Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Центрифуга, що містить корпус, установлений в ньому ротор для розділення суспензії на згущену і освітлену, трубу живлення, в роторі виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії і вікна для відводу освітленої суспензії, в корпусі установлений принаймні один пристрій для улавлювання згущеної суспензії, виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон вивантаження згущеної суспензії, яка відрізняється тим, що вона обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання освітленої суспензії, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії, при цьому центр кривизни пристрою для уловлювання згущеної суспензії знаходиться у площині її вивантаження, центр кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії зміщений від площини вивантаження освітленої суспензії на величину не менше 0,5 радіуса кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії.

2. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із пластмаси.

3. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із гуми.

Текст

Реферат: Центрифуга містить корпус, установлений в ньому ротор для розділення суспензії на згущену і освітлену, трубу живлення, в роторі виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії і вікна для відводу освітленої суспензії. В корпусі установлений принаймні один пристрій для уловлювання згущеної суспензії, виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон вивантаження згущеної суспензії. Центрифуга обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання освітленої суспензії, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії. UA 86745 U (12) UA 86745 U UA 86745 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для розділення суспензії і може бути використана для відділення твердої фази від рідкої, наприклад, при очищенні бурових розчинів. Відома центрифуга, яка містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіально ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабана з укріпленими на ньому витками спіралі, в конічній частині ротора виконані вікна для вивантаження твердої фази, розміщені на боковій поверхні конічної частини ротора, в циліндричній частині ротора розташовані отвори для відводу фугату, трубу живлення, розміщену усередині барабана шнека, шахту твердої фази, розташовану між корпусом і конічною частиною ротора. [Д.Е. Шкоропад "Центрифуги для химических производств." Москва, "Машиностроение", 1975. - C. 201]. До недоліків даної центрифуги слід віднести низьку зносостійкість даної конструкції. Це обумовлене тим, що в процесі розділення суспензії тверда фаза вивантажується із ротора центрифуги крізь вікна для вивантаження твердої фази, і з великою швидкістю відкидається до стінок шахти твердої фази. З часом, в процесі накопичення певної кількості твердої фази на стінках шахти, частина твердої фази під впливом власної ваги відділяється від поверхні стінок шахти і падає на поверхню ротора. Після удару твердої фази на поверхні ротора з'являється виїмка, яка в процесі роботи центрифуги поглиблюється і спричиняє зношення металевої поверхні ротора, а значить, і всієї центрифуги. Відома також центрифуга, яка містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіально ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабана з укріпленими на ньому витками спіралі, в конічній частині ротора виконані вікна для вивантаження твердої фази, розміщені на боковій поверхні конічної частини ротора, в циліндричній частині ротора розташовані отвори для відводу фугату, трубу живлення, розміщену усередині барабана шнека, шахту твердої фази, розташовану між корпусом і конічною частиною ротора. На внутрішній стороні кришки шахти твердої фази розміщена пласка гумова стрічка. ["Справочник по обогащению углей" / Под редакцией И.С. Благова, "Недра", 1984.- C. 443444]. До недоліків даного аналога слід віднести також низьку зносостійкість даної конструкції. Це обумовлене тим, що в процесі розділення суспензії тверда фаза вивантажується із ротора центрифуги крізь вікна для вивантаження твердої фази, а потім з великою швидкістю попадає у шахту твердої фази, відкидається до стінок останньої і налипає на пласкій гумовій стрічці. В процесі центрифугування частина твердої фази під впливом вібрації відділяється від поверхні гумової стрічки і падає на поверхню ротора. Після удару твердої фази на поверхні ротора з'являється виїмка, яка в процесі роботи центрифуги поглиблюється і спричиняє зношення металевої поверхні ротора, а значить, і всієї центрифуги. Найближчим аналогом даного технічного рішення є центрифуга, яка містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіально ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабана з укріпленими на ньому витками спіралі, в конічній частині ротора на боковій поверхні виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії, в циліндричній частині ротора розташовані отвори для відводу освітленої суспензії, трубу живлення, розміщену усередині барабану шнека, центрифуга обладнана пристроєм для удавлювання згущеної суспензії, розташованим між конічною частиною ротора і корпусом, виконаним у вигляді угнутої поверхні, ширина якої дорівнює 2÷3 діаметра вікна для вивантаження твердої фази, глибина угнутої поверхні становить 0,1÷0,5 внутрішнього радіуса ротора, при чому внутрішня сторона угнутої поверхні повернута до вікон для вивантаження згущеної суспензії. [Патент України на корисну модель № 33103 "Центрифуга", опубл. 10.06.2006 р. бюл. № 11]. До недоліків найближчого аналога слід віднести також низьку зносостійкість не дивлячись на те, що дана конструкція обладнана пристроєм для уловлювання згущеної суспензії. Освітлена суспензія, яка відводиться із ротора крізь вікна відводу освітленої суспензії, під тиском направляється в сторону корпусу і потім знову наносить удару по ротору. Це спричиняє зношення металевої поверхні корпусу і ротора. В основу корисної моделі поставлено технічну задачу створення такої центрифуги, у якій за рахунок використання пристрою для уловлювання освітленої суспензії вдалось би забезпечити збільшення зносостійкості конструкції. Технічний результат, який досягається при використанні даної корисної моделі, полягає у збільшенні зносостійкості центрифуги. Даний технічний результат вирішується тим, що центрифуга, що містить корпус, установлений в ньому ротор для розділення суспензії на згущену і освітлену, трубу живлення, в 1 UA 86745 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 роторі виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії і вікна для відводу освітленої суспензії, в корпусі установлений принаймні один пристрій для уловлювання згущеної суспензії, виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон вивантаження згущеної суспензії, згідно з корисною моделлю, вона обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання освітленої суспензії, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії, при цьому центр кривизни пристрою для уловлювання згущеної суспензії знаходиться у площині її вивантаження, центр кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії зміщений від площини вивантаження освітленої суспензії на величину не менше 0,5 радіуса кривизни пристрою для удавлювання освітленої суспензії. При цьому пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із пластмаси. Крім того, пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із гуми. Аналіз співставлення з найближчим аналогом свідчить, що центрифуга обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання освітленої суспензії, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії, при цьому центр кривизни пристрою для уловлювання згущеної суспензії знаходиться у площині її вивантаження, центр кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії зміщений від площини вивантаження освітленої суспензії на величину не менше 0,5 радіуса кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії. При цьому, пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із пластмаси. Крім того, пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із гуми. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де: На фіг. 1 зображений загальний вигляд центрифуги; На фіг. 2 - розріз по А-А; На фіг. 3 - пристрій для уловлювання освітленої суспензії. R - радіус кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії; S - центр кривизни пристрою для уловлювання згущеної суспензії; 1 S - центр кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії. Центрифуга містить корпус 1, установлений в ньому ротор 2 для розділення суспензії на згущену і освітлену. В роторі 2 виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії 3 і вікна для відводу освітленої суспензії 4. Центрифуга обладнана трубою живлення 5, розміщеною усередині ротора 2. Центрифуга також обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання згущеної суспензії 6, виконаним у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для вивантаження згущеної суспензії 3. При цьому центр кривизни S пристрою для уловлювання згущеної суспензії 6 знаходиться у площині її вивантаження. Центрифуга має принаймні, один пристрій для уловлювання освітленої суспензії 7, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії 4. 1 При цьому центр кривизни S пристрою для уловлювання освітленої суспензії зміщений від площини її вивантаження не менше 0,5 радіусу кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії 7. Центрифуга працює наступним чином. Суспензія, що підлягає розділенню, подається по трубі живлення 5, попадає у ротор 2 центрифуги. У роторі 2 під дією відцентрових сил, які створюються обертаннями ротора 2, відбувається розділення суспензії на згущену і освітлену. Згущена суспензія відкидається до стінок ротора 2 і вивантажується крізь вікна для вивантаження згущеної суспензії 3. Із вікон для вивантаження згущеної суспензії 3 остання попадає у пристрій для уловлювання згущеної суспензії 6 і поступово сповзає уздовж поверхні цього пристрою, виконаного у вигляді зігнутої поверхні. Таким чином, конструкція пристрою для уловлювання згущеної суспензії забезпечує те, що остання зосереджується в межах даного пристрою, а потім втрачає швидкість і поступово сповзає вниз, до стінок корпусу 1. Все це значно зменшує силу удару згущеної суспензії об метал, що підвищує зносостійкість центрифуги. Тим часом освітлена суспензія крізь вікна для відводу освітленої суспензії 4 під тиском і з високою швидкістю попадає у пристрій для уловлювання освітленої суспензії 7 і відкидається назад, тобто униз. Сила удару при цьому значно зменшується у зв'язку з гасінням енергії рідини. 2 UA 86745 U Величина зміщення центру кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії від площини її вивантаження встановлена експериментально. Ця величина обумовлює напрям руху освітленої суспензії по дотичній відносно пристрою для уловлювання освітленої суспензії, що, в кінцевому результаті, підвищує зносостійкість центрифуги. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Центрифуга, що містить корпус, установлений в ньому ротор для розділення суспензії на згущену і освітлену, трубу живлення, в роторі виконані вікна для вивантаження згущеної суспензії і вікна для відводу освітленої суспензії, в корпусі установлений принаймні один пристрій для улавлювання згущеної суспензії, виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон вивантаження згущеної суспензії, яка відрізняється тим, що вона обладнана принаймні одним пристроєм для уловлювання освітленої суспензії, який також виконаний у вигляді зігнутої поверхні, угнута сторона якої повернута до вікон для відводу освітленої суспензії, при цьому центр кривизни пристрою для уловлювання згущеної суспензії знаходиться у площині її вивантаження, центр кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії зміщений від площини вивантаження освітленої суспензії на величину не менше 0,5 радіуса кривизни пристрою для уловлювання освітленої суспензії. 2. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із пластмаси. 3. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій для уловлювання освітленої суспензії виконаний із гуми. 3 UA 86745 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Troshyn Heorhii Petrovych, Ponomariova Natalia Heorhiivna

Автори російською

Трошин Георгий Петрович, Пономарева Наталия Георгиевна

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00

Мітки: центрифуга

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86745-centrifuga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга</a>

Подібні патенти