Спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень, який включає використання препарату з групи венотоніків, який відрізняється тим, що призначають препарат діосмін в дозі 600 мг один раз на добу, вранці, впродовж 24-28 днів.

Текст

Реферат: Спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень включає використання препарату з групи вено тоніків. Призначають препарат діосмін в дозі 600 мг один раз на добу, вранці, впродовж 24-28 днів. UA 86807 U (12) UA 86807 U UA 86807 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології, і може бути використана для корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень. У патогенезі нервової системи при хронічному обструктивному захворюванні легень провідну роль відіграє вплив чинників гіпоксемії і гіперкапнії, які виникають внаслідок прогресуючого погіршення вентиляції. Відомо, що центральна нервова система раніше інших органів і тканин реагує навіть на невеликий ступінь кисневої недостатності. Гіпоксія рано проявляється не тільки розладом функції, а й порушенням будови різних клітин мозку (нейрони, глія) і синаптичних структур. У відповідь на кисневе голодування включаються різні компенсаторні механізми, однак, при вираженій гіпоксії компенсаторна дія цих чинників відносно нетривала. В головному мозку розвиваються глибокі порушення обміну, виникає набряк, венозний застій і дисциркуляція. Все вище перелічене веде до формування хронічної цереброваскулярної патології, яка представляє собою одну з основних проблем сучасної клінічної неврології. Широка поширеність, вплив на якість життя, великий економічний збиток, а також ризик розвитку інсульту на тлі прогресування хронічної цереброваскулярної недостатності, робить дуже важливою розробку ефективних методів лікування хронічної церебральної ішемії. Як прототип корисної моделі вибраний спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень [Савина М.В. Венозная мозговая дисциркуляция у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких // Медицина сегодня и завтра. - 2002. - № 2. - С. 93-95.], який полягає в застосуванні препарату інстенон - 1 табл. 3 рази на добу впродовж 4-х тижнів та препарату ескузан: 1 тиждень - по 2 драже 3 рази на добу, 2 тиждень - по 1 драже 3 рази на добу, 3 тиждень - по 1 драже 2 рази на добу, 4 тиждень - по 2 драже на ніч. Ознаками, які співпадають із суттєвими ознаками запропонованого способу, є: застосування препарату з групи венотоніків. Причинами, що перешкоджають досягненню очікуваного позитивного результату (покращення артеріального кровопостачання, зменшення швидкості венозного кровотоку, що дозволяє ефективно нормалізувати гемодинамічні показники), є: застосування препарату інстенон протипоказано у хворих з підвищенням внутрішньочерепного тиску, яке спостерігається при вираженому порушенні церебральної венозної гемодинаміки на тлі хронічних обструктивних захворювань легень, у переважної кількості хворих даної групи виявляється стеноз сонної артерії внаслідок атеросклеротичних процесів, що також є протипоказанням до застосування інстенону. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу-прототипу шляхом заміни двох препаратів на один з групи венотоніків, що дозволяє досягти максимальну позитивну відповідь та досягти очікуваний технічний результат, тобто ефективно нормалізувати гемодинамічні показники. Поставлена задача вирішується тим, що в способі корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень, який включає використання препарату з групи венотоніків, згідно з корисною моделлю, призначають препарат діосмін в дозі 600 мг один раз на добу, вранці, впродовж 24-28 днів. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом проявляється наступний: застосування монотерапії у вигляді призначення препарату діосмін в дозі 600 мг один раз на добу, вранці, впродовж 24-28 днів, який володіє венотонічною, ангіопротекторною і протизапальною дією, а також підвищує тонус вен і зменшує їхню розтяжність, сприяє редукції венозного застою, покращує лімфатичний дренаж шляхом підвищення тонусу і частоти скорочення лімфатичних капілярів, збільшує їхню функціональну щільність, знижує лімфатичний тиск, а також покращує мікроциркуляцію - підвищує резистентність капілярів, зменшує їхню проникність; зменшує адгезію лейкоцитів до венозної стінки та їх міграцію в паравенозні тканини, покращує дифузію кисню і перфузію в тканини, підсилює судинозвужувальну дію епінефрину (адреналіну), норепінефрину (норадреналіну), блокує вироблення вільних радикалів, синтез простагландинів і тромбоксану. Препарат діосміну підсилює резистентність капілярів, зменшує їхню проникність, закономірно призводить до покращення мікроциркуляції, покращує лімфатичний дренаж. Також є дані, що препарат діосмін має доказову базу щодо покращення артеріального кровотоку. Всі перелічені характеристики допомагають завершити пошук ефективної терапії, а також як можна раніше розпочати попередження ускладнень хронічного обструктивного захворювання легень з боку головного мозку, включаючи і цереброваскулярні захворювання. Спосіб полягає в наступному. 1 UA 86807 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Всім хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень проводять оцінку неврологічного статусу і церебральної гемодинаміки за допомогою допплерографічного дослідження судин голови і шиї. При виявленні венозних порушень, а саме при підвищенні швидкості кровотоку по вене Розенталя більше 14 см/с, призначають препарат діосміну в дозі 600 мг на добу, вранці, натще, впродовж 24-28 днів. Запропонований спосіб був апробований в умовах пульмонологічного відділення на 45 хворих. Досліджувана група була розподілена на 3 підгрупи залежно від стадії хронічного обструктивного захворювання легень: І підгрупа - пацієнти з хронічними обструктивними захворюваннями легень І стадії (19 обстежених), II підгрупа - пацієнти з хронічними обструктивними захворюваннями легень II стадії (15 обстежених), III підгрупа - пацієнти з хронічними обструктивними захворюваннями легень III стадії (11 обстежених). Всім пацієнтам досліджували церебральну гемодинаміку за допомогою кольорового дуплексного сканування екстра- і інтракраніальних судин на приладі SA-8000 EX (MEDISON). В таблиці 1 наведені зміни церебральної гемодинаміки на тлі прийому діосміну. Як видно із табл. 1, після лікування препаратом діосміну у хворих відмічалась статистично значима динаміка показників допплерографії у вигляді покращення кровотоку у всіх судинних басейнах, переважно в каротидному, нормалізації венозного відтоку, зниження підвищеного індексу пульсації. Спосіб проілюстрований наступними прикладами. Приклад 1. Пацієнт А., 61 рік, перебував на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом хронічне обструктивне захворювання легень 2 стадії. Окрім скарг на кашель, задишку, пацієнта непокоїли скарги на головний біль розпираючого характеру, що з'являвся після сна, а також при переміні погоди, психо-емоційному перенапруженні. Також пацієнт пред'являв скарги на хиткість, нестійкість при ходінні, особливо при загостренні захворювання. Неврологічний статус: свідомість ясна. Зіниці, очні щілини симетричні. Рухи очних яблук не обмежені. Обличчя симетричне. Язик по центру. Сухожильні рефлекси живі, симетричні. Патологічних знаків немає. Пальце-носова проба - легка інтенція з 2-х сторін. Невпевнено в позі Ромберга. Пацієнту поруч із загальноклінічними обстеженнями було проведено дослідження церебральної гемодинаміки. В таблиці 2 наведені показники церебральної гемодинаміки у пацієнта А. до лікування. Пацієнту було проведено лікування по заявленому способу, після чого хворому знову була проведена оцінка церебральної гемодинаміки. В таблиці 3 представлені показники церебральної гемодинаміки у даного пацієнта А. після лікування. Після проведеної корекції пацієнт відмічає значне покращення самопочуття, зниження інтенсивності головного болю, хиткості при ходінні, спостерігається покращення артеріального кровообігу: швидкість по внутрішній сонній артерії збільшилась на 9 %, по середній мозковій артерії на 6 %; покращення венозного відтоку: швидкість по вене Розенталя зменшилась на 25 %. Приклад 2. Пацієнтка Б., 54 роки, перебувала на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом хронічне обструктивне захворювання легень, 3 стадії. Пред'являла скарги на інтенсивне несистемне запаморочення епізодичного характеру, а також підвищену стомлюваність. У неврологічному статусі відмічається слабкість конвергенції з 2-х сторін, інтенція при проведенні пальце-носової проби з 2-х сторін, хиткість у позі Ромберга. Пацієнтці також була проведена оцінка церебральної гемодинаміки, яка відображена В таблиці 4 наведені показники церебральної гемодинаміки у пацієнтки Б. до лікування. Пацієнтці було проведено лікування по заявленому способу, після чого була проведена повторна оцінка церебральної гемодинаміки, її результати відображені В таблиці 5 наведені показники церебральної гемодинаміки у пацієнтки Б. після лікування. Після проведеного лікування пацієнтка відмічає покращення свого стану, зменшення виразності запаморочення, підвищення працездатності, нормалізація гемодинамічних показників за даними допплерографії: швидкість по внутрішній сонній артерії збільшилась на 15 %, по середній мозковій артерії на 6 %; нормалізувався венозний відтік: швидкість по вене Розенталя зменшилась на 25 %. 2 UA 86807 U 5 Застосування способу, що заявляється, дозволяє покращити показники церебральної гемодинаміки - підвищується швидкість кровотоку в каротидному і вертебро-базилярному басейнах, знижується швидкість кровотоку по вене Розенталя, що доводить можливість застосування заявленого способу з метою корекції церебральної гемодинаміки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень. Таблиця 1 ВСА СМА ПСС ПА см/с Вена Розенталя РІ СМА ПА 1-а підгрупа, n=19 2-а підгрупа, n=15 3-я підгрупа, n=11 Після Після Після До лікування До лікування До лікування лікування лікування лікування 69,4±8,2 72,3±8,0 65,3±7,3 71,0±1,8* 62,0±7,1 66,0±3,1 101,0±14,3 98,1±13,6 84,9±8,8 90,0±5,0 81,0±12,1 90,0±10,0 49,0±10,6 52,2±13,6 44,6±10,9 44,4±10,0 32,0±7,1 34,5±9,6 14,8±3,5 14,4±2,0 15,2±2,7 12,6±1,1* 21,1±5,0 17,0±1,7* 0,7±0,08 0,7±0,1 0,7±0,07 0,8±0,1 0,9±0,1 0,8±0,1 0,8±0,1 0,7±0,06 0,9±0,1 0,9±0,07 0,8±0,1 0,7±0,09* Примітка: * - р < 0,05 до і після лікування Таблиця 2 Внутрішні сонні артерії Середні мозкові артерії Передні мозкові артерії Задні мозкові артерії Хребетні артерії Вена Розенталя Ліворуч ПСС см/с 70 115 113 64 45 16 РІ 0,76 0,80 0,79 0,81 Праворуч ПСС см/с 68 118 110 57 49 16 РІ 0,89 0,82 0,79 0,69 Таблиця 3 Внутрішні сонні артерії Середні мозкові артерії Передні мозкові артерії Задні мозкові артерії Хребетні артерії Вена Розенталя Ліворуч ПСС см/с 80 122 117 66 48 12 РІ 0,73 0,78 0,77 0,80 Праворуч ПСС см/с 81 120 114 61 49 13 РІ 0,86 0,80 0,77 0,67 Таблиця 4 Внутрішні сонні артерії Середні мозкові артерії Передні мозкові артерії Задні мозкові артерії Хребетні артерії Вена Розенталя Ліворуч ПСС см/с 65 94 88 58 36 20 РІ 0,81 0,94 0,96 0,87 10 3 Праворуч ПСС см/с 75 117 103 76 36 22 РІ 0,89 0,92 0,85 0,83 UA 86807 U Таблиця 5 Внутрішні сонні артерії Середні мозкові артерії Передні мозкові артерії Задні мозкові артерії Хребетні артерії Вена Розенталя Ліворуч ПСС см/с 68 100 92 60 38 15 РІ 0,8 0,93 0,95 0,86 Праворуч ПСС см/с 88 118 107 78 38 17 РІ 0,88 0,91 0,84 0,82 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень, який включає використання препарату з групи венотоніків, який відрізняється тим, що призначають препарат діосмін в дозі 600 мг один раз на добу, вранці, впродовж 24-28 днів. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: обструктивними, гемодинаміки, захворюваннями, церебральної, хворих, порушень, спосіб, хронічними, легень, корекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86807-sposib-korekci-porushen-cerebralno-gemodinamiki-u-khvorikh-z-khronichnimi-obstruktivnimi-zakhvoryuvannyami-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень</a>

Подібні патенти