Спосіб лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі, що включає органозберігаючу реконструкцію органа та/або зв'язково-м'язового апарату таза, здійснювану ендоскопічним шляхом під час хірургічного втручання, і комплексну гормональну терапію, з використанням комбінованих оральних контрацептивів у післяопераційному періоді, який відрізняється тим, що додатково відбирають проби ендометріоїдних біоптатів з резектованих ділянок яєчників інтраопераційним чином, визначають проліферативну активність клітин Кі-67, експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія імуногістохімічним шляхом, під час терапії призначають дієногест, як інноваційний прогестаген, з розрахунку по 2 мг/добу, з подальшим призначенням комбінованих оральних контрацептивів, що містять дієногест, при цьому, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 сягає > 25 % і встановлюють виражену експресію рецепторів естрогенів і прогестерону як в залозах ендометрія, так і в стромі, при вираженості больового синдрому 8-10б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 6 міс. і &sup3;18 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 становить 10-20 % і виявляють помірну експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірну експресію рецепторів прогестерону й слабку експресію рецепторів естрогенів у стромі, при вираженості больового синдрому 8-9б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 3-4 міс. і 12 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 складає < 10 % і виявляють слабку чи помірну експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірно виражену експресію рецепторів прогестерону та слабку експресію рецепторів естрогенів у стромі, при помірному больовому синдромі 5-6б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому комбінованих оральних контрацептивів, що містять дієногест, доводять до 6 міс.

Текст

Реферат: Спосіб лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі включає органозберігаючу реконструкцію органа та/або зв'язково-м'язового апарату таза, здійснювану ендоскопічним шляхом під час хірургічного втручання, і комплексну гормональну терапію, з використанням комбінованих оральних контрацептивів у післяопераційному періоді. Додатково відбирають проби ендометріоїдних біоптатів з резектованих ділянок яєчників інтраопераційним чином, визначають проліферативну активність клітин Кі-67, експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія імуногістохімічним шляхом, під час терапії призначають дієногест, як інноваційний прогестаген, з подальшим призначенням комбінованих оральних контрацептивів. UA 86478 U (12) UA 86478 U UA 86478 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до використання терапевтичної активності хімічних сполук або лікарських препаратів, переважно гестагенів, комбінованих оральних контрацептивів з іноваційним гестагеном, а також досліджень або аналізу біологічних матеріалів імуногістохімічним шляхом, і може бути використаною в репродуктивній ендокринології та гінекології. Хірургічні способи лікування хронічного тазового болю засновані на перериванні больових імпульсів, що йдуть від матки і проксимальних відділів маткових труб через парацервікальне сплетіння Франкенхаузера і крижово-маткові зв'язки до нижнього і верхнього підчеревного сплетіння шляхом денервації. Відомий спосіб хірургічного лікування хронічного тазового болю, що включає посічення ділянок крижово-маткових зв'язок, упродовж 1 см з обох боків, та електрокоагуляцією ділянки злиття крижово-маткових зв'язок з нижнім матковим сегментом, з метою денервації [5]. Недоліком способу є замала ефективність (33-63 %), що зумовлене неповною денервацією, з-поза варіабельної нейротопографії та регенерацією нервових волокон. Поряд із цим, радикальне хірургічне лікування часто призводить до втрати менструальної, сексуальної та репродуктивної функцій. Більш наближеним до дійсної корисної моделі серед об'єктів аналогічного призначення є спосіб лікування СХТБ при генітальному ендометріозі, що включає органозберігаючу реконструкцію органа та/або зв'язково-м'язового апарату таза, здійснювану ендоскопічним шляхом під час хірургічного втручання, і комплексну гормональну терапію, з використанням комбінованих оральних контрацептивів (КОК) у післяопераційному періоді, де під час гормональної терапії ще впливають й агоністами гонадотропін-рилізинг (аГн-РГ) гормонів (декапептилом, золадексом, дифереліном, бусереліном) та антагоністами гонадотропінів (даназолом), 19-норстероїдами [7]. Але відоме рішення задачі є неефективним також. Це зумовлене тим, що на тлі впливовості аГн-РГ-фактора часто спостерігають персистенцію больових симптомів, прояви фонових тривожно-депресивних розладів. Вплив даназолу та похідних 19-норстероїдів при атрофічному ендотметрії викликає тривалу метрорагію, гірсутизм, акне, себорею, знижує рівень холестерину й ліпопротеїдів високої щільності. Застосування аГнРГ супроводжується побічними розладами, наприклад, пониженням тембру голосу, підвищенням апетиту, маси, головними болями, пітливістю, порушенням сну, остеопенічним синдромом, дратівливістю, появою тривожно-депресивних станів. Відсутність позитивних результатів від консервативного лікування СХТБ призводить до рецидиву проліферативних захворювань [6]. Головними критеріями ефективності комбінованого лікування СХТБ стають регресія клінічних симптомів захворювання, відсутність рецидивів і відновлення дітородної функції [1, 3]. В основу даної корисної моделі поставлена задача вдосконалити спосіб лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі, застосування котрого сприяло б підвищенню ефективності шляхом патогенетично обґрунтованого медикаментозного лікування на основі клініко-морфологічних показників патології. Поставлена задача вирішується тим, що при використанні у відомому способі лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі, що включає органозберігаючу реконструкцію органа та/або зв'язково м'язового апарату таза, здійснювану ендоскопічним шляхом під час хірургічного втручання, і комплексну гормональну терапію, з використанням комбінованих оральних контрацептивів у післяопераційному періоді, згідно з корисною моделлю, додатково відбирають проби ендометріоїдних біоптатів з резектованих ділянок яєчників інтраопераційним чином, визначають проліферативну активність клітин Кі-67, експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія імуногістохімічним шляхом, під час терапії призначають дієногест, як інноваційний прогестаген, з розрахунку по 2 мг/добу, з подальшим призначенням комбінованих оральних контрацептивів, що містять дієногест, при цьому, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 сягає > 25 % і встановлюють виражену експресію рецепторів естрогенів і прогестерону як в залозах ендометрія, так і в стромі, при вираженості больового синдрому 8-10б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 6 міс. і 18 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 становить 10-20 % і виявляють помірну експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірну експресію рецепторів прогестерону й слабку експресію рецепторів естрогенів у стромі, при вираженості больового синдрому 8-9б за візуальноаналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 3-4 міс. і 12 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 складає 25 % і встановлюють виражену експресію рецепторів ER і PR як в залозах ендометрію, так і в стромі, при вираженості больового синдрому 8-10б за ВАШ. Якщо проліферативна активність клітин Кі-67 становить 1020 % і виявляють помірну експресію рецепторів ER і PR епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірну експресію рецепторів PR й слабку експресію рецепторів ER у стромі, при вираженості больового синдрому 8-9б за ВАШ, то тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 3-4 міс. і 12 міс., відповідно. Якщо проліферативна активність клітин Кі-67 складає 25 % і встановлюють виражену експресію рецепторів естрогенів і прогестерону як в залозах ендометрія, так і в стромі, при вираженості больового синдрому 8-10б за візуальноаналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 6 міс. і 18 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 становить 10-20 % і виявляють помірну експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірну експресію рецепторів прогестерону й слабку експресію рецепторів естрогенів у стромі, при вираженості больового синдрому 8-9б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому дієногесту і всього терапевтичного курсу доводять до 3-4 міс. і 12 міс., відповідно, якщо проліферативна активність клітин Кі-67 складає < 10 % і виявляють слабку чи помірну експресію рецепторів естрогенів і прогестерону епітеліальних клітин ектопічного ендометрія або помірно виражену експресію рецепторів прогестерону та слабку експресію рецепторів естрогенів у стромі, при помірному больовому синдромі 5-6б за візуально-аналоговою шкалою, тривалість безперервного прийому комбінованих оральних контрацептивів, що містять дієногест, доводять до 6 міс. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53, A61P 5/34, G01N 33/50, A61P 5/30, G01N 33/48

Мітки: лікування, синдрому, генітальному, тазового, хронічного, болю, ендометріозі, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-86478-sposib-likuvannya-sindromu-khronichnogo-tazovogo-bolyu-pri-genitalnomu-endometriozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування синдрому хронічного тазового болю при генітальному ендометріозі</a>

Подібні патенти