Порошкоподібний оксид алюмінію, одержаний полуменевим гідролізом, спосіб його одержання та застосування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Порошкоподібний оксид алюмінію, який одержаний полуменевим гідролізом та містить агрегати первинних частинок, який відрізняється тим, що

 - площа поверхні за БЕТ становить від 100 до 250 м2/г,

 - поглинання дибутилфталату становить від 50 до 450 г на 100 г порошкоподібного оксиду алюмінію, і

 - на одержаних за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії - ТЕМ зображеннях високого розрізнення у нього виявлені тільки кристалічні первинні частинки.

2. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 1, який відрізняється тим, що має щільність груп ОН, яка дорівнює від 8 до 12 ОН/нм2.

3. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що містить хлорид, вміст якого становить менше 1,5 мас.%.

4. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що частка частинок, які мають діаметр, що перевищує 45 мкм, знаходиться в діапазоні від 0,0001 до 0,05 мас. %.

5. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що на рентгенограмі має сигнали з інтенсивністю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, яка становить більше ніж 50 при куті 2-тета, який дорівнює 67°.

6. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 5, який відрізняється тим, що на рентгенограмі він має сигнали гамма-, тета- і/або дельта-оксиду алюмінію.

7. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що на рентгенограмі він має сигнали з інтенсивністю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, яка становить менше ніж 50 при куті 2-тета, який дорівнює 67°.

8. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що

 - площа поверхні за БЕТ становить від 120 до 200 м2/г,

 - поглинання дибутилфталату становить від 150 до 350 г на 100 г порошкоподібного оксиду алюмінію,

 - щільність груп ОН становить від 8 до 12 ОН/нм2, і

 - на одержаних за допомогою ТЕМ зображеннях високого розрізнення у нього виявлені тільки кристалічні частинки, та

 - на рентгенограмі порошкоподібний оксид алюмінію має сигнали з інтенсивністю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, яка становить більше ніж 50 при куті 2-тета, який дорівнює 67°, і

 - має сигнали гамма-, тета- і/або дельта-оксиду алюмінію.

9. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 8, який відрізняється тим, що площа поверхні за БЕТ становить від 125 до 150 м2/г.

10. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-4 та 7, який відрізняється тим, що

 - площа поверхні за БЕТ становить від 120 до 200 м2/г,

 - поглинання дибутилфталату становить від 150 до 350 г на 100 г порошкоподібного оксиду алюмінію,

 - щільність груп ОН становить від 8 до 12 ОН/нм2, і

 - на одержаних за допомогою ТЕМ зображеннях високого розрізнення у нього виявлені тільки кристалічні частинки, та

 - на рентгенограмі порошкоподібний оксид алюмінію має сигнали з інтенсивністю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, яка становить менше ніж 50 при куті 2-тета, який дорівнює 67°.

11. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 10, який відрізняється тим, що площа поверхні за БЕТ становить від 135 до 190 м2/г.

12. Спосіб одержання порошкоподібного оксиду алюмінію за будь-яким з пп. 1-11 полуменевим гідролізом, який відрізняється тим, що:

 - хлорид алюмінію випаровують, пару подають у камеру змішування за допомогою газу-носія, та

 - незалежно від цього водень, повітря (первинне повітря) подають у камеру змішування, потім

 - суміш пари хлориду алюмінію, водню та повітря підпалюють пальником і полум'я заповнює всю реакційну камеру, захищену від доступу повітря навколишнього середовища,

 - після цього тверду речовину відокремлюють від газоподібних речовин, та

 - потім тверду речовину обробляють парою і необов'язково повітрям,

 - швидкість виходу реакційної суміші з камери змішування в реакційну камеру становить не менше 10 м/с, та

 - значення параметра лямбда становить від 1 до 10, та

 - значення параметра гамма становить від 1 до 15.

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що повітря (первинне повітря) збагачують киснем.

14. Спосіб за п. 12 або 13, який відрізняється тим, що повітря (первинне повітря) попередньо підігрівають.

15. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що в реакційну камеру подають вторинний газ, який містить повітря і/або азот.

16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що відношення кількостей первинне повітря/вторинний газ становить від 10 до 0,5.

17. Застосування порошкоподібного оксиду алюмінію, одержаного полуменевим гідролізом, за будь-яким з пп. 1-11 як речовини, що поглинає чорнило, в середовищах для струминного друку.

18. Застосування порошкоподібного оксиду алюмінію, одержаного полуменевим гідролізом, за будь-яким з пп. 1-11 як абразиву.

19. Застосування порошкоподібного оксиду алюмінію, одержаного полуменевим гідролізом, за будь-яким з пп. 1-11 як компонента для приготування дисперсій.

Текст

1. Порошкоподібний оксид алюмінію, який одержаний полуменевим гідролізом та містить агрегати первинних частинок, який відрізняється тим, що - площа поверхні за БЕТ становить від 100 до 250 м2/г, - поглинання дибутилфталату становить від 50 до 450 г на 100 г порошкоподібного оксиду алюмінію, і - на одержаних за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії - ТЕМ зображеннях високого розрізнення у нього виявлені тільки кристалічні первинні частинки. 2. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 1, який відрізняється тим, що має щільність груп ОН, яка дорівнює від 8 до 12ОН/нм2. 3. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що містить хлорид, вміст якого становить менше 1,5мас.%. 4. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що частка частинок, які мають діаметр, що перевищує 45мкм, знаходиться в діапазоні від 0,0001 до 0,05мас.%. 5. Порошкоподібний оксид алюмінію за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що на рентгенограмі має сигнали з інтенсивністю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, яка становить більше ніж 50 при куті 2-тета, який дорівнює 67°. 6. Порошкоподібний оксид алюмінію за п. 5, який відрізняється тим, що на рентгенограмі він має 2 (19) 1 3 86789 4 12. Спосіб одержання порошкоподібного оксиду 13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що алюмінію за будь-яким з пп. 1-11 полуменевим повітря (первинне повітря) збагачують киснем. гідролізом, який відрізняється тим, що: 14. Спосіб за п. 12 або 13, який відрізняється - хлорид алюмінію випаровують, пару подають у тим, що повітря (первинне повітря) попередньо камеру змішування за допомогою газу-носія, та підігрівають. - незалежно від цього водень, повітря (первинне 15. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що в повітря) подають у камеру змішування, потім реакційну камеру подають вторинний газ, який - суміш пари хлориду алюмінію, водню та повітря містить повітря і/або азот. підпалюють пальником і полум'я заповнює всю 16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що реакційну камеру, захищену від доступу повітря відношення кількостей первинне повітнавколишнього середовища, ря/вторинний газ становить від 10 до 0,5. - після цього тверду речовину відокремлюють від 17. Застосування порошкоподібного оксиду алюмігазоподібних речовин, та нію, одержаного полуменевим гідролізом, за будь- потім тверду речовину обробляють парою і неяким з пп. 1-11 як речовини, що поглинає чорнило, обов'язково повітрям, в середовищах для струминного друку. - швидкість виходу реакційної суміші з камери 18. Застосування порошкоподібного оксиду алюмізмішування в реакційну камеру становить не меннію, одержаного полуменевим гідролізом, за будьше 10м/с, та яким з пп. 1-11 як абразиву. - значення параметра лямбда становить від 1 до 19. Застосування порошкоподібного оксиду алюмі10, та нію, одержаного полуменевим гідролізом, за будь- значення параметра гамма становить від 1 до яким з пп. 1-11 як компонента для приготування 15. дисперсій. Даний винахід стосується одержаного полуменевим гідролізом порошкоподібного оксиду алюмінію, його одержання та застосування. Одержання порошкоподібного оксиду алюмінію пірогенними способами є відомим. Пірогенні способи включають полуменевий гідроліз, при якому галогенід алюмінію, звичайно хлорид алюмінію, гідролізується при високих температурах з утворенням оксиду алюмінію та хлористоводневої кислоти за рівнянням 1: 2АІСІ3+3Н2О→Аl2О3+6НСl (рівняння 1) 4АlСl3+3О2→2Аl2О3+6Сl2 (рівняння 2). Зокрема, таким способом одержують оксид алюмінію С, Degussa AG. Оксид алюмінію С має площу поверхні, що дорівнює приблизно 90м2/г. Іншим порошкоподібним оксидом алюмінію, одержаним полуменевим гідролізом, є порошок, що випускається фірмою Cabot. Він має площу поверхні БЕТ (яка визначена за ізотермою Брунауера-Емета-Телера), що дорівнює 55м2/г, і містить приблизно 56% кристалічної тета- та 20% бетамодифікації, а також 24 % аморфних компонентів. В ЕР-А-1083151 описаний порошкоподібний оксид алюмінію, який має площу поверхні БЕТ, що дорівнює більше 115м2/г, і цей порошок одночасно має індекс Сирса, що дорівнює більше 8мл/2г та здатність поглинати дибутилфталат, яку не можна визначити. Зокрема, описаний порошок, що має площу поверхні БЕТ, яка дорівнює 121м2/г, та індекс Сирса, що дорівнює 9,38мл/2г. В US 3663283 описаний спосіб одержання порошкоподібних оксидів металів за допомогою полуменевого гідролізу. Хоча наведено приклад, який відноситься до оксиду алюмінію, оксид алюмінію описаний тільки як тонкоподрібнений і має вузький розподіл частинок за розмірами. Інші подробиці не наведені. В US 5527423 заявлена дисперсія, яка містить осаджений оксид алюмінію або оксид алюмінію, одержаний полуменевим гідролізом і має площу поверхні БЕТ, що дорівнює від 40 до 430м2/г. Од нак не розкритий спосіб, яким одержані такі порошкоподібні оксиди алюмінію. У прикладах розкриті порошкоподібні оксиди алюмінію, що мають площу поверхні БЕТ тільки у вузькому діапазоні, що становить від 55 до 100м2/г. В ЕР-А-1256548 розкриті частинки оксиду алюмінію, що мають середній діаметр первинних частинок, що дорівнює від 5 до 100нм, та середній діаметр агрегату, що дорівнює від 50 до 80нм. Частинки можуть бути аморфними або кристалічними. Частка частинок більших ніж 45мкм бажано становить 0,05мас.% або менше. Вказують, що ці частинки оксиду алюмінію можна одержати газофазовою реакцією хлориду алюмінію з киснем і/або парою, причому реагенти попередньо нагріті, при температурах, що дорівнюють приблизно 800°С, з наступним відділенням одержаного в такий спосіб оксиду алюмінію від газоподібних речовин. Як окисні реагенти в реакції слід використовувати кисень, воду та суміші кисень/вода. Однак реакція є газофазовою і не є ні полуменевим гідролізом, ні полуменевим окислюванням. Порошок, одержаний відповідно до ЕР-А-1256548, має не такі характеристики, як порошок, одержаний полуменевим гідролізом або полуменевим окислюванням. Наприклад, частка хлориду може досягати декількох мас.%. Порошок може мати небажаний сірий колір, що можна пов'язувати з наявністю оксихлориду алюмінію, який утворився внаслідок неповної реакції хлориду алюмінію. Відомо багато можливих способів застосування порошкоподібного оксиду алюмінію. Його використовують у паперовій промисловості, зокрема в папері для струминного друкування. Порошкоподібний оксид алюмінію, зокрема, впливає на блиск, яскравість кольору, адгезію та вбирання чорнила. Зростаюча потреба в папері для струминного друку вимагає поліпшення цих характеристик. Порошкоподібний оксид алюмінію також застосовується як абразив у дисперсіях для полірування оксидних та металевих покриттів в електро 5 86789 6 нній промисловості (хіміко-механічне полірування, У такому порошку особливо краще, якщо плоХМП). І в цьому випадку мініатюризація, що підсища поверхні БЕТ становить від 125 до 150м2/г. люється, вимагає спеціальних абразивів, які доТакож можна віддати перевагу порошкоподібзволяють без дряпання полірувати поверхні наноному оксиду алюмінію метрового діапазону. - у якого площа поверхні БЕТ становить від Даний винахід стосується порошкоподібного 120 до 200м2/г, вбирання дибутилфталту станооксиду алюмінію, який відповідає зростаючій повить від 150 до 350г/(100г порошкоподібного окситребі, для таких застосувань, як струминний друк ду алюмінію), щільність груп ОН становить від 8 до та ХМП. Зокрема, повинно бути можливо легке 12ОН/нм2, причому порошок включення порошків у дисперсії при високих сту- на одержаних за допомогою ТЕМ зображенпенях наповнення. Іншим об'єктом даного винахонях високого розрізнення виявляє тільки кристаліду є спосіб одержання такого порошку. чні частинки, та Даний винахід стосується порошкоподібного - на рентгенограмі має сигнали з інтенсивнісоксиду алюмінію, який одержано полуменевим тю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, гідролізом та який містить агрегати первинних часщо становить менше 50 при куті 2-тета, що дорівтинок, причому порошок характеризується тим, що нює 67°. - він має площу поверхні БЕТ, що дорівнює від У випадку такого порошку особливо краще, 100 до 250м2/г, якщо площа поверхні БЕТ становить від 135 до - вбирання дибутилфталату становить від 50 190м2/г. до 450г/(100г порошкоподібного оксиду алюмінію), Даний винахід також стосується способу одета ржання порошкоподібного оксиду алюмінію, про- на одержаних за допомогою ТЕМ (трансміпонованого в даному винаході, у якому сійна електронна мікроскопія) зображеннях висо- хлорид алюмінію випаровують, пари подають кого розрізнення в нього виявляються тільки крису камеру змішування за допомогою газу-носія та, талічні первинні частинки. - незалежно від цього водень, повітря (перПорошкоподібний оксид алюмінію, пропоновавинне повітря), яке необов'язково може бути збаний у даному винаході, переважно має щільність гачене киснем і/або необов'язково попередньо груп ОН, що дорівнює від 8 до 12ОН/нм2. підігріте, подають у камеру змішування, потім Вміст хлориду в порошкоподібному оксиді - суміш пари хлориду алюмінію, водню та повіалюмінію, пропонованому в даному винаході, батря підпалюють пальником і полум'я заповнює всю жано становить менше 1,5мас.%. реакційну камеру, захищену від доступу повітря Також краще, щоб частка частинок, що мають навколишнього середовища, діаметр, який перевищує 45мкм, знаходилась в - після цього тверду речовину відокремлюють діапазоні від 0,0001 до 0,05мас.%. від газоподібних речовин, та Також можна віддати перевагу порошкоподіб- потім тверду речовину обробляють парою і ному оксиду алюмінію, пропонованому в даному необов'язково повітрям, винаході, який на рентгенограмі має інтенсивність, - швидкість виходу реакційної суміші з камери виражену в кількості підрахованих імпульсів, що змішування в реакційну камеру становить не менстановить більше 50 при куті 2-тета, що дорівнює ше 10м/с, та 67°. - значення параметра лямбда становить від 1 Такий порошкоподібний оксид алюмінію може до 10 і мати сигнали гамма-, тета-і/або дельта-оксиду - значення параметра гамма становить від 1 алюмінію на рентгенограмі, причому сигнал гаммадо 15. оксиду алюмінію звичайно є найінтенсивнішим. Структуру порошкоподібних оксидів алюмінію, Також можливо, що порошкоподібний оксид пропонованих у даному винаході, з погляду їх криалюмінію, пропонований у даному винаході, на сталічного або аморфного стану, що визначають рентгенограмі має сигнали з інтенсивністю, вираза допомогою рентгенографії, можна регулювати женою в кількості підрахованих імпульсів, що сташляхом зміни концентрації хлориду алюмінію в новить менше 50 при куті 2-тета, що дорівнює 67°. газовому потоці. Високі концентрації оксиду алюТакий порошок за рентгенографічними даними є мінію в газовому потоці приводять до порошку, аморфним у найбільш можливому ступені. кристалічному за даними рентгенографії. Можна віддати перевагу порошкоподібному Визначення того, яка концентрація хлориду оксиду алюмінію алюмінію є високою, залежить від конструкції реа- у якого площа поверхні БЕТ становить від ктора; діапазон, що становить від 0,2 до 0,6 (кг 120 до 200м2/г, вбирання дибутилфталату станоАlСl3)/(м3 газу) можна використовувати як еталонвить від 150 до 350г/(100г порошкоподібного оксине значення для виробничих установок. ду алюмінію), щільність груп ОН становить від 8 до Якщо концентрацію хлориду алюмінію в даній 12ОН/нм2, та який виробничій установці помножити на коефіцієнт, що - на одержаних за допомогою ТЕМ зображендорівнює від 0,4 до 0,6, то при використанні такого нях високого розрізнення виявляє тільки кристалізначення одержують порошок, за даними рентгечні частинки, і який нографії аморфний у найбільш можливому ступе- на рентгенограмі має сигнали з інтенсивнісні. тю, вираженою в кількості підрахованих імпульсів, На додаток до значень параметрів, при яких що становить більше 50 при куті 2-тета, що доріводержують порошки, за даними рентгенографії нює 67°, і має сигнали гамма-, тета- і/або дельтакристалічні, або порошки, за даними рентгенограоксиду алюмінію. фії аморфні в найбільш можливому ступені, шля 7 86789 8 хом зміни концентрації хлориду алюмінію в газодосягає максимуму, місильна камера автоматично вому потоці можна одержати порошки, які за давимикається й припиняється подача ДБФ. За кільними рентгенографії, наприклад, містять певну кістю витраченого ДБФ і кількістю зважених частичастку аморфного оксиду алюмінію. нок вбирання ДБФ розраховують у такий спосіб: У кращому варіанті здійснення способу, проПоказник ДБФ (г/100г) = (витрачена кількість понованого в даному винаході, у реакційну камеру ДБФ у г/кількість зважених частинок у г)×100. можна подати вторинний газ, що містить повітря Щільність гідроксигруп визначають за методиі/або азот. Відношення кількостей первинне повіткою, наведеною в публікації J. Mathias and G. ря/вторинний газ бажано становить від 10 до 0,5. Wannemacher в Journal of Colloid and Interface Подача вторинного газу може сприяти виключенScience 125 (1988), за реакцією з алюмогідридом ню грудкування в реакційній камері. літію. Даний винахід також стосується застосування Вимірювання індексу Сирса описано в ЕР-Апорошкоподібного оксиду алюмінію, пропоновано717008. го в даному винаході, як речовини, що вбирає чоГамма = (подана кількість Н2)/(стехіометрично рнило, в середовищах для струминного друку. необхідна кількість Н2) Даний винахід також стосується застосування Лямбда = (подана кількість порошкоподібного оксиду алюмінію, пропонованоО2)/(стехіометрично необхідна кількість О2) го в даному винаході, як абразиву. Приклад 1: Даний винахід також стосується застосування 2,76кг/год АІСІ3 випаровують у випарнику. Папорошкоподібного оксиду алюмінію, пропонованору переносять у камеру змішування за допомогою го в даному винаході, у дисперсіях. інертного газу (2,00нм3/год). Окремо в камерузміДаний винахід також стосується застосування шування подають 3,04нм3/год водню та 3 порошкоподібного оксиду алюмінію, пропоновано10,00нм /год повітря. У центральній трубі реакційго в даному винаході, як наповнювача, як носія, як ну суміш подають у пальник і запалюють. Швидкаталітично активної речовини, як основи для кекість виходу реакційної суміші з пальника станораміки, в електронній промисловості, у косметичвить 31,4м/с. Полум'я горить в охолоджуваній ній промисловості, як добавки у силіконовій та каводою полуменевій трубі. У реакційну камеру доучуковій промисловості, для регулювання датково подають 20нм3/год вторинного повітря. реологічних характеристик рідких систем, для Порошок, що утворився, відокремлюють у розтатермостабілізації, у промисловості покриттів для шованому нижче за потоком фільтрі та потім у поверхонь. протитечії обробляють повітрям і парою приблизПриклади но при 600°С. Фізико-хімічні характеристики пороАналіз шку наведені в таблиці 2. Площу поверхні БЕТ визначають у відповідноПриклади 2-8 виконують аналогічно прикладу сті зі стандартом DIN 66131. 1. Параметри способу та фізико-хімічні характериРентгенограми одержують за допомогою стики порошків наведені в таблиці 1. трансмісійного дифрактометра, що випускається На Фіг.1А наведена рентгенограма порошку, фірмою Stoe & Сіe Darmstadt, Germany. Параметодержаного в прикладі 1, на Фіг.1В наведена рентри є наступними: випромінювання СиКальфа, генограма порошку, одержаного в прикладі 4. На струм збудження 30мА, 45кВ, OED. рентгенограмі порошку, одержаного в прикладі 1, Здатність вбирати дибутилфталат (ДБФ) вичітко видні сигнали модифікацій оксиду алюмінію. значають за допомогою пристрою RHEOCORD 90, З іншого боку, порошок, одержаний у прикладі 4, що випускається фірмою Haake, Karlsruhe. Для має лише дуже слабкий сигнал при 2-тета=67° і цього 16г, зваженого з точністю 0,001г, порошкохарактеризується, за рентгенографічним даними подібного оксиду алюмінію поміщають у місильну як аморфний у найбільш можливому ступені. Перкамеру, камеру закривають кришкою й через отвір винні частинки обох порошків складаються із крису кришці із заданою швидкістю, що дорівнює талічних первинних частинок. На Фіг.2 наведено 0,0667мл/с, подають дибутилфталат. Місильна одержане за допомогою ТЕМ зображення високого камера працює з двигуном, що обертається зі розрізнення порошку, одержаного в прикладі 4, що швидкістю 125оборотів/хв. Коли крутний момент ілюструє ці результати. 9 86789 10 Таблиця 1 Параметри способу одержання та фізико-хімічні параметри порошкоподібного АІ2О3 Приклад АІСІ3 Водень Первинне повітря Вторинне повітря Інертний газ Повна кількість газів АІСІ3/повна кількість газів Гамма# Лямбда# vB* Площа поверхні БЕТ Кількість рентгенівських імпульсів при 2-тета=67° Показник ДБФ Щільність груп ОН Індекс Сирса рН Об'ємна густина Ущільнена об'ємна густина Вміст хлориду Частка частинок розміром > 45мкм 1 2 3 4 5 6 7 8 кг/год 2,76 2,76 2,76 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 нм3/год 3,04 3,04 3,04 1,90 1,9 1,9 0,5 3,5 нм3/год 10,00 9,15 9,5 13,50 13 13,8 8,25 15 нм3/год 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 нм3/год 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 нм3/год 35,04 34,19 34,54 37,4 36,9 37,7 30,75 40,5 кг/нм 0,079 0,081 0,080 0,033 0,034 0,033 0,041 0,031 4,37 4,37 4,37 6,03 6,03 6,03 1,59 11,1 1,38 1,26 1,31 7,38 7,27 7,45 6,91 1,79 м/с 31,4 29,7 30,4 35,4 34,0 36,0 22,9 43,4 м2/г 175 104 125 181 124 195 192 101 400 500 650 15 5 0 22 10 г/100г 280 160 204 284 215 315 301 154 ОН/нм2 8,7 8,1 10,5 8,9 11,4 8,9 11,1 9,6 мл/2г 15,3 17,8 24,5 23,1 25,3 227 24,5 21,5 5,3 5,1 5,4 5,5 5,5 5,1 5,2 5,3 г/л 20 19 18 20 21 20 19 19 г/л 26 24 26 28 25 28 31 27 мас.% 1,2 0,8 1,0 1,3 0,9 1,4 1,4 0,7 % *vB = Швидкість виведення з вихідного отвору пальника; # у перерахунку на гази в центрі камери: первинне повітря, водень, інертний газ. 11 Комп’ютерна верстка О. Рябко 86789 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Aluminium oxide powder produced by flame hydrolysis, the process for its preparation and use

Автори англійською

SCHUMACHER KAI, GOLCHERT RAINER, SCHILLING ROLAND, BATZ-SOHN CHRISTOPH, MORTERS MARTIN

Назва патенту російською

Порошкообразный оксид алюминия, полученный пламенным гидролизом, способ его получения и применения

Автори російською

Шумахер Каи, Гольхерт Райнер, Шиллинг Роланд, Батц-Зон Кристоф, Мертерс Мартин

МПК / Мітки

МПК: C01F 7/30, C01F 7/02

Мітки: алюмінію, застосування, оксид, спосіб, одержання, одержаний, гідролізом, полуменевим, порошкоподібний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86789-poroshkopodibnijj-oksid-alyuminiyu-oderzhanijj-polumenevim-gidrolizom-sposib-jjogo-oderzhannya-ta-zastosuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Порошкоподібний оксид алюмінію, одержаний полуменевим гідролізом, спосіб його одержання та застосування</a>

Подібні патенти