Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб копіювання гвинтової лінії, що розміщена на евольвентному профілі крупномодульного косозубого зубчастого колеса, при якому щуп копіювального пристрою переміщують по копіру, який відрізняється тим, що як копір використовують шаблон евольвентного профілю косозубого колеса з існуючою гвинтовою лінією, виготовлений із тонколистового матеріалу вигинанням його у відповідності до існуючої гвинтової лінії ушкодженого зуба косозубого колеса, при цьому шаблон накладають та закріплюють на евольвентну поверхню ушкодженого зуба, щуп розміщують на відтвореній існуючій гвинтовій лінії шаблона.

Текст

Реферат: UA 86897 U UA 86897 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі металообробки, стосується способу копіювання гвинтової лінії, розміщеної на евольвентному профілі крупномодульних косозубих зубів коліс при їх ремонті методами, наприклад, наплавлення, і може бути використана на місці експлуатації важких зубчастих коліс без їхнього демонтування та доставки до зубообробних верстатів. Крупномодульні циліндричні косозубі зубчасті колеса використовуються у важкій промисловості як редуктори для передачі значних сил та крутних моментів. Основною причиною виходу їх з працездатності є поломки та вищерблення зубів, тобто порушення профілю евольвенти, що потребує її відновлення методами, наприклад, наплавлення. Після направлення для кінцевого поновлення евольвентної поверхні виникає потреба у її фрезеруванні або шліфуванні. При цьому потрібно відтворювати гвинтову лінію, розміщену на евольвентному профілі, тобто відновлювати евольвентний профіль за гвинтовою лінією, що є складною технічною задачею. З рівня техніки відомий спосіб відтворення гвинтової лінії, розміщеної на евольвентному профілі крупномодульних косозубих коліс фрезеруванням западин із використанням зубофрезерних верстатів (Кучер A.M. и др. Металлорежущие станки. Л., Машиностроение, 1972, стр. 267, рис. 136). Недоліком відомого способу є те, що для відтворення гвинтової лінії, розміщеної на евольвентному профілі важких крупномодульних косозубих коліс потрібні важкі верстати, які можуть знаходитися на значній відстані від колеса, що потребує ремонту. Демонтаж важких коліс теж потребує значних зусиль та витрат, що теж можна віднести до недоліків, які необхідно виконувати при використанні відомого способу відтворення гвинтової лінії. Найближчим до запропонованого способу по технічній суті і результату, що досягається, є спосіб відтворення лінії, розміщеної на евольвентному профілі крупномодульних зубчастих коліс (Патент на полезную модель № 103505 (U1), RU, МПК B23F1/06, 2011) узятий нами за аналог. Суть способу полягає у тому, що копіювання лінії, розміщеної на евольвентному профілі крупномодульних косозубих коліс, здійснюють щупом на пристосуванні, який переміщують по копіру, за яке використовують існуючу лінію неушкодженої поверхні зуба. Недоліком аналога, що ним не передбачені дії, що потрібні при копіюванні гвинтової лінії, розміщеної на евольвентному профілі при фрезеруванні западин крупномодульних косозубих коліс, а саме рух відтворення гвинтової лінії, яка і є на зубчастій поверхні косозубого колеса. За допомогою відомого способу можливе фрезерування тільки прямозубих коліс, що обмежує його використання при ремонті важких крупномодульних коліс. У відомому способі відтворення лінії уздовж евольвентного профілю здійснюється без зв'язку із западинами, розміщеними поруч. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу копіювання гвинтової лінії, розміщеної на евольвентному профілі крупномодульного косозубого зубчастого колеса шляхом введення нових дій і використання при цьому елементів пристроїв, що дозволяють відтворювати існуючу гвинтову лінію як незношену ділянку западини, що розміщена поруч або через декілька кроків, і використовувати її як копір, що забезпечує сталість отримання гвинтової лінії, розширює технологічні можливості за рахунок відновлення косозубих коліс із різними параметрами гвинтових ліній та евольвентних поверхонь, використовуючи їх як копір. Поставлена задача вирішується тим, що гвинтова лінія, розміщена на евольвентному профілі крупномодульного косозубого зубчастого колеса, при якому щуп копіювального пристрою переміщують по копіру, згідно з корисною моделлю, як копір використовують шаблон евольвентного профілю косозубого колеса з існуючою гвинтовою лінією, виготовлений із тонколистового матеріалу вигинанням його у відповідності до існуючої гвинтової лінії ушкодженого зуба косозубого колеса, при цьому шаблон накладають на евольвентну поверхню ушкодженого зуба та закріплюють, а щуп розміщують на відтвореній існуючій гвинтовій лінії шаблона. Використання способу в сукупності з усіма істотними ознаками, включаючи відмінні, дозволяє за рахунок відтворення шаблона евольвентного профілю косозубого колеса із тонколистового металу у відповідності до існуючої гвинтової лінії накладати його та закріплювати на евольвентній поверхні ушкодженого зуба колеса, що дає неушкоджену поверхню, і використовувати його як копір, що забезпечує розширення технологічних можливостей відновлення евольвентної поверхні зубчатого колеса. Суть способу пояснюється кресленнями, на яких показані: фіг. 1 - приклад способу копіювання гвинтової лінії, де позначені: косозубе зубчасте колесо 1 з ушкодженою евольвентною поверхнею, евольвентна поверхня 2, існуюча гвинтова лінія 3 (показана умовно), вищерблення зубів 4 на евольвентній поверхні 2, шліфувальний круг або 1 UA 86897 U 5 10 15 20 25 30 фреза 5, щуп 6, жорсткий зв'язок 7 шліфувального круга або фрези 5 і щупа 6, β - кут гвинтової лінії на евольвентному профілі зуба, умовно показаний в аксонометрії; фіг. 2 - шаблон евольвентного профілю косозубого колеса із існуючою гвинтовою лінією, де позначені: шаблон 8 із тонколистового матеріалу, товщина металу 0,7-1,0 мм, профіль 9 евольвентної поверхні 2, існуюча гвинтова лінія 3, β - кут гвинтової лінії на евольвентному профілі зуба; фіг. 3 - розміщення шаблону евольвентного профілю косозубого колеса із існуючою гвинтовою лінією на ушкодженій евольвентній поверхні зуба колеса, де позначені: косозубе зубчасте колесо 1 з ушкодженою евольвентною поверхнею 2, шаблон 8 із тонколистового матеріалу, закріплення 10 шаблона 8 на ушкодженій евольвентній поверхні 2; фіг. 4 - приклад здійснення запропонованого способу копіювання гвинтової лінії, де позначені: косозубе зубчасте колесо 1 з ушкодженою евольвентною поверхнею 2, евольвентна поверхня 2, існуюча гвинтова лінія 3 (показана умовно), вищерблення зубів 4 на евольвентній поверхні 2, шліфувальний круг або фреза 5, щуп 6, пристрій 7 жорсткого зв'язку шліфувального круга або фрези 5 і щупа 6, β - кут гвинтової лінії на евольвентному профілі зуба, умовно показаний в аксонометричному уявленні; шаблон 8 із тонколистового матеріалу, товщина металу 0,7-1,0 мм, закріплення 10 шаблону 8 на ушкодженій евольвентній поверхні 2. Спосіб здійснюється таким чином. На евольвентну поверхню 2 ушкодженого зуба косозубого колеса 1, що має кут β існуючої гвинтової лінії 3 накладають тонколистовий матеріал товщиною 0,7-1,0 мм і вигинають шаблон 8 так, щоб гвинтова лінія шаблона копіювала існуючу гвинтову лінію 3 косозубого колеса 1 під кутом β. Закріплення 10 шаблона 8 на ушкодженій евольвентній поверхні 2 здійснюють за допомогою клея. Щуп 6 розміщують на скопійованій гвинтовій лінії шаблона 8, і використовують його як копір, а через пристрій 7 жорсткого зв'язку шліфувального круга або фрези 5 із щупом 6 виконують обробку зуба, що ремонтують. Спосіб можна використовувати також для шевронних та конічних коліс як з прямими, так і гвинтовими зубами. Таким чином, запропонований спосіб відновлення евольвентної поверхні зубчастих коліс за рахунок відтворення існуючої гвинтової лінії на тонколистовому шаблоні та з подальшою можливістю використання його як копіра для зубчастих поверхонь, що ремонтуються, забезпечує розширення технологічних можливостей відновлення евольвентної поверхні зубчастих коліс. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб копіювання гвинтової лінії, що розміщена на евольвентному профілі крупномодульного косозубого зубчастого колеса, при якому щуп копіювального пристрою переміщують по копіру, який відрізняється тим, що як копір використовують шаблон евольвентного профілю косозубого колеса з існуючою гвинтовою лінією, виготовлений із тонколистового матеріалу вигинанням його у відповідності до існуючої гвинтової лінії ушкодженого зуба косозубого колеса, при цьому шаблон накладають та закріплюють на евольвентну поверхню ушкодженого зуба, щуп розміщують на відтвореній існуючій гвинтовій лінії шаблона. 2 UA 86897 U 3 UA 86897 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Korotun Mykola Mykolaiovych, Dolya Oleg Anatoliyovych

Автори російською

Коротун Николай Николаевич, Доля Олег Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 1/00

Мітки: лінії, гвинтової, копіювання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86897-sposib-kopiyuvannya-gvintovo-lini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб копіювання гвинтової лінії</a>

Подібні патенти