 U 5 10 15 20 25 кінець викроєного сегмента порожньої кишки 5 анастомозують із куксою дванадцятипалої кишки циркулярним зшивачем "Ethicon" 25 мм із формуванням еюнодуоденоанастомозу 8; заглушують пересічену порожню кишку 9 проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру 3, безперервність відвідної петлі порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру (3) відновлюють ентеро-ентероанастомозом "кінець у кінець" 10 (фіг. 2); встановлюють зонд для ентерального харчування у відвідну петлю порожньої кишки дистальніше ентеро-ентероанастомозу "кінець у кінець". Корисна модель, що заявляється, має ті переваги, що після гастректомії за Ру дозволяє створити тонкокишковий резервуар, який моделює функцію втраченого шлунка, має антидемпінгові та антирефлюксні властивості, включає в пасаж дванадцятипалу кишку, сприяє ліквідації дефіциту маси тіла в пацієнтів, поліпшує якість життя хворих, що перенесли гастректомію за Ру, у віддаленому післяопераційному періоді. За способом, що заявляється, оперована одна хвора з гарним результатом: у післяопераційному періоді зникли явища демпінг-синдрому, маса тіла збільшилася на 8 кг. Спосіб має ті переваги, що дозволяє моделювати функцію втраченого шлунка за рахунок створення єюногастропластики або штучного тонкокишкового резервуара, нівелює демпінгреакцію та демпінг-синдром сповільнюючи пасаж харчової грудки по порожній кишці, включає в пасаж дванадцятипалої кишки, сприяє усуненню дефіциту маси тіла в пацієнтів, поліпшенню якості життя їх у віддаленому післяопераційному періоді. Спосіб може бути рекомендований для застосування в практиці хірургічних відділень міських, обласних лікарень, в центрах шлунково-кишкових кровотеч, онкоцентрах. Список використаної літератури: 1. Шепетько Є.М., Фомін П.Д., Селюков І.М. Спосіб гастроєюнопластики. Патент № 52020 А, Україна. МПК А61В17/00. 2001129226. Заявл. 29.12.2001; опубл. 16.12.2002, бюл. № 12. - 4 с. 2. Шепетько Є.М., Гармаш Д.О. Спосіб реконструктивної операції після гастректомії. Пат. UA № 80466 U МПК А61В17/00. Заявл. 28.12.2012; опубл. 27.05.2013, бюл. № 10. - 5 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Спосіб реконструктивної операції зі створенням тонкокишкового резервуара після гастректомії за Ру та включенням дванадцятипалої кишки, що включає створенням тонкокишкового резервуара, який відрізняється тим, що перетинають відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, складають відвідну петлю порожньої кишки дистальніше езофагоєюноанастомозу у вигляді літери U протяжністю 12-14 см та зшивають її апаратним способом, після чого викроюють сегмент порожньої кишки дистальніше ентероентероанастомозу за Ру довжиною 22-24 см на судинній брижовій аркаді, переміщують його у проксимальному напрямку заободово та анастомозують оральний кінець протяжністю 10-12 см із зшитою порожньою кишкою у вигляді літери U, створюючи тонкокишковий резервуар (єюногастропластика) довжиною 12-14 см із потрійної петлі порожньої кишки; дистальний кінець сегмента викроєної порожньої кишки анастомозують із куксою дванадцятипалої кишки за допомогою циркулярного зшивача "Ethicon" 25 мм із формуванням єюнодуоденоанастомозу, заглушують відвідну петлю порожньої кишки проксимальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру, відновлюють безперервність порожньої кишки ентеро-ентероанастомозом "кінець у кінець" дистальніше ентеро-ентероанастомозу за Ру. 3 UA 87600 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shepetko Yevhen Mykolaiovych, Harmash Denys Oleksandrovych

Автори російською

Шепетько Евгений Николаевич, Гармаш Денис Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: кишки, операції, тонкокишкового, включенням, реконструктивної, створенням, спосіб, дванадцятипалої, гастректомії, анастомозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-87600-sposib-rekonstruktivno-operaci-zi-stvorennyam-tonkokishkovogo-anastomozu-pislya-gastrektomi-za-ru-ta-vklyuchennyam-dvanadcyatipalo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб реконструктивної операції зі створенням тонкокишкового анастомозу після гастректомії за ру та включенням дванадцятипалої кишки</a>

Подібні патенти